CRUCEA DE OM – INSUFLĂRILE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA  šCRUCEA DE OM INSUFLĂRILE Maturizarea structurilor aurice œ După cum a fost menţionat, omul vine la întrupare într-un corp de lumină de formă umanoidă, care este corpul duh, în centrul căruia, ca o nestemată, străluceşte spiritul. Tot acest ansamblu formează individualitatea nepieritoare a omului. Chiar în momentul naşterii, se formează personalitatea, compusă din ansamblul sufletului. Ansamblul sufletului este format din steluţa sufletului situată la nivelul laringelui, din coconul albicios ce o învăluie şi din corpul sufletului. În momentul în care omul devine conştient de mediu şi de sine se formează alte două corpuri aurice: corpul conştiinţei şi corpul conştienţei, care, de asemenea, ţin de ansamblul sufletului. Tot în momentul naşterii se structurează definitiv corpul Read More …

CRUCEA DE OM – SENSUL VIEŢII

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM SENSUL VIEŢII Demersul acestui capitol, care este situat în perspectiva înţelegerii mecanismelor de funcţionare ale aurei, se raportează la modul în care arată structura energetică la omul obişnuit al timpurilor noastre. De aceea, accentul este pus pe observarea, interpretarea şi înţelegerea proceselor energetice subtile ce au loc la omul obişnuit: omul zilelor noastre, omul care pur şi simplu îşi vede de treburile sale şi de existenţa sa cotidiană şi nu urmează tehnici de autoîmbunătăţire. Analizând mai atent evidenţa oferită de existenţa cotidiană, bazaţi fiind pe constatările obţinute de către Eugen prin clarvedere, se poate afirma că fiecare om se află situat pe un anumit nivel evolutiv, care corespunde unei etape a „muncii omului Read More …

CRUCEA DE OM – EVOLUŢIA DUHULUI

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ CRUCEA DE OM EVOLUŢIA DUHULUI Ceea ce se încarnează la naştere este ansamblul format din spirit, învelişul spiritului, corpul cauzal şi corpul duh. În perioada prenatală se formează corpul eteric, iar în momentul naşterii se formează sufletul, care reprezintă personalitatea terestră. Imediat după formarea sufletului, se formează chakrele şi corpurile aurice exterioare (emoţional, astral, mental etc). La toţi oamenii, imediat după naştere, chakrele arată identic. La un nou născut, în primele zile după tăierea cordonului ombilical, chakrele arată ca nişte sfere puţin alungite ce nu depăşesc 3 centimetri, de culoare verde. Ele emit un sunet asemănător unui clinchet vesel de pahare din cristal, care se ciocnesc unele de altele şi răspândesc un miros asemănător laptelui proaspăt fiert. Read More …

CRUCEA DE OM – CELE ŞAPTE CLASE

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CELE ŞAPTE CLASE EVOLUTIVE Întrucât oamenii se împart în şapte clase distincte, este de la sine înţeles că, pentru a cerceta modul în care are loc dezvoltarea şi maturizarea lor aurică, trebuie să ţinem cont de anumite particularităţi specifice fiecărui tip în parte. Datorită faptului că oamenii sunt atât de diferiţi, procesul dezvoltării aurice poate fi descris doar dacă simplificăm întregul proces la liniile directoare generale. Plecând de la premisa fundamentală rezultată din analiza sistemului auric uman – după care viaţa are un sens pentru toţi oamenii, nimeni nu este lăsat la bunul plac al forţelor oarbe, iar existenţa cotidiană a fiecărui om reprezintă suprema formă de iniţiere -, pătrundem astfel chiar în Read More …

CRUCEA DE OM – PE CRUCEA VIEŢII

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM PE CRUCEA VIEŢII În drumul ascendent al energiei vitale – rezultanta vectorială – spre creştetul capului, se află două praguri majore: primul prag se află la nivelul chakrei anahata, iar al doilea se află la un nivel superior, în apropierea chakrei ajna. Privind omul din perspectivă frontală, se poate spune că structura aurică umană alcătuieşte o cruce. Această cruce este alcătuită din linia verticală – canalul Sushumna – şi din linia orizontală formată dintr-un ax imaginar ce uneşte cele trei chakre situate la nivel pieptului: chakra inimii, chakra anahata şi chakra orgoliului. Axul astfel format este primul mare prag. La nivelul primului mare prag, în a patra clasă, omul trebuie să aleagă între Read More …

