CRUCEA DE OM – INIŢIEREA CREŞTINĂ

 

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

SECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

INIŢIEREA CREŞTINĂ:

VIAŢA ESTE SUPREMA FORMĂ DE INIŢIERE

Crucea circumscrisă de cerc œ

 Din punct de vedere auric, cunoaşterea presupune transformarea tuturor corpurilor aurice, care se realizează în urma travaliului  conştiinţei şi conştienţei. Interacţionând energetico-informaţional cu mediul, oamenii dobândesc cunoaşterea; pe măsură ce acumulează cunoaştere, se dezvoltă conştiinţa. În fond, cunoaşterea – ca proces auric – are drept scop formarea acelei caracteristici fundamentale, care în lumea oamenilor poartă numele de conştiinţă.

Totodată, pe măsură ce acumulează cunoaşterea şi îşi dezvoltă conştiinţa, oamenii îşi exercită liberul arbitru. Exercitându-şi liberul arbitru, oamenii îşi dezvoltă capacitatea de a distinge binele de rău şi adevărul de fals şi, în cele din urmă, se situează de o parte sau de alta a baricadei: de partea răului sau de partea binelui. Consecinţele acestei algeri poartă numele de karma. Primul pas al oamenilor pe calea cunoaşterii este alegerea de a alege. Viaţa este suprema formă de iniţiere, iar rezultatul final este cunoaşterea lui Dumnezeu.

Scopul suprem al cunoaşterii – şi, în acelaşi timp, scopul palingeneziei oamenilor în Terra aurica – este cunoaşterea lui Dumnezeu. Dar, până la atingerea cunoaşterii lui Dumnezeu, oamenii trebuie să parcurgă un proces lent, ce trece prin formele cunoaşterii descrise anterior: cunoaşterea de tip lumesc, cunoaşterea mixtă, cunoaşterea realizată prin inducţie spirituală.

Prin cunoaşterea de tip lumesc, realizată prin intermediul primelor trei chakre şi a corpurilor aurice corespondente, oamenii acumulează cunoaştere în urma interacţiunii aurice cu mediul: cu fiinţele vii – cu plantele şi animalele -, cu semenii şi cu natura înconjurătoare. Prin cunoaşterea de tip lumesc se dezvoltă conştiinţa, iar oamenii devin capabili de a alege corect, prin exercitarea liberului arbitru. Prin cunoaşterea mixtă, care presupune, pe lângă funcţionarea primelor trei chakre, şi funcţionarea plenară a chakrei anahata, oamenii acumulează atât o cunoaştere lumească, cât şi o cunoaştere realizată prin inducţie spirituală. În cadrul cunoaşterii mixte, partea de cunoaştere care se realizează prin inducţie spirituală este încă incompletă şi fragmentară; ea nu are o pondere mai mare de 50%. Abia prin a treia formă de cunoaştere, cunoaşterea realizată prin inducţie spirituală, care apare doar în urma intrării în stare de funcţiune a chakrelor vishudi şi ajna, oamenii se pot conecta la structurile superioare ale cosmosului; simultan, conştiinţa lor se dezvoltă corespunzător.

Evenimentele petrecute acum 2000 de ani, întruparea, moartea şi învierea lui Iisus Hristos au modificat din temelii tot ce exista înainte. Jertfa Fiului lui Dumnezeu a modificat atât structura aurei umane, cât şi structura cosmosului. Datorită modificărilor produse la nivelul structurii aurei umane, cunoaşterea a cunoscut un nou impuls. Astfel, de 2000 de ani, se poate vorbi despre un nou tip de cunoaştere: cunoaşterea întru Iisus Hristos. Această formă de cunoaştere este total necunoscută scrierilor de inspiraţie orientală, care încă reflectă, în virtutea inerţiei, o stare anterioară naşterii în lumea materială a lui Iisus Hristos. Vremurile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat, lumea s-a schimbat, iar acest fapt nu pare a fi observat de prea multe persoane. Unii oameni se comportă ca şi cum ar trăi cu trei mii de ani în urmă, ca şi cum ar fi structuraţi auric la fel ca şi strămoşii lor care au trăit înaintea erei creştine. De aceea, o dată cu schimbarera vremurilor, a devenit necesară practicarea unor tehnici de autoîmbunătăţire cu suporturi creştine. Repetarea Numelui lui Iisus Hristos, rugăciunea creştină, folosirea unor „suporturi” creştine, care nu sunt altele decât icoanele şi crucifixurile, deschid calea unei cunoaşteri de tip nou, în deplin acord cu ceea ce este omul în epoca actuală. De asemenea, participarea, în biserici, la ritualurile anului liturgic ce reiterează etapele Vieţii lui Iisus Hristos, permit omului accesul la noul tip de cunoaştere.

