KARMA – PARADOXURILE SORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

PARADOXURILE SORŢII

  Totuşi, karma nu se reduce doar la procesele aurice descrise anterior. Dacă lucrurile ar sta doar în acest fel, totul ar fi perfect. Omul ar putea progresa spiritual foarte mult de-a lungul unei singure vieţi; doar în câteva existenţe, omul ar atinge capătul muncii de dreaptă învăţătură şi ar deveni o Cruce de om, cu un corp duh alb, care corespunde stării adamice. În numai câteva existenţe în lumea materială, scopul palingeneziei omului prin Terra aurica ar fi împlinit.

O scurtă privire aruncată asupra a aceea ce se petrece în existenţa cotidiană lasă să se înţeleagă că mai există şi altceva decât procesul auric descris anterior; totodată, arată că lucrurile sunt ceva mai complicate decât apar la prima vedere. Iar acest aspect, în această formă, nu a mai fost spus până în acest moment în nici o lucrare ce tratează subiectul karmei, destinului sau sorţii. Meritul este, evident, al clarvăzătorului Eugen.

Cercetarea, prin clarvedere, de către Eugen, a structurii aurice a oamenilor în diferite momente ale existenţei lor, de la naştere până la moarte, şi analiza, chiar şi succintă, a datelor astfel obţinute, pot arunca o lumină nouă asupra a ceea ce reprezintă karma unui om şi cum se raportează ea la evenimentele din existenţa cotidiană. De aceea, se poate spune că toate evenimentele importante ale vieţii unui om în lumea materială – naşterea, evenimentele importante de zi cu zi, legarea unei prietenii, alegerea unul loc de muncă, căsătoria, decesul – oferă câteva răspunsuri cu privire la ceea ce înseamnă karma.

Înainte de toate, trebuie spus că naşterea survine doar în cazul în care sunt întrunite condiţiile energetico-informaţionale şi spirituale pentru ca un om să se nască în planul material. Pentru ca o individualitate, un spirit învăluit într-un corp duh, să poată pătrunde prin naştere în lumea materială, trebuie îndeplinite anumite condiţii care să asigure penetrarea planurilor cuantice, din lumea duhurilor (fie astrală, fie o alta) în lumea materială. Apoi, trebuie spus că un copil se naşte într-o anumită familie datorită faptului că are o afinitate energetică cu unul dintre părinţi, în special cu mama. Astfel, datorită rezonanţei energetice între cel puţin unul dintre corpurile aurice ale copilului şi unul dintre corpurile aurice interioare ale părinţilor – de exemplu rezonanţa de suflet cu mama sau rezonanţa de corp duh cu tatăl -, naşterea se poate produce în condiţii normale.

De asemenea, aşa cum a fost menţionat, naşterea unui copil trebuie pusă în realţie cu calitatea energetică a actului sexual din momentul procreaţiei. Calitatea energetică a actului sexual din momentul procreaţiei face conexiunea, prin sintonie, dintre părinţi şi un duh de om din palierele transfizice ale cosmosului – fie din unul din planurile lumii duhurilor (astrale), fie din iad, fie din haos, fie din lumile luciferice (acolo unde se află multe duhuri omeneşti din sămânţa cea rea). Contactul sexual din momentul conceperii, desfăşurat corect din punctul de vedere al respectării Ordinii cosmice, atrage la întrupare un duh din palierele lumii astrale, în timp ce contactul sexual realizat în păcat atrage fiinţe umane din iad sau chiar din haos.

Mai trebuie specificat şi faptul că, la naşterea unui om în lumea materială există o mare diferenţă de vibraţie energetică între cele două elemente componente ale sufletului: steaua sufletului şi corpul sufletului. Scopul unei existenţe din lumea materială constă în egalizarea de vibraţie între corpul sufletului şi steaua sufletului. De asemenea, trebuie avut permanent în vedere faptul că moartea naturală survine doar în cazul în care există o rezonanţă energetică între steaua sufletului şi corpul sufletului. Pentru a se întruni condiţiile ca un om să moară în mod natural, deci pentru ca duhul său să poată penetra planurile cuantice în sens invers celui din cazul naşterii, steaua sufletului şi corpul sufletului trebuie să aibă aceeaşi vibraţie energetică – aceeaşi frecvenţă, acelaşi sunet, aceeaşi culoare şi acelaşi miros. În cazul morţii, mai trebuie făcută distincţia absolut necesară între moartea prematură produsă prin accident ori boală, şi moartea naturală, care se produce la bătrâneţe. Moartea naturală presupune apariţia, cu şase zile înainte, a peceţii morţii, precum şi rezonanţa energetică între steaua sufletului şi corpul sufletului. În schimb, moartea produsă prin accident ori boală nu presupune apariţia, cu şase zile înainte, a peceţii morţii, după cum nu presupune rezonanţă energetică între steaua sufletului şi corpul sufletului. De aceea, se poate sune că, din punctul de vedere al Ordinii cosmiice, scopul vieţii unui om trebuie să fie moartea naturală.

