OBIECTELE DE PUTERE – ARCA ALIANŢEI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ OBIECTELE DE PUTERE  ARCA ALIANŢEI Un obiect de putere de valoare excepţională este Arca Alianţei (Chivotul Legământului); toate detaliile tehnice de construire, locul de unde să fie extrasă materia primă etc, i-au fost poruncite de către Dumnezeu Tatăl lui Moise, faţă în faţă. În acea perioadă în care a stat în Faţa lui Dumnezeu, Moise a fost întărit auric de Îngerii Puterii. Contactul cu Augusta Prezenţă a lui Dumnezeu poate aduce disfuncţii aurice şi trupeşti serioase oricărui muritor. Arca Alianţei are forma unei mici bărcuţe. În partea de jos a Arcei este reprezentată istoria spiritelor oamenilor, cu toate căderile, răzvrătirile şi urcuşurile; pe Arcă este, de asemenea, reprezentată apariţia Celui rău în cosmos. Tot în Read More …

KARMA – TENDINŢELE KARMICE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) TENDINŢELE KARMICE Scopul lui Dumnezeu a fost crearea unor fiinţe, oamenii, după Chipul şi Asemănarea Sa, care să-I devină Preoţi. Evenimentele dramatice petrecute de-a lungul istoriei cosmosului au blocat însă acest proces. În mod firesc, începând cu prima fiinţă oamenească apărută în primul ciclu al cosmosului, oamenii trebuiau să parcurgă un proces de maturizare spirituală denumit “munca de dreaptă învăţătură”, pentru a atinge dezideratul suprem – pentru a deveni Preoţi ai lui Dumnezeu. Doar urmând, pas cu pas, munca de dreaptă învăţătură, oamenii pot ajunge să înţeleagă şi să respecte Legile divine ale cosmosului – Ordinea cosmosului sau Firea lucrurilor – şi Planul lui Dumnezeu. Primul om care s-a poticnit în munca de Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (2)

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ (2) Scopul principal al existenţei omului în lumea materială îl constituie reîntoarcerea la Dumnezeu; doar existenţa în lumea materială permite acumularea de experienţă şi, implicit, de moralitate. Cele două caracteristici fundamentale pot fi măsurate la nivelul structurii aurice a fiecărei fiinţe umane. Structura aurică a unui om este o hartă a traseului pe care l-a parcurs. Dezvoltarea spirituală a omului înseamnă modificarea parametrilor corpurilor aurice – de la corpul duh la ultimul strat al aurei – şi activarea progresivă a chakrelor situate pe canalul Sushumna. Trezirea progresivă a tuturor energiilor, deblocarea nadisurilor şi punerea în funcţiune a tuturor chakrelor – petală cu petală -, paralel cu dezvoltarea corpurilor aurice constituie modelul Read More …

KARMA – PARADOXURILE SORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) PARADOXURILE SORŢII   Totuşi, karma nu se reduce doar la procesele aurice descrise anterior. Dacă lucrurile ar sta doar în acest fel, totul ar fi perfect. Omul ar putea progresa spiritual foarte mult de-a lungul unei singure vieţi; doar în câteva existenţe, omul ar atinge capătul muncii de dreaptă învăţătură şi ar deveni o Cruce de om, cu un corp duh alb, care corespunde stării adamice. În numai câteva existenţe în lumea materială, scopul palingeneziei omului prin Terra aurica ar fi împlinit. O scurtă privire aruncată asupra a aceea ce se petrece în existenţa cotidiană lasă să se înţeleagă că mai există şi altceva decât procesul auric descris anterior; totodată, arată că lucrurile Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (3)

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ (3) O lungă perioadă de timp, omul a fost format doar din corpurile „interioare” – spiritul şi ansamblul său, corpul duh, sufletul şi corpul eteric. Corpurile aurice derivate (sau exterioare) – corpul astral, corpul emoţional, corpul mental inferior, corpul mental superior – s-au format ulterior, de-a lungul timpului. În cele din urmă, corpurile aurice derivate au fost virusate de activitatea fiinţelor întunecate: Lorehh şi Dree (aşa cum a fost menţionat în capitolele dedicate cosmogenezei). Primul corp auric derivat care s-a format la omul încarnat a fost corpul astral. Ulterior, pe măsură ce omul a suferit influenţele mediului, o porţiune din corpul astral s-a specializat într-un anumit gen de activitate. Această activitate Read More …