Cunoaşterea întru Iisus Hristos se realizează în două etape. Prima etapă poate fi numită cunoaşterea sub plasele mesianice, iar a doua etapă poate fi denumită cunoaşterea realizată prin intermediul activării chakrei inimii. Fiinţele din lumea eterică spun că cele două etape desăvârşesc Lucrarea lui Iisus Hristos în om: „HRISTOS ÎN OM ŞI OMUL ÎN HRISTOS„.

Prin expresia „OMUL ÎN HRISTOS” se înţelege formarea plaselor mesianice, iar prin expresia „HRISTOS ÎN OM” se înţelege formarea şi activarea chakrei inimii.

Despre prima etapă a cunoaşterii întru Iisus Hristos, cunoaşterea sub plasele mesianice, am vorbit în capitolul anterior. Cunoaşterea sub plasele mesianice este o cunoaştere realizată prin inducţie spirituală. Repetând des Numele lui Iisus Hristos, oamenii se conectează prin inducţie Fiinţei Sale. Observat de la distanţă, un om care şi-a format corpul haric al plasei mesianice apare ca un ax luminos – axul este linia sa divină – înconjurat de un cerc format din lumină – plasele mesianice. Astfel, simbolul omului care-şi formează corpul haric al plaselor mesianice este cercul ce circumscrie o linie verticală.

A doua etapă a cunoaşterii întru Iisus Hristos se realizează prin activarea, petală cu petală, a chakrei inimii. Chakra inimii se formează, intră în funcţiune şi se activează doar în urma unei iniţieri de tip creştin, în care Rugăciunea inimii, „ Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul” este indispensabilă.

În momentul în care chakra iubirii este activată, apare instantaneu o linie orizontală de lumină, a doua linie divină, care străbate toate planurile cuantice, făcând legătura, prin om, între Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Iisus Hristos. A doua linie divină, linia orizontală ce trece exact prin chakra inimii, este identică ca luminozitate, culoare, sunet şi miros cu linia divină ce coboară din înalt şi trece prin spiritul omului.

Astfel, omul în care s-a desăvârşit Lucrarea lui Iisus Hristos, „HRISTOS ÎN OM ŞI OMUL ÎN HRISTOS„, este reprezentat simbolic printr-o cruce circumscrisă de un cerc. Cercul este semnul plaselor mesianice, ce înconjoară fiinţa aurică a omului ca un balon protector. Braţul vertical al crucii este linia divină şi, implicit, canalul Sushumna, iar braţul orizontal este a doua linie divină ce se formează prin activarea chakrei inimii. Privit din profil, un om care a realizat activarea chakrei inimii, apare în mod concret ca o cruce luminoasă, foarte strălucitoare, circumscrisă într-un cerc la fel de luminos.

