TAINA OAMENILOR CERULUI: COPIII LUI DUMNEZEU (5)

TAINA OAMENILOR CERULUI (5)   Subiectul foarte delicat al existenţei a două categorii de fiinţe omeneşti a fost foarte rar exprimat în mod clar chiar şi în epoca modernă. Unul dintre autorii care a consemnat în mod explicit acest subiect a fost misticul austriac Jakob Lorber (1800-1864). (6) În cartea “Marea Evanghelie a lui Ioan”, Volumul 5, Capitolul 225 (cu subtitlul Copiii lui Dumnezeu “de sus” şi copiii lumii “de jos”), Jakob Lorber afirma următoarele: “numai Scriptura iudeilor conţine adevărul deplin, dar nu dezvăluit, ci ascuns în simboluri potrivite, şi aceasta dintr-un motiv foarte înţelept: pentru a nu fi întinat şi desacralizat de copiii impuri şi decăzuţi ai acestui pământ. Căci pe acest pământ locuiesc două feluri de oameni. Cei Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI: ADEVĂRUL SUPREM (1)

TAINA OAMENILOR CERULUI (1)   Acest text are la bază recunoaşterea, înţelegerea şi conştientizarea faptului de bună cuviinţă pentru orice fiinţă omenească responsabilă că la originea cosmosului, a oamenilor şi a istoriei se află Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul cosmosului, pământului şi omului. Dumnezeu este creatorul celor văzute (palierul cuantic material) şi a celor nevăzute (a palierelor cuantice transfizice). Dumnezeu este adevăratul şi singurul Stăpân al universului. În afara lui Dumnezeu (nu) există nimic. Dumnezeu, deşi este absolut, se manifestă ca Trinitate (Sfânta Treime), prin trei Persoane: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul, care este Iisus Hristos şi Dumnezeu-Sfântul Duh. Cele trei Persoane ale lui Dumnezeu acţionează prin împreună-lucrare. Fiecare dintre cele trei Persoane este Dumnezeu Adevărat, având întreaga Fiinţă şi toate Atributele Dumnezeieşti în Read More …