CRUCEA DE OM – CALEA STANDARD

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

SECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

CALEA STANDARD

Calea standard – Şcoala Vieţii – presupune trei tipuri de cunoaştere: cunoaşterea de tip lumesc, cunoaşterea mixtă şi cunoaşterea realizată prin inducţie spirituală.

Primul tip de cunoaştere, cunoaşterea de tip lumesc, este specifică oamenilor din primele trei clase evolutive. Ea se realizează prin trei modalităţi: prin activitate sexuală, prin experienţe de viaţă şi prin studiu. Din punct de vedere energetico-informaţional, activitatea sexuală este generatoare de cunoaştere, astfel încât nu trebuie să surprindă faptul că, depăşind o anumită ipocrizie cu privire la acest subiect, îi acordăm locul pe care-l ocupă cu adevărat în complicata ecuaţie a vieţii. Fără nici o îndoială, activitatea sexuală este doar una dintre experienţele vieţii, printre multe altele; cu toate acestea, datorită faptului că, cel puţin din punct de vedere auric, activitatea sexuală depăşeşte în amploare alte experienţe, am considerat oportun să o tratăm în mod distinct.

Unirea trupească şi energetică dintre două persoane de sex opus este unul dintre cele mai profunde acte realizate de om în trup material, cu repercusiuni directe asupra destinului şi asupra procesului evolutiv general. În timpul actului sexual se produce o unire aurică intensă, care generează modificări ale corpurilor aurice.

Activitatea sexuală este intensă şi foarte apreciată de oamenii din primele trei clase – corpurile duh roşu, portocaliu şi galben. Totuşi, activitatea sexuală nu pune în funcţiune decât corpul emoţional la primele două clase şi corpul astral la clasa corespunzătoare nivelului galben al corpului duh. În general, în cazul oamenilor din primele trei clase, corpul emoţional acţionează ca o supapă de defulare a unor angoase sau frustrări. Nu contează cu cine, cum, unde şi în ce fel se desfăşoară activitatea sexuală; la această categorie de oameni contează doar cantitatea.

Iubirea persoanelor din primele trei clase se reduce la aspectul exterior şi la cantitatea de plăcere ce poate rezulta din actul sexual. În esenţă, iubirea acestor persoane se bazează pe imaginea vizuală – pe „look” -, pe interes material şi pe reacţia corpului emoţional şi a corpului astral. În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, iubirea nu mai funcţionează. Experienţele vieţii la persoanele din primele trei clase sunt dure, iar lecţiile învăţate au la bază experimentarea suferinţei, în una din formele ei de manifestare, începând de la durerea fizică la durerea şi suferinţa psihică.

De regulă, oamenii din primele trei clase sunt stâpâniţi de emoţii intense, dar şi de ambiţii foarte puternice. Ambiţiile provin din aspectele inferioare ale personalităţii; ele se materializează prin dorinţa de îmbogăţire ori prin tendinţa de a urca rapid şi fără mult efort treptele scării sociale şi profesionale. Dorinţa de dominare este, la rândul ei, foarte puternică. Aceste persoane intră foarte des în conflict cu anturajul, conflictele fiind adesea rezolvate prin metode dure: „lucrături” pe la spate, răzbunare, ură, violenţă mentală sau verbală, uneori chiar fizică.

La oamenii din primele trei clase studiul, precum şi înţelegerea, rezultă doar din folosirea corpului mental inferior, care filtrează informaţiile acumulate. Rezultatul travaliului specific corpului mental inferior este cunoaşterea de tip lumesc. Oamenii care funcţionează pe baza acestui tip de cunoaştere consideră că lumea materială este singura posibilă; că după moarte urmează dispariţia totală şi că, în consecinţă, trebuie să se bucure de viaţă, pentru că, în fond, „o viaţă are omul”. Cunoaşterea de tip lumeasc generează multe conflicte cu anturajul şi provoacă reacţia instanţelor karmice. Rezultatul este, cel mai adesea, suferinţa.