Cunoaşterea întru Iisus Hristos este posibilă, deocamdată, la oamenii care au ajuns la limita clasei a patra a Şcolii vieţii, corespunzătoare tipului de corp duh auriu şi care s-au angajat pe drumul iniţierii creştine. La aceşti oameni, corpul duh nu îşi va mai modifica culoarea, din auriu în albastru, atunci când vor pătrunde în a cincea clasă, ci va rămâne la stadiul de auriu pentru totdeauna. Culoarea aurie a corpului duh va fi din ce în ce mai diafană, transformându-se progresiv într-un auriu-alb. Desigur, această categorie de oameni va urca în a cincea clasă, dar nu şi sub aspect coloristic al corpului duh, ceea ce indică o modificare substanţială a traseului evoluţiei umane. Această categorie de oameni, nu foarte numeroasă în ziua de astăzi, formează ceea ce în lumea eterică poartă numele de „Biserica lui Iisus Hristos”.

Cunoaşterea întru Iisus Hristos este potenţial accesibilă şi oamenilor situaţi în clasa a doua sau a treia a Şcolii vieţii – corpurile duh de culoare galbenă sau portocalie -, la fel cum este accesibilă şi oamenilor situaţi în clasa a patra sau a cincea. De fapt, de 2000 de ani, cunoaşterea întru Iisus Hristos a devenit accesibilă tuturor claselor. Astfel, pentru prima oară în istoria spirituală a umanităţii, prin contactul haric cu Iisus Hristos, prin intermediul plaselor mesianice şi, ulterior, prin formarea chakrei inimii, mântuirea este accesibilă tuturor categoriilor de oameni, din toate clasele. Cunoaşterea harică întru Iisus Hristos, formarea plaselor mesianice şi activarea chakrei inimii, reprezintă astfel noua cale directă sau noua paradigmă a muncii de dreaptă învăţătură.

Paradigma standard nu a fost abolită, dar, de 2000 de ani, oamenii au la dispoziţie o cale mai scurtă. Oamenii care o urmează pot pătrunde pe Poarta strâmtă a Împărăţiei lui Dumnezeu într-un răstimp mult mai scurt. Noua Cale este sub directa ocrotire şi îndrumare a Celui care a învins moartea: Iisus Hristos.

š Activarea chakrei ajna œ

Noua paradigmă a muncii de dreaptă învăţătură, instituită de către Iisus Hristos acum 2000 de ani, presupune, ca etapă obligatorie, alături de activarea chakrei inimii, şi activarea chakrei ajna, chakra situată între sprâncene, precum şi unirea în duh cu Iisus Hristos, concomitent cu primirea sa, cu drepturi depline, în Biserica nevăzută a Domnului.

Acestă etapă se desăvârşeşte în cadrul unei ceremonii desfăşurate în lumea eterică, ceremonie ce se desfăşoară numai la răsăritul Soarelui. Fiinţa umană căreia i se face ceremonia este adusă în faţa unei mulţimi de fiinţe din lumea eterică: fiinţe îngereşti, spirite ale naturii, oameni decorporaţi care deja fac parte din Biserica nevăzută a Domnului Iisus Hristos. Datorită capacităţilor spirituale pe care deja le-a dobândit, omul respectiv poate observa – prin clarvedere – tot ce se petrece în jurul său. În centrul tuturor fiinţelor care iau parte la ceremonie stă Domnul Iisus Hristos Cel Viu în Trupul de Slavă.

Cel care deschide această ceremonie este Îngerul Gabriel – „Cel ce ţine cheile Puterii„. Aşezat într-o poziţie simbolic-arhetipală, cu un picior pe pământ, celălalt picior pe apă, cu mâna dreaptă ridicată în sus, spre cer, Îngerul Gabriel ţine o alocuţiune chiar la începutul ceremoniei.

În decursul alocuţiunii sale, Îngerul Gabriel cheamă drept martori elementele naturii: cerul, apa, pământul. După ce se încheie ceremonia de acceptare, toate fiinţele prezente cântă un cântec numit ŞHONAH ŞAHEIII ONAŞ, în traducere liberă: „Lumina din afară a devenit una cu Lumina dinăuntru„.

În limba lumii eterice, numele lui Iisus Hristos este Şhonah. Expresia ŞHONAH ŞAHEIII ONAŞ folosită în limba lumii eterice are o semnificaţie specială, fiind identică cu cuvântul ŞŞHOO, adică EU, ACELAŞI.

