KARMA – PROTAGONIŞTII JOCURILOR SORŢII

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

PROTAGONIŞTII JOCURILOR SORŢII

În mod concret, pe fondul exercitării liberului arbitru şi a bagajului karmic acumulat de oameni, se desfăşoară ceea ce putem denumi a fi Jocurile Vieţii şi ale Morţii. Orice Joc al Vieţii şi al Morţii, în afara fiecărui om, presupune implicarea celor două mari categorii de protagonişti: de-o parte, Fiii Luminii, de cealaltă parte Fiii întunericului. Raportând întregul proces la un singur om şi la un singur Joc, protagoniştii înfruntării dintre forţele cosmice la nivelul karmei nu sunt chiar atât de mulţi. Fiecare forţă acţionează prin reprezentanţi.

Fiii Luminii se manifestă prin intermediul acelor fiinţe îngereşti care au drept misiune ocrotirea directă a omului. Fiii Luminii se manifestă prin Îngerii Veghetori şi Îngerii Păzitori personali ai fiecărui om. La rândul lor, Fiii întunericului se manifestă în cadrul Jocurilor sorţii prin reprezentanţi, iar aceşti reprezentanţi sunt fiinţe “specializate” în acest tip de activităţi, denumite (de noi) Jokeri. Pot fi desmneaţi şi prin denumirile de Amăgitori sau Ispititori.

În cadrul unui Joc al Vieţii şi al Morţii, primele fiinţe din ierarhia Fiilor Luminii care se autosesizează sunt Îngerii Veghetori personali ai omului în cauză. Îngerii Veghetori, în afara faptului că se exprimă prin anumite semne exterioare – pe care omul, adesea, nu ştie cum să le interpreteze – sau prin anumite premoniţii scurte, se exprimă cel mai bine prin fiinţele umane cele mai apropiate de persoana în cauză: părinţii. Îngerii Veghetori îi sfătuiesc pe oameni, prin intermediul părinţilor, ce este mai bine să facă, ce lecţie de viaţă să înveţe pentru a putea progresa, cu ce prieten trebuie să iasă în oraş şi cu ce prieten nu trebuie, ce loc de muncă să aleagă din două sau din mai multe oferte care, paradoxal, după o lungă perioadă de aşteptare, se ivesc “miraculos” etc. În lipsa părinţilor, Îngerii Veghetori se pot exprima uneori prin intermediul rudelor apropiate, iar dacă nici acest lucru nu este posibil într-o situaţie dată, se exprimă prin cunoscuţi sau prin necunoscuţi – ori prin cuvinte auzite “întâmplător”. Acelaşi lucru se poate spune şi despre Îngerii păzitori, care se exprimă mai cu seamă mental, prin senzaţii, sentimente, predispoziţii, intuiţii etc. Omul este însă suveran; are liberul arbitru. El este cel care alege o cale sau alta.

În cadrul Jocurilor Vieţii şi ale Morţii, în afara Îngerilor Veghetori şi a Îngerilor Păzitori, omul este ajutat în mod direct şi de o altă fiinţă îngerească importantă: Îngerul Ocrotitor. Îngerul Ocrotitor este o fiinţă îngerească din categoria Fiilor Luminii, situată ierarhic pe o treaptă mai înaltă decât Îngerii Veghetori. Îngerii Ocrototitori sunt subordonaţi direct Domnilor Karmei: Bătrânii. De fapt, Îngerii Ocrototitori sunt prezenţi şi la Judecata de după moarte a fiecărui om. Îngerii Ocrotitori sunt fiinţe îngereşti cu aspect bărbătesc; au părul argintiu, ochii argintii fără iris, depăşesc doi metri înălţime şi au o atitudine binevoitoare şi paşnică. Sunt înveşmântaţi în robe strălucitoare, încinse cu un brâu lat. Poartă în picioare sandale asemănătoare cu cele romane, dar infinit mai frumos lucrate. Între sandalele lor şi solul lumii eterice se nasc neîncetat flame şi fulgere strălucitoare, ce interacţionează cu aura omului. În timp ce Îngerii Veghetori sunt repartizaţi de către instanţele cosmice unui singur om, Îngerii Ocrotitori au un perimetru de acţiune foarte bine delimitat, care nu ţine cont de oameni, ci de o zonă geografică. Această zonă are întinderea unui cvartal de blocuri, unui cartier mediu în marile oraşe, a unei mici aşezări rurale etc. Îngerii Ocrotitori se manifestă în cadrul perimetrului stabilit, îngrijindu-se de toţi oamenii care trăiesc acolo. Îngerii Ocrotitori se exprimă în funcţie de încărcătura energetică a pământului în care îşi desfăşoară activitatea.

