ZEI, OAMENI, EXTRATEREŞTRI DESPRE FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT (4)

CINE SUNT „EXTRATEREŞTRII”? CE SUNT OZN-URILE?  ZEI, OAMENI, EXTRATEREŞTRI DESPRE FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT (4) 3 După cum afirma Allen Hynek, care este unul dintre cei mai importanţi cercetători moderni ai fenomenului ozenistic, apariţiile şi materializările aparatelor de zbor neidentificate pot fi incluse în mai multe categorii distincte, în funcţie de efectele produse asupra mediului. În prima categorie, definită drept întâlnire de gradul I, nu se observă o interacţiune a OZN-ului cu mediul. În a doua categorie, denumită întâlnire de gradul II, au loc inflenţe asupra mediului fizic, iar în a treia categorie, denumită întâlnire de gradul III, îşi fac apariţia şi pasagerii OZN-ului, care intercţionează atât cu mediul cât şi cu oamenii. După cum afirmă acelaşi cercetător, efectele Read More …

ZEI, OAMENI, EXTRATEREŞTRI DESPRE FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT (3)

CINE SUNT „EXTRATEREŞTRII”? CE SUNT OZN-URILE?  ZEI, OAMENI, EXTRATEREŞTRI DESPRE FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT (3) CINE SUNT „EXTRATEREŞTRII”? CE SUNT OZN-URILE? (3) FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT Manifestarea directă în lumea materială a unor entităţi spirituale de tipul zeilor, provenite din palierele ortoexistenţiale ale cosmosului – din palierul eteric sau din cel astral – s-a realizat prin două forme principale. Prima formă de manifestare s-a realizat în mod normal, prin naştere. Concepţia spiritualist-ezoterică desemnează naşterea, în lumea materială, a unei înalte fiinţe spirituale prin termenul de avatar. Avatarul este o încarnare specială. Avatarurile s-au produs cu precădere în perioada denumită de egipteni Tep Zepi. A doua formă de manifestare a unor fiinţe spirituale de tipul zeilor în lumea materială Read More …

ZEI, OAMENI, EXTRATEREŞTRI DESPRE FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT (2)

CINE SUNT „EXTRATEREŞTRII”? CE SUNT OZN-URILE?  ZEI, OAMENI, EXTRATEREŞTRI DESPRE FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT (2)   Evident, aceste constatări critice nu au nimic de-a face cu respingerea esenţei concepţiei paleoastronautice – aşa cum procedează concepţia materialistă. Criticile aduse unor astfel de exagerări sunt realizate din interiorul concepţiei paleoastronautice, nu din afara sa. Scopul acestor critici este de a elimina, lucid şi fără părtinire, toate acele exagerări, erori şi mistificări – unele grosolane – pe care unii exegeţi lipsiţi total de înţelepciune le-au alipit, dintr-un motiv sau altul, concepţiei paleoastronautice. Perspectiva din care sunt făcute aceste critici este foarte clară şi este exprimată fără echivoc: există fiinţe care se deplasează cu ajutorul unor obiecte zburătoare neidentificate, dar aceste fiinţe nu Read More …

ZEI, OAMENI, EXTRATEREŞTRI DESPRE FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT (1)

CINE SUNT „EXTRATEREŞTRII”? CE SUNT OZN-URILE?  ZEI, OAMENI, EXTRATEREŞTRI DESPRE FENOMENELE DE ECTOPLASMIE ŞI APORT (1) Încă în 1919, un american, Charles Fort, în lucrarea Cartea damnaţilor, care, la vremea respectivă, a reprezentat opera unui excentric, dacă nu a unui sonat, a fost unul dintre primii cetăţeni ai pământului care a vorbit despre vizitarea Pământului de către entităţi provenite de pe alte planete. Ceva mai târziu, la mijlocul deceniului al patrulea, într-o revistă de filosofie, un filozof român, Dimitrie Drăghicescu, a fost unul dintre pionierii care a susţinut ipoteza vizitării pământului în perioada copilăriei umanităţii, de către o civilizaţie supraumană provenită din „cer”. Premisa de la care a plecat filozoful român era foarte simplă, foarte banală, şi, mai ales, imposibil Read More …

CINE A FOST MOŞ CRĂCIUN ?

