KOSMOS – CICLUL AL PATRULEA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CICLUL AL PATRULEA Metamorfozele paralele – ale structurilor aurice ale oamenilor şi ale cosmosului – desfăşurate de-a lungul primelor trei cicluri, au continuat, la un alt nivel, şi după marea ştergere, când a început ciclul al patrulea. Marea ştergere nu trebuie confundată cu perioadele de nemanifestare dintre ciclurile anterioare. După cum a fost menţionat, în timpul perioadelor de nemanifestare dintre cicluri, tot ce exista în Oceanul de lumină a fost absorbit în Sursa Primă, Dumnezeu. În schimb, la marea ştergere, s-a produs retragerea Sfântului Duh – Cel ce insuflă viaţa; a treia Persoană a lui Dumnezeu: Lumina – din creaţie. Retragerea Sfântului Duh a afectat doar ceea ce se afla la nivelul planului cuantic Read More …

KOSMOS – PĂMÂNTUL ÎN NOUA ÎNTOCMIRE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS PĂMÂNTUL ÎN NOUA ÎNTOCMIRE După marea ştergere, Pământul fizic a renăscut precum pasărea Phoenix, din propria sa cenuşă. Astfel a început prima perioadă a ciclului al patrulea. Totuşi, de această dată, nu a mai avut loc o creaţie ex nihilo, ci o reconstrucţie pe baza patternurilor (întocmirilor) existente. În ciclul al patrulea, Pământul a fost recreat pe baza patternurilor energetice aflate la nivelul structurii de formă globulară, rezultat al activităţii Îngerilor Puri ai Temeliei. Existenţa acestei structuri eterice de formă globulară diferenţiază Pământul de toate celelalte corpuri cereşti. Pământul este singura planetă vie, celelalte corpuri cereşti sunt moarte, întrucât nu au această structură globulară. Renaşterea Pământului s-a produs datorită infuziei de lumină/energie/viaţă a Sfântului Read More …

KOSMOS – POTOPUL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS POTOPUL šIstoria celei de-a doua părţi a celui de-al patrulea ciclu, de după reinfuzarea răului, seamănă cu ceea ce s-a petrecut la sfârşitul ciclului al treilea. Datorită faptului că oamenii întrupaţi nu mai respectau legile cosmice, forţele răului au obţinut un avantaj nesperat în lumea materială, astfel că au periclitat existenţa acesteia. O catastrofă nu vine niciodată singură, astfel că, de la un moment dat, celor întunecaţi le-a venit iarăşi ideea nebunească de a sparge cerurile şi de a crea un imperiu universal al răului în planul material, ceea ce a declanşat riposta Fiilor Luminii. Războiul dintre Fiii Luminii şi Fiii întunericului s-a concretizat printr-un nou eveniment catastrofal: potopul. Situaţia se înrăutăţise atât de Read More …

KOSMOS – LINIILE GENEALOGICE DE DUPĂ POTOP

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS LINIILE GENEALOGICE DE DUPĂ POTOP După revenirea la viaţă a pământului, a început a treia perioadă a celui de-al patrulea ciclu. În noul Eden, familia lui Noe s-a despărţit. Cei trei fii ai săi, Sem, Ham şi Iafet, împreună cu nevestele lor, s-au dus, fiecare, într-o altă zonă a acelui paradis vast şi au avut fii şi fiice. În cinci-şase generaţii, o mare mulţime de oameni popula deja globul terestru. Acest proces de populare al globului terestru a avut loc destul de rapid, dar pentru a înţelege cum de-a fost posibil aşa ceva trebuie să ne gândim la faptul că, din punct de vedere trupesc, noua creaţie era formată în mod majoritar din lumină. Read More …

