CRUCEA DE OM – EXISTENŢE SUCCESIVE/ SIMULTANE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM EXISTENŢE SUCCESIVE/SIMULTANE šActualmente, în decursul existenţei omului în lumea materială, spiritul „doarme” sau, mai exact spus, nu este conştient. De fapt, spiritul nu este conştient tot timpul. El se trezeşte în anumite momente, pe parcursul câtorva fracţiuni de secundă, iar aceste momente sunt chiar acelea în care emite energiile pharismah – energiile de intenţie. Imediat după ce emite acele energii pharismah, spiritul „adoarme” la loc. Spiritul se comportă la fel ca un om în lumea materială care este trezit brusc din somn de cineva şi întrebat ceva anume. Omul se trezeşte brusc, iar în acele fracţiuni de secundă încearcă să aproximeze în mod corect natura întrebării şi conjuncturile de care trebuie Read More …

CRUCEA DE OM – REGULA CELOR 21 DE PAŞI (1)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM REGULA CELOR 21 DE PAŞI (1) šOrice om este învăluit de o sferă aurică. În mijloc se află nucleul care este corpul fizic, iar concentric, până la o anumită distanţă în jur – rar mai mare de trei-cinci metri -, se întinde aura exterioară. Aura unui singur om poate fi numită aură personală, în timp ce aura mai multor oameni ce trăiesc într-un loc poate fi numită aură comună. Aura comună este rezultanta vectorială a aurelor oamenilor ce îşi desfăşoară activitatea într-un anumit loc: de exemplu, într-un loc de muncă, într-o locuinţă, într-un cartier, într-un oraş etc. La fel ca în cazul omului, fiecare loc din marile oraşe – locuinţe, blocuri, Read More …

CRUCEA DE OM – REGULA CELOR 21 DE PAŞI (2)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM REGULA CELOR 21 DE PAŞI (2) Deşi regula celor 21 de paşi este o modalitate eficientă de a scăpa de influenţele aurice nocive, de 2000 de ani mijlocul ideal pentru purificarea unui loc, precum şi pentru purificarea aurei, constă în rostirea celui mai puternic Nume din Terra aurica – Numele lui Iisus Hristos. Dacă o singură persoană ar rosti, cel puţin o singură dată pe zi, Numele lui Iisus Hristos – de exemplu, în cadrul locului de muncă, acasă, pe stradă – noxele aurice s-ar şterge ca de la sine. Prin rostirea Numelui lui Iisus Hristos, la părăsirea locului de muncă sau înaintea de a ajunge acasă după o zi de Read More …

CRUCEA DE OM – PODOABELE NEVĂZUTE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM PODOABELE NEVĂZUTE Influenţa Marilor Tării, a Înţeleptelor Orânduiri sau a fiinţelor îngereşti din categoria Fiilor Luminii nu se reduce numai la cea temporară exercitată din exterior, aşa cum a fost descris   anterior, ci cuprinde şi influenţe de mai lungă durată sau chiar permanante, exercitate din interiorul fiinţei omului. În timp ce influenţele exterioare dispar din aură după ce-şi produc efectul, influenţele din interiorul fiinţei omului persistă mult timp, uneori chiar şi pe durata întregii vieţi. Influenţele exercitate din interiorul fiinţei omeneşti, ale Marilor Tării, ale Înţeleptelor Orânduiri şi ale celorlalte fiinţe îngereşti din categoria Fiilor Luminii se desfăşoară prin intermediul unor elemente aurice perceptibile de către Eugen prin clarvedere. Astfel, în Read More …

CRUCEA DE OM – CUNUNILE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CUNUNILE Cea mai importantă particularitate aurică pe ceare o poate avea un om întrupat este ceea ce fiinţele din lumea eterică desemnează a fi cununa. Cununa este un inel energetic – ca o radiaţie – ce apare, la unii oameni, în jurul spiritului. Radiaţia energetică de forma unui inel ce înconjoară spiritul unui om nu face parte din structura aurei omului respectiv, semn că a fost aplicată de o altă fiinţă – o fiinţă care are capacitatea de a face acest lucru. Există o diferenţă foarte mare de vibraţie energetico-informaţională între radiaţia de forma unui inel denumită cunună şi structura aurică a omului respectiv. Cununile sunt, de fapt, daruri primite de Read More …

