PELASGII DE PE CULMILE MUNŢILOR

FRAGMENT DIN CARTEA ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE PELASGII DE PE CULMILE MUNŢILOR Mitologia grecească menţionează mai multe linii genealogice ce au trăit, la un moment dat, pe teritoriul Greciei. Printre acestea trebuie menţionată linia genealogică lui Pelasgos. Cu privire la urmaşii lui Pelasgos, desemnaţi prin termenul generic de “pelasgi”, vechii mitografi greci afirmau că sunt “asemenea zeilor”, şi că au o istorie îndelungată ce se întinde încă înainte de cele două diluvii cunoscute de greci – diluviul din timpul regelui Ogyges şi diluviul din timpul lui Deucalion. Despre Pelasgos, întemeietorul acestei linii genealogice, vechii mitografi greci mai afirmau că “a fost născut din pământul cel negru, pe culmile munţilor cei mai înalţi”. Despre linia genealogică pelasgilor, adică a urmaşilor lui Read More …

DEUCALION & GLISSANDA

FRAGMENT DIN CARTEA ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE DEUCALION & GLISSANDA Nu numai Vechiul Testament a oferit o privire de ansamblu cu privire la formarea şi la perpetuarea liniilor genealogice, triburilor, liniilor genealogice şi populaţiilor ce au ocupat în antichitate suprafaţa pământului. Miturile antice greceşti au oferit, la rândul lor, explicaţii cu privire la acest subiect delicat. Trebuie totuşi constatat faptul că liniile genealogice, neamurile şi linii genealogicele menţionate în miturile Greciei antice sunt de cele mai multe ori diferite de cele consemnate în Vechiul Testament, dar asta nu înseamnă că nu au doza lor de adevăr şi că trebuie desconsiderate. De multe ori, cercetătorii moderni sunt tentaţi să considere drept fantezii atât informaţiile consemnate în Vechiul Testament, cât şi informaţiile Read More …

DOMNUL DE ROUĂ

FRAGMENT DIN CARTEA ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE DOMNUL DE ROUĂ Vechile legende, mituri şi basme ale poporului român consideră că, de-a lungul timpului, rohmanii au fost conduşi de un mare împărat, pe nume Ler. În multe legende, Ler este prezentat ca fiind cel mai mare împărat din lume, care trăieşte ascuns de orice privire indiscretă într-un palat situat pe un munte înalt; legendele specifică faptul că Ler se dezvăluie doar oamenilor buni la suflet. Mulţi autori, în special cei ce au adoptat varianta istoriografică de orientare materialistă, leagă cuvântul Ler de numele împăratului roman Galeriu: Ga-Ler. Această variantă trebuie însă exclusă fără drept de apel, la fel ca multe alte (pseudo)deducţii istoriografice de orientare materialistă. Motivaţia acestei luări de poziţie Read More …

ÎNCEPĂTORII

FRAGMENT DIN CARTEA ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE ÎNCEPĂTORII Despre linii genealogicele şi popoarele care există în ziua de astăzi pe suprafaţa pământului se poate vorbi doar după potopul din vremea lui Noe; ceea ce s-a petrecut anterior potopului ţine de o altă întocmire genealogică. Din acest punct de vedere se poate afirma că, pe suprafaţa pământului, de la potopul lui Noe şi până în prezent s-au perpetuat două categorii de fiinţe omeneşti: oameni ai cerului şi oameni ai pământului. Strămoşii poporului român nu au nimic de-a face cu Adam vetero-testamentar sau cu liniile genealogicele de oameni ai pământului prezentate în capitolul al zecelea al Genezei: nu au nimic de-a face nici cu fii lui Noe, nici cu urmaşii lui Tyras, Read More …

A FOST ODATĂ UN MOŞ ŞI O BABĂ

FRAGMENT DIN CARTEA ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE A FOST ODATĂ UN MOŞ ŞI O BABĂ Nu numai actul creaţiei lumii a fost menţionat în miturile, legendele şi basmele poporului român, ci şi existenţa oamenilor cerului – în special a celor care şi-au păstrat sfinţenia originară şi nu s-au răzvrătit împotriva Poruncilor lui Dumnezeu: Oamenii Luminii. Nici de această dată nu este vorba despre vreo fantezie a celor ce au elaborat aceste mituri, ci despre experienţe directe. În miturile, basmele şi legendele poporului român, Oamenii Luminii (sau o parte a lor) au primit numele de Rohmani, Blajini sau (Cei) Albi. Roh-man este un cuvânt arhaic autohton care înseamnă “om luminos”, având aceeaşi rădăcină ca şi supranumele acordat în antichitate Cavalerului trac: “Zeind-Roymenos” Read More …

