KOSMOS – PREAMBUL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS REZULTATUL RĂZBOIULUI ESTE UNUL SINGUR: TRIUMFUL LUMINII. Ştiinţa actuală a reţinut doar scurte fragmente ale istoriei cosmosului – nu mai mult de 2-3% din ceea ce s-a petrecut de-a lungul veacurilor. Totuşi, chiar şi aceste fragmente nu reflectă decât ceea ce s-a petrecut la suprafaţa globului fizic sau, mai corect spus, la nivelul structurii materiale actuale – care este doar o ultimă stare a transformărilor desfăşurate de-a lungul timpului. (…) Istoria planului material nu trebuie însă confundată cu istoria elementului pământ. Elementul pământ este format din transformarea carbonului – carbonul fiind, la rândul său, un element rezultat în urma transformărilor apei. De fapt, carbonul este cea mai joasă transformare a elementului apă; carbonul este Read More …

KOSMOS – CELE TREI OCEANE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CELE TREI OCEANE š „La început” œ  La temelia existenţei cosmosului şi a tuturor făpturilor de pe întinsul său, se află Unicul Dumnezeu. Unicul Dumnezeu este Creatorul a tot ce există.  Unicul Dumnezeu, Creatorul a tot ce există, este Infinit şi Etern. Unicul Dumnezeu se manifestă în două ipostaze distincte: ca Dumnezeu nemanifestat şi ca Dumnezeu Tatăl. Prima ipostază a lui Dumnezeu este incognoscibilă. Dumnezeu nemanifestat sălăşuieşte, Identic cu Sine, în Sfera Sa. Fiinţele din lumea eterică chestionate de către clarvăzătorul Eugen cu privire la acest aspect, îl desemnează pe Dumnezeu nemanifestat prin numele IŞŞ. A doua ipostază a lui Dumnezeu este numită HAUTI de către fiinţele din lumea eterică. HAUTI este Dumnezeu-Tatăl – Read More …

KOSMOS – NEC ANTEM

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS NEC ANTEM šPunctul Fix, Imuabil al cosmosului Primele imagini din cronica akasha ale lui Dumnezeu Tatăl ca Fiinţă de formă umanoidă, provin din epoca imediat ulterioară formării Oceanului de Miros, iar descrierea poate fi făcută doar în funcţie de parametrii omeneşti aflaţi astăzi în uz. Locul în care se află Dumnezeu Tatăl, ca Persoană de formă umanoidă, poate fi poziţionat spaţial chiar în centrul Terrei aurica, care corespunde cu centrul Pământului fizic – dar situat pe un alt palier cuantic. Se poate spune că, spaţial, centrul Pământului este situat chiar în locul în care, pe un alt palier cuantic, se află Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl a făcut doar un singur pas în interiorul Oceanului Read More …

KOSMOS – ÎNTOCMIRILE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ÎNTOCMIRILE În Oceanul de sunet, Dumnezeu s-a manifestat pe Sine însuşi, în toată plinătatea Sa, ca formă umanoidă formată din sunet (termenul de formă umanoidă, adică formă de om, nu trebuie să surprindă; el este folosit pentru a pune în evidenţă distincţia dintre prima formă – sau aspect – a lui Dumnezeu, cea de spirit, spiritul fiind de formă sferică, şi a doua formă a lui Dumnezeu – cea asemănătoare oamenilor; de aceea, ulterior, oamenii au fost creaţi de către Dumnezeu “după Chipul şi Asemănarea Sa”). Ca formă umanoidă, în Oceanul de sunet, Dumnezeu a creat nenumărate lumi. Toate aceste lumi au formă sferică. În prima sa etapă, Oceanul de sunet se asemăna cu Read More …

KOSMOS – PRIMUL ELEMENT

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS PRIMUL ELEMENT š Oceanul de lumină În momentul în care spiritele naturii şi îngerii au ajuns la maturitatea necesară comuniunii perfecte cu Dumnezeu – au fost toţi în unu şi unu în toţi -, s-a format al doilea cosmos, Oceanul de miros. La fel ca Oceanul de sunet, Oceanul de miros a avut trei manifestări principale, care s-au format succesiv. La început a fost Oceanul de sunet al mirosului (care nu trebuie confundat cu Oceanul de miros al sunetului), apoi Oceanul de miros al mirosului şi Oceanul de lumină al mirosului (Toate aceste denumiri atipice încearcă să desemneze forme existenţiale total diferite de cele care există în lumea materială; dacă pentru termenii de sunet Read More …