Este interesant faptul că, atunci când sunt întrebate care este numele lor, oameni decorporaţi care formează Biserica nevăzută a Domnului Iisus Hristos, răspund prin cuvântul ŞŞHOO, adică EU ACELAŞI, care înseamnă în traducere liberă: „Eu sunt în toţi şi toţi sunt în mine, iar principiul care ne uneşte este Hristos„.

Apoi, omul respectiv este prezentat tuturor de către Iisus Hristos, pentru ca întregul cosmos să ştie că acel om a parcurs traseul evolutiv. Evenimentul central al ceremoniei din lumea eterică are loc în momentul în care Iisus Hristos, aflat în Trupul Său de Slavă, se apropie de acel om şi se contopeşte auric cu el. Pur şi simplu, Iisus Hristos pătrunde cu Fiinţa sa aurică în fiinţa aurică a omului respectiv şi rămâne acolo. Structura aurică a omului se contopeşte astfel cu structura aurică a lui Iisus Hristos Cel Viu în Trupul de Slavă.

Nimeni nu vede când Iisus Hristos iese din omul respectiv. Imediat după aceea, Iisus Hristos apare lângă acel om, ca şi cum ar veni dintr-o altă dimensiune. Acest moment unic poartă numele „HRISTOS ÎN OM ŞI OMUL ÎN HRISTOS„.

Omul căruia i s-a săvârşit această ceremonie dobândeşte caracteristicile lui Iisus Hristos. Vocea omului devine asemănătoare cu vocea blândă şi dulce a lui Iisus Hristos; privirea sa devine asemănătoare cu a lui Iisus Hristos: blajină şi înţelegătoare, ca şi cum ar vedea dincolo de veacuri şi de spaţii; zâmbetul omului devine asemănător cu zâmbetul lui Iisus Hristos: suav şi liniştitor, emanând o profundă bunătate, iubire şi înţelepciune; mersul omului devine asemănător cu mersul lin şi maiestuos, puţin aplecat spre stânga, al lui Iisus Hristos. Mimica sa, precum şi micile gesturi cotidiene devin asemănătoare cu ale lui Iisus Hristos – aşa cum pot fi remarcate în lumea eterică de clarvăzători şi, foarte probabil, aşa cum au fost remarcate de oamenii care l-au cunoscut direct pe Iisus Hristos, atunci când era în trup fizic, acum două milenii, în Palestina.

După ceremonie, chakra ajna a omului respectiv va deveni strălucitoare. Sfera mov din interiorul ajnei chakra va începe să pulseze intermitent în culoarea aramei şi în culoarea argintie. În momentul în care pulsează lumina de culoarea aramei, se aud sunete asemănătoare a mii de tuburi ce se ating între ele în bătaia vântului. În momentul în care pulsează lumina de culoarea argintie se aude un sunet asemănător clipocitului de apă; simultan se simte un miros asemănător pâinii înmuiate în vin roşu.

Practic, în urma acestei ceremonii, se poate spune că omul îl cunoaşte, în sfârşit, pe Iisus Hristos; cunoscându-L pe Iisus Hristos, omul se cunoaşte pe sine prin Iisus Hristos. Trebuie specificat că abia în acest stadiu un om îl cunoaşte cu adevărat pe Iisus Hristos. Până în acest moment, tot ce cunoaşte un om despre Iisus Hristos este doar vorbă în vânt, vânare de vânt. A cunoaşte nu înseamnă numai a auzi sau a citi ceva despre o anumită fiinţă, ci înseamnă identificarea totală cu acea fiinţă. Cunoaşterea întru Iisus Hristos înseamnă identificarea cu Fiinţa Sa. Identificându-se cu Iisus Hristos, omul se identifică cu toţi cei care, până în acel moment, s-au identificat cu El, astfel încât, poate spune, la fel ca şi ceilalţi: ŞŞHOO sau EU ACELAŞI (ŞHONAH este numele dat lui Iisus Hristos în lumea eterică).