KOSMOS – FIII OAMENILOR

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS FIII OAMENILOR Procesul apariţiei seminţiei sâmtemilor pe scena istoriei a reprezentat o noutate, fiind diferit de cel al întrupării oamenilor din generaţiile anterioare – icon şi icon hlisa. De altfel, sâmtemii erau (şi sunt) diferiţi, ca structură aurică, de oamenii care se întrupaseră până în acel moment. Datorită faptului că reprezintă ceva nou în istoria cosmosului, fiind diferiţi de toate fiinţele omeneşti care s-au manifestat vreodată pe eşichierul lumii, subiecul apariţiei (originii) şi existenţei acestei seminţii denumită sâmtemi necesită o tratare specială. Mai cu seamă că, aşa cum a fost deja menţionat, existenţa acestei seminţii reprezintă unul dintre cele mai bine păzite mistere, iar cei care, până în prezent, în lumea materială, au avut, Read More …

KOSMOS – TOIAGUL PĂSTORULUI A FOST SFĂRÂMAT

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS TOIAGUL PĂSTORULUI A FOST SFĂRÂMAT šTotuşi, răul nu a fost epurat definitiv; nici nu avea cum. El încă exista, fiind manifestat de fiinţele care pot fi denumite generic „Cel rău”: Primordialii întunericului, fiinţele Lorehh şi Dree care se aflau în haos, oamenii icon hlisa care se aflau în iaduri. Toate aceste fiinţe se aflau departe de prezentul continuu ce învăluia pe atunci lumea materială. La fel ca în ciclurile cosmice anterioare, conexiunea cu haosul s-a produs datorită emiterii unor energii pharismah aflate în disonanţă cu Ordinea cosmică. După potop, conexiunea cu „Cel rău” s-a înfiripat începând de la vârful piramidei: de la unii dintre Primordialii capi de linii genealogice. Imediat după ce vârful piramidei Read More …

KOSMOS – LUMINAŢII ŞI ILUMINAŢII

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS LUMINAŢII ŞI ILUMINAŢII Şi la începutul celei de-a patra perioade a ciclului actual, procesul cotropirii lumii materiale de către cei întunecaţi s-a desfăşurat după „scenariul” standard. S-a ajuns iarăşi ca fiinţele Lorehh şi Dree să se plimbe ca la ele acasă, corporal, în pseudoparadisurile terestre, la fel ca în trecut. În urma împreunărilor acestora cu fiicele oamenilor – care se făcuseră iarăşi frumoase, adevărate “venere” în carne şi oase – s-a născut o nouă generaţie de semizei şi o nouă generaţie de făpturi. La rândul lor, Primordialii întunericului s-au manifestat ca odinioară şi au ajuns să fie veneraţi ca zei. Ei au fost, de altfel, zeii despre care vorbesc vechile religii. Ofensiva celor răi Read More …

KOSMOS – OPOZANŢII TRANSFIZICI AI RĂULUI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS OPOZANŢII TRANSFIZICI AI RĂULUI Opozanţii transfizici ai răului din Centrele de Putere menţionate voiau să continue lupta începută la sfârşitul ciclului al treilea. Ei nu s-au întrupat direct în lumea fizică, prin naştere, dar s-au manifestat prin materializări totale sau parţiale. Prima mare grupare a opozanţilor răului era formată în jurul câtorva Primordiali ai Luminii, care, la un moment dat, în ciclul al treilea, s-au desprins de cei care se găseau în Centrul de Putere al Luminii. Separarea lor de Primordialii Luminii s-a produs cam în aceeaşi perioadă în care Adam, Eva şi o parte din Cei curaţi au înfiinţat Işşinghingher-ul. În jurul acestei grupări a Primordialilor Luminii s-au adunat, ulterior, nenumăraţi oameni din Read More …

KOSMOS – LUMINI ŞI UMBRE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS LUMINI ŞI UMBRE La un moment dat, unul dintre cei mai importanţi conducători din lumea eterică, un om prometeic din prima generaţie, pe numele de suflet Aagen Altai, a lansat o nouă „ideologie” – sau concepţie, aşa cum o numim astăzi – denumită Altaagen, în traducere aproximativă: „arătarea adevărului celor care mor„. Acest om prometeic a lansat totodată ideea organizării unei alianţe între toţi oamenii decorporaţi care se opun răului prin folosirea forţei. Până atunci, grupările de oponenţi ai răului luptau fiecare pe cont propriu. Cu această ocazie, Aagen Altai a făcut un tur al principalelor Centre de putere: Centrul de la miazăzi, Centrele din Işşingghingher, Lirakashin, Illirin şi din Regatul morţilor vii. În Read More …

