KARMA – MODIFICAREA NIVELULUI EXISTENŢIAL

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

MODIFICAREA NIVELULUI EXISTENŢIAL

 

În mod concret, Jocurile Morţii au drept scop final despărţirea totală a omului de Dumnezeu.

În lumea eterică se vorbeşte despre trei feluri de moarte, rezultate din Jocurile Morţii. Primul fel de moarte este “moartea fizică”, al doilea fel de moarte este “moartea sufletului” – termen care desemnează, de fapt, furarea sufletului, imediat după momentul morţii, de către fiinţele întunecate -, iar al treilea fel de moarte este “despărţirea de Dumnezeu”; aceasta din urmă se produce în condiţiile în care sufletul moare de două ori consecutiv, două reîncarnări la rând (adică este furat, imediat după moarte de fiinţele întunecate; acest subiect va fi descris pe parcursul acestei cărţi). În momentul în care se produce despărţirea de Dumnezeu, care este al treilea fel de moarte, dispare linia divină a omului în cauză.

Totuşi, cel puţin teoretic, oamenii care-şi pierd linia divină, deci suferă al treilea fel de moarte, despărţindu-se de Dumnezeu, mai au o şansă. A doua linie divină, care se formează de două mii de ani prin activarea chakrei inimii, rămâne o posibilitate pe care, teoretic, orice om poate să o transforme în realitate şi să fie salvat.

Pentru provocarea uneia dintre cele trei feluri de moarte, Jokerii realizează acţiuni concretizate în Jocuri ale Morţii. Acţiunile Jokerilor sunt realizate în funcţie de caracteristicile oamenilor.

În primul rând, trebuie reiterat faptul că Jocurile Morţii se fac în funcţie de alegerea omului. Omul mai întâi alege prin exercitarea liberului arbitru şi abia după aceea se manifestă Jokerul. Nici un Joker nu poate începe un Joc decât dacă omul îşi dă acceptul. Omul îşi dă sau nu acceptul prin intermediul acţiunilor sale, rezultate în urma exercitării liberului arbitru. Dacă omul n-ar alege nedreptatea, ura, mânia, violenţa şi nu ar răspunde la rău cu rău, dacă omul ar respecta principiul fundamental după care trebuie să se ghideze, acela de a se comporta cu alţii doar în modul în care doreşte să se comporte alţii cu el, n-ar exista nici un fel de acţiune potrivnică a unui Joker ori a oricărei alte fiinţe. În asemenea condiţii, Jokerii ar rămâne fără activitate. Ar fi eliminaţi din joc – ar primi cartonaşul roşu.

În al doilea rând, Jocurile Sorţii se fac în funcţie de nivelul energetic şi spiritual general al omului, de culoarea corpului său duh şi, implicit, de nivelul urcării energiei de viaţă pe canalul Sushumna, potrivit paradigmei standard a Şcolii vieţii. Ispitele care se pun înaintea unui om situat la nivelul corpului duh corespunzător culorii portocalii sau galbene nu sunt identice cu ale unui om situat la nivelul auriu.

În al treilea rând, Jocurile Sorţii se fac în funcţie de tendinţele karmice – fie manifestate, fie aflate doar la nivel subliminal, al subconştientului omului în cauză. Tendinţele karmice sunt abil exploatate de Jokeri, care mută primii pe eşichierul Jocului Sorţii.

În al patrulea rând, Jocurile Morţii se fac în funcţie de modul în care este structurat corpului astral al omului. Corpul astral reflectă felul în care, de-a lungul vieţii, omul a primit ceea ce avea nevoie de la viaţă şi de la semeni: iubirea, atenţia sau aprecierea celor din jur, începând de la soţie sau copii, de la părinţi la colegii de joacă, de şcoală sau de muncă.

În fine, în al cincelea rând, Jocurile Vieţii şi ale Morţii se fac în funcţie de nivelul energetic general al karmei omului în cauză. Omul, ca persoană supusă sorţii, are un nivelul energetic format din suma tuturor faptelor sale, dar şi a tuturor Jocurilor în care s-a implicat. Fiecare acţiune a omului are o anumită valoare energetico-informaţională. Soarta generală – karma propriu-zisă – este suma tuturor energiilor rezultate din actele pe care omul însuşi le-a săvârşit. După modelul descompunerii vectorilor din fizică, soarta este formată din rezultanta tuturor forţelor vectoriale. De la naştere la moarte, omul dobândeşte o rezultantă energetică a tuturor acţiunilor sale – ceea ce, de fapt, poartă numele de karma.