ALAYA CUFĂRUL CU ESEURI CINE A FOST MOŞ CRĂCIUN ? Moş Crăciun este un atribut şi o funcţie. Această funcţie a fost ocupată de-a lungul timpului de mai multe persoane. Precum în epoca prezentă funcţia de preşedinte al unei ţări este ocupată de diferiţi oameni, tot astfel se poate afirma despre Moş Crăciun. În Evul de aur funcţia de Moş Crăciun a fost ocupat de diferiţi zei. Aceşti zei erau consideraţi Guvernatori sau Stăpâni ai Soarelului (sau erau asociaţi cu soarele). Fiecare populaţie sau comunitate a avut Moş Crăciunul său. Aşa cum persoana care ocupă astăzi funcţia de Preşedinte al României nu este aceeaşi cu cea care ocupă funcţia de Preşedinte al Franţei, nici Moş Crăciun din arealul carpato-danubiano-pontic nu Read More …

NOI ŞTIM CINE SUNTEM ! VOI ŞTIŢI ?

AEGYPTIACA NOI ŞTIM CINE SUNTEM ! VOI ŞTIŢI ? (PAMFLET) Nu demult a fost lansată în media declamaţia unui politruc rus (declamaţie ce deja a intrat în folclorul urban, dacă se poate spune astfel) pe nume Dimitri Rogozin, aflat deocamdată pe cai mari şi al cărui nume nu merita nici măcar citat, care ameninţa poporul român astfel: “Domnilor din România vă vom spune totul: cine sunteţi voi şi ce credem noi despre voi !”. … O ştire apărută în primăvara anului 2014, în mass media: “Parlamentarii ruşi au iniţiat o discuţie publică privind elaborarea de manuale de Istorie a Rusiei după un concept unic, care să arate trecutul glorios al ţării şi care ar urma să educe copiii în spirit Read More …

INTERPRETAREA EZOTERICĂ A BASMULUI HARAP ALB

INTERPRETAREA EZOTERICĂ A BASMULUI HARAP ALB © EDITURA ALAYA  Toate drepturile aparţin Editurii Alaya PARTEA I Faptul că basmul Harap Alb, scris de Ion Creangă, are un conţinut ezoteric este dincolo de orice îndoială. Acelaşi lucru se poate afirma despre înţelepciunea populară românească reflectată în basme, legende, colinde, balade etc. Primul autor care a oferit o interpretare ezoterică basmului Harap alb a fost Vasile Lovinescu.. Vasile Lovinescu afirma despre Ion Creangă că a fost “ales de o organizaţie iniţiatică, datorită talentului său literar, pentru a expune anumite mituri iniţiatice, fără ca să-şi dea seama de semnificaţia reală a operei sale”. Totuşi, cine vizitează bojdeuca lui Ion Creangă de la Humuleşti şi se lasă pătruns de atmosfera locului poate înţelege cât Read More …

IMPERIUL RUM AL OAMENILOR ROŞII – NOUA DACIE

IMPERIUL RUM AL OAMENILOR ROŞII NOUA DACIE Războiul daco-geţilor şi ale aliaţilor lor, goţii, împotriva romanilor s-a dat cu intermitenţă în toată perioada de aproape o sută şapte zeci de ani în care Dacia a fost ocupată de trupele romane; de cele mai multe ori s-a concretizat în lupte de gherilă sau în incursiuni fulgerătoare (blitzkreig) pe teritoriul inamic. După fiecare incursiune, trupele confederaţiei se reîntorceau la nordul Dunării încărcaţi cu prăzi bogate. Pentru a face faţă acestei situaţii, romanii au construit podul de la Celei, între Sucidava şi Oescus şi au fortificat multe dintre fortăreţele de pe Dunăre. În anul 250, sub comanda unui rege pe nume Kniva (care pentru istoriografie a fost got), confederaţiile daco-geto-gotice au străpuns decisiv Read More …

