KARMA – REFLECTAREA KARMEI LA NIVELUL DUHULUI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) REFLECTAREA KARMEI LA NIVELUL DUHULUI  Viaţa oamenilor are un sens; filosofic, s-ar putea spune că la originea vieţii se află un impuls teleologic. Existenţa oamenilor nu se desfăşoară la întâmplare, haotic, fără nici o noimă. Fiecare om are locul lui bine stabilit în marele ansamblu al cosmosului. Nimic din ceea ce se întâmplă în lumea materială, în existenţa cotidiană a oamenilor – evenimente mărunte ori evenimente importante – nu se desfăşoară şi nici nu are cum să se desfăşoare întâmplător, după bunul plac al cuiva. La baza existenţei oamenilor în lumea materială se află karma – legea destinului. Vorbind despre destin – despre karma -, nu putem să nu reamintim faptul că, până Read More …

KARMA – PETELE KARMICE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) PETELE KARMICE šCele trei pete karmice de la nivelul corpului duh reprezintă karma acumulată de-a lungul existenţelor anterioare, nu şi karma rezultată în actuala existenţă. Ele reprezintă „zestrea” karmică a fiecărui om, cu care vine la încarnare. Pentru a descrie într-un mod comprehensibil modul în care, pentru clarvăzătorul Eugen , sunt vizibile şi pot fi analizate petele karmice de la nivelul corpului duh, trebuie să facem o comparaţie cu ceea ce există în lumea materială. Astfel, se poate compara modul în care se prezintă petele karmice ale corpului duh, cu modul în care se prezintă trei mici picturi naive în acuarelă, realizate de un copil pe un zid. De fapt, copilul a spoit Read More …

KARMA – REFLECTAREA KARMEI LA NIVELUL SUFLETULUI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) REFLECTAREA KARMEI LA NIVELUL SUFLETULUI œFiinţa umană nu se compune doar din individualitate, al cărei înveliş de formă umanoidă este corpul duh. La rândul ei, personalitatea, formată din ansamblul sufletului (sufletul propriu-zis, coconul sufletului şi corpul sufletului), corpul eteric, corpul material şi corpurile aurice derivate, formează aspectul complementar individualităţii, fără de care n-ar fi posibilă existenţa în lumea materială. De altfel, la oamenii icon hlisa, steluţa sufletului – sufletul propriu-zis situat în regiunea laringelui – este reflectarea spiritului pentru o singură existenţă, precum corpul sufletului este reflectarea, pentru o singură existenţă, a corpului duh. Corpul sufletului este, într-un fel, un corp duh nou, valabil pentru o singură existenţă. Dacă individualitatea are propria ei Read More …

KARMA – BOLILE KARMICE

šEDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) BOLILE KARMICE Noxele conţinute la nivelul petelor karmice ale corpului sufletului, efecte ale erorilor comportamentale, declanşează bolile karmice. La rândul lor, bolile karmice se exprimă în viaţa oamenilor prin intermediul unor evenimente dramatice, prin întâmplări neplăcute, prin accidente sau prin boli fizice. Bolile karmice se formează după traseul deja cunoscut: în momentul în care un anume mod de comportare – de exemplu, agresivitatea – produce un impuls karmic, acesta este stocat în petele karmice ale corpului sufletului. Încărcându-se în exces, petele karmice generează un semnal negativ – un flux de energie karmică nefastă. Ulterior, fluxul de energie karmică nefastă se transmite, prin fire subţiri de lumină, la chakre şi, în final, la contrapartea Read More …

KARMA – TENDINŢELE KARMICE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) TENDINŢELE KARMICE Scopul lui Dumnezeu a fost crearea unor fiinţe, oamenii, după Chipul şi Asemănarea Sa, care să-I devină Preoţi. Evenimentele dramatice petrecute de-a lungul istoriei cosmosului au blocat însă acest proces. În mod firesc, începând cu prima fiinţă oamenească apărută în primul ciclu al cosmosului, oamenii trebuiau să parcurgă un proces de maturizare spirituală denumit “munca de dreaptă învăţătură”, pentru a atinge dezideratul suprem – pentru a deveni Preoţi ai lui Dumnezeu. Doar urmând, pas cu pas, munca de dreaptă învăţătură, oamenii pot ajunge să înţeleagă şi să respecte Legile divine ale cosmosului – Ordinea cosmosului sau Firea lucrurilor – şi Planul lui Dumnezeu. Primul om care s-a poticnit în munca de Read More …