Problemele în ceea ce priveşte rezultanta energetică a karmei unui om, încep, de fapt, chiar înaintea naşterii, la câteva săptămâni după momentul concepţiei, când spiritul acelui om ocupă trupul mamei, în funcţie de structura aurică a mamei. Dacă procesul naşterii s-ar desfăşura în mod natural, fără a exista forţe potrivnice, o dată cu prima respiraţie, omul ar trebui să aibă karma în funcţie de nivelul de dezvoltare al corpului său duh şi în conformitate cu impulsurile karmice, care se manifestă la nivelul petelor karmice ale acestuia. Dacă omul ar păstra nealterată karma cu care s-a încarnat, evenimentele vieţii ar trebui să aibă o anumită continuitate şi să se desfăşoare extrem de lin. De asemenea, dacă omul ar păstra nealterată karma cu care s-a încarnat, în mod normal, fiecare om ar trebuie să se manifeste în concordanţă cu rezultanta energetică generală a karmei, în concordanţă cu nivelul de dezvoltare al corpului său duh şi în concordanţă cu modul în care respectă Legile divine – care constituie Ordinea cosmică sau Firea Lucrurilor. Mai mult decât atât: dacă omul ar păstra nealterată karma cu care s-a încarnat, soarta ar trebui să îi ofere bogăţie, putere, sănătate, prieteni, relaţii sociale ori de familie, în funcţie de nivelul său energetic global. În acest context, trebuie înţeles că evenimentele vieţii unui om nu sunt întâmplătoare, ci sunt în concordanţă perfectă cu bagajul karmic al omului şi cu nivelul său de dezvoltare spirituală. Există o rezonanţă perfectă între caracteristicile energetice ale karmei omului şi cele ale evenimentelor pe care viaţa le pune înaintea sa; sau, altcumva spus, între nivelul energetico-informaţional global al omului şi ceea ce i se întâmplă. Omul singur atrage soarta, în consonanţă cu ceea ce este el la un anumit moment.

Totuşi, acest proces nu se produce în modul lin descris anterior, datorită faptului că forţa potrivnică reprezentată de Jokeri încearcă, prin orice mijloace, să împiedice procesul natural al desfăşurării destinului individual. Din acest punct de vedere, se poate spune că omul este un circuit oscilant deschis care atrage din mediu, după principiul diapazonului, evenimentele, Jokerii şi Jocurile cu care este în rezonanţă. În funcţie de nivelul său energetic rezultat din suma actelor sale, omul este atras în Jocurile cu care este compatibil.

Un Joker care conduce un Joc poate fi asemănat cu un magnet care atrage tot ce este asemănător ca vibraţie energetică. Fiecare acţiune eronată a unui om deschide posibilitatea intervenţiei unui Joker compatibil. Rezultatul imediat al unui Joc început de Jokeri este coborârea omului de pe nivelul energetic al karmei cu care s-a întrupat pe un nivel inferior. În acest caz, omul nu mai poate primi ceea ce, în condiţiile anterioare, avea capacitatea de a primi. Prin coborârea nivelului energetic, omul pierde ceea ce avea înainte şi, în loc de a se dezvolta spiritual sau de a se propăşi material, cade în situaţii defavorabile. În acest ultim caz, schimbarea aduce nefericire şi evenimente neplăcute.

Fiecare dintre noi, oamenii, am avut, de multe ori, de-a lungul vieţii, senzaţia difuză că un eveniment la care am participat şi la care am luat o anumită decizie ne-a schimbat existenţa într-un mod radical. De fapt, decizia pe care am luat-o, a condus la o nouă situaţie existenţială – la un nou nivel energetic general – diferită de cel anterior. Noul nivel energetic general a atras, din acel moment, evenimente de viaţă corespunzătoare.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