KOSMOS – OMUL, IMAGO MUNDI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS OMUL -IMAGO MUNDI: CHIP ŞI ASEMĂNARE DE DUMNEZEU šAşadar, omul nu a apărut ca rezultat al combinării unor atomi materiali, nici datorită hazardului, legilor oarbe ale naturii ori fructificării unei şanse dintr-un miliard. Omul nu se trage din maimuţă, dar nici maimuţa din om. Nu se trag din neamul maimuţelor nici măcar acei oameni care afirmă că se trag din antropoide. De altfel, diferenţele dintre oameni şi maimuţele antropoide sunt evidente chiar şi în urma cercetării structurii codului genetic ale ambelor specii. O simplă asemănare de formă umanoidă nu poate demonstra înrudirea. Parafrazând vorba de duh a unui contemporan, este ca şi cum am conveni că există o relaţie de înrudire între o cămilă Read More …

KOSMOS – PROCESUL PALINGENEZIEI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS PROCESUL PALINGENEZIEI În cel de-al patrulea ciclu al cosmosului, Terra aurica este structurată în mod diferit de ceea ce exista anterior, în vechile întocmiri. Chiar de la începutul celui de-al patrulea ciclu, Pământul fizic a fost fost învăluit într-o membrană aurică protectoare, care poate fi situată spaţial, undeva, cam la jumătatea distanţei dintre Lună şi Marte. Membrana de protecţie este formată dintr-o energie foarte înaltă, care face imposibilă pătrunderea sau ieşirea neautorizată a fiinţelor. Nimeni nu poate intra sau ieşi din Terra aurica, decât cu acordul fiinţelor îngereşti diriguitoare. Chiar la extremitatea membranei protectoare, Terra aurica are două porţi: poarta de intrare – pe care o puntem numi Alfa, care este începutul – şi Read More …

KOSMOS – OAMENII PRIMORDIALI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS OAMENII PRIMORDIALI Până în prezent, de-a lungul celor patru cicluri cosmice, s-au succedat patru generaţii de oameni. Fiecare generaţie a avut propriul ei tip de corp duh. Prima generaţie de oameni a fost creată în primul ciclu al cosmosului. Primul om creat de Dumnezeu a fost Shantiah – Adam primordial. Shantiah a fost prototipul tuturor oamenilor – omul arhetipal. După Shantiah, Dumnezeu a mai creat alţi nouă oameni, denumiţi oameni iniţiali sau oameni primordiali. Primii zece oameni – cei nouă oameni iniţiali, împreună cu Shantiah – au constituit temelia primei generaţii de oameni. Ulterior, după o lungă perioadă de timp, au fost create alte câteva sute de oameni ai primei generaţii (se pare că Read More …

KOSMOS – LUMEA DE DINCOLO

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS LUMEA DE DINCOLO Primul om al celei de-a treia generaţii a fost Adam, despre care aminteşte Vechiul Testament. Ulterior, din Adam a fost creată Eva. Hazurethul este actuala lume eterică, iar undeva, chiar în centrul său, se află Edenul, locul în care au fost creaţi protopărinţii, Adam şi Eva, şi li s-a creat suflet – „suflarea de viaţă” – direct de către Domnul Dumnezeu. Edenul, în lumea eterică, este un loc poziţionat precis, dar în care, deocamdată, nu poate pătrunde nimeni. Actualmente, Edenul ar trebui să arate ca şi cum protopărinţii l-ar fi părăsit de câteva clipe. Dacă, în viitor, va pătrunde vreun om în Eden, ar trebui să observe urmele proaspete ale paşilor Read More …

KOSMOS – CENTRELE DE PUTERE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CENTRELE DE PUTERE Locul izgonirii din Eden al protopărinţilor Adam şi Eva poate fi poziţionat cu relativă exactitate, undeva între Tigru şi Eufrat, pe teritorul Mesopotamiei de odinioară, în Iraqul de astăzi. Acolo s-au născut Cain şi Abel. Tot în acel spaţiu, delimitat de fluviile Tigru şi Eufrat, s-au înmulţit oamenii în lumea materială, iar de acolo s-au risipit pe toată suprafaţa pământului. Adam a trăit foarte mult timp în lumea materială. Poate că durata vieţii sale, estimată de Vechiul Testament la 930 de ani, nu spune astăzi nimic, dar în acea epocă, erau alte condiţii de existenţă în habitatul terestru. Prin păcatul protopărinţilor Adam şi Eva, fiinţa răului – „Cel rău”: Primordialii întunericului, Read More …

