KOSMOS – CEI ALEŞI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CEI ALEŞI šScopul principal al lui Iisus Hristos este salvarea oamenilor şi spargerea iadurilor actuale, câte au mai rămas; în schimb, scopul fiinţelor întunecate este formarea de sclavi şi spargerea cerurilor. Iisus Hristos doreşte ca toţi oamenii să nu mai fie sclavi, pentru a-şi alege calea, în deplină cunoştinţă de cauză, prin exercitarea liberului arbitru. Nu Iisus Hristos alege pentru oameni sau îi obligă la o alegere. Dumnezeu nu are nevoie de zombi. Iisus Hristos acţionează pentru ca fiecare fiinţă omenească să se elibereze din sclavie, pentru a-şi alege singur calea, fără a fi amăgit de nimeni. Iisus Hristos doreşte ca fiecare om să cunoască Adevărul – Adevărul cu privire la Dumnezeu şi cu Read More …

KOSMOS – NOILE CENTRE DE DE PUTERE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS NOILE CENTRE DE DE PUTERE După cum a fost menţionat în paginile anterioare, înainte de răstignirea lui Iisus Hristos, s-au format mai multe Centre de Putere. Centrele de Putere sunt locuite de fiinţe omeneşti decorporate şi, în unele cazuri, de fiinţe îngereşti. Calitatea aurică, energetică şi spirituală a unui Centru de Putere este dată de caracteristicile – puterea şi tăria – fiinţelor omeneşti şi îngereşti care le locuiesc. Primul Centru de Putere – Centrul de Putere al Luminii – a fost format încă de la începutul celui de-al treilea ciclu cosmic, sub îndrumarea directă a Primordialilor Luminii. Acest centru de putere este situat pe teritoriul României de astăzi, undeva prin Podişul Transilvaniei. Un alt Read More …

KOSMOS – ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR šUn alt efect important al jertfei pe cruce a lui Iisus Hristos a constat în deschiderea Împărăţiei lui Dumnezeu – Împărăţia cerurilor. Deschiderea pentru oameni a Împărăţiei cerurilor a avut loc în cele trei zile în care Iisus Hristos a stat în iaduri şi în Regatul morţilor vii. Totuşi, bazele Împărăţiei cerurilor au fost puse chiar în timpul existenţei Sale fizice. Noul plan cuantic al Împărăţiei cerurilor (care nu trebuie confundat cu lumea astrală) are ca bază de pornire planul cuantic eteric (lumea eterică), dar se întinde, ca prelungire cuantică, atât la nivelul infraeteric, cât şi la nivelul planului cuantic material – dar nu la nivelul aspectului mineral al acestuia. Împărăţia cerurilor Read More …

KOSMOS – OMUL SPIRIT

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS OMUL SPIRIT šExtinderea Împărăţiei lui Dumnezeu nu se poate produce decât pe fundalul emancipării aurice şi spirituale a oamenilor din planul material. Fără emanciparea aurică şi spirituală a tuturor fiinţelor omeneşti – indiferent de generaţie sau de seminţie -, procesul mântuirii nu se poate produce, iar Împărăţia cerurilor ar fi un deziderat imposibil de atins. De aceea, un alt efect deosebit de important al jertfei pe cruce a lui Iisus Hristos a constat în modificarea configuraţiei aurice a oamenilor care s-au întrupat după moartea şi învierea Sa, petrecute în anul 33 al erei creştine, concomitent cu sădirea unor potenţialităţi ce fac posibilă mântuirea. După cum a fost menţionat, la scurt timp după formarea planului Read More …

KOSMOS – MOŞTENITORII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS MOŞTENITORII Iisus Hristos a acţionat încă din timpul existenţei sale trupeşti în sensul desfiinţării oricărei forme de ierarhizare socială între oameni – care este o formă mascată de sclavie. La fel, după crucificare, în mesajul Apostolilor şi al vilvilor, accentul a fost pus pe necesitatea abolirii sclaviei, sub orice formă. Opera apostolilor şi a vilvilor s-a bazat pe transmiterea Harului. La rândul lor, Apostolii şi, apoi, vilvii au format propovăduitori – oameni obişnuiţi, care să se răspândească în toate zările, în toate oraşele, în toate târgurile. La rândul lor, propovăduitorii au fost unşi prin Harul Dumnezeiesc, astfel că puteau duce la îndeplinire cele trei misiuni principale trasate de Iisus Hristos: propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, Read More …

ÎNGERUL OCROTITOR AL POPORULUI ROMÂN (1)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ ÎNGERUL VEGHETOR AL POPORULUI ROMÂN „Primul aşezat de către Dumnezeu, de când s-au orânduit obcinele„.  Îngerul Ocrotitor (Veghetor) al Poporului Român este o înaltă fiinţă îngerească, care nu are formă umanoidă. Într-un fel, se poate spune că „trupul” său spiritual – fiinţa sa aurică – ocupă spaţiul fizic ocupat de Poporul Român. Uneori, în anumite momente, Îngerul Ocrotitor al Poporului Român se poate manifesta printr-o formă concretă, non-umană, a unui ciclon de 2 metri diametru şi de aproape 20 de metri înălţime, ce pare a se forma instantaneu din toate elementele naturii. Când vorbeşte, vocea lui este foarte liniştitoare, calmă, ca o şoaptă. Pare că vocea sa provine de la toate elementele din jur. Uneori, Read More …