IMPERIUL RUM AL OAMENILOR ROŞII 2 – GOŢII CARE ERAU GEŢI

IMPERIUL RUM AL OAMENILOR ROŞII   2 – GOŢII CARE ERAU GEŢI Goţii, în nici un caz n-au fost o populaţie migratoare, aşa cum afirmă istoriografia, ci o ramură a geţilor. Actualmente, mulţi istorici şi chiar istoriografia în general, consideră că goţii au fost o populaţie „migratoare” provenită din Scandinavia de astăzi ce a migrat la un moment dat pe teritoriul Daciei, pe care au cucerit-o treptat. Cauza acestei opinii o constituie informaţia conţinută în textele unui scriitor got, Iordanes, care a trăit la mijlocul secolului al şaselea, care afirma că goţii provin dintr-o locaţie numită Gotland, situată în Scandza (Scandinavia). Totuşi, Iordanes considera în acelaşi text că strămoşii goţilor au fost geţii, care odinioară l-au avut rege pe Burebista Read More …

IMPERIUL RUM AL OAMENILOR ROŞII 1 – RĂZBOIUL SFÂNT DE ELIBERARE

IMPERIUL RUM AL OAMENILOR ROŞII 1 – RĂZBOIUL SFÂNT DE ELIBERARE PROLOG Pentru a celebra în felul meu 100 de ani de la marea unire, în zilele ce au rămas până la marea sărbătoare voi prezenta în premieră pentru cei interesaţi câteva postări referitoare la un aspect total necunoscut din istoria poporului român : imperiul „râm” sau „rum” din arealul balcano-carpato-danubiano-pontic. Imperiul „râm” sau „rum” a fost locuit de oamenii „roşii” denumiţi ulterior „rumuni” (rum sau rumen înseamnă tot roşu). Oecumena arhetipală (spaţiul vital) al imperiului rum avea munţii carpaţi şi podişul transilvaniei în centru: munţii balcani la sud, peninsula crimeea, nistrul (niprul sau chiar donul) şi pontus euxin (marea neagră, care în străvechime era numită marea aşchenaz) la est Read More …

TĂBLIŢELE DE LA TĂRTĂRIA

    SECŢIUNEA: DE PRIN LUME ADUNATE TĂBLIŢELE DE LA TĂRTĂRIA  Descoperirea de către cercetătorul clujean Nicolae Vlassa, în anul 1961, pe teritoriul României, la Tărtăria, judeţul Alba, a trei tăbliţe de lut ars (teracotă) pe care sunt înscrise diferite simboluri într-o scriere pictografică misterioasă, ce datează din mileniul al şaselea înainte de Iisus Hristos, a schimbat radical datele problemei, indicând fără echivoc faptul că vatra nu numai a civilizaţiei Europei, ci şi a întregii umanităţi trebuie situată tot pe teritoriul României. Existenţa celor trei tăbliţe de lut ars descoperite la Tărtăria, Judeţul Alba, demonstrează faptul că în podişul Transilvaniei a apărut şi s-a dezvoltat o formă de civilizaţie ce a premers ceea ce istoriografia desemnează a fi fost „invazia indoeuropenilor”. Read More …

MISTERIOSUL DRUM SECRET DENUMIT ÎN ANTICHITATE EXAMPAEOS

    SECŢIUNEA: DE PRIN LUME ADUNATE MISTERIOSUL DRUM SECRET DENUMIT ÎN ANTICHITATE EXAMPAEOS SAU LIBER PATRIS   MISTERIOSUL DRUM SECRET DIN DELTA DUNĂRII Într-un articol intitulat Misterele Dunării, semnat de Costel Crangan, se face referire la un drum secret din Deltă care are mult peste 1.000 de ani vechime, care ar fi fost construit de piraţi pentru a-şi ascunde comorile. Legenda spune – afirmă autorul citat – că există şi acum rămăşiţele unui drum care are mult peste 1.000 de ani vechime, care ar fi fost construit de piraţi pentru a-şi ascunde comorile, însă istoricii spun că nu sunt dovezi că acesta ar fi existat. Totuşi, cercetătorii nu resping categoric legenda rutei secrete a piraţilor, care ar fi traversat Delta Read More …