POVESTEA STELELOR

FRAGMENT DIN CARTEA ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE POVESTEA STELELOR Toate evenimentele principale ale istoriei lumii au fost reflectate, într-un fel sau altul, de-a lungul timpului, în numeroase legende, basme şi mituri. Una dintre legendele care, în veacurile de dinaintea noastră, se transmiteau în jurul focurilor de tabără la care, alături de întregul norod, participau şi oamenii buni şi bătrâni, este basmul popular româneasc intitulat Povestea stelelor. (40) Cică, demult – după cum stă scris în basm – “cerul era foarte aproape de pământ. Atât de aproape, încât oamenii puteau să-l atingă cu mâna şi oricând aveau nevoie de vreun ajutor, odată ridicau treptele scării ce duceau înaintea Tatălui Ceresc cu plângerea sau cu rugămintea şi Dumnezeu, în bunătatea Lui, făcea Read More …

OSTROAVELE ALBE

FRAGMENT DIN CARTEA ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE OSTROAVELE ALBE Miturile, legendele şi basmele poporului român menţionează şi Centrele de Putere, pe care le numesc Ostroave. Există, astfel, în mitologia românilor, Ostroave albe, acolo unde locuiesc Cei puri (Oamenii Luminii), şi Ostroave negre unde locuiesc Cei întunecaţi. Ostroavele albe sunt situate, afirmă miturile şi legendele poporului român, la marginea Lumii, în limanurile Apei Sâmbetei. În miturile, legendele şi basmele poporului român Oamenii Luminii (sau doar o parte a lor) au fost denumiţi rohmani sau blajini. Apa Sâmbetei, mai afirmă miturile, legendele şi basmele poporului român, este un fluviu care înconjoară Pământul de şapte sau de nouă ori. Romulus Vulcănescu – în monumentala lucrare intitulată Mitologie Română – afirmă textual într-un mod Read More …

CREAŢIA LUMII & FÂRTATUL ŞI NEFÂRTATUL

FRAGMENT DIN CARTEA ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE CREAŢIA LUMII & FÂRTATUL ŞI NEFÂRTATUL š Mitologia poporului român prezintă propria sa concepţie cu privire la existenţa lui Dumnezeu, cu privire la actul creaţiei lumii, cu privire la ceea ce s-a petrecut în trecutul îndepărtat şi cu privire la linii genealogicele ce s-au răspândit pe suprafaţa pământului. Deşi această concepţie este întrucâtva diferită de cea prezentată de Vechiul Testament, nu este în total dezacord cu ea. Motivul acestei diferenţe este cât se poate de evident: mitologia poporului român are la bază informaţii ce au fost furnizate de oamenii cerului care au trăit în vechime în arealul carpato-danubiano-pontic. La fel cum Vechiul Testament a fost scris de fii ai oamenilor pentru alţi fii Read More …

INTELLIGENT DESIGN

š FRAGMENT DIN CARTEA EXCALIBUR INTELLIGENT DESIGN La început timid, apoi din ce în ce mai îndrăzneţ, noile concepţii ale celui de-a treilea val au creat breşe adânci în concepţia realismului industrial, permiţând modelarea unei alternative viabile. În acest context, promotorii realismului tehno au încercat să pună la punct un nou scenariu coerent al istoriei cosmice şi umane, total diferit de cel prezentat de exponenţii realismului industrial. Evident, fiind abia la început, scenariul istoriei cosmosului realizat din perspectiva realismului tehno are încă multe lacune, dar debutul este relevant. Astfel, dacă s-ar realiza un film de o oră şi jumătate după scenariul promovat de către promotorii realismului tehno, succesiunea evenimentelor ar fi total diferită de cea prezentată în filmul promovat de Read More …