KOSMOS – PAX DIVINA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS PAX DIVINA Tot ce va fi spus de acum înainte se referă la Oceanul de lumină propriu-zis. În Oceanul de lumină a avut loc, la fel ca în cosmosurile anterioare, o creaţie ex nihilo, în care au apărut, succesiv, Întocmirile, lumile (planurile cuantice) şi fiinţele. Într-un fel, se poate spune că Dumnezeu Unicul a creat Oceanul de lumină, manifestându-se ca a treia Persoană – Sfântul Duh. Dumnezeu a creat Oceanul de lumină prin Cuvânt; Dumnezeu a zis: „să fie Lumină”. Vechiul Testament începe descrierea Facerii prin manifestarea Luminii (Dumnezeu a zis: să fie Lumina…), făcând abstracţie de ceea ce s-a petrecut anterior acestui moment. Lumina despre care aminteşte Vechiul Testament nu este însă un Read More …

KOSMOS – RĂZBOI ÎN CERURI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS RĂZBOI ÎN CERURI šÎn răstimpul perioadei de nemanifestare, tot ce exista în Oceanul de lumină – şi, implicit, în planul cuantic Hetithet – a dispărut. Îngerii şi spiritele naturii s-au retras în Oceanul de sunet şi în Oceanul de miros. La rândul ei, marea majoritate a oamenilor primei generaţii a fost retrasă din Oceanul de lumină. Fireşte, oamenii retraşi au continuat să existe ca spirite, dar şi-au pierdut corpul duh de formă umanoidă. Din motive diferite, au supravieţuit două mari categorii de oameni ai primei generaţii. Prima categorie a fost formată din Shantiah şi din oamenii primei generaţii care l-au urmat. Numărul lor total nu depăşea 800 de persoane. Ei au reuşit să-şi păstreze Read More …

KOSMOS – CUM AI CĂZUT DIN CERURI … ?

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS CUM AI CĂZUT DIN CERURI ? “Quomodo cecidisti de caelo Lucifer qui mane oriebaris ?„ În cele ce urmează vor fi descrise câteva imagini din marea bătălie de pe Perfer, aşa cum au fost vizionate de către Eugen în cronica akasha (ceea ce Eugen numeşte Camera cu draperii, care se află sub jurisdicţia fiinţei numită Oza  – VEZI NOTA 1 DE LA SUBSOL)). Majoritatea dintre aceste imagini au fost vizionate de către Eugen cu acordul lui Oza, “preţul” vizionării fiind plătit de câteva fiinţe îngereşti şi spirite ale naturii din ierarhia Fiilor Luminii. Trebuie însă specificat faptul că, în cele ce urmează, sunt prezentate şi câteva imagini (scena prizonieratului lui Lucifer) care au fost Read More …

KOSMOS – HAOSUL

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS HAOSUL În primul ciclu al cosmosului exista o singură categorie de îngeri şi de spirite ale naturii – denumită Fiii Flăcării -, care trăia în pax divina. Exista, de asemenea, o singură categorie de oameni – androginii primei generaţii. După rebeliunile succesive din primul şi din cel de-al doilea ciclu, atât oamenii, cât şi îngerii s-au scindat (ceea ce va fi spus despre îngeri este valabil şi pentru spiritele naturii). Cei care au continuat să respecte poruncile lui Dumnezeu au rămas în pacea divină. Ei au continuat să se numească Fii ai Flăcării sau Fii ai Luminii. În schimb, cei care s-au răzvrătit împotriva planului lui Dumnezeu – oameni, îngeri sau spirite ale naturii Read More …

KOSMOS – PREZENTUL CONTINUU

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS PREZENTUL CONTINUU Dumnezeu (format din cele trei Persoane nedespărţibile: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Sfântul Duh) gândeşte Binele, iar apoi îl transformă în Sunet. Dumnezeu gândeşte, are un Plan, pe care-l spune prin Sunet – prin Vorbire Dumnezeiască – către tot cosmosul. Deocamdată, doar Fiii Luminii pot percepe Vorbirea lui Dumnezeu şi pot cunoaşte Planul. De aceea, Dumnezeu vorbeşte fiecărui Fiu al Luminii, secundă de secundă – ceea ce înseamnă că există o comunicare continuă a lui Dumnezeu cu fiecare Înger al Său. În acest mod, Fiii Luminii cunosc permanent fiecare detaliu al Planului lui Dumnezeu. Istoria cosmosului se desfăşoară după principiul putere mare – putere mică. Dumnezeu este Puterea mare; de fapt, Dumnezeu este Puterea Read More …

