KARMA – REFLECTAREA KARMEI LA NIVELUL DUHULUI

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

REFLECTAREA KARMEI LA NIVELUL DUHULUI

 Viaţa oamenilor are un sens; filosofic, s-ar putea spune că la originea vieţii se află un impuls teleologic. Existenţa oamenilor nu se desfăşoară la întâmplare, haotic, fără nici o noimă. Fiecare om are locul lui bine stabilit în marele ansamblu al cosmosului. Nimic din ceea ce se întâmplă în lumea materială, în existenţa cotidiană a oamenilor – evenimente mărunte ori evenimente importante – nu se desfăşoară şi nici nu are cum să se desfăşoare întâmplător, după bunul plac al cuiva. La baza existenţei oamenilor în lumea materială se află karma – legea destinului. Vorbind despre destin – despre karma -, nu putem să nu reamintim faptul că, până la prezenta încarnare, oamenii (evident este vorba despre oamenii din categoria icon hlisa) s-au mai întrupat în lumea materială.

Pentru Eugen, aura unui om este structurată ca o hartă. Pe ea sunt imprimate toate evenimentele în care omul respectiv a fost implicat, de când a început să se încarneze pentru prima oară în corp material. De fapt, aura unei fiinţe umane nu este altceva decât o energie modulată informaţional care, pentru clarvăzător, posedă patru caracteristici de bază: culoarea, sunetul, mirosul şi vechimea.

Dacă aura este o energie modulată informaţional, acelaşi lucru se poate spune şi despre karma. La rândul ei, karma este o energie modulată informaţional, imprimată la nivelul structurii aurei umane. Dar, pentru a înţelege karma ca energie modulată informaţional imprimată la nivelul structurii aurei umane, trebuie făcută distincţia între ceea ce provine din existenţele anterioare şi ceea ce se formează de-a lungul prezentei existenţe.

Aşa cum a fost menţionat, pe durata unei încarnări, oamenii din categoria icon hlisa sunt formaţi din două elemente fundamentale: o componentă nemuritoare, individualitatea omului, care preexistă momentului naşterii şi o componentă muritoare, personalitatea, care se formează la naşterea în lumea materială. Individualitatea continuă să existe şi după momentul morţii. În schimb, personalitatea dispare la puţin timp după momentul morţii. Individualitatea este formată din spirit, corpul spiritului, corpul cauzal. Aceste elemente nu se manifestă singure, ci sunt înveşmântate într-un corp diafan de lumină – corpul duh.

Fiind virusat în urma căderii iniţiale sau a „păcatului originar” (a răzvrătirii împotriva poruncilor lui Dumnezeu), corpul duh purtător al spiritului a trebuit să urmeze procesul palingeneziei, adică să se reîncarneze periodic. Scopul reînarnărilor este acumularea de Lumină.

De-a lungul reîncarnărilor succesive, prin acumulare de experienţă, corpul duh a suferit o serie de transformări, modificându-şi caracteristicile: culoarea, sunetul, mirosul şi vechimea. De asemenea, de-a lungul existenţelor succesive, corpul duh a acumulat karma. Cum este şi firesc, karma, ca energie modulată informaţional, este imprimată la nivelul corpului duh. Într-un fel, însuşi corpul duh este rezultatul karmei acumulate de-a lungul existenţelor anterioare. Evident, corpul duh nu poate acumula karma decât prin intermediul personalităţii, întrucât individualitatea nu se poate manifesta în mod direct în timpul existenţei încarnate a omului. Personalitatea, elementul muritor din om, este formată din ansamblul ce formează sufletul, din corpul eteric, din corpul material şi din corpurile aurice derivate. Personalitatea se formează abia în momentul încarnării în lumea materială. Înainte de naştere, în perioada gestaţiei, se formează corpul eteric, iar embrionul se formează şi se structurează în funcţie de particularităţile acestuia. În momentul naşterii în lumea materială se formează sufletul. Sufletul propriu-zis este un punct luminos învăluit într-un cocon, situat în zona laringelui. Imediat după prima respiraţie a fătului în lumea materială, se formează corpul sufletului. La naştere, sufletul omului este ca o tabula rasa. Din punctul de vedere al sufletului, la naştere, toţi oamenii sunt la fel: sunt pagini albe pe care se vor scrie experienţele vieţii. La rândul lor, experienţele vieţii sunt generatoare de karma, iar karma acumulată de-a lungul unei singure existenţe se imprimă la nivelul corpului sufletului.

Aşadar, se poate vorbi despre două feluri de karma. Primul fel de karma a fost acumulată de om de-a lungul existenţelor anterioare – ea este imprimată la nivelul corpului duh. Al doilea fel de karma este rezultatul activităţii omului în prezenta existenţă – ea este imprimată la nivelul corpului sufletului. Karma provenită din existenţele anterioare este imprimată la nivelul corpului duh, în zona pieptului, în trei pete. Karma prezentei existenţe este imprimată la nivelul corpului sufletului, tot în zona pieptului, în alte trei pete.

Atât la nivelul corpului duh, cât şi la nivelul corpului sufletului, cele trei pete karmice sunt dispuse puţin deasupra mameloanelor, pe aceeaşi linie; prima pată este situată puţin deasupra mamelonului din partea dreaptă, a doua este situată în mijlocul pieptului, iar a treia este situată puţin deasupra mamelonului din partea stângă. Fiecare dintre cele trei pete karmice are propria sa semnificaţie: cea din partea dreaptă indică respectarea legilor ce privesc relaţiile interumane, cea din mijloc indică respectarea legilor divine, iar pata karmică din partea stângă indică respectarea legilor familiei.

Dacă ar fi să le comparăm cu ceea ce există în lumea materială, petele karmice seamănă cu trei mari petice colorate, lipite pe un veşmânt vaporos. Petele karmice diferă ca formă, mărime şi culoare de la un om la altul; unii oamenii au petele karmice mai mari şi mai întunecate, alţi oameni le au mai mici şi mai deschise la culoare. În general, petele karmice au diametrul unei guri de pahar.

În cele ce urmează vom analiza, pe rând, petele karmice de la nivelul corpul duh, sediul individualităţii, care reflectă karma provenită din existenţele anterioare şi petele karmice de la nivelul corpului sufletului, sediul personalităţii, care reflectă karma acumulată în prezenta existenţă. Vom începe cu descrierea petelor karmice de la nivelul corpului duh.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