CRUCEA DE OM – CELE PATRU CĂI

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM (6) CELE PATRU CĂI Omul este liber să aleagă. În funcţie de ceea ce alege prin exercitatea liberului arbitru, păşeşte pe o cale ori pe alta. Din punctul de vedere al structurii aurei umane, se poate vorbi despre patru căi principale. Prima cale este Şcoala Vieţii – Calea standard. A doua cale este Calea zeilor, a treia este calea orgoliului şi a mândriei – Calea luciferică. A patra cale, apărută doar de 2000 de ani, este Calea lui Iisus Hristos – Calea Iubirii. (În mod firesc, această clasificare este realizată din punct de vedere cronologic, al apariţiei pe scena istoriei, nu din punctul de vedere al importanţei. Ca importanţă, evident, prima este Calea Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA STANDARD

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA STANDARD Calea standard – Şcoala Vieţii – presupune trei tipuri de cunoaştere: cunoaşterea de tip lumesc, cunoaşterea mixtă şi cunoaşterea realizată prin inducţie spirituală. Primul tip de cunoaştere, cunoaşterea de tip lumesc, este specifică oamenilor din primele trei clase evolutive. Ea se realizează prin trei modalităţi: prin activitate sexuală, prin experienţe de viaţă şi prin studiu. Din punct de vedere energetico-informaţional, activitatea sexuală este generatoare de cunoaştere, astfel încât nu trebuie să surprindă faptul că, depăşind o anumită ipocrizie cu privire la acest subiect, îi acordăm locul pe care-l ocupă cu adevărat în complicata ecuaţie a vieţii. Fără nici o îndoială, activitatea sexuală este doar una dintre experienţele vieţii, printre multe altele; Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA ZEILOR (YOGA)

  „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA ZEILOR (YOGA) Datorită faptului că se considera că Şcoala Vieţii, Calea standard, este prea lentă şi necesită un efort prea mare, în vremurile străvechi au fost puse la punct tehnici de iniţiere pentru accelerarea a ceea ce ei denumeau „evoluţie spirituală”. Potrivit tradiţiei, vechile tehnici de iniţiere au fost dezvăluite oamenilor din lumea materială de către zei (zeii nu erau alţii decât oamenii primordiali ai primelor două generaţii); din acest motiv, calea accelerată de evoluţie spirituală a fost denumită Calea zeilor. Astăzi nu se mai cunosc cu prea multă exactitate străvechile tehnici iniţiatice anterioare marii ştergeri, după cum nu se mai cunosc cu prea multă exactitate nici cele utilizate pe scară Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (1)

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ (1) Vorbind despre evoluţia omului şi despre nivelurile evolutive umane, trebuie făcută o distincţie fundamentală. Din punct de vedere al structurii aurice, omul nu a fost totdeauna aşa cum se prezintă astăzi. Există o mare diferenţă între modul în care se prezenta fiinţa umană acum 3000 de ani sau acum 2500 de ani şi modul în care se prezintă astăzi. În istoria umanităţii s-au petrecut multe evenimente care au modificat atât Pământul ca planetă materială, cât şi structura sa spirituală – Terra aurica. Paralel cu modificarea structurii materiale a Pământului s-a modificat şi structura sa aurică; concomitent s-a modificat şi structura energetico-informaţională a omului: aura. Este, de altfel, cunoscut şi faptul Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (2)

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ (2) Scopul principal al existenţei omului în lumea materială îl constituie reîntoarcerea la Dumnezeu; doar existenţa în lumea materială permite acumularea de experienţă şi, implicit, de moralitate. Cele două caracteristici fundamentale pot fi măsurate la nivelul structurii aurice a fiecărei fiinţe umane. Structura aurică a unui om este o hartă a traseului pe care l-a parcurs. Dezvoltarea spirituală a omului înseamnă modificarea parametrilor corpurilor aurice – de la corpul duh la ultimul strat al aurei – şi activarea progresivă a chakrelor situate pe canalul Sushumna. Trezirea progresivă a tuturor energiilor, deblocarea nadisurilor şi punerea în funcţiune a tuturor chakrelor – petală cu petală -, paralel cu dezvoltarea corpurilor aurice constituie modelul Read More …

CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (3)

