KARMA – REFLECTAREA KARMEI LA NIVELUL SUFLETULUI

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

REFLECTAREA KARMEI LA NIVELUL SUFLETULUI

œFiinţa umană nu se compune doar din individualitate, al cărei înveliş de formă umanoidă este corpul duh. La rândul ei, personalitatea, formată din ansamblul sufletului (sufletul propriu-zis, coconul sufletului şi corpul sufletului), corpul eteric, corpul material şi corpurile aurice derivate, formează aspectul complementar individualităţii, fără de care n-ar fi posibilă existenţa în lumea materială.

De altfel, la oamenii icon hlisa, steluţa sufletului – sufletul propriu-zis situat în regiunea laringelui – este reflectarea spiritului pentru o singură existenţă, precum corpul sufletului este reflectarea, pentru o singură existenţă, a corpului duh. Corpul sufletului este, într-un fel, un corp duh nou, valabil pentru o singură existenţă.

Dacă individualitatea are propria ei energie karmică remanentă, stocată la nivelul corpului duh sub forma celor trei pete karmice, şi personalitatea are propria ei energie karmică remanentă, stocată la nivelul corpului sufletului. La fel ca în cazul corpului duh, în mod identic, şi la nivelul corpului sufletului sunt vizibile clarvederii lui Eugen trei pete karmice: pata karmică a respectării legilor divine, pata karmică a respectării legilor familiei şi pata karmică a respectării relaţiilor sociale.

Cele trei pete karmice ale corpului sufletului indică doar karma acumulată în prezenta existenţă (acest aspect este valabil atât pentru oamenii din categoria icon hlisa, cât şi pentru oamenii din categoria sâmtem). Pata karmică a respectării legilor divine, situată în partea centrală a corpului sufletului, indică cu precizie felul în care, de-a lungul prezentei existenţe, omul a fost capabil să respecte legile spirituale. Pata karmică a respectării legilor familiei, situată în partea din stânga a corpului sufletului, indică natura relaţiilor pe care omul le are cu soţia, cu copiii sau cu părinţii. Pata karmică a respectării legilor relaţiilor sociale, situată în partea din dreapta a corpului sufletului arată foarte clar modul în care omul se comportă în societate: dacă este bădăran sau bine crescut, dacă-i respectă sau îi jigneşte pe ceilalţi.

Fireşte, personalitatea nu este formată numai din ansamblul sufletului, ci şi din celealte elemente componente: corp eteric, corp material şi din corpurile derivate: corp emoţional, corp astral, corp mental inferior, corp mental superior. De aceea, karma prezentei existenţe nu se reflectă numai în petele karmice ale corpului sufletesc, ci în întreaga fiinţă omenească. Karma prezentei existenţe este detectabilă atât la nivelul corpului sufletului, cât şi la nivelul aurei exterioare, la nivelul corpului eteric, la nivelul corpului material, precum şi la nivelul înfăţişării fizice.

Sufletul, la naştere, este „tabula rasa” – o pagină albă. Pe măsură ce omul acumulează karma de-a lungul vieţii, pagina albă care este sufletul îşi modifică aspectul: culoarea, sunetul şi mirosul. De la petele karmice situate la nivelul corpului sufletului, impulsurile karmice sunt transmise la toate celelalte elemente ale fiinţei umane. Procesul difuzării energiilor karmice la întreaga structură a personalităţii este următorul: când omul comite erori comportamentale, se formează energiile karmice negative – noxe energetice – ce emit culori, sunete şi mirosuri dizarmonice. Aceste noxe sunt stocate la nivelul petelor karmice ale corpului sufletului. De la petele karmice, energia modulată informaţional se propagă prin firişoarele de lumină – prin nadisuri – la toate celelalte elemente ce formează fiinţa omenească, în primul rând la corpul eteric.

Elementele de legătură între corpul sufletului, care este situat pe un nivel cuantic şi corpul eteric, situat pe alt nivel cuantic, sunt chakrele. Fiind infestate, chakrele capătă instantaneu culoarea, mirosul şi sunetul specifice noxelor emise de petele karmice. Prin intermediul chakrelor, aceleaşi caracteristici ale noxelor se transmit mai departe la câmpurile eterice ale organelor fizice, de care chakrele sunt legate prin interconexiuni luminoase. Fiecare organ fizic este învăluit într-un câmp eteric distinct. De acolo, prin intermediul glandelor cu secreţie internă, energiile karmice sunt difuzate organelor fizice corespondente: inima, plămânii, pancreasul, splina etc. În momentul în care impulsul energetic ajunge la câmpurile eterice ale organelor şi, în final, la organele fizice, omul se îmbolnăveşte. Astfel, karma se difuzează în toate structurile aurice şi în toate elementele corespondente ale trupului material.

Întreaga structură aurică a fiinţei umane formează în acest mod un megasistem format din fire şi conductori foarte subţiri de energie ce fac legătura, pe principiul vaselor comunicante, între petele karmice, chakre, câmpurile aurice ale organelor şi organele fizice.

Acest proces demonstrează faptul că există o legătură energetică între funcţionarea unui organ fizic şi zestrea karmică generată de o eroare de comportament. Concluzia este evidentă: omul însuşi, atât ca structură aurică, cât şi ca structură materială este karma cristalizată.

Procesul poate fi exemplificat printr-un caz concret: o ceartă, urmată de bătaie, între doi soţi. După ceartă şi după conflict, cei doi soţi au păstrat supărarea până seara, când s-au împăcat. Prin clarvedere, Eugen a remarcat cum, imediat după cearta conjugală, la ambii parteneri au apărut astfel de noxe karmice în regiunea petelor din partea stângă a trupului. Până la împăcare, deci pe parcursul întregii zile, noxele karmice au rămas la nivelul pieptului sub forma unor mici pete energetice. Până în momentul efectiv al împăcării, noxele karmice au continuat să persiste, emiţând culori murdare, sunete groteşti şi mirosuri urâte. Din păcate, chiar şi după momentul împăcării, noxele karmice nu au dispărut cu desăvârşire; în locul lor au rămas mici semne – asemănătoare cu cele ce rămân după o julitură -, ceea ce înseamnă că, din cearta urmată de violenţă fizică, nici unul dintre soţi nu a învăţat nimic. Semnele rămase indică cu multă precizie faptul că, în viitor, vor mai urma scene de acest gen, chiar dacă, de fiecare dată, cearta va fi urmată de o împăcare mai curând formală. Abia în momentul în care cei doi soţi vor înţelege – vor conştientiza – faptul că nu au de ce să se certe sau să se bată, semnele vor dispărea de la sine.

Ca regulă generală, în timpul oricărei dispute, discuţii aprinse sau bătăi între doi oameni, noxele karmice cresc în intensitate şi capătă culoarea, mirosul şi sunetul celeilalte persoane. După împăcare, rămân „juliturile”, ceea ce înseamnă că sunt posibile recidive de aceeaşi natură. Din nefericire, toţi oamenii au în structura aurică astfel de noxe karmice, semn că n-au învăţat mai nimic din experienţele lor. Aceasta demonstrează faptul că, de-a lungul vieţii, oamenii nu învaţă prea multe din evenimentele care se tot repetă – motiv pentru care au senzaţia foarte neplăcută că se învârt în cerc.

Cei care sunt certăreţi, bătăuşi, lacomi sau trădători nu sunt de azi sau de ieri, nici de alaltăieri; ei vor continua să fie aşa, până în momentul în care vor elimina astfel de caracteristici negative din comportamentul lor.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