ÎNGERUL OCROTITOR AL POPORULUI ROMÂN (2)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ ÎNGERUL VEGHETOR AL POPORULUI ROMÂN (2) – MADE IN ROMÂNIA – Îngerul Ocrotitor al Poporului Român nu se manifestă într-o formă umanoidă în lumea eterică, deci nu poate fi cunoscut sub o anumită înfăţişare, precum alte fiinţe îngereşti din ierarhia Fiilor Luminii. Îngerul Ocrotitor alPoporului Român se manifestă în lumea eterică doar sub forma unui imens vârtej de energie – o energie turbionară de peste 20 de metri înălţime şi aproximativ 2 metri diametru; manifestarea sa este asemănătoare descrierilor Vechiului Testament, care amintea despre exodul evreilor prin deşert conduşi de un stâlp de lumină orbitoare; în cazul exodului evreilor, aşa cum specifică scrierile sacre ale creştinismului, stâlpul de lumină era manifestarea directă a lui Dumnezeu. Read More …

ÎNGERUL OCROTITOR AL POPORULUI ROMÂN (3)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ ÎNGERUL VEGHETOR AL POPORULUI ROMÂN (3) – MADE IN ROMÂNIA – š(…) Fără nici un fel de îndoială că există diferenţe nu doar karmic-individuale, între oamenii din cadrul unui popor; cauza acestor diferenţe constă în apartenenţa la fiinţa spirituală a poporului respectiv, precum şi în gradul de armonizare a structurii aurice proprii cu structura Îngerului Ocrotitor al Poporului. Apartenenţa aurică la un popor, de fapt la Îngerul Ocrotitor al Poporului, este un factor extrem de important, dacă ne gândim la faptul că este necesară o armonizare cât mai mare între structura aurică a unui om şi structura spaţiului stăpânit de acesta. În mod concret, cei care s-au încarnat de mai multe ori în cadrul Poporului Read More …

ÎNGERUL OCROTITOR AL POPORULUI ROMÂN (4)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ ÎNGERUL VEGHETOR AL POPORULUI ROMÂN (4) – MADE IN ROMÂNIA – În momentul investirii în funcţie, toţi Conducătorii politici ai Poporului Român – Regi, Domnitori, Voievozi, Şefi ai statului, Preşedinţi -, primesc ca însemn auric podoaba domniei. La încoronarea unui Domnitor sau Rege din trecut sau a unui Şef de stat din prezent, se acordă podoaba domniei în cadrul unei ceremonii în lumea eterică. Ceremonia eterică de acordare a podoabei domniei se desfăşoară aproape simultan cu cea din lumea materială, cu singura diferenţă că majoritatea actelor din plan terestru sunt decalate în timp cam cu trei secunde, faţă de ceea ce petrece în lumea eterică. Practic, ceremonia terestră o urmează la o distanţă de trei Read More …

KARMA – CELE TREI ZILE

 EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ CELE TREI ZILE Aşa cum a fost menţionat, prima etapă preliminară a unui Joc al Sorţii este “cercetarea inimii”, a doua etapă este “bătaia la poartă”, iar a treia etapă este începerea propriu-zisă a Jocurilor. Procesul este extem de subtil şi poate fi cu greu conştientizat de oameni. În prima etapă, “cercetarea inimii” şi în a doua etapă, “bătaia la poartă” (este vorba despre poarta inimii), omului în cauză îi apare instantaneu un gând, ca şi cum s-ar gândi el însuşi, dar de fapt i se pune o întrebare: cum s-ar comporta dacă, de exemplu (precum în cazul analizat în capitolul anterior, care se referă la adulter), o femeie ar veni la el, manifestând disponibilitatea Read More …

ORIGINEA OZN-URILOR

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- 15 ANI ORIGINEA OZN-URILOR Creatorii OZN-urilor sunt OAMENI Este vorba despre Oameni foarte vechi, care au trăit în lumea materială înainte de evenimentul denumit “marea ştergere” (disoluţie). Ei au fost implicaţi în războiul dintre Fiii Luminii (Îngerii lui Dumnezeu) şi Fiii întunericului (dracii şi demonii). Înainte de marea ştergere, aceşti oameni s-au refugiat corporal în lumea eterică, unde au construit o civilizaţie eterică înfloritoare. La sfârşitul ciclului al treilea, ei au construit în lumea eterică nouă mari citadele. Dintre cele nouă citadele construite la începutul ciclului al patrulea, numai două au fost active din punctul de vedere al opoziţiei împotriva răului. Aceste citadele sunt numite Akca şi Parriess. Oamenii eterici ce populează cele două citadele Read More …