Analiza va începe, aşa cum este şi firesc, cu naşterea unui om în lumea materială. Pentru scopul propus, vom lua, ca exemplu, cazul particular al unui nou născut. Cele afirmate anterior ca pricipii generale sunt valabile şi pentru nou-născutul din exemplul nostru. Evident, precum la orice alt nou născut, la cel din exemplul nostru există o mare diferenţă de vibraţie energetică între cele două elemente componente: steaua sufletului şi corpul sufletului. Diferenţa mare de rezonanţă energetică dintre steaua sufletului şi corpul sufletului indică faptul că fătul din cazul analizat va avea – cel puţin potenţial – o existenţă îndelungată în lumea materială. Duhul ce se întrupează va avea nevoie de mult timp şi de multe experienţe, pentru ca cele două structuri aurice – steaua sufletului şi corpul sufletului – să fie în rezonanţă vibratorie, astfel încât să se producă moartea naturală; concluzia se impune de la sine: copilul respectiv are în faţă cel puţin şaptezeci de ani de viaţă.

De asemenea, petele karmice ale copilului, reflectate la nivelul corpului duh, sunt destul de mici şi de palide. Analiza petelor karmice ale copilului indică aspecte pozitive. Astfel, pata karmică a relaţiilor cu Dumnezeu indică faptul că, la maturitate, cel puţin potenţial, copilul este deschis adoptării unor principii religioase. De asemenea, pata karmică a relaţiilor de familie indică faptul că relaţiile viitoare cu părinţii şi cu partenerul de viaţă vor intra pe o turnantă favorabilă; la rândul ei, pata karmică a relaţiilor cu semenii indică faptul că, la maturitate, respectivul copil va fi un bun cetăţean. Mai mult decât atât, structura aurică pe cale de a se forma indică şi faptul că noul-născut este un potenţial “intelectual”, care se va feri în decursul vieţii de acte comportamentale violente; în concluzie, respectivul copil are toate şansele de a deveni un cetăţean şi un partener de viaţă dacă nu model, cel puţin care se va integra în limitele normale, unanim acceptate.

Acum vine însă surpriza. Cu toate că are o zestre karmică bună şi nu există absolut nici un semn auric care să indice un astfel de eveniment, la scurt timp după naştere, copilul din cazul analizat moare. În lumea eterică este forfotă mare: fiinţele îngereşti sunt vizibil supărate de ceea ce se întâmplă.

Acesta nu este însă un caz singular. Dimpotrivă; astfel de evenimente se produc des. Evident, nu în toate cazurile de moarte prematură antecedentele karmice sunt favorablie, precum în cel descris anterior. De multe ori, antecedentele karmice reflectate la nivelul aurei pot fi nefavorabile. Unii copii pot avea în destin moartea iminentă, dar aceste cazuri nu sunt prea dese. Oricum, în aceste din urmă cazuri, ar trebui să existe o rezonanţă energetică între steaua sufletului şi corpul sufletului şi să apară sigiliul morţii, ceea ce ar indică faptul că, din cauze ce depăşesc înţelegerea omenească, moartea copilului era iminentă. Din toate cazurile de decese infantile, nici 3% nu pot fi atribuite unor astfel de cauze.

Un alt caz: un alt copil, a cărui karma reflectată la nivelul corpului duh indică o viitoare existenţă trupească normală, este abandonat la două zile după naştere într-un orfelinat (sau într-un tomberon, aşa cum se întâmplă tot mai des în ultima perioadă de timp, de unde este găsit de o persoană care trecea “întâmplător” pe acolo şi dus într-un orfelinat), iar viaţa sa va căpăta o turnură dramatică.

Toate aceaste să le spunem “accidente” se datorează unor factori ce nu ţin de zestrea karmică a copilului, după cum nu ţin nici de zestrea karmică a părinţilor. În momentul procreaţiei, totul era bun şi frumos: părinţii se înţelegeau perfect, aveau locuri de muncă asigurate etc. În răstimpul celor nouă luni scurse între momentul procreaţiei şi naştere s-au produs însă mai multe evenimente, aparent banale şi fără legătură între ele: tatăl a fost sedus de o altă femeie şi a părăsit familia, iar mama a pierdut locul de muncă; în momentul naşterii copilului, mama şi-a dat seama că nu-l poate creşte, astfel că l-a abandonat.

