KOSMOS – CUVÂNTUL S-A FĂCUT OM

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CUVÂNTUL S-A FĂCUT OM  Înainte de naşterea pruncului Iisus, starea cosmosului era tot mai precară, iar deficitul de lumină era din nou sub limitele unei relative normalităţi. Datorită emiterii masive de energii pharismah întunecate în lumea materială, starea umanităţii devenise iarăşi foarte grea, iar un nou cataclism general se prefigura în viitorul nu prea îndepărtat. În aceste condiţii, iadurile erau din ce în ce mai pline; nenumăraţi oameni erau blocaţi în ele. Regatul morţilor vii se umpluse până la refuz cu victimele răului, iar tendinţa morţilor vii şi a fantomelor de a se răzbuna pe cei care le pricinuiseră suferinţe în lumea materială era foarte mare. Cercerii şi ferferii îşi organizau deja în detaliu Read More …

KOSMOS – REGELE IUDEILOR

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS REGELE IUDEILOR šDeasupra crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos atârna o tăbliţă pe care era scris: Iisus din Nazareth, Regele iudeilor. Formularea conţinută pe această inscripţie nu a fost scrisă de un evreu, ci de un roman, iar acel roman avea o mare stimă pentru Iisus din Nazareth. Preoţii iudei (care nu trebuie confundaţi cu poporul evreu, care trăia în condiţii de exploatare cruntă), aveau interesul major ca totul să se termine cât mai repede. Ei au fost deranjaţi încă de la început de prezenţa, inoportună pentru ei, a lui Iisus Hristos. Încă de la primele minuni şi vindecări, făcute foarte devreme, în copilărie, preoţii iudei au dorit să scape cât mai Read More …

KOSMOS – „EU ÎŢI SPUN”

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS „EU ÎŢI SPUN” Actualmente, în cronica akasha (este vorba despre „Camera cu draperii”, în care clarvăzătorul Eugen Nicoale Gîscă a putut să vadă evenimentele trecutului; folosirea expresiei „cronica akasha” este doar orientativă, fiind mai bine cunoscută), nu există foarte multe imagini cu privire la existenţa trupească a lui Iisus Hristos. Doar cele mai importante episoade ale existenţei Sale pot fi observate de un clarvăzător în cronica akasha – printre care şi răstignirea. Explicaţia îngerilor din Ierarhia Fiilor Luminii cu privire la acest subiect este următoarea: energia remanentă – sunetul, mirosul şi lumina – a acestor evenimente s-a mutat din cer pe pământ, sub formă de lumină scrisă. Imaginea Cuvântului lui Dumnezeu s-a mutat pe Read More …

KOSMOS – ZIUA CEA MAI LUNGĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ZIUA CEA MAI LUNGĂ CUTREMUR ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT  Ziua cea mai lungă a umanităţii; miezul zilei. Viaţa pământească a Celui crucificat se încheiase. S-a sfârşit. Capul Celui crucificat era căzut în faţă, iar bărbia atinsese pieptul. Barba mică, de aceeaşi culoare cu părul, buzele pline şi nasul drept abia se mai distingeau de la baza crucii pe care suferise supremul supliciu. Părul bogat, castaniu spre blond, era năclăit de sudoare şi sânge; îi acoperea fruntea şi faţa. Ochii căprui, cu sclipiri verzi, deveniseră ficşi. La rădăcina nasului se distingea o umflătură. La mâini şi la picioare, urmele cuielor au lăsat urme înfiorătoare. Cuiele, pur şi simplu, i-au găurit palmele în mod îngrozitor. Read More …

KOSMOS – CÂNTAREA CE NOUĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CÂNTAREA CE NOUĂ De fapt, încă din momentul întrupării lui Iisus Hristos, s-a iscat nelinişte printre Primordialii întunericului, printre fiinţele luciferice şi printre spiritele rebele ale naturii – Dree şi Lorehh. Unii dintre ei au crezut că s-a întrupat unul din Primordialii Luminii. Au fost şi din cei care au crezut că s-a întrupat Shantiah – primul om. Alţii bănuiau că s-a produs o trădare în rândurile lor şi că s-a întrupat unul din Primordialii întunericului. Alţii au crezut că s-a întrupat un Preot al lui Dumnezeu (un om desăvârşit) despre a cărui existenţă nu ştiau. Toţi şi-au dat însă seama că fiinţa care se întrupase în lumea materială era mai puternică decât tot Read More …

