CRUCEA DE OM – INSUFLĂRILE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA  šCRUCEA DE OM INSUFLĂRILE Maturizarea structurilor aurice œ După cum a fost menţionat, omul vine la întrupare într-un corp de lumină de formă umanoidă, care este corpul duh, în centrul căruia, ca o nestemată, străluceşte spiritul. Tot acest ansamblu formează individualitatea nepieritoare a omului. Chiar în momentul naşterii, se formează personalitatea, compusă din ansamblul sufletului. Ansamblul sufletului este format din steluţa sufletului situată la nivelul laringelui, din coconul albicios ce o învăluie şi din corpul sufletului. În momentul în care omul devine conştient de mediu şi de sine se formează alte două corpuri aurice: corpul conştiinţei şi corpul conştienţei, care, de asemenea, ţin de ansamblul sufletului. Tot în momentul naşterii se structurează definitiv corpul Read More …

CRUCEA DE OM – SENSUL VIEŢII

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM SENSUL VIEŢII Demersul acestui capitol, care este situat în perspectiva înţelegerii mecanismelor de funcţionare ale aurei, se raportează la modul în care arată structura energetică la omul obişnuit al timpurilor noastre. De aceea, accentul este pus pe observarea, interpretarea şi înţelegerea proceselor energetice subtile ce au loc la omul obişnuit: omul zilelor noastre, omul care pur şi simplu îşi vede de treburile sale şi de existenţa sa cotidiană şi nu urmează tehnici de autoîmbunătăţire. Analizând mai atent evidenţa oferită de existenţa cotidiană, bazaţi fiind pe constatările obţinute de către Eugen prin clarvedere, se poate afirma că fiecare om se află situat pe un anumit nivel evolutiv, care corespunde unei etape a „muncii omului Read More …

CRUCEA DE OM – EVOLUŢIA DUHULUI

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ CRUCEA DE OM EVOLUŢIA DUHULUI Ceea ce se încarnează la naştere este ansamblul format din spirit, învelişul spiritului, corpul cauzal şi corpul duh. În perioada prenatală se formează corpul eteric, iar în momentul naşterii se formează sufletul, care reprezintă personalitatea terestră. Imediat după formarea sufletului, se formează chakrele şi corpurile aurice exterioare (emoţional, astral, mental etc). La toţi oamenii, imediat după naştere, chakrele arată identic. La un nou născut, în primele zile după tăierea cordonului ombilical, chakrele arată ca nişte sfere puţin alungite ce nu depăşesc 3 centimetri, de culoare verde. Ele emit un sunet asemănător unui clinchet vesel de pahare din cristal, care se ciocnesc unele de altele şi răspândesc un miros asemănător laptelui proaspăt fiert. Read More …

CRUCEA DE OM – CELE ŞAPTE CLASE

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CELE ŞAPTE CLASE EVOLUTIVE Întrucât oamenii se împart în şapte clase distincte, este de la sine înţeles că, pentru a cerceta modul în care are loc dezvoltarea şi maturizarea lor aurică, trebuie să ţinem cont de anumite particularităţi specifice fiecărui tip în parte. Datorită faptului că oamenii sunt atât de diferiţi, procesul dezvoltării aurice poate fi descris doar dacă simplificăm întregul proces la liniile directoare generale. Plecând de la premisa fundamentală rezultată din analiza sistemului auric uman – după care viaţa are un sens pentru toţi oamenii, nimeni nu este lăsat la bunul plac al forţelor oarbe, iar existenţa cotidiană a fiecărui om reprezintă suprema formă de iniţiere -, pătrundem astfel chiar în Read More …