KOSMOS – ENERGIA DE INTENŢIE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ENERGIA DE INTENŢIE šDumnezeu, prin natura Sa, este continuitatea creaţiei. Principala particularitate a manifestării lui Dumnezeu este faptul că nu-şi distruge niciodată creaţia. Dacă ar produce, chiar şi indirect, discontinuitatea creaţiei, Dumnezeu s-ar manifesta în afara însuşirii Sale fundamentale – ceea ce nu este posibil. Dumnezeu a acordat tuturor fiinţelor, create de El Însuşi, o însuşire esenţială: capacitatea de a se manifesta în mod autonom, prin liberul arbitru. Prin liberul arbitru, toate fiinţele din cosmos au posibilitatea de a se manifesta după cum doresc, în bine sau în rău. Atunci când se manifestă în sensul continuităţii creaţiei, fiinţele sunt în acord cu Ordinea cosmică. Atunci când se manifestă în sensul discontinuităţii creaţiei, fiinţele din Read More …

KOSMOS – RAZELE DE CREAŢIE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS RAZELE DE CREAŢIE Cosmosul material, pe care noi oamenii îl considerăm a fi imens, este ca o picătură de ulei într-un ocean infinit. Oceanul infinit este Sfera de Lumină, iar lumea materială este doar o enclavă în imensitatea acesteia. Savanţii afirmă că cosmosul material, numit şi „univers observabil” sau „orizont cosmologic”, se întinde până la limita de 25 miliarde de ani-lumină. Nu se poate cunoaşte mai mult despre dimensiunile universului, iar acest fapt se datorează nu atât limitărilor tehnologiei, cât mai ales legilor naturale ale cosmosului. Orice obiect cosmic, care trece dincolo de „orizontul cosmologic” îşi pierde luminozitatea datorită deplasării spre roşu cu o viteză de peste 90% din viteza luminii şi nu mai Read More …

KOSMOS – DINSPRE ÎNTUNERIC SPRE LUMINĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS DINSPRE ÎNTUNERIC SPRE LUMINĂ šÎn cosmos, din punct de vedere auric, există trei categorii principale de corpuri cereşti: găuri negre, sori şi planete. Toate celelalte corpuri cereşti despre care vorbeşte ştiinţa modernă sunt metamorfoze ale acestora. Prima formă de manifestare a unui corp ceresc este gaura neagră. Tendinţa naturală a oricărei găuri negre din univers este de a deveni luminoasă. Procesul evolutiv al oricărui corp ceresc şi al cosmosului material în ansamblu este dinspre întuneric spre lumină. Treptat, o gaură neagră se transformă într-o nebuloasă. După o lungă perioadă de timp, din nebuloasă se nasc stelele şi sistemele planetare. Dacă o gaură neagră este formată din energie întunecată în proporţie de peste 99%, iar Read More …

KOSMOS – EDENUL ETERIC

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS EDENUL ETERIC Procesul apariţiei planului cuantic material, precum şi apariţia Pământului fizic, schiţate în germene în paginile anterioare, pot fi explicate din două perspective principale. Prima perspectivă are la bază taina prezentului continuu, iar a doua are la bază evenimentele primordiale, care încă pot fi cercetate de un clarvăzător în cronica akasha (clarvăzătorul este Eugen ). Vom începe cu explicarea apariţiei cosmosului material şi a pământului fizic din prima perspectivă, care are la bază taina prezentului continuu. După cum a fost menţionat, cosmosul material, cu toate stelele şi galaxiile sale, cu supernovele şi găurile sale negre, s-a născut într-un Punct fix, care este situat chiar în centrul Terrei. Totodată, cosmosul se îndepărtează continuu de Read More …

KOSMOS – ŞI A FOST PRIMA NOAPTE …

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ŞI A FOST PRIMA NOAPTE … În Edenul eteric, orice gând, orice sentiment, orice vorbă şi orice faptă a protopărinţilor se materializau rapid, devenind reale la nivelul planului cuantic respectiv. De altfel, Adam avea capacitatea de a crea prin cuvânt, iar cuvântul este manifestarea sonoră a unor stări, sentimente şi gânduri. În acest context, devine evident faptul că orice stare negativă, orice fel de sentimente, gânduri sau vorbe rele din partea protopărinţilor puteau însemna o adevărată catastrofă. În Edenul eteric, protopărinţii nici nu aveau de ce să aibă sentimente sau gânduri rele, datorită faptului că, pe de-o parte, nu aveau de la cine învăţa aşa ceva, iar pe de altă parte, în structura lor Read More …