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ (3) O lungă perioadă de timp, omul a fost format doar din corpurile „interioare” – spiritul şi ansamblul său, corpul duh, sufletul şi corpul eteric. Corpurile aurice derivate (sau exterioare) – corpul astral, corpul emoţional, corpul mental inferior, corpul mental superior – s-au format ulterior, de-a lungul timpului. În cele din urmă, corpurile aurice derivate au fost virusate de activitatea fiinţelor întunecate: Lorehh şi Dree (aşa cum a fost menţionat în capitolele dedicate cosmogenezei). Primul corp auric derivat care s-a format la omul încarnat a fost corpul astral. Ulterior, pe măsură ce omul a suferit influenţele mediului, o porţiune din corpul astral s-a specializat într-un anumit gen de activitate. Această activitate Read More …

CRUCEA DE OM – INIŢIEREA CREŞTINĂ

  „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM INIŢIEREA CREŞTINĂ: VIAŢA ESTE SUPREMA FORMĂ DE INIŢIERE Crucea circumscrisă de cerc œ  Din punct de vedere auric, cunoaşterea presupune transformarea tuturor corpurilor aurice, care se realizează în urma travaliului  conştiinţei şi conştienţei. Interacţionând energetico-informaţional cu mediul, oamenii dobândesc cunoaşterea; pe măsură ce acumulează cunoaştere, se dezvoltă conştiinţa. În fond, cunoaşterea – ca proces auric – are drept scop formarea acelei caracteristici fundamentale, care în lumea oamenilor poartă numele de conştiinţă. Totodată, pe măsură ce acumulează cunoaşterea şi îşi dezvoltă conştiinţa, oamenii îşi exercită liberul arbitru. Exercitându-şi liberul arbitru, oamenii îşi dezvoltă capacitatea de a distinge binele de rău şi adevărul de fals şi, în cele din urmă, se situează de o Read More …

CRUCEA DE OM – IUBIREA, SPERANŢA, CREDINŢA

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CALEA HRISTICĂ : IUBIREA, SPERANŢA, CREDINŢA Cel mai îngrijorător este faptul că multe din disciplinele considerate astăzi că servesc „evoluţiei spirituale” – precum tehnicile yoga – nu reprezintă decât mijloace prin care practicantul îşi perturbă evoluţia spirituală, în loc să şi-o desăvârşească. Tehnicile yoga de astăzi sunt continuatoarele vechii Căi ale zeilor. La fel ca la acei oameni din vechime, care urmau vechea Cale a zeilor, şi în ziua de astăzi, la mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga se poate remarca o creştere disproporţionată a corpului mental inferior, în detrimentul corpului astral. Acest fapt, în mod eronat, este interpretat de mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga ca fiind „evoluţie spirituală”. Din păcate, nu este vorba Read More …

CRUCEA DE OM – YOGA, ÎN OPOZIŢIE CU …

„FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM YOGA – STRĂVECHEA CALE A ZEILOR ÎN OPOZIŢIE CU … Tehnicile yoga actuale reprezintă astfel ultima reminiscenţă a străvechii Căi a zeilor, prin intermediul cărora umanitatea străveche a încercat accelerarea evoluţiei spirituale. După cum a putut remarca Eugen prin intermediul clarvederii, în ziua de astăzi, practicarea unor forme de yoga – de exemplu hatha, laya, mantra sau raja yoga – produce la nivelul aurei efecte diverse: corpul eteric exterior devine ca un vulcan ce emite lumini, sunete şi mirosuri intense, corpul mental inferior creşte în volum şi în intensitate, iar corpul astral scade proporţional. Totodată, tensiunea şi intensitatea corpului eteric exterior devin mari, iar din chakra muladhara pornesc jerbe de energii multicolore ce Read More …

CRUCEA DE OM – CREŞTINISMUL, UN FAPT DE VIAȚĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„ SECŢIUNEA CRUCEA DE OM CREŞTINISMUL, UN FAPT DE VIAȚĂ ACTUAL, PREZENT, VITAL Omul nu poate evolua de unul singur, iar dacă se încăpăţânează să evolueze singur întâmpină dificultăţi copleşitoare. Prin răstignirea, moartea, învierea şi înălţarea la cer, Iisus Hristos a plătit Preţul Mântuirii, pentru ca toţi oamenii să se poată elibera sau, mai corect spus, să se poată mântui. Astfel, de două mii de ani, umanitatea are în persoana lui Iisus Hristos pe Mântuitorul care a plătit Preţul Mântuirii. După Jertfa pe cruce, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit Părintele şi Ocrotitorul direct al întregii umanităţi. El a devenit Domnul tuturor sufletelor din Terra aurica. Prin Jertfa Sa, Iisus Hristos a răscumpărat sufletele (sufletele, Read More …

