CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (1)

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ (1) Vorbind despre evoluţia omului şi despre nivelurile evolutive umane, trebuie făcută o distincţie fundamentală. Din punct de vedere al structurii aurice, omul nu a fost totdeauna aşa cum se prezintă astăzi. Există o mare diferenţă între modul în care se prezenta fiinţa umană acum 3000 de ani sau acum 2500 de ani şi modul în care se prezintă astăzi. În istoria umanităţii s-au petrecut multe evenimente care au modificat atât Pământul ca planetă materială, cât şi structura sa spirituală – Terra aurica. Paralel cu modificarea structurii materiale a Pământului s-a modificat şi structura sa aurică; concomitent s-a modificat şi structura energetico-informaţională a omului: aura. Este, de altfel, cunoscut şi faptul Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (2)

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ (2) Scopul principal al existenţei omului în lumea materială îl constituie reîntoarcerea la Dumnezeu; doar existenţa în lumea materială permite acumularea de experienţă şi, implicit, de moralitate. Cele două caracteristici fundamentale pot fi măsurate la nivelul structurii aurice a fiecărei fiinţe umane. Structura aurică a unui om este o hartă a traseului pe care l-a parcurs. Dezvoltarea spirituală a omului înseamnă modificarea parametrilor corpurilor aurice – de la corpul duh la ultimul strat al aurei – şi activarea progresivă a chakrelor situate pe canalul Sushumna. Trezirea progresivă a tuturor energiilor, deblocarea nadisurilor şi punerea în funcţiune a tuturor chakrelor – petală cu petală -, paralel cu dezvoltarea corpurilor aurice constituie modelul Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (3)

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ (3) O lungă perioadă de timp, omul a fost format doar din corpurile „interioare” – spiritul şi ansamblul său, corpul duh, sufletul şi corpul eteric. Corpurile aurice derivate (sau exterioare) – corpul astral, corpul emoţional, corpul mental inferior, corpul mental superior – s-au format ulterior, de-a lungul timpului. În cele din urmă, corpurile aurice derivate au fost virusate de activitatea fiinţelor întunecate: Lorehh şi Dree (aşa cum a fost menţionat în capitolele dedicate cosmogenezei). Primul corp auric derivat care s-a format la omul încarnat a fost corpul astral. Ulterior, pe măsură ce omul a suferit influenţele mediului, o porţiune din corpul astral s-a specializat într-un anumit gen de activitate. Această activitate Read More …

CRUCEA DE OM – INIŢIEREA CREŞTINĂ

  „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM INIŢIEREA CREŞTINĂ: VIAŢA ESTE SUPREMA FORMĂ DE INIŢIERE Crucea circumscrisă de cerc œ  Din punct de vedere auric, cunoaşterea presupune transformarea tuturor corpurilor aurice, care se realizează în urma travaliului  conştiinţei şi conştienţei. Interacţionând energetico-informaţional cu mediul, oamenii dobândesc cunoaşterea; pe măsură ce acumulează cunoaştere, se dezvoltă conştiinţa. În fond, cunoaşterea – ca proces auric – are drept scop formarea acelei caracteristici fundamentale, care în lumea oamenilor poartă numele de conştiinţă. Totodată, pe măsură ce acumulează cunoaşterea şi îşi dezvoltă conştiinţa, oamenii îşi exercită liberul arbitru. Exercitându-şi liberul arbitru, oamenii îşi dezvoltă capacitatea de a distinge binele de rău şi adevărul de fals şi, în cele din urmă, se situează de o Read More …

CRUCEA DE OM – IUBIREA, SPERANŢA, CREDINŢA

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ : IUBIREA, SPERANŢA, CREDINŢA Cel mai îngrijorător este faptul că multe din disciplinele considerate astăzi că servesc „evoluţiei spirituale” – precum tehnicile yoga – nu reprezintă decât mijloace prin care practicantul îşi perturbă evoluţia spirituală, în loc să şi-o desăvârşească. Tehnicile yoga de astăzi sunt continuatoarele vechii Căi ale zeilor. La fel ca la acei oameni din vechime, care urmau vechea Cale a zeilor, şi în ziua de astăzi, la mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga se poate remarca o creştere disproporţionată a corpului mental inferior, în detrimentul corpului astral. Acest fapt, în mod eronat, este interpretat de mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga ca fiind „evoluţie spirituală”. Din păcate, nu este vorba Read More …

CRUCEA DE OM – CREŞTINISMUL, UN FAPT DE VIAȚĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CREŞTINISMUL, UN FAPT DE VIAȚĂ ACTUAL, PREZENT, VITAL Omul nu poate evolua de unul singur, iar dacă se încăpăţânează să evolueze singur întâmpină dificultăţi copleşitoare. Prin răstignirea, moartea, învierea şi înălţarea la cer, Iisus Hristos a plătit Preţul Mântuirii, pentru ca toţi oamenii să se poată elibera sau, mai corect spus, să se poată mântui. Astfel, de două mii de ani, umanitatea are în persoana lui Iisus Hristos pe Mântuitorul care a plătit Preţul Mântuirii. După Jertfa pe cruce, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit Părintele şi Ocrotitorul direct al întregii umanităţi. El a devenit Domnul tuturor sufletelor din Terra aurica. Prin Jertfa Sa, Iisus Hristos a răscumpărat sufletele (sufletele, Read More …