ROMÂNII DE LÂNGĂ NOI (SAU DINTRE NOI) – HUŢULII

  SECŢIUNEA: DE PRIN LUME ADUNATE ROMÂNII DE LÂNGĂ NOI (SAU DINTRE NOI) – HUŢULII Huţulii sunt un trib vechi de munte, risipiţi de-a lungul Carpaţilor, începând din Polonia şi până în Maramureş şi Bucovina. În ţară, ei pot fi găsiţi la Moldoviţa, Argel, Breaza, Moldova Suliţa, valea Suhei (zona Ostrei), Cârlibaba, şi în zona Maramureşului, unde sunt din ce în ce mai puţini, fiind asimilaţi de ucraineni. Unele teorii îi consideră pe huţuli (numiţi şi huţani) daci slavizaţi, altele presupun ca sunt slavi veniţi în zona Bucovinei şi Maramureşului, înainte de secolul al VIII-lea. Masurători antropologice sugerează însă că huţulii au locuit în Carpaţi de multe mileniii. Deşi se aseamănă cu rutenii la vorbă, huţulii se deosebesc de aceştia Read More …

MOARTEA CA LIMITĂ NELIMITĂ (2)

– FRAGMENT DIN CARTEA EXCALIBUR MOARTEA CA LIMITĂ NELIMITĂ (2) Ultimul act al existenţei omului în lumea materială este Marea Trecere – moartea. Imediat după ce a trecut dincolo, fiecare om se redescoperă pe sine însuşi – cel care a fost, este şi va fi. Fiecare om descoperă, de asemenea, că, de-a lungul existenţei încarnate, a fost acoperit şi învăluit într-o multitudine de voaluri succesive. După decorporare, toate aceste voaluri dispar, întrucât nu mai are ce să le susţină, căci personalitatea, fabricată de-a lungul existenţei întrupate, intră în stare de disoluţie. Scurt timp după Marea Trecere, fiecare om are o serie de trăiri – scurte străfulgerări cognitive, ca nişte flashuri de cunoaştere. Străfulgerările cognitive nu sunt oferite în mod arbitrar Read More …

MOARTEA CA LIMITĂ NELIMITĂ (1)

– FRAGMENT DIN CARTEA EXCALIBUR MOARTEA CA LIMITĂ NELIMITĂ (1)   MOTTO: „CINE MOARE ÎNAINTE SĂ MOARĂ, NU MAI MOARE DUPĂ CE MOARE” Principalele tipuri de concepţii pe care le adoptă oamenii în timpul vieţii reprezintă modele cognitive care, se spune, reflectă realitatea. Dar ce este realitatea s-au întrebat mult prea puţini oameni. Pentru fizician există un anumit tip de realitate, pentru chimist alt tip, pentru biolog alt tip, pentru matematician alt tip de realitate. Pentru botanist există alt tip de realitate, pentru psiholog alt tip, pentru metafizician ori pentru omul religios o alta. Evident, este vorba despre o cunoaştere realizată în urma unei fragmentări a realităţii, realizată în funcţie de o perspectivă particulară. Totuşi, chiar dacă sunt puse laolaltă Read More …

MINUNI ALE LUMII ANTICE: CE-A FOST ŞI CE-A RĂMAS: HAGIA SOPHIA

SECŢIUNEA: DE PRIN LUME ADUNATE MINUNI ALE LUMII ANTICE: CE-A FOST ŞI CE-A RĂMAS: HAGIA SOPHIA FOTO CRISTIAN GĂNESCU Numele bisericii este Sfânta Înțelepciune și mai este numit în versiune greacă-bizantină Αγια Σοφια / Hagia Sophia. Considerată de unii autori drept cea de a opta minune a lumii antice târzii, Sfânta Sofia este oricum o glorie a geniului constructiv uman. Ea a reprezentat centrul vieții religioase a Imperiului Roman de Răsărit, servind în această postură timp de 916 ani. După cucerirea turcă a servit drept moschee alți 482 de ani, iar după anul 1935 a devenit muzeu la inițiativa marelui reformator turc Mustafa Kemal Atatürk. Prima biserică cu acest nume a fost construită de împăratul Constantin cel Mare în anul Read More …