KOSMOS – TRUPUL DE SLAVĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS TUPUL DE SLAVĂ În cele trei zile cât a stat în iad şi în Regatul morţilor vii, Iisus Hristos S-a manifestat în Duhul său Dumnezeiesc – în corpul Său duh originar, de culoare argintie. Pe tot parcursul celor trei zile, Duhul lui Iisus Hristos a suferit o transformare semnificativă. În urma luării asupra Sa a tuturor nedreptăţilor suferite de oameni încă de la facerea lumii, Duhul Său a fost acoperit cu o energie care are o culoare asemănătoare metalului topit – culoarea aramei, asemănătoare cu cea a soarelui la răsărit. Acesta a fost prima etapă a formării Trupului de slavă al lui Iisus Hristos. Etapa a doua s-a desfăşurat când Duhul lui Iisus Hristos Read More …

KOSMOS (61) ADUNAREA CEA MARE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- 15 ANI PE DATA DE 8 AUGUST S-AU ÎMPLINIT 15 ANI DE LA APARIŢIA PRIMEI EDIŢII A CĂRŢII “FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” (8 AUG. 2001). CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 15 ANI DE LA APARIŢIA PRIMEI EDIŢII A CĂRŢII ”FORŢĂ CONTRA FORŢĂ”, CARTEA DE DEBUT A CICLULUI, AM DECIS SĂ PREZINT ÎN SERIAL, PE PARCURSUL MAI MULTOR “EPISOADE”, PRINCIPALELE ETAPE ALE ISTORIEI COSMOSULUI, AŞA CUM AU FOST DEZVĂLUITE ÎN RESPECTIVUL CICLU DE CĂRŢI. NOTĂ SURSA PRINCIPALĂ A INFORMAŢIILOR PREZENTATE ÎN „KOSMOS” ESTE CRONICA AKASHA KOSMOS (61) ADUNAREA CEA MARE šPreparativele pentru îndeplinirea dezideratului suprem, mântuirea, au început imediat după răstignirea şi învierea lui Iisus Hristos. Iar primul mare moment al acestui proces a fost martiriul Sfântului Apostol Read More …

KOSMOS – STĂPÂNUL TIMPULUI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS STĂPÂNUL TIMPULUI  Iisus Hristos este singura fiinţă din cosmos capabilă să furnizeze Lumina şi să-i atragă pe toţi Cei răzvrătiţi spre prezentul continuu – acolo unde este Dumnezeu. Iisus Hristos este Stăpânul Timpului. El este Purtătorul Cheilor Timpului, datorită faptului că Fiinţa Sa se află într-o continuă nemişcare. Aflându-se într-o continuă nemişcare, în prezentul continuu, imuabil în Esenţa sa divină, Iisus Hristos poate controla Timpul, care este mişcare. Prin jertfa pe cruce, Iisus Hristos a deschis calea pentru ca toţi Cei răzvrătiţi să poată experimenta atât continuitatea formei, care înseamnă viaţa cosmosului, cât şi discontinuitatea formei, care înseamnă moartea cosmosului. Singurul loc în care poate fi experimentată continuitatea (viaţa) şi discontinuitatea (moartea) este planul Read More …

KOSMOS – „IATĂ MAMA TA”

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS „IATĂ MAMA TA” Primul efect important al jertfei pe cruce l-a constituit, aşadar, unirea lui Iisus Hristos cu întreaga creaţie, cu mediul, cu întocmirile sale şi cu toate fiinţele omeneşti. Prin jertfa Sa, Iubirea nesfârşită, Iisus Hristos, a infuzat Viaţă şi Lumină întregii creaţii, acţiune ce a presupus modificarea raporturilor dintre lumină şi întuneric în lumea materială (în natură). Înainte de jertfa lui Iisus Hristos, au fost mai multe tentative de a elimina răul şi întunericul din lumea materială, dar toate au eşuat datorită faptului că a fost folosită forţa. În cel de-a patrulea ciclu, aceste tentative au aparţinut oponenţilor transfizici ai răului – morţii vii, oamenii prometeici, cei de la miazăzi etc. Toţi Read More …

KOSMOS – LUMEA ASTRALĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS LUMEA ASTRALĂ Al treilea efect important al jertfei a constat în schimbarea condiţiei post-mortem a tuturor oamenilor icon hlisa (oameni-spirit), concomitent cu modificarea configuraţiei lumii de dincolo. Imediat după eliberarea tuturor oamenilor din sclavia morţii sufleteşti, Regatul morţilor vii şi-a încheiat existenţa. În locul său a apărut lumea duhurilor sau, după cum este cunoscută în ziua de astăzi, lumea astrală. Lumea astrală nu este altceva decât vechiul Regat al morţilor vii  transformat de jertfa lui Iisus Hristos. Totuşi, nu tot Regatul morţilor vii s-a transformat în lumea astrală; o mică porţiune din vechiul Regat al morţilor vii a continuat să dăinuie în vechea formă: acesta este ceea ce numim astăzi regiunea infraeterică – locul Read More …