CRUCEA DE OM – PODOABA DOMNIEI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM PODOABA DOMNIEI/PUTERII šDintre particularităţile aurice care se acordă persoanelor cu funcţii publice importante, pot fi enumerate podoaba domniei, podoaba stăpânirii, podoaba puterii, podoaba cârmuirii. Podoaba domniei se acordă conducătorilor de stat, regilor sau preşedinţilor numai pe durata domniei sau a mandatului. Podoaba domniei constă într-un cerc energetic luminos ce pare din foc, strălucitor, care este pus deasupra capului persoanei care îndeplineşte funcţia de conducător al unui stat. Acordarea podoabei domniei se produce în momentul în care conducătorul de stat depune jurământul în cadrul ceremonialului din lumea materială. Paralel cu ceremonialul din lumea materială, fiinţele îngereşti cu atribuţiuni în domeniu desfăşoară un ceremonial în lumea eterică. Ceremonia propriu-zisă din lumea eterică este Read More …

CRUCEA DE OM – PODOABA STĂPÂNIRII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM PODOABA STĂPÂNIRII šÎn lumea oamenilor, în momentul încheierii unui ciclu de pregătire sau în urma absolvirii unei şcoli se dau examene, iar omul, într-un cadru festiv, primeşte diploma, care este rezultatul muncii sale. Pe baza acestei diplome, el poate ocupa o funcţie şi, ulterior, pe baza meritelor sale, poate urca treptele realizării profesionale. Aceasta este valabil în toate profesiile, pentru toate categoriile socio-profesionale: politicieni, medici, avocaţi, militari, oameni de afaceri etc. Omul face parte din cosmos, iar societatea umană este sub incidenţa legilor cosmice, astfel încât, cel puţin la nivel de principiu, urcarea scării sociale trebuie să se realizeze în conformitate cu normele cosmosului. Faptul că, ulterior, oamenii nu se pot Read More …

CRUCEA DE OM – SIGLELE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM SIGLELE Alt tip de particularităţi aurice sunt siglele. Precum podoabele şi cununile, siglele nu fac parte din structura aurică a omului. Ele sunt acordate de către fiinţele îngereşti unor oameni capabili să manifeste o parte din caracteristicile fiinţiale ale acestora. Siglele au aceleaşi caracteristici – luminozitate, culoare, miros şi sunet – ca şi trupurile de lumină ale fiinţelor îngereşti care le-au acordat. Siglele sunt mici pete energetice, de forma unor cornete luminoase, de aproximativ 10 centimetri lungime, care emit lumini multicolore; ele sunt situate în dreptul chakrelor, la nivelul corpului sufletului. În unele cazuri, siglele apar în partea din spate a corpului, acolo unde se află aspectul „de voinţă” al chakrelor, Read More …

CRUCEA DE OM – ROLUL PODOABELOR NEVĂZUTE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM ROLUL PODOABELOR NEVĂZUTE Cununile, peceţile şi siglele, departe de a fi ceva atât de misterios cum ar părea la prima vedere sunt, în concluzie, structuri energetice de diferite forme, luminozităţi, culori şi mirosuri, care au rolul de a acorda omul cu lucrările pe care trebuie să le desfăşoare. Particularităţile aurice sunt acordate de fiinţele îngereşti din ierarhia Fiilor Luminii cu răspunderi într-un domeniu sau altul al cosmosului. Totuşi, iar acesta este un fapt deosebit de important, nici o particularitate aurică nu elimină liberul arbitru al omului. Ele nu instituie în mod arbitrar o stare de fapt, ci doar o consfinţesc. În lumea materială, omul este liber să facă ce doreşte şi Read More …