De-a lungul multor încarnări trecute, date fiind conjuncturile istorice, majoritatea oamenilor care trăiesc actualmente în lumea materială au suferit morţi violente, soldate cu scurgerea sângelui pe pământ. Pentru a cuprinde cu mintea ce înseamnă cu adevărat scurgerea sângelui pe pământ trebuie să ne gândim, de exemplu, la condiţiile istorice din antichitate sau din Evul mediu, în care războaiele, asasinatele, crimele şi brutalităţile de orice fel erau fapte banale. Majoritatea oamenilor care trăiesc astăzi pe pământ s-au încarnat de cel puţin trei-patru ori, dacă nu mai mult, în astfel de condiţii istorice. Decesele violente, urmate de scurgerea sângelui pe pământ, repetate de-a lungul mai multor încarnări succesive, creează, în cele din urmă, o legătură aurică specială a fiinţei umane cu Spiritul Pământului şi cu spiritele naturii. Uneori, oamenii din această categorie pot avea o legătură aurică specială cu unele fiinţe îngereşti – de exemplu, cu Îngerii Veghetori. Această legătură aurică profundă, consolidată în existenţele anterioare, constituie temelia apariţiei celui de-al doilea tip de cunoaştere: cunoaşterea mixtă.

Cunoaşterea mixtă apare doar la oamenii care au părăsit primele trei clase, urcând în clasa a patra. În clasa a patra intră în funcţiune chakra anahata, iar corpul duh dobândeşte culoarea aurie. Cunoaşterea mixtă se bazează, la fel ca şi cunoaşterea de tip lumesc, pe trei coordonate: activitatea sexuală, experinţele vieţii şi studiul.

Activitatea sexuală a oamenilor din a patra clasă este situată pe un nivel superior primelor trei. Dacă în primele trei clase, corpul emoţional şi corpul astral erau cele ce se activau în momentele actului sexual, în a patra clasă „greul” este susţinut de un corp nou format: corpul mental superior, care nu există decât într-un stadiu incipient la primele trei clase. Oamenii din clasa a patra nu mai văd în partener un simplu obiect sexual, precum cei din primele trei clase, ci un dar pe care înţeleg să-l protejeze în măsura posibilităţilor. Ei acordă partenerului aceleaşi drepturi, responsabilităţi şi obligaţii. Acest fapt provoacă efecte aurice importante, fiind primul pas spre comuniunea sufletească dintre oameni.

Oamenii din clasa a patra au o bogată experienţă de viaţă, acumulată în multe încarnări anterioare. Suferinţele, evenimentele dramatice prin care au trecut şi scurgerea repetată a sângelui pe pământ în existenţele anterioare permit oamenilor din clasa a patra înţelegerea intuitivă a marilor legi ale universului şi o conştientizare mai profundă a fiinţei proprii. Totuşi, în condiţiile existenţei actuale, oamenii din cea de-a patra clasă, corespunzătoare nivelului auriu al corpului duh, care funcţionează pe baza cunoaşterii de tip mixt, întâmpină multe dificultăţi, mai ales când au de-a face cu oameni din primele trei clase. Dacă am încerca să facem o caracterizare succintă, am putea spune că oamenii din clasa a patra sunt, într-un fel, rupţi de ambiţiile şi de dorinţele ce-i preocupă pe oamenii din primele trei clase. Interesul lor este, cel mai adesea, orientat spre înţelegerea mecanismelor de funcţionare ale cosmosului şi ale fiinţei umane, mai curând decât spre problemele cotidiene; de aceea, adeseori, celor din primele trei clase aceşti oameni li se par că sunt „cu capul în nori”.

În cazul oamenilor din clasa a patra, studiul este un factor foarte important de progres. Prin formarea corpului mental superior şi, ulterior, prin formarea corpului spiritual, oamenii din a patra clasă înţeleg lumea altfel decât oamenii din primele trei clase, care funcţionează doar pe baza corpului mental inferior.

Al treilea tip de cunoaştere este cea realizată prin inducţie spirituală. Prin inducţie spirituală, omul poate avea acces la cunoaşterea unei fiinţe transfizice, în funcţie de calea pe care a ales-o. Omul poate cunoaşte – în primele faze doar fragmentar – ceea ce cunoaşte respectiva fiinţă. De fapt, omul cunoaşte prin fiinţa respectivă. În orice caz, cunoaşterea realizată prin inducţie spirituală nu aparţine sufletului omului, care nu se luminează din interior, ci din exterior. Influenţa prin inducţie spirituală a unei fiinţe îngereşti se aseamănă cu lumina unui far care luminează ceea ce nu are lumină proprie. Când „farul” spiritual este stins, sufletul omului nu mai este luminat.