KARMA – PARADOXURILE SORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) PARADOXURILE SORŢII   Totuşi, karma nu se reduce doar la procesele aurice descrise anterior. Dacă lucrurile ar sta doar în acest fel, totul ar fi perfect. Omul ar putea progresa spiritual foarte mult de-a lungul unei singure vieţi; doar în câteva existenţe, omul ar atinge capătul muncii de dreaptă învăţătură şi ar deveni o Cruce de om, cu un corp duh alb, care corespunde stării adamice. În numai câteva existenţe în lumea materială, scopul palingeneziei omului prin Terra aurica ar fi împlinit. O scurtă privire aruncată asupra a aceea ce se petrece în existenţa cotidiană lasă să se înţeleagă că mai există şi altceva decât procesul auric descris anterior; totodată, arată că lucrurile Read More …

KARMA (SOARTA)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) ACŢIUNE ŞI CONTRA-ACŢIUNE  Ce se întâmplă totuşi şi de ce există atâtea nenorociri, care nu au nici un fel de logică? Să fie oare mâna destinului atât de lungă şi căile Domnului atât de neştiute, încât oamenii să nu mai înţeleagă nimic din ceea ce se petrece ? Sau există şi alte evenimente ce par să scape cunoaşterii imediate şi care nu pot fi încadrate sau explicate prin simpla aplicare mecanică a karmei ? Este firesc ca oamenii să se întrebe ce se petrece cu ei şi să-şi pună întrebări legate de soarta lor şi a celor din jur. Este totuşi destul de uşor de remarcat că noi, oamenii, cu înţelegerea noastră limitată Read More …

KARMA – DESFĂŞURĂRI DE FORŢE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) DESFĂŞURĂRI DE FORŢE Omul este supus influenţei întregului cosmos. Omul este “imago mundi”, iar fiinţele spirituale din cosmos se reflectă în ceea ce este omul, atât la nivelul auric, cât şi la nivelul destinului. Anterior, am trecut în revistă influenţa directă a marilor fiinţe spirituale ale cosmosului asupra structurii aurice umane. Fiecare element component a structurii aurice poate fi influenţat, fie din interior, fie din exterior de Marile Tării, de Marile Orânduiri, de Fiii Luminii, de Îngerii Veghetori personali. Ei formează acel Cineva care ajută omul să se emancipeze auric, să-şi elimine karma şi să devină o Cruce de om. Un rol important îl au însă Domnii karmei (Bătrânii), care organizează totul în Read More …

KARMA – PROTAGONIŞTII JOCURILOR SORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) PROTAGONIŞTII JOCURILOR SORŢII În mod concret, pe fondul exercitării liberului arbitru şi a bagajului karmic acumulat de oameni, se desfăşoară ceea ce putem denumi a fi Jocurile Vieţii şi ale Morţii. Orice Joc al Vieţii şi al Morţii, în afara fiecărui om, presupune implicarea celor două mari categorii de protagonişti: de-o parte, Fiii Luminii, de cealaltă parte Fiii întunericului. Raportând întregul proces la un singur om şi la un singur Joc, protagoniştii înfruntării dintre forţele cosmice la nivelul karmei nu sunt chiar atât de mulţi. Fiecare forţă acţionează prin reprezentanţi. Fiii Luminii se manifestă prin intermediul acelor fiinţe îngereşti care au drept misiune ocrotirea directă a omului. Fiii Luminii se manifestă prin Îngerii Read More …

KARMA – MODIFICAREA NIVELULUI EXISTENŢIAL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) MODIFICAREA NIVELULUI EXISTENŢIAL   În mod concret, Jocurile Morţii au drept scop final despărţirea totală a omului de Dumnezeu. În lumea eterică se vorbeşte despre trei feluri de moarte, rezultate din Jocurile Morţii. Primul fel de moarte este “moartea fizică”, al doilea fel de moarte este “moartea sufletului” – termen care desemnează, de fapt, furarea sufletului, imediat după momentul morţii, de către fiinţele întunecate -, iar al treilea fel de moarte este “despărţirea de Dumnezeu”; aceasta din urmă se produce în condiţiile în care sufletul moare de două ori consecutiv, două reîncarnări la rând (adică este furat, imediat după moarte de fiinţele întunecate; acest subiect va fi descris pe parcursul acestei cărţi). În Read More …