Rezultatul nu poate fi decât dramatic: copilul – în cel mai bun caz – ajunge la orfelinat, iar potenţialităţile sale deosebite, reflectate la nivelul corpului duh, nu mai pot găsi un teren fertil pentru a se manifesta plenar. Stupefiant este faptul că niciunul dintre protagoniştii principali ai acestei ecuaţii de viaţă nu avea, în bagajul său karmic, reflectat la nivelul corpului sufletului, astfel de întorsături dramatice ale destinului. Cu atât mai puţin, copilul.

Astfel de “accidente” au loc în mod frecvent şi nu sunt chiar atât de rare. Ele se produc nu doar în cazul naşterilor, ci şi de-a lungul vieţii, în diferite etape ale existenţei unui om, sfidând, pur şi simplu, orice logică.

Mulţi copii vin la încarnare cu un corp duh dezvoltat spiritual şi cu tendinţe karmice diluate. Petele lor karmice sunt destul de mici, iar culorile emise sunt palide. Din punct de vedere auric, ar fi normal ca, de-a lungul vieţii, să-şi amplifice trăsăturile de caracter pozitive, să devină buni cetăţeni, buni soţi, buni prieteni, buni oameni de afaceri etc. Datorită unor evenimente petrecute de-a lungul vieţii, poate datorită faptului că unul dintre părinţi are un accident şi moare, că cineva s-a comportat urât cu el, că este părăsit de iubită etc, la un moment dat, totul este dat peste cap; cel care, anterior, era un model pentru toţi devine alcoolic, tâlhăreşte sau violează. Cel a cărui structură aurică indica faptul că are toate şansele de a deveni un bun avocat sau procuror ajunge astfel în spatele gratiilor.

Să luăm şi cazul unui adolescent. Persoana în cauză are un “bagaj” karmic şi auric acceptabil, naşterea s-a produs în condiţii favorabile, iar copilăria a petrecut-o în condiţii bune. De asemenea, adolescentul în cauză are o familie în care totul se desfăşoară potrivit standardelor unei frumoase convieţuiri. Deodată, peste noapte, totul se prăbuşeşte: adolescentul se sinucide fără ca vreun semn auric să prefigureze acest fapt. În urma dispariţiei sale premature, totul devine o ruină. Familia, părinţii, colegii şi prietenii sunt bulversaţi sufleteşte, iar cei apropiaţi nu-şi mai pot reveni întreaga viaţă.

Nu altfel stau lucrurile în cazul căsătoriei. Cercetarea petelor karmice a doi miri, precum şi analiza structurii lor aurice indică faptul că mariajul lor va dura cel puţin treizeci de ani. La unele cupluri de proaspăţi căsătoriţi se formează conexiuni aurice durabile. Iubirea lor este atât de mare încât pare că nimic nu-i poate despărţi. Există şi cupluri la care se formează conexiuni aurice atât de puternice la nivelul corpului duh, la nivelul sufletului sau la nivelul aurei exterioare, încât aproape îşi pot citi gândurile. Mai mult decât atât, împărtăşesc aceleaşi idei, aceleaşi gusturi, aceleaşi convingeri. Şi totuşi, relaţia se rupe în mod dramatic după o perioadă de timp variabilă, iar cei care păreau uniţi pe vecie devin duşmani neîmpăcaţi, se urăsc de moarte sau chiar se omoară. Nici unul dintre ei nu avea, ca zestre karmică, la nivelul aurei sau la nivelul petelor karmice, astfel de porniri. Dimpotrivă.

Şi la cuplurile căsătorite de mai mult timp, lucrurile pot lua o întorsătură dramatică peste noapte – chiar şi după treizeci de ani de convieţuire. Subit, soţii devin ca doi străini, se urăsc unul pe celălalt şi nu se mai pot suporta. Nici în aceste cazuri, nu există vreun indiciu karmic reflectat la nivelul aurei, care să prefigureze un astfel de eveniment.