OBIECTELE DE PUTERE – POTIRUL, LANCEA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ OBIECTELE DE PUTERE Lemnul Crucii Şi în cazul lui Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, se poate vorbi despre Locuri de putere, despre Lucrări de Putere, despre Cuvinte de Putere, despre Evenimente de Putere, despre Obiecte de Putere. Locurile de putere, în acest caz, sunt locurile în care Iisus Hristos s-a deplasat de-a lungul existenţei Sale trupeşti. Iisus Hristos a realizat nenumărate Lucrări de putere (de sunet, de miros şi de lumină) şi a rostit nenumărate Cuvinte de putere. Numele Său este cel mai puternic Cuvânt de Putere din cosmos. Lucrările de sunet au fost pildele şi parabolele, Lucrările de miros au fost vindecările şi minunile, iar Lucrările de lumină au fost cele ce implicau “continuitatea a Read More …

KARMA (SOARTA)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) ACŢIUNE ŞI CONTRA-ACŢIUNE  Ce se întâmplă totuşi şi de ce există atâtea nenorociri, care nu au nici un fel de logică? Să fie oare mâna destinului atât de lungă şi căile Domnului atât de neştiute, încât oamenii să nu mai înţeleagă nimic din ceea ce se petrece ? Sau există şi alte evenimente ce par să scape cunoaşterii imediate şi care nu pot fi încadrate sau explicate prin simpla aplicare mecanică a karmei ? Este firesc ca oamenii să se întrebe ce se petrece cu ei şi să-şi pună întrebări legate de soarta lor şi a celor din jur. Este totuşi destul de uşor de remarcat că noi, oamenii, cu înţelegerea noastră limitată Read More …

CRUCEA DE OM – INIŢIEREA CREŞTINĂ

  „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM INIŢIEREA CREŞTINĂ: VIAŢA ESTE SUPREMA FORMĂ DE INIŢIERE Crucea circumscrisă de cerc œ  Din punct de vedere auric, cunoaşterea presupune transformarea tuturor corpurilor aurice, care se realizează în urma travaliului  conştiinţei şi conştienţei. Interacţionând energetico-informaţional cu mediul, oamenii dobândesc cunoaşterea; pe măsură ce acumulează cunoaştere, se dezvoltă conştiinţa. În fond, cunoaşterea – ca proces auric – are drept scop formarea acelei caracteristici fundamentale, care în lumea oamenilor poartă numele de conştiinţă. Totodată, pe măsură ce acumulează cunoaşterea şi îşi dezvoltă conştiinţa, oamenii îşi exercită liberul arbitru. Exercitându-şi liberul arbitru, oamenii îşi dezvoltă capacitatea de a distinge binele de rău şi adevărul de fals şi, în cele din urmă, se situează de o Read More …

OBIECTELE DE PUTERE – POTIRUL DIN SMARALD

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ OBIECTELE DE PUTERE Potirul realizat din smarald Trebuie însă spus încă de la început că nu este vorba despre potirul despre adevăratul potir al Domnului Iisus Hristos, cel cu care a băut la Cina cea de Taină, ci despre un alt potir, care a fost copiat după acesta. Istoria acestui al doilea potir, precum şi efectele pe care le-a generat şi le generează ca obiect de putere, vor fi prezentate în cele ce urmează. Dar înainte de a începe dezvăluirea acestei istorii, trebuie menţionat foarte pe scurt ceea ce se cunoaşte în prezent despre acest subiect. Aşadar, cu privire la existenţa acestui al doilea potir, în Occidentul Europei a fost vehiculată o legendă potrivit căreia Read More …

KARMA – DESFĂŞURĂRI DE FORŢE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) DESFĂŞURĂRI DE FORŢE Omul este supus influenţei întregului cosmos. Omul este “imago mundi”, iar fiinţele spirituale din cosmos se reflectă în ceea ce este omul, atât la nivelul auric, cât şi la nivelul destinului. Anterior, am trecut în revistă influenţa directă a marilor fiinţe spirituale ale cosmosului asupra structurii aurice umane. Fiecare element component a structurii aurice poate fi influenţat, fie din interior, fie din exterior de Marile Tării, de Marile Orânduiri, de Fiii Luminii, de Îngerii Veghetori personali. Ei formează acel Cineva care ajută omul să se emancipeze auric, să-şi elimine karma şi să devină o Cruce de om. Un rol important îl au însă Domnii karmei (Bătrânii), care organizează totul în Read More …