MEGACALCULATORUL COSMIC

FRAGMENT DIN CARTEA EXCALIBUR MEGACALCULATORUL COSMIC Cercetările ultimelor decenii ale secolului XX, realizate de savanţi de marcă precum David Bohm, Karl Pribram, Rupert Shaldrake, au fost centrate în jurul unei singure idei fundamentale: demonstrarea faptului că cosmosul este un Întreg compus din substanţă, energie şi informaţie. Pentru a-şi susţine poziţia, cercetătorii amintiţi au denumit Cosmosul-Întreg prin străvechiul termen grecesc de Holos. Pentru a explica Holosul ca paradigmă generală a realităţii, pionierii celui de-al treilea val au propus, fără rezerve, principiul holografic. Principiul holografic s-a dezvoltat încă din 1929, când matematicianul Alfred Whitehead a lansat ideea că evenimentele din natură sunt într-o continuă conexiune. În 1947, matematicianul Dennis Gabor a dezvoltat ecuaţii care descriau realizarea unei fotografii tridimensionale, pe care a Read More …

TEORIA RELATIVITĂŢII

š FRAGMENT DIN CARTEA EXCALIBUR TEORIA RELATIVITĂŢII În mod incipient, realismul tehno a debutat la sfârşitul secolului al XIX-lea, când promotorii realismului industrial considerau că concepţiile de la vremea aceea sunt atât de bine fundamentate teoretic, încât afirmau că nu mai este nimic de descoperit şi că îi deplâng pe cercetătorii secolului XX. Este cunoscut cazul fizicianului Marcellin Berthelot, care afirma în anul de graţie 1887 că nu mai este nimic de descoperit în domeniul fizicii. De altfel, cam în toate domeniile, se considera că “totul” fusese descoperit şi clasificat în cataloage ample, care conţineau hărţi ale cunoaşterii pentru fiecare domeniu. Totuşi, începând din ultimile decenii ale secolului al XIX-lea, mulţi savanţi independenţi au început să se opună concepţiei realismului Read More …

REALISMUL TEHNO

– FRAGMENT DIN CARTEA EXCALIBUR   REALISMUL TEHNO  š Demasificarea informaţiei œ După cum afirma sociologul Alvin Toffler, cel de-al treilea val a debutat la mijlocul secolului al XX-lea. În Statele Unite ale Americii al treilea val a început în jurul anului 1955 şi un deceniu mai târziu în statele industrializate din vestul Europei. Explicaţia schimbării valurilor, în opinia autorului menţionat, este una strict economică: la mijlocul deceniului al cincelea, pentru prima oară în istorie, “funcţionarii şi lucrătorii din servicii i-au depăşit numeric pe muncitori.” O dată cu creşterea numărului de persoane angrenate în servicii, modelul fabricii ce domnise atotputernic aproape trei sute de ani a început să pălească. Începând de la sfârşitul deceniului al şaselea al secolului XX, vechile Read More …

TAINA CAVALERILOR

– FRAGMENT DIN CARTEA EXCALIBUR TAINA CAVALERILOR š Arthur – Cavaler şi Rege œ La începutul Evului Mediu era în mare vogă un ciclu de legende reunite sub titlul “Cavalerii Mesei Rotunde.” Iniţial, legendele din acest ciclu au fost transmise prin viu grai în satele şi cătunele din Irlanda şi din Anglia. Ulterior, legendele au fost sistematizate şi sintetizate într-o lucrare cultă, scrisă în limba franceză, care a circulat o perioadă de timp pe ambele maluri ale Canalului Mânecii. Manuscrisul scris în limba franceză a stat la baza realizării unei cărţi celebre, denumită “Moartea lui Arthur”, scrisă de Sir Thomas Mallory, cavaler şi erudit britanic, care a trăit în secolul al XV-lea. Despre Thomas Mallory se ştie că s-a născut Read More …

DESCHIDEREA CARE RĂMÂNE DESCHISĂ

– DACIA PRIMORDIALĂ DESCHIDEREA CARE RĂMÂNE DESCHISĂ š Închiderile care-şi plâng de mil㠜   Această carte are scopul, cât se poate de inedit pentru mulţi cititori, de a prezenta istoria poporului român din trei perspective distincte: spirituală, mitologică şi ştiinţifică. Realizarea unei cărţi cu privire la istoria poporului român din perspectivă spirituală, mitologică şi ştiinţifică, presupune, în primul rând, luarea în considerare şi tratarea în modul cel mai serios a perspectivei. Prin perspectivă se înţelege, evident, o concepţie, adică ceea ce, în ultima perioadă de timp, a fost definit prin termenul de maximă generalitate de „zeitgeist„. Zeitgeistul este o concepţie specifică unei epoci, concepţie adoptată de o largă majoritate de oameni. Fără nici o îndoială, o carte ce analizează Read More …