Acelaşi lucru se petrece şi în cadrul relaţiilor de prietenie sau în cadrul locului de muncă. După douăzeci de ani petrecuţi într-un loc oarecare de muncă sau într-o anumită activitate, ca la un semnal, un om renunţă la tot, pentru a se aventura nebuneşte într-un demers ce poate duce la faliment total, la sărăcie, cu repercusiuni grave, aproape imposibil de suportat, în viitor. Un gând subit, o mică ispită şi totul se duce pe râpă. Nici de această dată nu existau tendinţe sau impusuri karmice care să predispună sau să pregătească un astfel de eveniment.

În cazul morţii, lucrurile sunt şi mai încurcate. Aşa cum a fost menţionat, ca regulă generală, moartea survine în momentul rezonanţei energetice dintre sămânţa sufletului şi corpul sufletului. De asemenea, cu şase zile înaintea decesului apare pecetea morţii. Cu toate că par întrucâtva asemănătoare, întrucât au aceeaşi finalitate, există o mare diferenţă între moartea produsă prin accidente şi moartea naturală, ce apare la bătrâneţe. Din punct de vedere karmic, de cele mai multe ori, moartea produsă prin accidente este legată de pata karmică a relaţiilor sociale sau de pata karmică a relaţiilor de familie. În multe cazuri, moartea rezultată în urma unor accidente (de circulaţie, de muncă etc) survine în condiţiile în care petele karmice ale corpului sufletului sunt mari şi emit culori întunecate, sunete ascuţite şi mirosuri grele. Cu toate acestea, în suficient de multe cazuri, moartea survine şi în condiţiile în care petele karmice sunt mici; ceea ce înseamnă că, din punct de vedere al karmei, oamenii în cauză nu ar fi trebuit să moară.

Astfel, sunt multe cupluri în care totul merge perfect, în care partenerii se iubesc, au copii sănătoşi, au locuri de muncă care le asigură un trai decent şi în care totul se desfăşoară normal; totuşi, dintr-o dată, fără nici un semn prevestitor, se produce o nenorocire: unul dintre parteneri moare subit într-un accident, iar echilibrul format între cei rămaşi în viaţă se rupe brusc: soţul rămas în viaţă devine alcoolic, copiii apucă pe căi greşite. La nici trei luni după nenorocire, totul se spulberă de la sine, astfel că te întrebi dacă a fost într-adevăr karma rezultată dintr-o viaţă anterioară sau “mâna lui Dumnezeu”, cum spun unii “cunoscători”.

Evident – şi trebuie să accentuăm acest aspect -, nu trebuie înţeles că toate cazurile de naştere prematură, de divorţ, de viol, de despărţire, de sinucidere, de accident sau de moarte prematură, pot fi încadrate în această categorie. Ca regulă generală, înaintea oricărui eveniment de o astfel de factură apar indiciile aurice menţionate anterior, care prefigurează producerea sa.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ

PRECIZARE

AUTORUL ACESTOR RÂNDURI S-A GÂNDIT SĂ REALIZEZE O „EDIŢIE SPECIALĂ” A CICLULUI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” (FORMAT ÎN TOTAL DIN 7 VOLUME), REALIZATĂ PENTRU A FI POSTATĂ PE WEBSITUL EDITURII ALAYA ŞI PE FACEBOOK.

ACEASTĂ EDIŢIE SPECIALĂ, ÎN MOD EVIDENT, NU VA PUTEA ÎNLOCUI CITIREA INTEGRALĂ A CĂRŢILOR DIN CICLUL „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„, CARE POT FI CUMPĂRATE DE CEI INTERESAŢI PRIN COMANDĂ DIRECTĂ (WEBSITE-UL EDITURII ALAYA; SECŢIUNEA „CONTACT”; PREŢURILE POT FI GĂSITE LA SECŢIUNEA „CĂRŢI”).

SPER CA CEI CARE VOR AVEA RĂBDAREA ŞI BUNĂVOINŢA DE A CITI INFORMAŢIILE DE PE WEBSIT-UL EDITURII ALAYA NU VOR FI DEZAMĂGIŢI ŞI VOR ÎNŢELEGE FAPTUL  EVIDENT CĂ CELE PREZENTATE PE ACEST WEBSITE SUNT DOAR FRAGMENTE. ÎNŢELEGEREA GLOBALĂ A ACESTOR INFORMAŢII NU POATE FI DEPLINĂ DECÂT ÎN URMA CITIRII CĂRŢILOR (ORICUM, „CREMA” POATE FI DESCOPERITĂ DOAR ÎN URMA CITIRII CĂRŢILOR).

EDIŢIA SPECIALĂ „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” VA FI PREZENTATĂ ÎN MAI MULTE  „EPISOADE”.(NOTĂ: ÎN CONTINUARE, ACEST TEXT VA FI POSTAT LA FINALUL FIECĂRUI EPISOD.)