CRUCEA DE OM – SOMNUL ŞI VISELE (1)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM SOMNUL ŞI VISELE (1)  šTIPURI DE VISE œ Pentru ca omul să devină o Cruce de om – un om centrat în Firea lucrurilor – trebuie să se comporte în conformitate cu legile cosmosului atât în stare de vegehe, cât şi în stare de somn. Existenţa omului în lumea materială este împărţită în două: de-o parte existenţa în stare de veghe, care cuprinde experienţele avute prin intermediul conştiinţei diurne, iar de celaltă parte existenţa în stare de somn, care cuprinde experienţele avute prin intermediul conştiinţei de vis. Deşi, astăzi, se cunosc prea puţine aspecte cu privire la trăirile omului în stare de somn, nu înseamnă că această parte a existenţei omului Read More …

CRUCEA DE OM – SOMNUL ŞI VISELE (2)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM SOMNUL ŞI VISELE (2)  šMIŞCAREA GLOBILOR OCULARI În primul tip de vise – visele ce reflectă activităţile motorii din stare de veghe -, omul are mişcări ale globilor oculari – denumite în ziua de astăzi REM (rapid eyes movement). Primul tip de vise se derulează ciclic, de mai multe ori de-a lungul unui ciclu de somn; în opt ore de somn, oamenii au aproximativ zece reprize de vise din primul tip. Aceste vise durează doar câteva minute – maxim zece minute. Amintirea lor este destul de clară, mai ales dacă omul în cauză se trezeşte imediat după ce a visat şi nu deschide brusc ochii. Lumina are rol inhibator în ceea Read More …

CRUCEA DE OM – SOMNUL ŞI VISELE (3)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM SOMNUL ŞI VISELE (3) šSUFLETUL ÎN TIMPUL SOMNULUI (1) Următoarele două tipuri de vise au ca substrat de manifestare corpul sufletului. Imediat după ce conştiinţa de veghe încetează să funcţioneze, iar omul adoarme, corpul sufletului iese din amorţire şi începe să se manifeste autonom. În timpul somnului, corpul sufletului se poate manifesta în două modalităţi distincte. Prima modalitate este cea în care corpul sufletului se manifestă în planul său cuantic individual. Această activitate a corpului sufletesc generează al treilea tip de vise. A doua modalitate este cea în care corpul sufletului se manifestă în afara planului său cuantic individual, ceea ce generează al patrulea tip de vise. Vom începe cu descrierea Read More …

CRUCEA DE OM – SOMNUL ŞI VISELE (4)

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” SECŢIUNEA CRUCEA DE OM SOMNUL ŞI VISELE  (4)  šSUFLETUL ÎN TIMPUL SOMNULUI (2) A doua modalitate de manifestare a corpului sufletului unui om în timpul somnului este cea în care acesta se manifestă în afara planului său cuantic. Activitatea corpului sufletului în afara planului său cuantic generează al patrulea tip de vise. Acest fenomen se produce destul de rar – cam o dată pe lună, în funcţie de nivelul de dezvoltare sufletească al omului; la unii oameni acest fenomen se produce mult mai rar: o dată pe an sau o dată la mai mulţi ani. El se produce în momentul în care corpul sufletului se condensează – ca un abur diafan asemănător fumului de ţigară Read More …

CRUCEA DE OM – POARTA ALFA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” šSECŢIUNEA CRUCEA DE OM POARTA ALFA Subiectul principal al fiinţei omului este spiritul. De fapt, în ceea ce priveşte fiinţa omului, spiritul omului este singurul subiect; restul sunt obiecte (tot astfel, în ceea ce priveşte cosmosul, singurul subiect este Dumnezeu, restul sunt doar obiecte). Modul în care un spirit omenesc a ajuns să se întrupeze în lumea materială a fost trecut de mai multe ori în revistă de-a lungul acestei cărţi. Totuşi, procesul este mult prea complex pentru a fi descris dintr-o singură perspectivă; de aceea este necesară, mereu, reluarea descrierii acestui proces din cât mai multe perspective, pentru ca înţelegerea sa să fie cât mai amplă. După cum a fost menţionat, spiritele oamenilor (este Read More …