TIMPUL, ULTIMA FRONTIERĂ

ALAYA CUFĂRUL CU ESEURI 1 „EZOTERICA” Termenul ezoteric a fost folosit, pentru prima oară de poetul antic grec Lucian din Samosata – 125-180 după Iisus Hristos -, ezoterikos fiind o extensie a unui termen şi mai vechi – to eso -, folosit de filosoful Platon – 427-347 înainte de Iisus Hristos – în dialogul Alcibiade. Ulterior, scriitorul creştin Clement din Alexandria – care a trăit între anii 150 – 215 după Iisus Hristos -, în scrierea sa Stromata, a folosit pentru prima oară termenul ezoterika pentru a desemna “ceea ce este înăuntru, în interior”, cu sensul de învăţătură care este comunicată unui grup restrâns de oameni care formează „interiorul”. *** TIMPUL, ULTIMA FRONTIERĂ Oamenii nu se întrupează în palierul cuantic Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI: FIII ZEILOR (6)

TAINA OAMENILOR CERULUI (6) Aşa cum a fost menţionat, din punctul de vedere al întrupării în lumea materială, oamenii cerului pot fi clasificaţi în trei mari categorii. Prima categorie este formată din acei oameni ai cerului care şi-au păstrat puritatea originară (precum Îngerii Luminii conduşi de Arhanghelul Mihail, care nu s-au răzvrătit împotriva poruncilor lui Dumnezeu). Aceştia au fost Oamenii Luminii sau Oamenii Albi. A doua categorie a fost formată din acei oameni ai cerului, care, în urma răzvrătirii, şi-au întunecat duhurile, astfel că au fost alungaţi din ceruri; după alungarea din ceruri, oamenii din această categorie au început să se reîntrupeze în lumea materială; acesta este de fapt scopul unei întrupări în lumea materială. Oamenii cerului din această categorie Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI: OAMENII PĂMÂNTULUI (4)

TAINA OAMENILOR CERULUI (4) Totuşi, aceste afirmaţii nu elucidează în mod complet taina răspândirii liniilor genealogice pe suprafaţa pământului. Cele afirmate anterior elucidează taina doar pe jumătate. Cealalată jumătate a acestei taine a fost dezvăluită de Moise în Geneza. În Geneza, Moise precizează în mod limpede pentru cei ce au urechi de auzit că Adam a fost creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa. Geneza precizează, de asemenea, că Adam a avut fii şi fiice. Primul fiu a a fost Abel, al doilea a fost Cain, iar al treilea a fost Set. Dacă despre Adam, Moise în Geneza afirmă că a fost creat după “chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, nu acelaşi lucru afirmă despre cel de-al treilea fiu al Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI (3)

TAINA OAMENILOR CERULUI (3) Din punct de vedere spiritual, oamenii creaţi de Dumnezeu “la început”, în ceruri, pot fi denumiţi prin expresia oameni ai cerului, întrucît patria lor este cerul. Ei au fost creaţi, ca spirite şi duhuri, de către Dumnezeu fie la începutul primei zile a creaţiei, fie într-o perioadă anterioară; expresia “prima zi” se referă doar la creaţia pământului, aşa cum a fost înţeleasă de Moise, nu şi la creaţia din ceruri. Oamenii cerului au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu cam în aceeaşi perioadă în care au fost creaţi îngerii, dar cronologic după aceştia. Dacă Dumnezeu – pentru a folosi limbajul Hronografului – poate fi considerat Prima Lumină (Lumina Supremă), iar îngerii pot fi consideraţi Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI: PROBLEMA LINIILOR GENEALOGICE (2)

TAINA OAMENILOR CERULUI (2) Problema liniilor genealogice şi a răspândirii acestora pe suprafaţa pământului după potop este mult mai complicată decât pare la prima vedere. Şi nu numai că este mai complicată, dar ascunde o mare taină – de fapt, ascunde una dintre cele mai mari taine ale istoriei umanităţii. Taina, care a fost ascunsă secole de-a rândul, este următoarea: nu a existat doar o singură linie genealogică, cea provenită din Adam, ci mai multe, iar faptul că Geneza menţionează doar una singură nu trebuie să creeze confuzii. Explicaţia este simplă: în Geneza, Moise a prezentat, în mod firesc, o singură linie genealogică: cea din care a făcut parte el însuşi. Linia genealogică prezentată de Moise în Geneza începe cu Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI: COPIII LUI DUMNEZEU (5)

TAINA OAMENILOR CERULUI (5)   Subiectul foarte delicat al existenţei a două categorii de fiinţe omeneşti a fost foarte rar exprimat în mod clar chiar şi în epoca modernă. Unul dintre autorii care a consemnat în mod explicit acest subiect a fost misticul austriac Jakob Lorber (1800-1864). (6) În cartea “Marea Evanghelie a lui Ioan”, Volumul 5, Capitolul 225 (cu subtitlul Copiii lui Dumnezeu “de sus” şi copiii lumii “de jos”), Jakob Lorber afirma următoarele: “numai Scriptura iudeilor conţine adevărul deplin, dar nu dezvăluit, ci ascuns în simboluri potrivite, şi aceasta dintr-un motiv foarte înţelept: pentru a nu fi întinat şi desacralizat de copiii impuri şi decăzuţi ai acestui pământ. Căci pe acest pământ locuiesc două feluri de oameni. Cei Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI: ADEVĂRUL SUPREM (1)

TAINA OAMENILOR CERULUI (1)   Acest text are la bază recunoaşterea, înţelegerea şi conştientizarea faptului de bună cuviinţă pentru orice fiinţă omenească responsabilă că la originea cosmosului, a oamenilor şi a istoriei se află Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul cosmosului, pământului şi omului. Dumnezeu este creatorul celor văzute (palierul cuantic material) şi a celor nevăzute (a palierelor cuantice transfizice). Dumnezeu este adevăratul şi singurul Stăpân al universului. În afara lui Dumnezeu (nu) există nimic. Dumnezeu, deşi este absolut, se manifestă ca Trinitate (Sfânta Treime), prin trei Persoane: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul, care este Iisus Hristos şi Dumnezeu-Sfântul Duh. Cele trei Persoane ale lui Dumnezeu acţionează prin împreună-lucrare. Fiecare dintre cele trei Persoane este Dumnezeu Adevărat, având întreaga Fiinţă şi toate Atributele Dumnezeieşti în Read More …