EXCLAIBUR – CAVELERII CUNOAŞTERII

SECŢIUNEA: DE PRIN LUME ADUNATE EXCLAIBUR CAVELERII CUNOAŞTERII FOTO: Statue of King Arthur on the top of Tintagel cliffs, England (apud: Art, Craft & Architecture) Este cunoscut faptul că orice obiect material are şi o semnificaţie spirituală, iar sabia nu face rabat. Mai mult decât atât: purtătorul sabiei îşi însuşeşte spiritual, magic sau holografic, rodul acţiunilor sale din planul material. De aceea, ceea ce realizează purtătorul sabiei la nivel exterior (la nivel material, în luptă) se reflectă în interior (la nivel spiritual). În acest din urmă caz, sabia devine şi un instrument spiritual. Sabia, ca reflectare spirituală, se manifestă sub forma forţei interioare a spiritului care cuteză să tranşeze problemele cunoaşterii. Sabia spirituală este instrumentul prin care se realizează cunoaşterea, Read More …

POTOPUL – O PERSPECTIVĂ ȘTIINȚIFICĂ

SECŢIUNEA: DE PRIN LUME ADUNATE POTOPUL – O PERSPECTIVĂ ȘTIINȚIFICĂ Potopul din vremea lui Noe a marcat un uriaş hiatus între lumea originară, a creaţiei lui Dumnezeu şi lumea pe care o cunoaştem astăzi. După potop s-a modificat totul. Efectele potopului au fost devastatoare, marcând sfârşitul civilizaţiei ce se formase anterior. În răstimpul potopului s-a produs formarea munţilor şi configurarea continentelor, care au ajuns să arate precum în ziua de astăzi. Cu privire la toate aceste aspecte Henry M. Morris este foarte categoric: „despicarea simultană a tuturor izvoarelor adîncului celui mare sugerează nu numai năvălirea unor mari mase de ape înmagazinate anterior, ci şi a unor revărsări gigantice, precum şi mişcările tectonice adiacente, de proporţii inimaginabile. Întregul eveniment a fost Read More …

TEORIA BIG BANGULUI NU ARE NICI O BAZĂ ŞTIINŢIFICĂ

SECŢIUNEA: DE PRIN LUME ADUNATE TEORIA BIG BANGULUI NU ARE NICI O BAZĂ ŞTIINŢIFICĂ Excalibur … teoria big-bangului nu are nici o bază ştiinţifică; mai mult decât atât, contrazice legile termodinamicii, astfel că poate fi considerată doar speculaţie filosofică, nu ştiinţă, aşa cum s-a afirmat de atâtea ori până în prezent. „Este bine să notăm – afirmă Henry M. Morris – în această etapă implicaţiile primei legi şi ale celei de a doua legi a termodinamicii cu privire la originea universului. Trebuie să se sublinieze că aceste două legi sunt legi ştiinţifice dovedite, dacă există aşa ceva în ştiinţă. Ele au fost testate, măsurate şi confirmate experimental, de mii de ori, atît în sisteme extrem de mari cât şi în Read More …

TENTATIVĂ NEREUŞITĂ A REGELULUI CAROL I DE A UNI ROMÂNIA ŞI BULGARIA ÎNTR-UN SINGUR STAT

SECŢIUNEA: DE PRIN LUME ADUNATE UN SUBIECT MAI PUŢIN CUNOSCUT: 1887-1888 TENTATIVĂ NEREUŞITĂ A REGELULUI CAROL I DE A UNI ROMÂNIA ŞI BULGARIA ÎNTR-UN SINGUR STAT DUPĂ MODELUL DUALIST AUSTRO-UNGAR Pe tot parcursul deceniul al optulea al celui de-al nouăsprezecelea secol, pe fondul situaţiei internaţionale tot mai delicate, la sfatul principalilor sfetnici şi, în primul rând, a lui Ion C. Brătianu şi Eugeniu Carada, Regele Carol I a decis să înceapă preparativele pentru unirea României cu Bulgaria în cadrul unui stat mamut după modelul monarhei dualiste austo-ungare. Acţiunea comună româno-bulgară, desfăşurată de-a lungul anilor 1886-1887, care a avut drept scop final ieşirea definitivă a României şi Bulgariei de sub influenţa Rusiei ţariste, a fost sprijinită de Germania, Austria şi Anglia; Read More …