Rolul principal al Îngerii Ocrotitori este de a constitui o contra-forţă la acţiunile fiinţelor întunecate. Alături de răspunsurile primite de la Îngerii Veghetori, multe din răspunsurile pe care le primeşte omul de-a lungul vieţii provin şi de la Îngerii Ocrotitori, în funcţie de împrejurări. În timp ce Îngerii Veghetori dau răspunsuri omului în mod direct prin intuiţii sau senzaţii, ori în mod indirect prin intermediul părinţilor, Îngerii Ocrotitori sunt cei care dau răspunsuri prin intermediul evenimentele cotidiene. De fapt, Îngerii Ocrotitori potrivesc temporal şi spaţial, după o ştiinţă înaltă, evenimentele care se produc în perimetrul propriu. În general, oamenii spun că este o “coincidenţă” faptul că se întâlnesc cu o cunoştinţă oarecare atunci când au nevoie de un sprijin material, dar aceasta este rodul activităţii Îngerului Ocrotitor care are în primire locul respectiv. Din punct de vedere statistic-probabilistic este aproape imposibil ca un om să întâlnească o cunoştinţă oarecare pe stradă, chiar în momentele în care are nevoie de ea. În timp ce Îngerii Veghetori ai unui om ţin cont de interesele imediate ale protejatului lor, Îngerii Ocrotitori, ca reprezentanţi direcţi ai Domnilor karmei, se îngrijesc ca evenimentele să se desfăşoare potrivit Ordinii cosmic-divine şi Firii Lucrurilor.

Îngerii Ocrotitori ajută în mod direct oamenii la cererea expresă a Îngerilor Veghetori. Uneori, în cadrul unor evenimente dramatice, Îngerii Ocrotitori pot induce omului o anumită stare specială, astfel că omul – de exemplu, în cazul unui accident de maşină – acţionează într-o fracţiune de secundă pentru a se salva. În aceste cazuri, Îngerii Ocrototitori colaborează îndeaproape cu Îngerii Veghetori ai omului, fiind cei care cunosc cel mai bine caracteristicile pământului din locul respectiv. Trebuie să recunoaştem totuşi că nu se poate şti cu precizie dacă cei care acţionează în mod direct în astfel de situaţii limită sunt Îngerii Veghetori ori Îngerii Ocrotitori. După ce un om este salvat prin acţiunea directă a Îngerilor Ocrotitori, dacă sunt atenţi, cei din jur pot percepe o aromă pregnantă de tămâie.

Contrapartea întunecată a Îngerilor Ocrotitori este formată din reprezentanţii Fiilor întunericului: Jokerii (Ispititorii sau Amăgitorii). Jokerii sunt acele fiinţe luciferice care aduc oamenilor, în mod direct şi nemijlocit, ispitele. Ei sunt acei reprezentanţi întunecimii care pornesc roata Jocurilor, făcând prima mutare pe eşichierul destinului unui om.

Jokerii sunt de două feluri: unii sunt îngeri căzuţi din categoria Dree (dracii), iar ceilalţi sunt spirite întunecate ale naturii, Lorehh (demonii). Jokerii-Dree influenţează cu predilecţie corpul astral, corpul mental şi, prin derivaţie, sufletul oamenilor; la rândul lor, Lorehh, spiritele întunecate ale naturii, influenţează corpul emoţional şi corpul eteric. Ca înfăţişare sub care se manifestă în lumea eterică, Jokerii-Dree sunt fiinţe de formă umanoidă, cu statură impozantă – majoritatea depăşesc doi metri. Au ochii complet negri, lucioşi, fără iris, şi părul negru, foarte drept, precum un arici, aranjat oarecum ca punk-iştii de astăzi, care par a-i avea ca model, în mod inconştient. Jokerii au un fel de tic: după ce realizează cu succes un Joc al Sorţii, îşi dau cu mâna, pe spate, cu un gest rapid, părul ţepos şi drept, rânjind satisfăcuţi. Pe cap, Jokerii poartă mici coroniţe din lumină, ce reprezintă însemnele aurice ale poziţiei ierarhice. Din coroniţele de lumină ale Jokerilor, care au de regulă culoarea galbenă sau roz, se formează fulgere multicolore, ca nişte limbi de foc, care afectează aura oamenilor.