KOSMOS – CELE TREI REGATE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CELE TREI REGATE La începutul celui de-al treilea ciclu al cosmosului, chiar şi după formarea celor patru Centre de Putere, o lungă perioadă de timp, oamenii au fost educaţi şi civilizaţi de către Educatori spirituali. Unii dintre Educatori au fost oameni primordiali, alţii au fost îngeri din ierarhia Fiilor Luminii. De fapt, primii Educatori ai oamenilor din generaţia a treia au fost Primordialii Luminii. Treptat, cu sprijinul Primordialilor Luminii (dar şi cu sprijinul oamenilor primordiali independenţi), oamenii celei de-a treia generaţii au construit o civilizaţie înfloritoare. Date fiind caracteristicile de atunci ale Protopământului, această formă de civilizaţie era diferită de cea actuală. În acea perioadă, Protopământul nu era atât de solidificat precum în ziua Read More …

KOSMOS – IADUL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS IADUL Epoca sclaviei spirituale a oamenilor a durat de la mijlocul ciclului al treilea – când a avut loc apogeul celor trei mari Regate – şi până la răstignirea lui Iisus Hristos, care s-a petrecut în ciclul al patrulea. În epoca sclavagistă, marea majoritate a oamenilor căldicei au devenit sclavi – atât sclavi materiali, cât, mai ales, sclavi spirituali ai zeilor întunecaţi. Toţi oamenii căldicei, care au fost botezaţi prin ritualuri, au continuat să rămână sclavi şi după moartea trupească, datorită legăturii energetice cu zeii întunecaţi, legături întărite prin peceţile ce li se puneau pe corpul sufletesc. Doar o mică parte dintre oameni ajungeau, după moarte, în Regatul morţilor vii. Ajungeau în Regatul morţilor Read More …

KOSMOS – MANIFESTAREA RĂULUI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS MANIFESTAREA RĂULUI Ca realitate ontologică, iadul nu ar trebui să existe; tot astfel, nici planurile cuantice ale fiinţelor întunecate – Dree, Lorehh, Primordialii întunericului – nu ar trebui să existe. Într-un fel, se poate spune că iadul nu are realitate ontologică, deşi există. Cosmosul şi fiinţele luminoase – fie îngeri, fie oameni – există datorită faptului că sunt constituite din energia Sfântului Duh. Fiii Luminii şi oamenii arată „normal” în lumea de dincolo, datorită faptului că sunt permanent în conexiune cu Dumnezeu şi cu energia vie a Strălucirii (Luminii) lui Dumnezeu, care este Sfântul Duh. În schimb, nici iadul, nici planurile cuantice ale fiinţelor întunecate – Dree, Lorehh, Primordialii întunericului – nu sunt formate Read More …

KOSMOS – ÎNVĂŢĂTORII DIN IAD

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ÎNVĂŢĂTORII DIN IAD š Cei mai importanţi oameni care îşi duc existenţa în iad sunt cei care pot fi denumiţi Învăţători. Ei formează o categorie foarte mică de oameni, cam zece la un milion, care prin exercitarea liberului arbitru, aleg să devină educatori ai semenilor lor aflaţi în iad. Învăţătorii sunt oameni evoluaţi, care au ajuns în iad în urma unor evenimente ceva mai speciale. Majoritatea dintre ei au ajuns în iad datorită faptului că, aflaţi în lumea materială, au fost copleşiţi de nedreptăţile unor semeni de-ai lor şi au ales să se răzbune în mod personal. Totuşi, ca amploare, răzbunarea lor a transcens atât nivelul omenesc, cât şi nivelul Fiilor întunericului, în sensul Read More …

KOSMOS – PĂMÂNTUL FĂRĂ PĂCAT

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS PĂMÂNTUL FĂRĂ PĂCAT În timp ce oamenii obişnuiţi, în marea lor majoritate, au aderat, într-un fel sau altul, la fiinţa răului, devenind sclavi, cei care încă nu făptuiseră răul în lumea materială, conduşi chiar de Adam, au migrat în nord. Ei au plecat din teritoriul situat între Tigru şi Eufrat, situat la câmpie, şi au migrat spre locurile înalte, situate în partea de nord a globului terestru. În acele locuri înalte, răul nu-şi întinsese tentaculele, astfel că natura păstra caracteristicile paradiziace pe care le avea la început. Oamenii care i-au urmat pe protopărinţi pot fi denumiţi Cei curaţi. Ei erau primii născuţi din liniile principale de descendenţi, care nu au păcătuit niciodată. Datorită calităţilor Read More …