CRUCEA DE OM – INFLUENŢA MARILOR TĂRII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM INFLUENŢA MARILOR TĂRII La nivelul aurei umane se manifestă influenţe benefice ce provin de la marile fiinţe diriguitoare ale cosmosului: Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiii Luminii. Marile fiinţe diriguitoare ale cosmosului au permanent grijă de om şi lucrează neîncetat pentru binele său. Ele influenţează omul în bine, dar nu se pot substitui omului şi nu-i pot încălca liberul arbitru. În Terra aurica nu există „legi naturale” după care cosmosul să se autoguverneaze, aşa cum se afirmă adesea. Concepţii precum „autoevoluţia” cosmosului, influenţa hazardului, a „şansei”, care a făcut ca anumite forţe, energii sau elemente chimice să se afle acolo unde a fost necesar, în momentul oportun, la fel ca şi alte idei Read More …

CRUCEA DE OM – INFLUENŢA ÎNŢELEPTELOR ORÂNDUIRIš

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM INFLUENŢA ÎNŢELEPTELOR ORÂNDUIRIš În decursul existenţei în lumea materială, fiinţa umană este ocrotită şi de marile fiinţe îngereşti din categoria Fiilor Luminii. Dintre acestea, cele mai implicate în existenţa cotidiană a omului sunt Înţeleptele Orânduiri. Dintre Înţeleptele Orânduri pot fi amintite Puterile, Domnii Karmei şi Principii Ocrotitori. Fiecare dintre aceste înalte fiinţe îngereşti este în relaţie directă cu una din structurile aurei umane: cu corpul duh, cu sufletul, cu corpurile aurice exterioare. Corpul duh este „trupul” în care omul se manifestă pe tot parcursul palingeneziei în Terra aurica. Corpul duh poate fi caracterizat prin luminozitate, culoare, sunet, miros şi vechime. Pentru a desemna principalele caracteristici ale unui corp duh, în lumea Read More …

CRUCEA DE OM – INFLUENŢA MEDIULUI NATURAL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM INFLUENŢA MEDIULUI NATURAL Fără nici o îndoială, nu numai fiinţele îngereşti sau omeneşti decorporate influenţează auric omul întrupat în lumea materială, ci şi mediul terestru – natural sau artificial. De la naştere până la moarte, oamenii suferă influenţele mediului. De asemenea, între oameni, în cadrul relaţiilor interumane, se stabilesc conexiuni aurice profunde. Din punct de vedere auric, oamenii se influenţează permanent unii pe alţii. Ca fiinţe integrate mediului natural, oamenii fac parte din grandiosul biosistem terestru. Din nefericire, în ultima perioadă de timp, prin activităţile lor, oamenii s-au îndepărtat de natură, iar rezultatul acestei îndepărtări se poate constata la tot pasul. Acţiunile neinspirate asupra ecosistemului terestru au creat o prăpastie între Read More …

CRUCEA DE OM – INFLUENŢA ÎNGERILOR VEGHETORI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- 15 ANI šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM (32) INFLUENŢA ÎNGERILOR VEGHETORI A doua mare categorie de fiinţe îngereşti care se îngrijesc de omul încarnat în trup material sunt fiinţele îngereşti ocrotitoare ale fiecărui om în parte: Îngerii Păzitori şi Îngerii Veghetori. Alături de ei, mai există o categorie de fiinţe îngereşti din ierarhia Fiilor Luminii, care nu poate fi însă raportată direct la un singur om, dar care, deseori, în anumite împrejurări, îndeplineşte o parte din funcţiile acestora. Din această categorie face parte Îngerul Ocrotitor. Spre deosebire de Îngerii Veghetori, Îngerul Ocrotitor are în păstorire un loc – de exemplu, un cartier sau un cvartal de blocuri în marile oraşe ori un sat de mică întindere Read More …