Dacă Jokerii-Dree au, cel puţin în lumea eterică, fizionomii acceptabile, Jokerii- Lorehh, demonii, au înfăţişări înspăimântătoare – combinaţii imposibil de descris între forma umană şi forme animaliere. Jokerii-Lorehh sunt legaţi cu predilecţie de activitatea sexuală a oamenilor, care este domeniul lor principal de acţiune. Orice adulter, orice viol, orice perversiune sexuală, orice act sexual realizat în grup (“în grup”: cu mai mulţi parteneri simultan) are în spate un Joker-Lorehh. Atunci când apar crime pasionale, torturi sau sinucideri este vorba tot despre influenţele Jokerilor-Lorehh. În schimb, Jokerii-Dree sunt prea demni pentru a se coborî la un astfel de nivel. Ei caută să introducă omul în situaţii imposibile, chiar şi prin ridicarea temporară pe culmile succesului, pentru a le distruge sufletul. De aceea, domeniul lor de acţiune este corpul astral şi corpul mental. Jokerii-Dree acţionează pentru ca omul să se autodistrugă singur.

Activitatea Jokerilor Dree şi Lorehh este destul de simplă. De fapt, tot ceea ce fac fiinţele întunecate este extrem de simplu. Fiind atât de simplu, este şi foarte eficient. Activitatea lor are efecte devastatoare asupra oamenilor. Jokerii profită de trăsăturile de caracter negative ale omenilor şi îi ispitesc. Totuşi, nu Fiii întunericului, prin Jokeri, sunt cei care declanşează un Joc, ci oamenii înşişi.

Oamenii sunt cei care declanşează Jocurile Sorţii, prin propriul lor liber arbitru – prin alegere. În momentul efectiv al alegerii, nici o fiinţă omenească nu este influenţată de vreo fiinţă transfizică – fie luminoasă, fie întunecată. În momentul alegerii, oamenii emit o energie de intenţie, o pharismah. Această energie pharismah se propagă instantaneu în tot cosmosul; dacă energia pharismah este pozitivă, intră în rezonanţă cu Fiii Luminii, dar dacă este întunecată – are la bază mânia, furtul, adulterul etc – intră în sintonie cu Fiii Întunericului. Energia pharismah întunecată este cea care-l face atent pe un Joker de intenţiile unui om. Abia după ce un om a ales să se comporte într-un anumit mod, prin liberul său arbitru şi, implicit, prin emiterea unei energii pharismah, începe un Joc al Morţii. Fiecare Joc se produce în funcţie de valoarea energetică a acţiunii omului.

Fiecare acţiune a unui om, rezultată în urma unei deliberări interioare, neinfluenţate de nici o forţă cosmică, are o anumită încărcătură sau valoare energetico-informaţională. O acţiune bună, aflată în concordanţă cu legile cosmice, cu Firea Lucrurilor, pune omul în rezonanţă energetico-informaţională cu Fiii Luminii. Orice acţiune greşită, aflată în dezacord cu legile cosmice, pune omul în rezonanţă energetico-informaţională cu Fiii Întunericului – cu Dree sau cu Lorehh. Jokerii nu acţionează decât după ce omul a ales, făcând uz de liberul său arbitru şi a acţionat într-un sens sau în altul. De aceea, ar fi o eroare foarte mare atribuirea tuturor nenorocirilor de pe lume Jokerilor; doar oamenii sunt responsabili de ceea ce se petrece, întrucât prin actele lor în dezacord cu Legile cosmosului, permit Jokerilor să acţioneze asupra lor. În momentul în care, într-o împrejurare oarecare a vieţii, un om manifestă, în mod concret, o tendinţă negativă – de exemplu, mânia, ura, dorinţa de a-şi însuşi bunul altuia -, Jokerul vibrează instantaneu cu acea caracteristică negativă şi se înfiinţează la “datorie”, ca de nicăieri, alături de omul respectiv. Este, desigur, vorba despre o relaţie energetico-informaţională realizată prin rezonanţă.

Uimitor, în astfel de cazuri, fiinţele Ashpan, Cei reîntorşi, se împotrivesc din răsputeri acţiunii Jokerilor, ceea ce este absolut firesc, dacă avem în vedere faptul că, dispărând omul, aceste fiinţe nu se mai pot elibera. Orice distrugere a corpului material afectează fiinţele Ashpan, care se împotrivesc cât pot, avertizând adesea omul asupra pericolelor. Ashpan cunosc cel mai bine metodele de acţiune ale Jokerilor – în “existenţa” anterioară, şi ele au făcut acelaşi lucru – şi oferă omului cele mai bune modalităţi de salvare.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