CRUCEA DE OM – PE CRUCEA VIEŢII

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM PE CRUCEA VIEŢII În drumul ascendent al energiei vitale – rezultanta vectorială – spre creştetul capului, se află două praguri majore: primul prag se află la nivelul chakrei anahata, iar al doilea se află la un nivel superior, în apropierea chakrei ajna. Privind omul din perspectivă frontală, se poate spune că structura aurică umană alcătuieşte o cruce. Această cruce este alcătuită din linia verticală – canalul Sushumna – şi din linia orizontală formată dintr-un ax imaginar ce uneşte cele trei chakre situate la nivel pieptului: chakra inimii, chakra anahata şi chakra orgoliului. Axul astfel format este primul mare prag. La nivelul primului mare prag, în a patra clasă, omul trebuie să aleagă între Read More …

CRUCEA DE OM – CELE PATRU CĂI

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM (6) CELE PATRU CĂI Omul este liber să aleagă. În funcţie de ceea ce alege prin exercitatea liberului arbitru, păşeşte pe o cale ori pe alta. Din punctul de vedere al structurii aurei umane, se poate vorbi despre patru căi principale. Prima cale este Şcoala Vieţii – Calea standard. A doua cale este Calea zeilor, a treia este calea orgoliului şi a mândriei – Calea luciferică. A patra cale, apărută doar de 2000 de ani, este Calea lui Iisus Hristos – Calea Iubirii. (În mod firesc, această clasificare este realizată din punct de vedere cronologic, al apariţiei pe scena istoriei, nu din punctul de vedere al importanţei. Ca importanţă, evident, prima este Calea Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA STANDARD

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA STANDARD Calea standard – Şcoala Vieţii – presupune trei tipuri de cunoaştere: cunoaşterea de tip lumesc, cunoaşterea mixtă şi cunoaşterea realizată prin inducţie spirituală. Primul tip de cunoaştere, cunoaşterea de tip lumesc, este specifică oamenilor din primele trei clase evolutive. Ea se realizează prin trei modalităţi: prin activitate sexuală, prin experienţe de viaţă şi prin studiu. Din punct de vedere energetico-informaţional, activitatea sexuală este generatoare de cunoaştere, astfel încât nu trebuie să surprindă faptul că, depăşind o anumită ipocrizie cu privire la acest subiect, îi acordăm locul pe care-l ocupă cu adevărat în complicata ecuaţie a vieţii. Fără nici o îndoială, activitatea sexuală este doar una dintre experienţele vieţii, printre multe altele; Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA ZEILOR (YOGA)

  „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA ZEILOR (YOGA) Datorită faptului că se considera că Şcoala Vieţii, Calea standard, este prea lentă şi necesită un efort prea mare, în vremurile străvechi au fost puse la punct tehnici de iniţiere pentru accelerarea a ceea ce ei denumeau „evoluţie spirituală”. Potrivit tradiţiei, vechile tehnici de iniţiere au fost dezvăluite oamenilor din lumea materială de către zei (zeii nu erau alţii decât oamenii primordiali ai primelor două generaţii); din acest motiv, calea accelerată de evoluţie spirituală a fost denumită Calea zeilor. Astăzi nu se mai cunosc cu prea multă exactitate străvechile tehnici iniţiatice anterioare marii ştergeri, după cum nu se mai cunosc cu prea multă exactitate nici cele utilizate pe scară Read More …

CRUCEA DE OM – YOGA, ÎN OPOZIŢIE CU …

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM YOGA – STRĂVECHEA CALE A ZEILOR ÎN OPOZIŢIE CU … Tehnicile yoga actuale reprezintă astfel ultima reminiscenţă a străvechii Căi a zeilor, prin intermediul cărora umanitatea străveche a încercat accelerarea evoluţiei spirituale. După cum a putut remarca Eugen prin intermediul clarvederii, în ziua de astăzi, practicarea unor forme de yoga – de exemplu hatha, laya, mantra sau raja yoga – produce la nivelul aurei efecte diverse: corpul eteric exterior devine ca un vulcan ce emite lumini, sunete şi mirosuri intense, corpul mental inferior creşte în volum şi în intensitate, iar corpul astral scade proporţional. Totodată, tensiunea şi intensitatea corpului eteric exterior devin mari, iar din chakra muladhara pornesc jerbe de energii multicolore ce Read More …