KOSMOS – LETRAM DIN CADRILATER

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS LETRAM DIN CADRILATER Oamenii coalizaţi împotriva răului au emis, firesc, nenumărate energii pharismah. În urma acestei acţiuni fără precedent a rezultat un cumul de energie format din totalul energiilor pharismah emise de oamenii implicaţi – vii sau defuncţi. Datorită faptului că oponenţii răului s-au jertfit pentru fraţii lor din lumea materială, cumulul energiilor pharismah a fost pozitiv şi nu a intrat în disonanţă cu Ordinea cosmică. Acesta a fost, de fapt, motivul pentru care Oastea Îngerului Mihail nu a intervenit. Ordinea cosmică nu a fost perturbată, astfel că nu a fost necesară o intervenţie pentru restabilirea echilibrului. Energia pozitivă (sunetul, mirosul şi lumina) rezultată în urma ducerii acestui război total între Lumini şi Umbre Read More …

KOSMOS – DISPARIŢIA VECHII CLARVEDERI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS DISPARIŢIA VECHII CLARVEDERI După moartea lui Letram şi după apariţia pe toată suprafaţa pământului a unor oameni iluminaţi din seminţia sâmtem, victoria nu putea fi departe. Având capete de pod în lumea materială, oponenţii transfizici ai răului au curăţat, rând pe rând, multe dintre marile latifundii luciferice, au închis mare parte din găurile de vierme şi au trimis în haos grosul fiinţelor luciferice Dree, spiritelor naturii Lorehh şi oamenilor primordiali ai întunericului, cu toată şleahta lor de oameni din sămânţa cea rea. Regatele formatate auric de „Cel rău” au dispărut încetul cu încetul, iar pe vechile teritorii, oamenii din toate seminţiile au început să-şi constituie propriile lor forme de organizare – specific umane. Concomitent, Read More …

KOSMOS – AMURGUL ZEILOR

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS AMURGUL ZEILOR O dată cu construcţia templelor materiale intrăm deja în epoca considerată antică, cunoscută de istoriografia modernă. Templele aveau tocmai rolul de a permite preoţilor templelor şi purtătorilor întunecaţi de stindarde să ia legătura, în anumite condiţii, cu fiinţele Lorehh şi Dree şi, mai cu seamă, cu Primordialii întunericului, care nu se mai puteau manifesta prin spargerea directă a planurilor cuantice. Era însă nevoie de un efort imens din partea purtătorilor întunecaţi de stindarde şi a marilor preoţi pentru a menţine contactul auric cu ei. Pentru ca un om obişnuit să poată observa manifestarea fizică a Primordialilor întunericului, trebuia să fie, la rândul său, iniţiat în tainele acestuia. După cum a fost menţionat, Read More …

KOSMOS – REGII CEI BUNI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS REGII CEI BUNI šO dată cu amurgul zeilor falşi (întunecaţi), s-a născut o nouă formă de organizare socială şi, implicit, o diviziune a muncii diferită de cele anterioare, ceea ce a generat mult dorita ordine mondială de tip nou. Noua ordine mondială a apărut pe fundalul acţiunii oponenţilor transfizici ai răului, care au încercat să realizeze o lume materială lipsită de „Cel rău”, în care oamenii să fie stăpâni la ei acasă. Prin activitatea oponenţilor transfizici ai răului şi, în special, a oamenilor prometeici din oraşele Acka şi Parresh, care deja construiseră vestitele OZN-uri – OZN-urile au fost construite imediat după apariţia primelor temple materiale; de atunci şi până în ziua de astăzi, OZN-urile Read More …

KOSMOS (51) IUBIREA „BOLNAVĂ”

