CRUCEA DE OM – PODOABELE NEVĂZUTE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM PODOABELE NEVĂZUTE Influenţa Marilor Tării, a Înţeleptelor Orânduiri sau a fiinţelor îngereşti din categoria Fiilor Luminii nu se reduce numai la cea temporară exercitată din exterior, aşa cum a fost descris   anterior, ci cuprinde şi influenţe de mai lungă durată sau chiar permanante, exercitate din interiorul fiinţei omului. În timp ce influenţele exterioare dispar din aură după ce-şi produc efectul, influenţele din interiorul fiinţei omului persistă mult timp, uneori chiar şi pe durata întregii vieţi. Influenţele exercitate din interiorul fiinţei omeneşti, ale Marilor Tării, ale Înţeleptelor Orânduiri şi ale celorlalte fiinţe îngereşti din categoria Fiilor Luminii se desfăşoară prin intermediul unor elemente aurice perceptibile de către Eugen prin clarvedere. Astfel, în Read More …

CRUCEA DE OM – CUNUNILE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CUNUNILE Cea mai importantă particularitate aurică pe ceare o poate avea un om întrupat este ceea ce fiinţele din lumea eterică desemnează a fi cununa. Cununa este un inel energetic – ca o radiaţie – ce apare, la unii oameni, în jurul spiritului. Radiaţia energetică de forma unui inel ce înconjoară spiritul unui om nu face parte din structura aurei omului respectiv, semn că a fost aplicată de o altă fiinţă – o fiinţă care are capacitatea de a face acest lucru. Există o diferenţă foarte mare de vibraţie energetico-informaţională între radiaţia de forma unui inel denumită cunună şi structura aurică a omului respectiv. Cununile sunt, de fapt, daruri primite de Read More …

CRUCEA DE OM – PODOABA DOMNIEI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM PODOABA DOMNIEI/PUTERII šDintre particularităţile aurice care se acordă persoanelor cu funcţii publice importante, pot fi enumerate podoaba domniei, podoaba stăpânirii, podoaba puterii, podoaba cârmuirii. Podoaba domniei se acordă conducătorilor de stat, regilor sau preşedinţilor numai pe durata domniei sau a mandatului. Podoaba domniei constă într-un cerc energetic luminos ce pare din foc, strălucitor, care este pus deasupra capului persoanei care îndeplineşte funcţia de conducător al unui stat. Acordarea podoabei domniei se produce în momentul în care conducătorul de stat depune jurământul în cadrul ceremonialului din lumea materială. Paralel cu ceremonialul din lumea materială, fiinţele îngereşti cu atribuţiuni în domeniu desfăşoară un ceremonial în lumea eterică. Ceremonia propriu-zisă din lumea eterică este Read More …

CRUCEA DE OM – PODOABA STĂPÂNIRII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM PODOABA STĂPÂNIRII šÎn lumea oamenilor, în momentul încheierii unui ciclu de pregătire sau în urma absolvirii unei şcoli se dau examene, iar omul, într-un cadru festiv, primeşte diploma, care este rezultatul muncii sale. Pe baza acestei diplome, el poate ocupa o funcţie şi, ulterior, pe baza meritelor sale, poate urca treptele realizării profesionale. Aceasta este valabil în toate profesiile, pentru toate categoriile socio-profesionale: politicieni, medici, avocaţi, militari, oameni de afaceri etc. Omul face parte din cosmos, iar societatea umană este sub incidenţa legilor cosmice, astfel încât, cel puţin la nivel de principiu, urcarea scării sociale trebuie să se realizeze în conformitate cu normele cosmosului. Faptul că, ulterior, oamenii nu se pot Read More …

CRUCEA DE OM – SIGLELE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM SIGLELE Alt tip de particularităţi aurice sunt siglele. Precum podoabele şi cununile, siglele nu fac parte din structura aurică a omului. Ele sunt acordate de către fiinţele îngereşti unor oameni capabili să manifeste o parte din caracteristicile fiinţiale ale acestora. Siglele au aceleaşi caracteristici – luminozitate, culoare, miros şi sunet – ca şi trupurile de lumină ale fiinţelor îngereşti care le-au acordat. Siglele sunt mici pete energetice, de forma unor cornete luminoase, de aproximativ 10 centimetri lungime, care emit lumini multicolore; ele sunt situate în dreptul chakrelor, la nivelul corpului sufletului. În unele cazuri, siglele apar în partea din spate a corpului, acolo unde se află aspectul „de voinţă” al chakrelor, Read More …

CRUCEA DE OM – ROLUL PODOABELOR NEVĂZUTE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM ROLUL PODOABELOR NEVĂZUTE Cununile, peceţile şi siglele, departe de a fi ceva atât de misterios cum ar părea la prima vedere sunt, în concluzie, structuri energetice de diferite forme, luminozităţi, culori şi mirosuri, care au rolul de a acorda omul cu lucrările pe care trebuie să le desfăşoare. Particularităţile aurice sunt acordate de fiinţele îngereşti din ierarhia Fiilor Luminii cu răspunderi într-un domeniu sau altul al cosmosului. Totuşi, iar acesta este un fapt deosebit de important, nici o particularitate aurică nu elimină liberul arbitru al omului. Ele nu instituie în mod arbitrar o stare de fapt, ci doar o consfinţesc. În lumea materială, omul este liber să facă ce doreşte şi Read More …