OBIECTELE DE PUTERE – CEI 300 DE PAŞI

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

OBIECTELE DE PUTERE

(1)

Image result for tablele legii

CEI 300 DE PAŞI

Image result for tablele legii

Se poate vorbi despre următoarele elemente ce pot primi calificativul „de putere”: Fiinţe de putere, Centre (fizice sau transfizice) de putere, Locuri de putere, Cuvinte de putere, Fapte sau Lucrări de putere, Evenimente de putere (Lucrările de putere generează Evenimentele de putere), Obiecte de putere.

Tot ce poate primi calificativul de putere, poate fi împărţit în două categorii: de-o parte se situează cele care aparţin Luminii, iar de cealaltă parte se situează cele ce aparţin întunericului. În mod firesc, vom începe cu cele ce aparţin Luminii.

Despre Fiinţele de putere am vorbit de-a lungul cărţii. Cea mai înaltă Fiinţă de putere este Dumnezeu care este Unul în Fiinţă dar Întreit ca Persoană – Sfânta Treime. Urmează Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, şi Sfânta Fecioară Maria. Apoi urmează fiinţele îngereşti din Ierarhia Fiilor Luminii, spiritele bune ale naturii şi oamenii de putere. La rândul lor, oamenii de putere pot fi împărţiţi în doua categorii: oamenii decorporaţi şi oamenii întrupaţi. Oamenii de putere decorporaţi sunt sfinţii . Oamenii de putere întrupaţi sunt cei care, încă din timpul vieţii, au făcut paşi importanţi spre emanciparea spirituală. Oamenii întrupaţi pot deveni Fiinţe de putere în urma contactului de scurtă sau de lungă durată, cu Fiinţele transfizice de putere: cu Dumnezeu (Sfânta Treime), cu Iisus Hristos, cu Sfânta Fecioară Maria, cu Fiii Luminii etc.

Locurile în care au locuit ori au poposit Fiinţele de putere au devenit Locuri de putere. Obiectele ce le-au aparţinut au devenit obiecte de putere. Activitatea din lumea materială a Fiinţelor de putere – faptele – reprezintă Lucrări de putere, iar evenimentele generate de acestea reprezintă Evenimente de putere, al căror scop este îndreptat spre desăvârşirea oamenilor.

Image result for tablele legii

 Dumnezeu Tatăl a pătruns o singură dată în lumea materială – în planul cuantic material. În acele momente, Dumnezeu şi-a limitat Puterea şi Tăria Dumnezeiască, pentru a nu afacta mediul şi fiinţele căzute în materie. Cu toată această Limitare de Sine, precum şi cu toată protecţia asigurată de Îngerii Tăriei (Puterii), care au făcut cercuri concentrice în jurul Său, locul în care s-a manifestat Unicul Dumnezeu a devenit sfânt, deci a devenit un Loc de putere. Pentru a se manifesta la nivelul planului cuantic material, Dumnezeu Tatăl a venit din prezentul continuu în care se află Fiinţa Sa Dumnezeiască şi a pătruns în prezentul lumii fizice – în ceea ce noi numi Istorie. Momentul în care, pentru prima oară, Dumnezeu Tatăl a pătruns în planul cuantic material în mod direct, a fost în timpul lui Moise. Pe muntele Sinai, mai întâi, Dumnezeu Tatăl a cercetat inima lui Moise, apoi i-a dat Tablele Legii.

 După aceea, după timpul nostru, Dumnezeu a făcut 300 de paşi şi s-a întors înapoi (în timp), pentru a vorbi cu Noe de mai multe ori. Mai întâi, Dumnezeu Tatăl a cercetat inima lui Noe, pe care a găsit-o pe placul Inimii Sale, apoi, la sfârşitul potopului, a făcut Legământul cu Noe, al cărui semn ceresc a fost curcubeul (arcul lui Dumnezeu).

Locurile în care Dumnezeu Tatăl, ca Tată al Universului şi Creator a toate, a pus piciorul în planul cuantic material sunt şi astăzi sacre. Cunoscătorii le ştiu şi le vizitează adeseori. Două dintre cele mai importante astfel de locuri sunt situate pe Muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu i-a dat lui Moise Tablele Legii, şi pe Muntele Ararat, acolo unde s-a oprit arca lui Noe.

14

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