KARMA – DESFĂŞURAREA UNUI JOC AL SORŢII (1)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) DESFĂŞURAREA UNUI JOC AL SORŢII (1) MÂNIA Pentru înţelegerea mecanismului de punere în aplicare a unui Joc al sorţii şi a schemei de principiu a activităţii unui Joker, vom alege două cazuri: furia şi adulterul. Vom începe cu exemplul pe care l-am mai folosit în paginile acestei cărţi: emiterea unui puseu de furie de către un om. Atunci când omul are un puseu de furie este ca şi cum ar forma pe telefonul său mobil numărul Jokerului responsabil cu acest tip de caracteristică şi l-ar invita-o la el. Fericit că a fost chemat, Jokerul se prezintă alături de omul respectiv, mândru şi orbit de puterea propriei sale fiinţe întunecate, cu un zâmbet larg Read More …

KARMA – DESFĂŞURAREA UNUI JOC AL SORŢII (2)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) DESFĂŞURAREA UNUI JOC AL SORŢII (2) ADULTERUL Al doilea exemplu prin intermediul căruia se poate înţelege mecanismului de punere în aplicare a unui Joc al Vieţii şi al Morţii şi a schemei de principiu a activităţii unui Joker, este cel al adulterului. După cum s-a putut remarca, de-a lungul cărţii am pus un accent deosebit asupra aspectelor sexuale, şi am ales să vorbim despre ele pentru simplul motiv că aceste aspecte constituie nivelul primar, fundamental, pe care se construieşte eşafodajul multor tipuri de Jocuri ale Morţii. De fapt, marea majoritate a Jocurilor Morţii pornesc de la aspectele sexuale. Astfel, dincolo de ipocrizia şi minciuna cu care, de multe ori, este învăluit subiectul în Read More …

KARMA – CONSECINŢELE UNUI JOC AL SORŢII (1)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) CONSECINŢELE UNUI JOC AL SORŢII (1) BĂRBAŢII Imediat după finalizarea adulterului, pentru bărbatul în cauză se deschid noi uşi, porţi şi ferestre, dincolo de care se află o lume pe care nici nu o bănuia: o lume care, aparent, oferă promisiunea unor plăceri îndelungate; o lume care, la o privire atentă, ascunde totuşi o ameninţare surdă. În cazul în care, intrând total în ceaţă, nu se îndrăgosteşte cu adevărat de femeia respectivă – ceea ce reprezintă ceva periculos şi este echivalent cu aruncarea mărgăritarelor cui nu trebuie -, bărbatul îşi formează un nivel energetic general nefast. Aceast nou nivel energetic nu mai corespunde cu statutul de soţ. Acum trebuie să facem o scurtă Read More …

KARMA – CONSECINŢELE UNUI JOC AL SORŢII (2)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) CONSECINŢELE UNUI JOC AL SORŢII (2) FEMEILE Evident, cele afirmate anterior cu privire la bărbaţi sunt valabile, cu unele variaţiuni, şi pentru femei. Totuşi, trebuie ţinut cont de faptul că există o distincţie foarte importantă între bărbaţi şi femei. Datorită constituţiei aurice, un bărbat poate beneficia de unele posibilităţi de redresare – de exemplu, oferirea de bani unor cerşetori, realizarea unor acte caritabile etc – în timp ce femeia nu poate beneficia cu aceeaşi eficienţă de ele. Există însă o cale de salvare şi pentru femei, dar această cale trece prin bărbaţi. La femei, după primul adulter, apare o imposibilitate de redresare energetică. Femeia, orice ar face, nu mai poate reveni la nivelul Read More …

KARMA – PREŢUL (RĂSPLATA)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) PREŢUL (RĂSPLATA) În momentul în care omul cade de pe nivelul energetic propriu datorită unui Joc, trebuie să plătească un preţ. Acest preţ se plăteşte Jokerului. Mai există, desigur, preţul plătit după moarte, dar pentru simplificare vom face, deocamdată, abstracţie de el. În cazul discutat anterior, bărbatul care s-a aventurat într-o relaţie de adulter achită preţul; acesta constă în izolarea de familie – de soţie şi copil – de prieteni şi de anturaj, adică de cei care-i asigurau iubirea de care avea nevoie. Izolarea înseamnă accentuarea relaţiei cu Jokerul. Într-un mod asemănător, persoanele care au abuzat de relaţii sexuale neortodoxe (perversiuni) plătesc preţul izolării. Ele nu vor mai fi capabile să fie pe Read More …