Totuşi, în cazul obţinerii acestui tip de cunoaştere, lucrurile încep să devină din ce în ce mai complexe. Cunoaşterea realizată prin inducţie spirituală poate îmbrăca mai multe forme, în funcţie de alegerea omului. Astfel, în funcţie de exercitarea liberului arbitru şi de efectele provocate asupra structurii aurice umane, cunoaşterea realizată prin inducţie spirituală poate fi de patru feluri. Prin libera alegere, omul se poate conecta, prin inducţie spirituală, la una dintre căile menţionate: la Calea standard, Şcoala vieţii, la Calea Zeilor, la Calea întunericului ori la Calea lui Iisus Hristos (iarăşi enumerarea căilor se face din punct de vedere cronologic, în ordinea în care au apărut în istoria oamenilor).

Primul tip de cunoaştere realizată prin inducţie spirituală este specific Căii standard, Şcoala vieţii, ce presupune munca de dreaptă învăţătură. Acest tip de cunoaştere este accesibil oamenilor al căror corp duh este situat cu precădere la nivelul culorilor galben, auriu şi albastru – clasele trei, patru şi cinci ale Şcolii vieţii -, mai ales în cazul în care încep să aibă chakrele activate parţial prin acţiunea Sfântului Duh, în funcţie de Raza pe care „lucrează”. Astfel de oameni au formate cel puţin o parte din siglele chakrelor. În virtutea corespondenţei dintre macrocosmos şi microcosmos, în momentul în care structura aurică a unui om capătă o vibraţie înaltă datorită formării parţiale a unei sigle la nivelul unei chakre, el intră, ca un diapazon, în rezonanţă cu fiinţele cosmice corespondente – Îngeri, Arhangheli, Puteri etc.

Al doilea tip de cunoaştere realizată prin inducţie spirituală este specific Căii zeilor. În acest caz, practicantul poate intra în rezonanţă spirituală cu zeul corespondent, al cărui nume îl foloseşte drept „suport” mental. El obţine astfel o cunoaştere realizată prin inducţie spirituală; cunoaşterea respectivă nu este a omului, ci a zeului, care o împrumută protejatului său. Acest tip de cunoaştere apare în ziua de astăzi la oamenii care se dedică practicării unor tehnici de tip yoga. Semnele, mantrele (repetarea unor nume ori silabe), yantrele (diagramele mistice), şi toate celelalte simboluri folosite reprezintă doar mijloace prin care un om poate obţine o cunoaştere realizată prin inducţie spirituală specifică vechii Căi a Zeilor.

Al treilea tip de cunoaştere realizată prin inducţie spirituală este specific Căii întunecate. Omul care alege această cale intră în rezonanţă energetico-informaţională cu o fiinţă luciferică, căreia îi plăteşte un anumit preţ. Cel mai adesea, preţul este acceptarea tacită ca sufletul să-i fie preluat după moarte şi dus în lumea fiinţelor luciferice.

Mijloacele prin care un om poate intra în rezonanţă spirituală cu fiinţele luciferice sunt, la fel ca în cazul Căii zeilor, mantrele (repetarea unor nume ori silabe), yantrele (diagramele mistice), simbolurile specifice sau ritualurile.

În această categorie intră chiar şi simplele tatuaje, tot mai răspândite astăzi pe întreg mapamondul, căci pun omul în legătură directă – în comuniune aurică – cu fiinţele luciferice. În fond, tot ce face omul, de la adoptarea unui mod de comportament la alegerea vestimentaţiei, exprimă poziţia sa faţă de cosmos şi, mai ales, reflectă alegerea (mai mult sau mai puţin) inconştientă a uneia dintre căi.

Al patrulea tip de cunoaştere realizată prin inducţie spirituală este specifică Căii lui Iisus Hristos. Este vorba despre cunoaşterea realizată prin intermediul corpului haric al plaselor mesianice, care se formează doar în urma rostirii Numelui lui Iisus Hristos.

14

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