KOSMOS – DESTRUCTURAREA VECHILOR IADURI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS DESTRUCTURAREA VECHILOR IADURI Iadurile sunt găuri de vierme, de forma unor pâlnii, care fac legătura dintre planul material şi planurile cuantice ale lumilor luciferice. Ele s-au format în urma făptuirii răului de către oameni, în lumea materială. Formate, la început, prin aportul primului om care a făcut răul (Cain), iadurile s-au extins datorită puterii şi tăriei oamenilor care au ajuns acolo. Iadurile sunt lumi aflate în continuă expansiune cuantică. Cu cât au pătruns în iaduri mai mulţi oameni, cu atât acestea au devenit mai vaste – mai extinse din punct de vedere spaţial. Imediat după jertfa pe cruce a lui Iisus Hristos, marea majoritate a găurilor de vierme denumite iaduri şi-a încheiat existenţa, datorită Read More …

KOSMOS – SCHIMBAREA DESTINULUI POST-MORTEM

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS SCHIMBAREA DESTINULUI POST-MORTEM šCa efect direct al jertfei lui Iisus Hristos, prin schimbarea condiţiilor de existenţă ale lumii de dincolo, implicit prin spargerea vechilor iaduri, prin dispariţia Regatului morţilor vii şi prin apariţia lumii duhurilor sau astrale, s-a modificat din temelii destinul post-mortem al celor două mari seminţii de oameni – oamenii din categoria icon hlisa şi oamenii din seminţia sâmtemilor.  Vom începe cu oamenii din seminţia icon hlisa. La scurt timp după învierea lui Iisus Hristos, oamenii icon hlisa au început să se întrupeze direct din recent constituita lume astrală. Spre deosebire de toţi oamenii care s-au întrupat până în acel moment, cei proveniţi din lumea astrală n-au mai venit la întrupare de-a Read More …

KOSMOS – EFCTUL LAZĂR

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS EFCTUL LAZĂR Al patrulea efect important al jertfei a constat în modificarea, din temelii, a destinului post-mortem al oamenilor din seminţia sâmtemilor. În cazul oamenilor din seminţia sâmtemilor, procesul preluării de către Iisus Hristos a fost mult mai complicat. El se desfăşoară şi în ziua de astăzi şi se va desfăşura până la Sfârşitul Timpului. În cazul sâmtemilor, lucrurile sunt mai complicate datorită faptului că au o structură aurică diferită de cea a oamenilor din seminţia icon hlisa. Sâmtemii sunt desemnaţi în Vechiul Testament prin expresia „fiii oamenilor”. După cum a fost menţionat, sâmtemii, ca structură aurică, sunt formaţi doar din suflet, care la rândul său este format din steaua sufletului şi din corpul Read More …

KOSMOS – REDESCHIDEREA PORŢII ALFA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS REDESCHIDEREA PORŢII ALFA Al cincilea efect important al jertfei a constat în deschiderea, după o lungă perioadă de timp, a Porţii Alfa, prin care au început să pătrundă, direct din Lumea fără formă, spirite omeneşti pure (iconi). După cum a fost menţionat, Poarta Alfa, prin care pot pătrunde în cosmos spirite omeneşti pure (iconi) provenite din Lumea fără formă, s-a închis automat la începutul ciclului al patrulea, în momentul în care oamenii întrupaţi au început să emită energii pharismah întunecate. Ca efect al jertfei pe cruce a lui Iisus Hristos, Poarta Alfa s-a deschis iarăşi, astfel că, din acel moment, au început să pătrundă noi spirite pure (iconi) provenite din Lumea fără formă. Deşi, Read More …

KOSMOS – AL CINCELEA ELEMENT

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS AL CINCELEA ELEMENT Pentru ca procentul de aleşi să crească dincolo de pragul de 51 %, fără a fi perturbat fragilul echilibru dintre lumină şi întuneric din lumea materială, Iisus Hristos continuă să acţioneze în Trupul de Slavă, astfel ca toate efectele jertfei Sale să se producă în mod eficient. Voia Domnului este ca nici o fiinţă să nu rămână captivă în materie la Sfârşitul Timpului. Pentru îndeplinirea acestui scop, imediat după jertfa pe cruce, Iisus Hristos a chemat îngerii din ierarhia Fiilor Luminii (şi, implicit, spiritele bune ale naturii – zaurdarii) în ajutorul oamenilor din lumea materială. În toată perioada dominaţiei răului, Fiii Luminii nu s-au manifestat direct în planul cuantic material, datorită Read More …