OBIECTELE DE PUTERE – CELE TREI SĂBII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ OBIECTELE DE PUTERE CELE TREI SĂBII PRIMA SABIE O istorie interesantă o au şi “cele trei săbii”, care reprezintă cele mai puternice artefacte din istoria spirituală a oamenilor. Prima sabie apărută vreodată în cosmos a fost oferită direct de către Dumnezeu Tatăl, în timpurile de început ale cosmosului, Primului Înger Ocrotitor, Ethathan, cel care, după răzvrătire a fost numit Lucifer. La origine, sabia conţinea, ca obiect de putere, ştiinţa perpetuării relaţiei de armonie perfectă dintre o fiinţă creată (înger sau om) şi Dumnezeu. Numai prin intermediul Primului Heruvim Octotitor Ethathan, care a fost singurul purtător al sabiei, se putea stabili relaţia de armonie perfectă între o fiinţă creată (înger sau om) şi Dumnezeu. Sabia, care Read More …

KARMA – PROTAGONIŞTII JOCURILOR SORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) PROTAGONIŞTII JOCURILOR SORŢII În mod concret, pe fondul exercitării liberului arbitru şi a bagajului karmic acumulat de oameni, se desfăşoară ceea ce putem denumi a fi Jocurile Vieţii şi ale Morţii. Orice Joc al Vieţii şi al Morţii, în afara fiecărui om, presupune implicarea celor două mari categorii de protagonişti: de-o parte, Fiii Luminii, de cealaltă parte Fiii întunericului. Raportând întregul proces la un singur om şi la un singur Joc, protagoniştii înfruntării dintre forţele cosmice la nivelul karmei nu sunt chiar atât de mulţi. Fiecare forţă acţionează prin reprezentanţi. Fiii Luminii se manifestă prin intermediul acelor fiinţe îngereşti care au drept misiune ocrotirea directă a omului. Fiii Luminii se manifestă prin Îngerii Read More …

KOSMOS – PREAMBUL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS REZULTATUL RĂZBOIULUI ESTE UNUL SINGUR: TRIUMFUL LUMINII. Ştiinţa actuală a reţinut doar scurte fragmente ale istoriei cosmosului – nu mai mult de 2-3% din ceea ce s-a petrecut de-a lungul veacurilor. Totuşi, chiar şi aceste fragmente nu reflectă decât ceea ce s-a petrecut la suprafaţa globului fizic sau, mai corect spus, la nivelul structurii materiale actuale – care este doar o ultimă stare a transformărilor desfăşurate de-a lungul timpului. (…) Istoria planului material nu trebuie însă confundată cu istoria elementului pământ. Elementul pământ este format din transformarea carbonului – carbonul fiind, la rândul său, un element rezultat în urma transformărilor apei. De fapt, carbonul este cea mai joasă transformare a elementului apă; carbonul este Read More …

KOSMOS – CELE TREI OCEANE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CELE TREI OCEANE š „La început” œ  La temelia existenţei cosmosului şi a tuturor făpturilor de pe întinsul său, se află Unicul Dumnezeu. Unicul Dumnezeu este Creatorul a tot ce există.  Unicul Dumnezeu, Creatorul a tot ce există, este Infinit şi Etern. Unicul Dumnezeu se manifestă în două ipostaze distincte: ca Dumnezeu nemanifestat şi ca Dumnezeu Tatăl. Prima ipostază a lui Dumnezeu este incognoscibilă. Dumnezeu nemanifestat sălăşuieşte, Identic cu Sine, în Sfera Sa. Fiinţele din lumea eterică chestionate de către clarvăzătorul Eugen cu privire la acest aspect, îl desemnează pe Dumnezeu nemanifestat prin numele IŞŞ. A doua ipostază a lui Dumnezeu este numită HAUTI de către fiinţele din lumea eterică. HAUTI este Dumnezeu-Tatăl – Read More …

LIMITA NELIMITĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ LIMITA NELIMITĂ  Principalele tipuri de concepţii pe care le adoptă oamenii în timpul vieţii reprezintă modele cognitive care, se spune, reflectă realitatea. Dar ce este realitatea s-au întrebat mult prea puţini oameni. Pentru fizician există un anumit tip de realitate, pentru chimist alt tip, pentru biolog alt tip, pentru matematician alt tip de realitate. Pentru botanist există alt tip de realitate, pentru psiholog alt tip, pentru metafizician ori pentru omul religios o alta. Evident, este vorba despre o cunoaştere realizată în urma unei fragmentări a realităţii, realizată în funcţie de o perspectivă particulară. Totuşi, chiar dacă sunt puse laolaltă şi nu doar opuse una alteia, fragmentele nu pot constitui un întreg. Aparent, fiecare perspectivă de Read More …

