CRUCEA DE OM – PE CRUCEA VIEŢII

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

SECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

PE CRUCEA VIEŢII

În drumul ascendent al energiei vitale – rezultanta vectorială – spre creştetul capului, se află două praguri majore: primul prag se află la nivelul chakrei anahata, iar al doilea se află la un nivel superior, în apropierea chakrei ajna. Privind omul din perspectivă frontală, se poate spune că structura aurică umană alcătuieşte o cruce.

Această cruce este alcătuită din linia verticală – canalul Sushumna – şi din linia orizontală formată dintr-un ax imaginar ce uneşte cele trei chakre situate la nivel pieptului: chakra inimii, chakra anahata şi chakra orgoliului. Axul astfel format este primul mare prag.

La nivelul primului mare prag, în a patra clasă, omul trebuie să aleagă între Căile ce se deschid în faţa sa. Prima este Calea standard – paradigma descrisă anterior -, în care are loc intrarea progresivă în funcţiune a celor şapte chakre situate de-a lungul Sushumnei. A doua este Calea egoismului, care se prefigurează în condiţiile în care omul îşi pune în funcţiune chakra orgoliului, situată în partea dreaptă. A treia cale este Calea iubirii, deschisă de Iisus Hristos; în acest caz, omul îşi pune în funcţiune chakra iubirii. Omul, prin liberul său arbitru, estre cel care decide pe ce cale să meargă.

Aşadar, în a patra clasă a Şcolii vieţii, chiar înainte de a pătrunde în a cincea clasă, omul trebuie să treacă primul prag. Omul se află, dacă se poate spune astfel, pe talerele unei balanţe: în mijloc este axul central al balanţei – care, din punct de vedere microcosmic este canalul Sushumna -, într-o parte stă Iisus Hristos care se manifestă prin chakra inimii, iar în cealaltă parte stă Heruvimul care s-a opus cândva planului divin: Lux/Lucifer, care se manifestă prin chakra orgoliului.

Al doilea şi cel mai dificil prag constă în întâlnirea omului cu Adversarul, Hallshithan. Acest prag are loc la sfârşitul celei de-a cincea clase (înainte ca energia vitală să pătrundă în chakra ajna). Al doilea prag al Crucii Vieţii este reprezentat uneori în bisericile creştine prin a doua bară orizontală aplicată pe bara verticală. După cum se ştie, unele cruci creştine au două braţe orizontale, una mare şi cealaltă mică. Braţul cel mic este puţin mai sus de braţul mai lung şi indică al doilea prag al omului: întâlnirea cu Hallshithan, Adversarul – esenţa răului, agentul haosului, duşmanul absolut al cosmosului. Pe a doua bară orizontală a crucifixului creştin – bara mică – este scrisă, uneori, prescurtarea INRI, prescurtarea formulei Iisus din Nazareth, Regele Iudeilor.

În acest ceas de cumpănă, în clasa a cincea evolutivă, omul trebuie să aleagă între Iisus Hristos şi Hallshithan. Adversarul este mult mai periculos şi mai perfid, mult mai puternic şi mai dur decât Lucifer. Lucifer însuşi – care înaintea răzvrătirii sale era cel mai puternic şi cel mai frumos dintre înalţii Heruvimi, Purtătorul de lumină sau Strălucitorul Fiu al dimineţii – a căzut cândva în mrejele sale. Doar Iisus Hristos, prin intermediul Botezului prin Foc – Focul este Sfântul Duh – poate ajuta omul să depăşească pragul întâlnirii cu Adversarul. Întâlnirea omului cu Adversarul are loc la sfârşitul celei de-a cincea clase a Şcolii Vieţii, înainte ca chakra ajna să intre în stare plenară de funcţiune.

Oamenii care parcurg paradigma standard a Şcolii vieţii au toate şansele de a se poticni, în lipsa unui sprijin, la trecerea celor două praguri: întâlnirea obligatorie cu Lux şi întâlnirea obligatorie cu Adversarul-Shaithan. În actualul stadiu evolutiv, de 2000 de ani, unicul sprijin pentru oameni este Iisus Hristos, a cărui Putere şi Tărie este mai presus de a oricărui ispititor. Iisus Hristos, Ocrotitorul suprem al tuturor oamenilor, este singura Fiinţă din cosmos care poate salva omul şi-l poate ridica dincolo de praguri. Atunci când, sub directa supraveghere a lui Iisus Hristos, omul va trece cele două praguri, va deveni conştient de panorama lumii fizice şi a lumii spirituale; va înţelege, în sfârşit, natura „jocurilor” karmice care se desfăşoară atât în lumea oamenilor, cât şi în lumea spirituală. Totodată, omul va înţelege relaţiile complexe ce se formează între cele două lumi: lumea spirituală şi lumea materială.

Punerea în funcţiune a chakrei ajna, concomitent cu activarea completă a chakrei inimii conferă corpului sufletului caracteristici identice cu cele ale corpului duh. În acest caz, după moarte, corpul sufletului se va uni cu corpul duh, cu care va forma o unitate. Această unitate poartă numele de suflet spiritual. Atingând această etapă, sufletul omului va deveni nemuritor, dobândind aceleaşi caracteristici ca şi corpul duh, cu care va forma o unitate. După moarte, oamenii care au reuşit să-şi formeze un suflet spiritual şi au transcens condiţia umană, vor păstra caracteristicile fiziologice şi fizionomice ale ultimei lor existenţe trupeşti. Ei nu se vor mai încarna în lumea materială, rămânând să acţioneze în lumea eterică. La toţi ceilalţi oameni, după moarte, pe măsura transformărilor suferite în lumea de dincolo, trăsăturile fiziologice se modifică treptat; astfel, la viitoarea încarnare omul va dobândi o fizionomie diferită.

Clasa a şaptea presupune „cunoaşterea conştienţei” (conştientizarea) faptului că în toate fiinţele se află Dumnezeu. În clasa a şaptea, omul devine conştient de faptul că Dumnezeu nu l-a părăsit niciodată, precum şi de faptul că, văzându-l mereu prin manifestările sale în lume, nu l-a înţeles cu adevărat. Omul devine conştient de faptul că, dintotdeauna, a fost un copil al lui Dumnezeu.

14

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