În acest stadiu, omul află o mulţime de taine. Astfel, află ce este omul cu adevărat şi de ce se încarnează pe pământ, cine este Dumnezeu-Tatăl, cine sunt îngerii şi celelalte fiinţe spirituale, cine este Iisus Hristos şi ce rol au avut loc evenimentele de acum 2000 de ani din Palestina. De asemenea, omul află cine este Adversarul – Hallshithan – şi ce vrea el, cine este Lux sau Lucifer, de ce a căzut şi ce urmăreşte prin activitatea sa actuală. Identificarea omului cu Iisus Hristos, în momentul celebrării acestei ceremonii, este o taină atât de mare şi de neînţeleasă, la fel cum sunt şi răspunsurile la problemele enumerate mai sus. Prin mintea noastră actuală, chiar dacă le-am afla explicate de cineva, nu le-am putea înţelege, căci numai unirea în duh cu Iisus Hristos poate conferi adevărata cunoaştere.

Activarea artificială a chakrelor prin tehnicile de tip yoga nu conferă omului forţa de a menţine conştiinţa şi conştienţa la cotele necesare înţelegerii unei astfel de trăiri. Chiar dacă o chakră se activează prin repetarea unei mantre sau prin vizualizarea unei yantre, cunoaşterea rezultată este fragmentară, deoarece nu este susţinută de înţelegerea fenomenului. Este ca şi cum un om l-ar întâlni pe Iisus Hristos pe stradă, l-ar privi în faţă, dar nu l-ar recunoaşte. Iisus Hristos nu poate fi recunoscut de un om decât interior. Acesta este motivul principal pentru care, atunci când a fost întrupat, acum 2000 de ani, în Palestina, Iisus nu a fost recunoscut ca fiind Hristos, adică Unsul lui Dumnezeu, Mesiah, Unicul Fiu al lui Dumnezeu. Abia în momentul în care s-au contopit în duh cu Iisus Hristos prin coborârea Sfântului Duh în Ziua Cincizecimii, Apostolii au înţeles cu adevărat cine a fost Iisus din Nazareth, fiul tâmplarului Iosif şi al Mariei.

Dacă penultima etapă a noii paradigme a muncii de dreaptă învăţătură o constituie activarea chakrei ajna, act consfinţit prin ceremonia descrisă anterior, ultima etapă o constituie activarea chakrei sahasrara. Activarea chakrei sahasrara presupune o stare de conştienţă şi conştiinţă care nu are nimic în comun cu ce se cunoaşte actualmente pe pământ. Activându-şi chakra sahasrara prin acţiunea directă a Sfântului Duh, a treia Persoană a Sfintei Treimi, fiinţa umană introduce un element nou în cosmos – cunoaşterea completă.

Când are loc fenomenul activării chakrei sahasrara se produc o serie de fenomene aurice de mare amploare. Petalele de pe margini ale sahasrarei – petale care arată ca nişte pâlnii – îşi schimbă strălucirea, în timp ce petalele de pe mijloc se sting. Deasupra petalelor din mijlocul chakrei sahasrara se formează o sferă strălucitoare de lumină aurie. Această lumină aurie este amplificată de lumina Sfântului Duh.

În momentul activării chakrei sahasrara, Sfântul Duh se uneşte complet cu energia Kundalini, formându-se un fir de energie luminoasă pe toată lungime canalului Sushumna, de la baza coloanei vertebrale până în creştetul capului. Canalul Sushumna este inundat de acest fir luminos ca de un fulger orbitor. Prin activarea chakrei sahasrara toate planurile cuantice şi toate corpurile aurei se contopesc şi formează un singur conglomerat auric, pe care Îngerii Veghetori din lumea eterică îl numesc „Corp de diamant„.

Atingând această stare finală, omul va dobândi viaţa veşnică.

14

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