TERRA AURICA

 EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ TERRA AURICA  Pentru o mai bună înţelegere a celor ce urmează, suntem datori, încă de la început, să facem câteva precizări asupra unor termeni pe care-i vom folosi mai departe. În primul rând, vom folosi termenul de cosmos spiritual sau cosmos integral pentru a desemna toate palierele care există în cosmos, din care planul material pe care noi îl cunoaştem atâta timp cât trăim într-un trup fizic, este doar o mică parte. Considerat din punctul de vedere al unui om care trăieşte în planul fizic – singurul mod din care se poate face o apreciere – se poate spune, grosso modo, că ceea ce definim a fi cosmos integral este format din două aspecte distincte. Read More …

KARMA – MODIFICAREA NIVELULUI EXISTENŢIAL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) MODIFICAREA NIVELULUI EXISTENŢIAL   În mod concret, Jocurile Morţii au drept scop final despărţirea totală a omului de Dumnezeu. În lumea eterică se vorbeşte despre trei feluri de moarte, rezultate din Jocurile Morţii. Primul fel de moarte este “moartea fizică”, al doilea fel de moarte este “moartea sufletului” – termen care desemnează, de fapt, furarea sufletului, imediat după momentul morţii, de către fiinţele întunecate -, iar al treilea fel de moarte este “despărţirea de Dumnezeu”; aceasta din urmă se produce în condiţiile în care sufletul moare de două ori consecutiv, două reîncarnări la rând (adică este furat, imediat după moarte de fiinţele întunecate; acest subiect va fi descris pe parcursul acestei cărţi). În Read More …

PECETEA MORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ PECETEA MORŢII Pecetea morţii este un însemn auric care apare la persoanele care au în destin, în viitorul apropiat, moartea fizică. De regulă, pecetea morţii apare cu şase zile înainte ca omul să moară. Ea apare la persoanele care, potrivit karmei individuale, în viitorul apropiat, trebuie să moară; de exemplu la persoanele în vârstă sau la persoanele foarte bolnave. Totuşi, pecetea morţii nu apare numai la persoanele care, din punctul de vedere al karmei individuale, trebuie să moară; ea apare şi la persoane care intră în contradicţie cu legile cosmice, în urma exercitării liberului lor arbitru. În acest ultim caz, pecetea morţii poate fi observată la multe dintre persoanele care îşi duc existenţa în lumea Read More …

CONTRAPARTEA AURICĂ A LUMII MATERIALE

 EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ CONTRAPARTEA AURICĂ A LUMII MATERIALE Primul plan ce transcende planul fizic este planul infraeteric. În planul infraeteric sunt vizibile contrapărţile aurice ale tuturor obiectelor şi fiinţelor care trăiesc în limitele lumii materiale. Într-un fel, se poate spune că planul infraeteric face parte din planul fizic, dar este diferit de aspectul mineral, perceptibil prin organele de simţ fizice. Contrapărţile aurice ale lumii materiale, pot fi observate diferit de către Eugen, în funcţie de tipul de clarvedere folosit: clarvederea infraeterică sau clarvederea eterică. Privit prin clarvederea infraeterică, pământul luat în palmă are culoarea roşie-cărămizie, iar mirosul său este asemănător laptelui fiert proaspăt. Pământul emite continuu un sunet anumit, un AAAA… prelung. Apa are o culoare albă mată Read More …

KARMA – DESFĂŞURAREA UNUI JOC AL SORŢII (1)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) DESFĂŞURAREA UNUI JOC AL SORŢII (1) MÂNIA Pentru înţelegerea mecanismului de punere în aplicare a unui Joc al sorţii şi a schemei de principiu a activităţii unui Joker, vom alege două cazuri: furia şi adulterul. Vom începe cu exemplul pe care l-am mai folosit în paginile acestei cărţi: emiterea unui puseu de furie de către un om. Atunci când omul are un puseu de furie este ca şi cum ar forma pe telefonul său mobil numărul Jokerului responsabil cu acest tip de caracteristică şi l-ar invita-o la el. Fericit că a fost chemat, Jokerul se prezintă alături de omul respectiv, mândru şi orbit de puterea propriei sale fiinţe întunecate, cu un zâmbet larg Read More …