KOSMOS – CEI ALEŞI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CEI ALEŞI šScopul principal al lui Iisus Hristos este salvarea oamenilor şi spargerea iadurilor actuale, câte au mai rămas; în schimb, scopul fiinţelor întunecate este formarea de sclavi şi spargerea cerurilor. Iisus Hristos doreşte ca toţi oamenii să nu mai fie sclavi, pentru a-şi alege calea, în deplină cunoştinţă de cauză, prin exercitarea liberului arbitru. Nu Iisus Hristos alege pentru oameni sau îi obligă la o alegere. Dumnezeu nu are nevoie de zombi. Iisus Hristos acţionează pentru ca fiecare fiinţă omenească să se elibereze din sclavie, pentru a-şi alege singur calea, fără a fi amăgit de nimeni. Iisus Hristos doreşte ca fiecare om să cunoască Adevărul – Adevărul cu privire la Dumnezeu şi cu Read More …

KOSMOS – NOILE CENTRE DE DE PUTERE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS NOILE CENTRE DE DE PUTERE După cum a fost menţionat în paginile anterioare, înainte de răstignirea lui Iisus Hristos, s-au format mai multe Centre de Putere. Centrele de Putere sunt locuite de fiinţe omeneşti decorporate şi, în unele cazuri, de fiinţe îngereşti. Calitatea aurică, energetică şi spirituală a unui Centru de Putere este dată de caracteristicile – puterea şi tăria – fiinţelor omeneşti şi îngereşti care le locuiesc. Primul Centru de Putere – Centrul de Putere al Luminii – a fost format încă de la începutul celui de-al treilea ciclu cosmic, sub îndrumarea directă a Primordialilor Luminii. Acest centru de putere este situat pe teritoriul României de astăzi, undeva prin Podişul Transilvaniei. Un alt Read More …

KOSMOS – ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR šUn alt efect important al jertfei pe cruce a lui Iisus Hristos a constat în deschiderea Împărăţiei lui Dumnezeu – Împărăţia cerurilor. Deschiderea pentru oameni a Împărăţiei cerurilor a avut loc în cele trei zile în care Iisus Hristos a stat în iaduri şi în Regatul morţilor vii. Totuşi, bazele Împărăţiei cerurilor au fost puse chiar în timpul existenţei Sale fizice. Noul plan cuantic al Împărăţiei cerurilor (care nu trebuie confundat cu lumea astrală) are ca bază de pornire planul cuantic eteric (lumea eterică), dar se întinde, ca prelungire cuantică, atât la nivelul infraeteric, cât şi la nivelul planului cuantic material – dar nu la nivelul aspectului mineral al acestuia. Împărăţia cerurilor Read More …

KOSMOS – OMUL SPIRIT

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS OMUL SPIRIT šExtinderea Împărăţiei lui Dumnezeu nu se poate produce decât pe fundalul emancipării aurice şi spirituale a oamenilor din planul material. Fără emanciparea aurică şi spirituală a tuturor fiinţelor omeneşti – indiferent de generaţie sau de seminţie -, procesul mântuirii nu se poate produce, iar Împărăţia cerurilor ar fi un deziderat imposibil de atins. De aceea, un alt efect deosebit de important al jertfei pe cruce a lui Iisus Hristos a constat în modificarea configuraţiei aurice a oamenilor care s-au întrupat după moartea şi învierea Sa, petrecute în anul 33 al erei creştine, concomitent cu sădirea unor potenţialităţi ce fac posibilă mântuirea. După cum a fost menţionat, la scurt timp după formarea planului Read More …

KOSMOS – MOŞTENITORII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS MOŞTENITORII Iisus Hristos a acţionat încă din timpul existenţei sale trupeşti în sensul desfiinţării oricărei forme de ierarhizare socială între oameni – care este o formă mascată de sclavie. La fel, după crucificare, în mesajul Apostolilor şi al vilvilor, accentul a fost pus pe necesitatea abolirii sclaviei, sub orice formă. Opera apostolilor şi a vilvilor s-a bazat pe transmiterea Harului. La rândul lor, Apostolii şi, apoi, vilvii au format propovăduitori – oameni obişnuiţi, care să se răspândească în toate zările, în toate oraşele, în toate târgurile. La rândul lor, propovăduitorii au fost unşi prin Harul Dumnezeiesc, astfel că puteau duce la îndeplinire cele trei misiuni principale trasate de Iisus Hristos: propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, Read More …