LIMITA NELIMITĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ LIMITA NELIMITĂ  Principalele tipuri de concepţii pe care le adoptă oamenii în timpul vieţii reprezintă modele cognitive care, se spune, reflectă realitatea. Dar ce este realitatea s-au întrebat mult prea puţini oameni. Pentru fizician există un anumit tip de realitate, pentru chimist alt tip, pentru biolog alt tip, pentru matematician alt tip de realitate. Pentru botanist există alt tip de realitate, pentru psiholog alt tip, pentru metafizician ori pentru omul religios o alta. Evident, este vorba despre o cunoaştere realizată în urma unei fragmentări a realităţii, realizată în funcţie de o perspectivă particulară. Totuşi, chiar dacă sunt puse laolaltă şi nu doar opuse una alteia, fragmentele nu pot constitui un întreg. Aparent, fiecare perspectivă de Read More …

PECETEA MORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ PECETEA MORŢII Pecetea morţii este un însemn auric care apare la persoanele care au în destin, în viitorul apropiat, moartea fizică. De regulă, pecetea morţii apare cu şase zile înainte ca omul să moară. Ea apare la persoanele care, potrivit karmei individuale, în viitorul apropiat, trebuie să moară; de exemplu la persoanele în vârstă sau la persoanele foarte bolnave. Totuşi, pecetea morţii nu apare numai la persoanele care, din punctul de vedere al karmei individuale, trebuie să moară; ea apare şi la persoane care intră în contradicţie cu legile cosmice, în urma exercitării liberului lor arbitru. În acest ultim caz, pecetea morţii poate fi observată la multe dintre persoanele care îşi duc existenţa în lumea Read More …

TRECEREA PRIN POARTA MORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ TRECEREA PRIN POARTA MORŢII š Redescoperirea de sine Ultimul act al existenţei omului în lumea materială este Marea Trecere – moartea. Imediat după ce a trecut dincolo, fiecare om se redescoperă pe sine însuşi – cel care a fost, este şi va fi. Fiecare om descoperă, de asemenea, că, de-a lungul existenţei încarnate, a fost acoperit şi învăluit într-o multitudine de voaluri succesive. După decorporare, toate aceste voaluri dispar, întrucât nu mai are ce să le susţină, căci personalitatea, fabricată de-a lungul existenţei întrupate, intră în stare de disoluţie. Imediat după Marea Trecere, fiecare om are o serie de trăiri – scurte străfulgerări cognitive, ca nişte flashuri de cunoaştere. Străfulgerările cognitive nu sunt oferite în Read More …

BĂTĂLIA PENTRU SUFLET

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ BĂTĂLIA PENTRU SUFLET La scurt timp după momentul morţii biologice are loc un alt eveniment de maximă importanţă: omul, ca suflet, rămâne singur. Omul este cu adevărat singur: este el însuşi – sufletul, personalitatea terestră. Acesta este momentul suprem al cunoaşterii adevărului: omul nu mai are nici un fel de influenţă aurică, nici o conexiune interumană sau extraumană, iar peceţile de pe ochi, gură, nas şi urechi – peceţi care se pun la naştere pentru ca omul să nu poată vedea sau auzi în lumile spirituale – sunt rupte. În acel moment, omul se înţelege în sfârşit pe sine; înţelege de ce s-a încarnat şi înţelege care este adevărul cu privire la persoana sa. Înţelege, Read More …

PÂNĂ CÂND OMUL ÎL VA IUBI PE OM

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„  PÂNĂ CÂND OMUL ÎL VA IUBI PE OM După câştigarea bătăliei pentru suflet, Fiii Luminii din Oastea Îngerului Mihail se dispun în trei mari cercuri concentrice în jurul sufletului defunctului. Aflat în mijlocul Îngerilor-ostaşi, protejat de orice influenţă nefastă, sufletul omului sau, mai corect spus, omul centrat în suflet, îşi continuă traseul postmortem. Sărmanul om, care tocmai a trecut prin poarta morţii, în acest moment al periplului său postmortem, conştient de cele întâmplate, are senzaţia că a fost invadat de demoni. Acesta este şi motivul pentru care mulţi muribunzi sunt atât de înspăimântaţi, povestind uneori, chiar cu câteva clipe înainte de a se stinge, cum au fost atacaţi de demoni sau de diavol. După ce Read More …

JUDECATA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ JUDECATA Imediat după ce este trecut prin poarta morţii de Îngerul Gabriel, omul se prezintă la judecata personală. Judecata personală se desfăşoară într-un palier situat în afara lumii astrale. Judecata este un eveniment de maximă importanţă pentru fiecare om. Analiza, chiar şi succintă, a judecăţii care are loc imediat după pragul morţii, poate conduce la înţelegerea mai amplă a ceea ce cosmosul cere omului în decursul unei existenţe terestre. Judecata are loc într-un „ţinut” fără dimensiuni şi fără caracteristici, fără cer, fără pământ, umplut numai de o lumină albă, lăptoasă. Într-o atmosferă constituită dintr-un abur lăptos, transparent, ce emite străluciri multicolore, se află aşezate, ca şi cum ar pluti, un număr de unsprezece scaune de Read More …

POMENIREA MORŢILOR

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ šPOMENIREA MORŢILOR O lucrare tainică realizată în cadrul bisericii creştine se produce în Sâmbăta morţilor, când are loc o acţiune aurică de mare amploare. Fundamentul acestei lucrări tainice este manifestarea celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi – Sfântul Duh. Prin cea de-a treia Persoană, Sfântul Duh, a fost creat tot ce există. Sfântul Duh se manifestă sub două aspecte distincte: primul aspect este cel de Persoană, iar al doilea aspect este sub forma unei energii care se manifestă ca o limbă roşiatică. Ca Persoană, Sfântul Duh se manifestă foarte rar. Sfântul Duh se manifestă cel mai adesea sub forma de energie. Evenimentul rarisim al manifestării Sfântului Duh ca Persoană, se produce în cadrul slujbelor Read More …