NOTĂ

În perioada 1999-2006 autorul acestor rânduri a realizat, pe baza dezvăluirilor clarvăzătorului EUGEN NICOLAE GÎSCĂ, un ciclu format din cinci cărţi, ciclu intitulat „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„. Cele cinci cărţi ale ciclului au apărut în perioada 2001-2006, după cum urmează: FORŢĂ CONTRA FORŢĂ (data apariţiei primei ediţii: 2001; a doua ediţie a apărut în 2006,  a treia în anul 2015),; OMUL ÎN AFARA TRUPULUI (2004, 2015); MARELE MISTER – OMUL CETĂŢEAN AL COSMOSULUI (2004, 2015); ÎN FAŢA ETERNITĂŢII (2005, 2015); KOSMOS (2005, 2015). După cum se poate remarca, întregul ciclu de cărţi bazat pe dezvăluirile clarvăzătorului EUGEN NICOLAE GÎSCĂ este denumit după titlul primei cărţi a ciclului: „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„.

Colaborarea autorului acestei cărţi cu EUGEN NICOLAE GÎSCĂ a încetat în anul 2006. În anul 2006, Eugen Nicolae Gîscă s-a mutat din Craiova, oraşul natal, în oraşul Botoşani. În perioada cuprinsă între anul 2006 şi anul 2013, autorul acestei cărţi, care a rămas în oraşul Craiova, s-a depărtat din diferite motive de subiectul prezentat în aceste cărţi, pentru a se dedica altor activităţi. În anul 2013, pentru autorul acestor rânduri a apărut necesitatea reeditării cărţilor din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„. Această necesitate s-a datorat în primul rând unui imbold interior al autorului care, după o perioadă lungă de „amnezie”, şi-a „amintit” de cărţile din acest ciclu. În al doilea rând s-a datorat, pe de-o parte, sugestiilor primite din partea unor prieteni apropiaţi, iar de altă parte s-a datorat, în egală măsură, sugestiilor unor cititori. Autorul acestor rânduri a fost uimit de faptul că mulţi cititori, fie prin prin e-mail-uri, fie telefonic, şi-au exprimat dorinţa de a le fi furnizate cărţile din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„, care se epuizaseră demult. Acestea au fost motivele ce au generat reeditarea cărţilor din acest ciclu.

Aşa s-a făcut că, într-o bună dimineaţă din vara anului 2013, mai precis pe data de 1 august 2013, autorul acestor rânduri s-a trezit din somn dis-de-dimineaţă cu un puternic imbold interior de a reedita cărţile, astfel încât s-a aşezat la masa de lucru.  Mai mult decât atât, autorul acestor rânduri a ascultat sugestiile unor prieteni apropiaţi care, interesaţi de subiect, au dorit un material care să prezinte, în mod global şi cât se poate de succint, toate temele şi informaţiile prezentate în ciclul de cărţi „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„. Luând în considerare în modul cel mai serios o astfel de sugestie, autorul acestor rânduri s-a pus pe treabă şi a realizat o sinteză de mari dimensiuni a ciclului de cărţi „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„. Această sinteză de mari dimensiuni a fost intitulată „TRIUMFUL LUMINII” (două volume a câte 700 pagini fiecare). Cartea de sinteză „TRIUMFUL LUMINII” (2015) s-a dorit a fi, în primul rând, un ghid care să prezinte cititorilor temele fundamentale ale unei concepţii spirituale bazate pe clarvedere. Clarvăzătorul este, fireşte, EUGEN NICOLAE GÎSCĂ, ale cărui dezvăluiri au reprezentat temelia celor cinci volume ale ciclului „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ”.

În timp ce lucra la această sinteză de mari dimensiuni, autorul acestor rânduri şi-a amintit şi faptul că, în perioada colaborării cu EUGEN NICOLAE GÎSCĂ (între anul 1999 şi anul 2006), a scris, într-o formă incipientă, mai multe capitole care nu au fost incluse, din diferite motive, în cele cinci cărţi ale ciclului „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„. Tocmai pentru ca să nu se piardă în uitare, aceste capitole au fost finisate de-a lungul anului 2013 şi au fost reunite în  cartea JOCURILE SORŢII – VIAŢA ŞI MOARTEA (2015).

 ROG PE CEI CARE DORESC SĂ FOLOSEASCĂ ÎN VREUN FEL INFORMAŢII DE PE ACEST SITE, SĂ INDICE LUCRAREA ŞI AUTORUL