KOSMOS – ATUNCI S-AU CUNOSCUT …

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS ATUNCI S-AU CUNOSCUT … šÎnainte de formarea planului cuantic material, în Edenul eteric, protopărinţii Adam şi Eva aveau trupuri perfecte, formate din lumină – corpuri duh. De aceea, ei nu aveau nevoie de veşminte. Abia după formarea planului cuantic material, protopărinţii au primit „veşminte de piele” – trupuri materiale. Ca particularitate frapantă, în Edenul eteric, Adam şi Eva aveau ochii lipsiţi de iris. Ochii lor erau formaţi din lumină. Irisul s-a format abia în momentul în care, în lumea fizică nou formată, oamenii au devenit muritori. Irisul este semnul morţii. După formarea planului cuantic material, în Edenul fizic, Adam şi-a păstrat, în mare, înfăţişarea pe care a avut-o în Edenul eteric. Doar aspectul ochilor Read More …

KOSMOS – TIMPURILE FERICITE ALE ÎNCEPUTULUI

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS TIMPURILE FERICITE ALE ÎNCEPUTULUI š Adam şi Eva păreau că nu ating solul material, părând că plutesc la mică distanţă de acesta. Spre deosebire de părinţii lor, Cain şi Abel puteau păşi pe pământ. Cei doi fraţi nu depăşeau cu mult 1, 90 centimetri, dar erau extrem de musculoşi. Dacă, din punctul de vedere al perfecţiunii trupului, Adam poate fi comparat cu modelul Apollo din mitologia antică grecească, Abel şi Cain pot fi comparaţi cu modelul Hercule. Ei erau extrem de musculoşi şi de bine proporţionaţi. Trupurile culturiştilor de astăzi sunt palide umbre faţă de trupurile impresionante ale lui Abel şi Cain. Cei doi fraţi semănau întrucâtva: aveau amândoi părul negru şi nu prea Read More …

KOSMOS – SEMINŢIA CEA REA

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS SEMINŢIA CEA REA Începutul decăderii œ Urmaşii protopărinţilor, aduşi la viaţă prin încrucişarea principalelor linii genealogice, au căzut destul de rapid în mrejele Celui rău. Cu fiecare faptă rea, în dezacord cu Planul lui Dumnezeu, urmaşii de trup ai protopărinţilor s-au depărtat de Dumnezeu şi de prezentul continuu, pentru a se înfunda în trecut, chemând la viaţă amintirea. Pe măsură ce faptele rele s-au acumulat, iar karma cosmosului fizic a devenit tot mai întunecată, mediul fizic (clădit pe fundamentul vechilor Întocmiri) a cunoscut o tendinţă din ce în ce mai accentuată de materializare. Au apărut elemente chimice noi, care au conferit materiei primare o doză accentuată de densificare. Concomitent, pe fondul modificărilor mediului, oamenii Read More …

KOSMOS – EPOCA SCLAVAGISTĂ

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS EPOCA SCLAVAGISTĂ š Noii cuceritori œ Problema a devenit şi mai gravă în momentul în care fiinţele Lorehh eterice au început să se lupte între ele, pentru cucerirea a cât mai multor adepţi. La rândul lor, la îndemnul fiinţelor Lorehh, oamenii au început să se lupte între ei pentru cucerirea de „spaţii vitale”. Cu cât creştea numărul oamenilor, cărora le era aplicată pecetea luciferică de către o fiinţă Lorehh, cu atât pseudoparadisul artificial se extindea. Datorită faptului că un rău cheamă la viaţă un alt rău şi mai mare, acţiunea oamenilor, combinată cu cea a spiritelor rebele ale naturii – Lorehh eterice -, a chemat la viaţă, din haos, prin sintonie, fiinţe ale răului Read More …

KOSMOS – SPARGEREA PLANURILOR CUANTICE

EDIŢIE SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„- KOSMOS SPARGEREA PLANURILOR CUANTICE œCu cât au preluat mai multă energie de la oameni, cu atât fiinţele Lorehh şi Dree s-au manifestat mai des la nivelul lumii materiale. Procesul manifestării fiinţelor Lorehh şi Dree în lumea materială s-a realizat în două mari etape. În prima etapă, fiinţele Lorehh şi Dree s-au manifestat după circuitul cunoscut: de-a lungul razelor de creaţie. Fiinţele Lorehh au fost chemate în lumea materială prin “e-mailurile“ oamenilor – energiile pharismah întunecate. Energiile pharismah întunecate au fost aspirate prin nucleul pământului, care este mama tuturor întunecimilor, au făcut conexiunea cu haosul şi s-au transformat în raze de creaţie. Razele de creaţie au penetrat iarăşi cosmosul material la periferie. Prin razele de creaţie, Read More …