KOSMOS – ADAMCLISI ŞI SARMIZEGETUSA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ADAMCLISI ŞI SARMIZEGETUSA šÎn Centrul de Putere al Luminii, pe Pământulul fără păcat, Adam, Eva şi Cei curaţi au pus bazele unui nou plan de salvare, care presupunea educarea oamenilor de la câmpie (din partea de sud a globului terestru), care au căzut pradă influenţei Celui rău. Totuşi, Primordialii Luminii – oamenii generaţiilor anterioare -, care cunoşteau mai multe datorită faptului că erau mult mai vechi şi aveau o experienţă îndelungată, i-au sfătuit încă de la început pe Adam, Eva & Cei curaţi să nu se implice în existenţa celor care au căzut sub mrejele Celui rău. Ei au argumentat că Dumnezeu are un Plan pentru toţi şi că orice acţiune necugetată, în absenţa Read More …

KOSMOS – MIAZĂNOAPTEA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS MIAZĂNOAPTEA Cu toată opoziţia misionarilor Celor curaţi şi a Primordialilor Luminii, capetele de pod ale Celui rău în lumea materială s-au întărit considerabil. Teritoriile formatate magic de fiinţele Lorehh şi Dree s-au extins foarte mult, astfel că o mare parte din suprafaţa populată a pământului a fost ocupată de „Cel rău”. Cam la jumătatea ciclului al treilea, s-a ajuns la o diferenţiere calitativă a teritoriilor de pe suprafaţa pământului fizic. Pământul a fost astfel împărţit în trei tipuri de teritorii. Primul tip era alcătuit din ţinuturile libere, neocupate (neformatate) auric de către fiinţele Lorehh şi Dree; în aceste ţinuturi nu exista o populaţie prea mare, datorită faptului că, pe fondul infuzării răului în natură, Read More …

KOSMOS – MILLENIUM

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS MILLENIUM Datorită faptului că, în acea perioadă, timpul avea alte valenţe decât cele de astăzi, este foarte greu de realizat o cronologie exactă a evenimentelor desfăşurate de-a lungul ciclului al treilea. Dacă am încerca totuşi să stabilim o cronologie a evenimentelor, ar trebui să fixăm o scală imaginară a timpului, care cuprinde o mie de unităţi. Fiecare unitate de timp ar corespunde unui an, iar întreaga perioadă poate fi estimată la o mie de ani – un Millenium. Trebuie totuşi specificat faptul că un an din acea perioadă corespunde cam unui mileniu din ziua de astăzi. Millenium-ul a debutat o dată cu apariţia planului cuantic material. În anul 1 al Millenium-ului a avut loc Read More …

KOSMOS – CONFRUNTAREA: BĂTĂLIA PENTRU PĂMÂNT

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CONFRUNTAREA: BĂTĂLIA PENTRU PĂMÂNT šÎn perioada existenţei marelui regat s-a produs o unitate fără precedent a răului în lumea materială. Această unitate s-a realizat treptat, de-a lungul unei perioade îndelungate. A fost nevoie de mai multe sute de ani, pentru ca forţele răului să renunţe la războaiele interminabile şi să se coalizeze, pentru a realiza marea unitate. După anul 650, când Marele regat al răului era la apogeu, s-a iscat o dispută aprigă între principalii Primordiali ai întunericului din prima generaţie, pentru obţinerea domniei supreme. În mod firesc, domnia marelui regat ar fi trebuit să revină primului născut din toate timpurile, Shantiah. Datorită absenţei lui Shantiah, conducerea marelui regat al răului urma să fie Read More …

KOSMOS – STRĂLUCIREA STRĂLUCIRII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS STRĂLUCIREA STRĂLUCIRII  œDacă primele două mişcări de eliberare nu au reuşit să-l înfrângă pe Hallshithan, în schimb a reuşit a treia. A treia mişcare de eliberare condusă de o parte din Primordialii întunericului a avut în vedere construirea unei bombe umane, capabilă să-l alunge pe Hallshithan în haos. Construirea unei bombe umane a avut la bază cunoaşterea de către o facţiune a Primordialilor întunericului a unei taine profunde: taina părţii femeieşti şi a părţii bărbăteşti. Taina părţii bărbăteşti şi a părţii femeieşti are la bază existenţa sufletelor duale – a sufletelor pereche: bărbatul şi femeia corespondentă. Bărbatul a fost creat de către Dumnezeu după Chipul şi Asemănarea Sa. Femeia a fost creată de către Read More …