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- 15 ANI PE DATA DE 8 AUGUST S-AU ÎMPLINIT 15 ANI DE LA APARIŢIA PRIMEI EDIŢII A CĂRŢII “FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” (8 AUG. 2001). CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 15 ANI DE LA APARIŢIA PRIMEI EDIŢII A CĂRŢII ”FORŢĂ CONTRA FORŢĂ”, CARTEA DE DEBUT A CICLULUI, AM DECIS SĂ PREZINT ÎN SERIAL, PE PARCURSUL MAI MULTOR “EPISOADE”, PRINCIPALELE ETAPE ALE ISTORIEI COSMOSULUI, AŞA CUM AU FOST DEZVĂLUITE ÎN RESPECTIVUL CICLU DE CĂRŢI. NOTĂ SURSA PRINCIPALĂ A INFORMAŢIILOR PREZENTATE ÎN „KOSMOS” ESTE CRONICA AKASHA KOSMOS (51) IUBIREA „BOLNAVĂ”, FACTORUL DE POTICNIRE Iubirea „bolnavă” este un factor ce nu a dispărut niciodată, reprezentând piatra de poticnire pentru toţi oamenii întrupaţi. Sensul acestui factor de poticnire a fost explicat Read More …

KOSMOS – REGII CEI RĂI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS REGII CEI RĂI, Cele trei forme ale răului – intriga, trădarea şi asasinatul -, reprezintă contrapărţile întunecate ale sacrificiului de sunet, ale sacrificiului de miros şi ale sacrificiului de lumină. Intriga este forma denaturată (bolnavă) a sunetului bun: sunetul bun este rostirea adevărului. Trădarea este forma denaturată a mirosului bun; mirosul bun este acţiunea dreaptă, în acord cu legile cosmosului, cu Firea lucrurilor. Crima este forma denaturată (opusă) a continuităţii creaţiei lui Dumnezeu. Datorită faptului că, prin crimă, se produce discontinuitatea unei forme materiale, care este lumină cristalizată (energie condensată), se poate spune că crima este forma denaturată a luminii. Crima presupune aducerea întunericului absolut în lumea materială. Despre intrigă, ca formă bolnavă a Read More …

KOSMOS – „EU SUNT CEL CE SUNT”

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS „EU SUNT CEL CE SUNT” Cu toată opoziţia oponenţilor transfizici ai răului, în planul cuantic material, lucrurile s-au înrăutăţit în mod constant. Prin noul „sport” preferat, posedarea directă, Cei întunecaţi au pus capăt epocii de civilizare promovată de către oponenţii transfizici ai răului. În acele momente extrem de tulburi pentru rasa omenească, a avut loc un eveniment excepţional: Unicul Dumnezeu s-a manifestat, ca Plinătate Dumnezeiască, în lumea materială, în prezenţa unui om întrupat. Acest om, care se trăgea direct din linia genealogică a lui Noe, a fost Moise. Moise a fost singurul om întrupat care a intrat vreodată, în toată istoria cosmosului, în contact direct cu Fiinţa sublimă a lui Dumnezeu în toată Plinătatea Read More …

KOSMOS- POPORUL ALES ŞI NAŢIUNEA LUI DUMNEZEU

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS POPORUL ALES ŞI NAŢIUNEA LUI DUMNEZEU Aici trebuie să facem o scurtă paranteză şi să analizăm ce înseamnă, în acest context, două noţiuni ultrafolosite şi aproape desacralizate: noţiunea de popor ales şi noţiunea de naţiune a lui Dumnezeu. Poporul ales este, în contextul veterotestamentar, poporul evreu – ca rezultat al liniilor de descendenţi direcţi ai lui Noe, trecând, desigur, prin Avraam. Totuşi, în contextul strict al celor analizate, noţiunea de popor ales are o semnificaţie uşor diferită. Această semnificaţie nu anulează titulatura respectivă acordată poporului evreu, ci o explică. Aici trebuie făcută încă o precizare: există, în ziua de astăzi, opinii pro şi contra cu privire la acordarea titulaturii – a calităţii – de Read More …