KARMA – PROTECŢIA KARMICĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) PROTECŢIA KARMICĂ Aşa cum a fost menţionat, prima etapă preliminară a unui Joc al Sorţii este „cercetarea inimii”, a doua etapă este „bătaia la poartă”, iar a treia etapă este începerea propriu-zisă a Jocurilor. Procesul desfăşurării unui Joc este extem de subtil şi poate fi cu greu conştientizat de oameni. În prima etapă, „cercetarea inimii” şi în a doua etapă, „bătaia la poartă” (este vorba despre poarta inimii), omului în cauză îi apare instantaneu un gând, ca şi cum s-ar gândi el însuşi, dar de fapt i se pune o întrebare de către instanţele cosmosului: cum s-ar comporta dacă, de exemplu (precum în cazul analizat în capitolul anterior, care se referă la adulter), Read More …

KARMA – FAMILIA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) FAMILIA SĂMÂNŢA DE TATĂ ŞI SĂMÂNŢA DE MAMĂ Pentru Ordinea cosmică, este un mare păcat abandonarea familiei, a soţiei/soţului sau a copiilor, indiferent din ce motive şi indiferent dacă de către mamă ori de către tată. Familia, din punctul de vedere al structurii aurei, şi implicit, din punctul de vedere al Ordinii cosmice, implică două aspecte distincte: primul aspect se referă la ceea ce poartă numele de “sămânţa tatălui”, iar al doilea se referă la ceea ce poartă numele de “sămânţa mamei”. Primul aspect se referă la sămânţa tatălui. Sămânţa tatălui se manifestă printr-o luminiţă la nivelul sigiliului karmic al familiei – acesta este atributul de tată (sigiliului karmic al familiei este o Read More …

KARMA – PROCREAŢIA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) PROCREAŢIA šActul sexual dintre un bărbat şi o femeie, dincolo de ipocrizia cu care este învăluit acest subiect (şi de minciunile cu care este „împachetat” pentru uzul general), este temelia existenţei oamenilor în lumea materială. În funcţie de calitatea actului sexual dintre un bărbat şi o femeie, vine la viaţă o progenitură de o calitate ori de alta. În prezent, adică în era creştină, spre deosebire de timpurile mai vechi, oamenii icon hlisa pot fi aduşi la întrupare din trei locaţii diferite: din Lumea fără formă, din lumea duhurilor (astrală) sau din iaduri (sau chiar din haos). Din Lumea fără formă vin la întrupare fiinţe omeneşti pure: iconi (menţionaţi în paginile anterioare). Din Read More …

KARMA – JOKERII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) JOKERII Un om din elita întunecimii devenit Joker fizic este contrapartea fizică a unui Joker Lorehh sau Dree. Într-un fel, se poate spune că Jokerul fizic este o funcţie; doar o fiinţă omenească, un agent al răului, ce a atins un grad înalt în ierarhia întunecimii, poate ocupa o astfel de funcţie. Ca funcţie, un Joker fizic are sub supraveghere un areal strict delimitat din lumea materială: un sat, un cartier din marile oraşe, un cvartal de blocuri etc. Ca om întrupat, un Joker fizic are puteri foarte mari: în primul rând are „amintirea a toate”; ştie foarte bine cine este, de unde provine, de câte ori s-a întrupat, ce rol are. El Read More …

KARMA – FÂNTÂNA LACRIMILOR

šEDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ KARMA (SOARTA) FÂNTÂNA LACRIMILOR Aşa cum a fost menţionat, fiecare intenţie pharismah, fiecare gând, fiecare vorbă şi fiecare faptă neconforme cu Legile cosmosului, creează, la nivelul aurei fiecărui om întrupat, o energie remanentă întunecată, care generează la nivelul trupului o tensiune musculară şi nervoasă. Această energie remanentă întunecată trebuie eliminată. În caz contrar, omul s-ar îmbolnăvi auric şi trupeşte. Oamenii elimină o parte din aceste noxe energetice întunecate (cam 75%) prin intermediul chakrelor din tălpile picioarelor, care funcţionează ca nişte supape; acesta este motivul pentru care aceste chakre trebuie să fie mereu în stare de funcţiune, iar picioarele trebuie să fie mereu în stare de curăţenie (un alt mod de a elimina rapid noxele energetice Read More …