KOSMOS – SFÂRŞITUL CICLULUI AL TREILEA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS SFÂRŞITUL CICLULUI AL TREILEA După eliminarea lui Hallshithan, Primordialii întunericului au încercat să îşi refacă forţele şi să pornească o nouă ofensivă de recucerire a lumii. De data aceasta, Primordialii întunericului au avut un nou inamic comun: oamenii deveniţi liberi, care-l descoperiseră pe Dumnezeu. În teritoriile devenite libere, oamenii care încercau să reînnoade legătura pierdută cu Unicul Dumnezeu, au format mai multe nuclee. Ei au fost sprijiniţi în continuare de cei din Işşinghingher. Pentru prima oară în istoria ciclului al treilea, oamenii sclavi, conduşi de către Primordialii întunericului, au devenit mai puţini decât oamenii care se închinau la Unicul Dumnezeu. Primordialii întunericului şi oamenii care încă îi sprijineau erau la doar un pas de Read More …

KOSMOS – CICLUL AL PATRULEA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CICLUL AL PATRULEA Metamorfozele paralele – ale structurilor aurice ale oamenilor şi ale cosmosului – desfăşurate de-a lungul primelor trei cicluri, au continuat, la un alt nivel, şi după marea ştergere, când a început ciclul al patrulea. Marea ştergere nu trebuie confundată cu perioadele de nemanifestare dintre ciclurile anterioare. După cum a fost menţionat, în timpul perioadelor de nemanifestare dintre cicluri, tot ce exista în Oceanul de lumină a fost absorbit în Sursa Primă, Dumnezeu. În schimb, la marea ştergere, s-a produs retragerea Sfântului Duh – Cel ce insuflă viaţa; a treia Persoană a lui Dumnezeu: Lumina – din creaţie. Retragerea Sfântului Duh a afectat doar ceea ce se afla la nivelul planului cuantic Read More …

KOSMOS – PĂMÂNTUL ÎN NOUA ÎNTOCMIRE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS PĂMÂNTUL ÎN NOUA ÎNTOCMIRE După marea ştergere, Pământul fizic a renăscut precum pasărea Phoenix, din propria sa cenuşă. Astfel a început prima perioadă a ciclului al patrulea. Totuşi, de această dată, nu a mai avut loc o creaţie ex nihilo, ci o reconstrucţie pe baza patternurilor (întocmirilor) existente. În ciclul al patrulea, Pământul a fost recreat pe baza patternurilor energetice aflate la nivelul structurii de formă globulară, rezultat al activităţii Îngerilor Puri ai Temeliei. Existenţa acestei structuri eterice de formă globulară diferenţiază Pământul de toate celelalte corpuri cereşti. Pământul este singura planetă vie, celelalte corpuri cereşti sunt moarte, întrucât nu au această structură globulară. Renaşterea Pământului s-a produs datorită infuziei de lumină/energie/viaţă a Sfântului Read More …

KOSMOS – POTOPUL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS POTOPUL šIstoria celei de-a doua părţi a celui de-al patrulea ciclu, de după reinfuzarea răului, seamănă cu ceea ce s-a petrecut la sfârşitul ciclului al treilea. Datorită faptului că oamenii întrupaţi nu mai respectau legile cosmice, forţele răului au obţinut un avantaj nesperat în lumea materială, astfel că au periclitat existenţa acesteia. O catastrofă nu vine niciodată singură, astfel că, de la un moment dat, celor întunecaţi le-a venit iarăşi ideea nebunească de a sparge cerurile şi de a crea un imperiu universal al răului în planul material, ceea ce a declanşat riposta Fiilor Luminii. Războiul dintre Fiii Luminii şi Fiii întunericului s-a concretizat printr-un nou eveniment catastrofal: potopul. Situaţia se înrăutăţise atât de Read More …

KOSMOS – LINIILE GENEALOGICE DE DUPĂ POTOP

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS LINIILE GENEALOGICE DE DUPĂ POTOP După revenirea la viaţă a pământului, a început a treia perioadă a celui de-al patrulea ciclu. În noul Eden, familia lui Noe s-a despărţit. Cei trei fii ai săi, Sem, Ham şi Iafet, împreună cu nevestele lor, s-au dus, fiecare, într-o altă zonă a acelui paradis vast şi au avut fii şi fiice. În cinci-şase generaţii, o mare mulţime de oameni popula deja globul terestru. Acest proces de populare al globului terestru a avut loc destul de rapid, dar pentru a înţelege cum de-a fost posibil aşa ceva trebuie să ne gândim la faptul că, din punct de vedere trupesc, noua creaţie era formată în mod majoritar din lumină. Read More …