KARMA – DESFĂŞURAREA UNUI JOC AL SORŢII (2)

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

DESFĂŞURAREA UNUI JOC AL SORŢII

(2)

ADULTERUL

Al doilea exemplu prin intermediul căruia se poate înţelege mecanismului de punere în aplicare a unui Joc al Vieţii şi al Morţii şi a schemei de principiu a activităţii unui Joker, este cel al adulterului.

După cum s-a putut remarca, de-a lungul cărţii am pus un accent deosebit asupra aspectelor sexuale, şi am ales să vorbim despre ele pentru simplul motiv că aceste aspecte constituie nivelul primar, fundamental, pe care se construieşte eşafodajul multor tipuri de Jocuri ale Morţii. De fapt, marea majoritate a Jocurilor Morţii pornesc de la aspectele sexuale. Astfel, dincolo de ipocrizia şi minciuna cu care, de multe ori, este învăluit subiectul în sine, trebuie remarcat cu luciditate faptul că, din moment ce aspectele sexuale reprezintă temelia pe care este clădit tot restul, este de la sine înţeles că trebuie să le acordăm locul şi rolul pe care le merită în ecuaţia vieţii. Actul sexual este un act sacru – iar acest aspect este foarte clar stipulat în Legile cosmosului. Dacă sexualitatea reprezintă temelia existenţei omului în lumea materială, adulterul reprezintă – după cum afirmă fiinţele din lumea eterică – baza de pornire a tuturor Jocurilor Morţii şi a tuturor nefericirilor omeneşti.

Subiectul principal al acestui exemplu este un bărbat.

Să ne imaginăm aşadar că avem în faţa ochilor minţii un bărbat oarecare, de condiţie medie: nici frumos, dar nici urât, căsătorit de câţiva ani, răstimp în care nu şi-a înşelat soţia. Să ne imaginăm că respectivul bărbat are un copil în vârstă de cinci ani, că are o slujbă cât de cât sigură, care-i asigură un trai relativ decent.

Bărbatul în cauză nu are defecte foarte mari, este om de casă, îşi iubeşte soţia şi are grijă de ea. La rândul ei, soţia îşi iubeşte soţul şi nu l-a înşelat de-a lungul căsătoriei. Totuşi, la fel ca în orice altă căsnicie din ziua de astăzi, nu totul este perfect, astfel că soţia se simte uneori neglijată, căci soţul munceşte mult şi vine seara obosit de la locul de muncă. În sinea ei, soţia acceptă faptul că orice confort trebuie să aibă un preţ, astfel că este preocupată mai mult de treburile cotidiene şi de menaj, decât de a-şi arunca ochii în “ograda” vecinilor.

Pe fundalul tendinţelor karmice subconştiente ale bărbatului în cauză, tendinţe datorate în mare parte “binefacerilor” societăţii de consum din ziua de astăzi şi prezentării pe toate canalele media a fel de fel de vampe cu titulatura de “vedete” sau “dive”, mai mult sau mai puţin apetisante, mai mult sau mai puţin îmbrăcate, dar care în fond nu sunt decât nişte târfe ordinare virusate până în măduva oaselor (majoritatea posedate aproape total de fiinţe Lorehh eterice de orientare sexuală), Jokerul din exemplul nostru începe un Joc al Morţii, prin ceea ce s-ar putea numi – şi, de fapt, aşa se numeşte în lumea eterică – o “bătaie la poartă”.

“Bătaia la poartă” (este vorba despre “poarta inimii”) este consecinţa unei “cercetări a inimii”, în urma căreia omul în cauză emite o energie pharismah negativă. “Bătaia la poartă” este semnalul că Jokerul vrea pierzania omului respectiv şi, în acelaşi timp, constituie prima mutare într-un nou Joc al Morţii. În cazul de faţă, bătaia la poartă reprezintă preludiul unui adulter, preludiu materializat prin prezentarea “obiectului” dorinţei.