CRUCEA DE OM – INFLUENŢA MEDIULUI ARTIFICIAL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM INFLUENŢA MEDIULUI ARTIFICIAL Un loc este, din punct de vedere auric, rezultatul tuturor fiinţelor umane care trăiesc acolo şi … încă ceva în plus. Rezultanta vibratorie a unui loc are caracteristici proprii, în funcţie de luminozitate, culoare, miros şi sunet. Există o relaţie de influenţare de tip feedback – conexiune aurică cu dublu sens – între structura aurică a omului şi structura aurică a unui loc; omul influenţează locul, iar locul influenţează omul. Rezonanţa locului de naştere, a locului „natal”, este prima influenţă aurică ce se aşterne peste structura aurică a unui om. De obicei, influenţa locului natal se depune, la nivelul corpului sufletului, de la gleznele picioarelor până la genunchi, Read More …

CRUCEA DE OM – CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (1)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (1) Nu numai mediul natural sau artificial influenţează oamenii; oamenii sunt, ei înşişi, focare de influenţă în cadrul relaţiilor ce se dezvoltă de-a lungul vieţii. De-a lungul existenţei cotidiene, între oameni se realizează ample conexiuni trupeşti şi aurice. Cel mai elementar tip de conexiune aurică între doi oameni este acela care se stabileşte la nivelul primar al existenţei: trupul fizic. Trupul fizic, care este energie condensată sau cristalizată, este elementul fundamental prin care omul se manifestă în lumea materială şi, în consecinţă, poate fi influenţat cel mai uşor. Conexiunile energetice care se stabilesc între trupurile materiale ale oamenilor reprezintă primul palier al conexiunilor dintre două fiinţe vii. Aici Read More …

CRUCEA DE OM – CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (2)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (2) šCordoanele aurice sunt emise de oameni prin intermediul unor „porţi de comunicare”, care arată ca nişte cornete cu diametrul de maxim un centimetru – asemănătoare cornetelor de îngheţată. Porţile de comunicare se formează la interfaţa structurii aurice. Ca aspect general, o poartă de comunicare este, întrucâtva, asemănătoare unei chakre. Porţile de comunicare sunt de două feluri: de recepţie şi de emisie. Porţile de comunicare de emisie au forma unor mici cornete cu vârful în exterior; porţile de comunicare de recepţie au forma unor mici cornete cu baza în exterior. Din porţile de comunicare se dezvoltă cordoanele luminoase. În cazul întâlnirii a doi oameni, cordoanele de legătură luminoase Read More …

CRUCEA DE OM – CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (3)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (3) šCele mai profunde conexiuni aurice se formează în cadrul relaţiilor de familie. Conexiunile aurice din cadrul unei familii cuprind toate acele legături energetico-informaţionale, care se stabilesc între membrii înrudiţi prin sânge sau prin alianţă. Din acest punct de vedere, cele mai importante sunt relaţiile care se stabilesc între părinţi şi copii. Relaţia părinţi-copil este relaţia de bază în societatea actuală. Relaţia dintre părinţi şi copil începe cu mult timp înainte de naşterea copilului şi se continuă pe tot parcursul existenţei. Numai convieţuirea armonioasă între părinţi şi copil poate duce la formarea unei aure corespunzătoare la copil. Înainte de formarea definitivă a embrionului, se formează primele conexiuni între Read More …

CRUCEA DE OM – CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (4)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (4) šInteresant şi ilustrativ este şi modul de prezentare a structurii aurei umane în cazul întâlnirii romantice dintre două persoane de sex opus. Întâlnirile romantice dintre două persoane (de sex opus) încep prin stabilirea unor cordoane luminoase şi prin modificarea coloritului aurei feţei ambilor parteneri – care se traduc şi printr-o luminozitate specială a fizionomiei. La primele două-trei întâlniri, corzile ce provin de la unul dintre parteneri – cel mai motivat – „asaltează” aura celuilalt partener, care, pentru câtva timp, îşi schimbă coloritul la nivelul corpurilor aurice exterioare şi la nivelul corpului sufletului. În cazul în care cordoanele luminoase provenite de la nivelul corpurilor aurice exterioare ale celor Read More …