Să ne imaginăm acum că, într-o călduroasă după-amiază de vară, bărbatul respectiv observă pe stradă o femeie care posedă o zestre de sex-appeale destul de modestă; datorită faptului că este vară, iar costumaţia femeii se reduce la o rochie sumară, în bărbat se aprinde ceva ce ar semăna cu comportamentului ancestral al vânătorului din timpurile de odinoară. Auric, totul se rezumă la o străfulgereare rapidă la nivelul corpului emoţional şi astral şi la o strălucire intensă, dar de scurtă durată, a cîmpului eteric ce învăluie aparatul sexual. Mintea bărbatului este străfulgerată de un gând care, tradus într-un limbaj decent, ar suna astfel: “ce experienţă interesantă ar fi o noapte alături de femeia aceasta”. Prudent, bărbatul se uită în stânga, se uită în dreapta, dar îşi continuă drumul, fără să încerce ceva în acest sens.

Comportarea bărbatului este, pentru Joker, un răspuns: nici nu, nici da, întrucât bărbatul respectiv este, desigur, doar “căldicel” (cei “reci” sunt capabili să se înfrâneze, cei “fierbinţi” se înfrânează cu greu, iar cei “căldicei” sunt nehotărâţi, oscilând mereu între cei doi poli). Comportamentul bărbatului este totuşi un răspuns pentru Joker.

După câteva zile, într-o altă împrejurare, în anturajul în care se învârte acest bărbat apare, ca din senin, o altă femeie. De această dată, scopul venirii ei în acel anturaj este precis. De condiţie modestă, dar cu o doză apreciabilă de frustrare, rezultată în urma unei căsătorii nereuşite, o astfel de femeie este un pericol public. Dispusă să privească în tavan în compania oricui are dispoziţia de a-i asculta păsul, dar cu dorinţa inconştientă de a le distruge şi altora mariajul, femeia îşi întinde tentaculele energetice prin prezentarea propriei oferte: un sex-appeale debordant.

Deja “aprins” de evenimentul petrecut cu doar trei zile în urmă, pe care nici măcar nu şi-l aminteşte, bărbatul este încă nehotărât (poate că unii cititori se întreabă de ce tragem atât de mult de situaţie, care în fond se poate rezolva foarte rapid; la urma urmei, este doar un exemplu derulat “cu încetinitorul”). Jokerul nu se nelinişteşte doar dintr-un motiv atât de banal, ci aşteaptă răbdător.

În tot acest timp, Îngerii Veghetori, Îngerii Păzitori şi Îngerul Ocrotitor lucrează febril. Când bărbatul se apropie de noua cunoştinţă feminină, cu scopul vădit de a lega un dialog, sună telefonul celular. Este chiar soţia, care-i aminteşte soţului să nu uite să facă cumpărăturile. În acel moment, “întâmplător”, peste imaginea vizuală a femeii din faţa sa, a formelor suple şi apetisante, bărbatului i se suprapune imaginea vizuală a soţiei. Câteva fracţiuni de secundă, bărbatul poate avea un moment de “visare”, în care corpul conştiinţei se mută la marginea corpului astral – ceea ce aduce în conştiinţa bărbatului imagini de la cununie sau din momentele intime ale convieţuirii cu soţia. Bărbatul îşi mai poate aminti, printr-un flash de memorie, cum a fost îngrijit, bolnav fiind, de soţie, sau cum îşi plimba copilul de mână sau cum îl învăţa să meargă.

Totuşi, bărbatul se decide să continue avansurile, dar în momentul în care îşi scoate cartea de vizită pentru a o înmâna femeii din faţa lui, îi pică, “întâmplător”, poza soţiei şi a copilului din portmoneu.

Un moment desigur delicat pentru bărbatul în cauză, dar câtor bărbaţi nu li s-a întămplat ceva de acest gen, de-a lungul existenţei ? Ghinion, spun unii, dar poate că evenimentul cu pricina a avut alt rol decât se crede. Mai mult decât atât, în chiar această perioadă de timp, acasă, soţia are un presentiment ciudat şi devine neliniştită.

Toate aceste evenimente, care se petrec la nivel fizic, reflectă ceea ce se petrece dincolo de spaţiu, dincolo de timp şi dincolo de oameni – la un nivel extrem de subtil. Totul reprezintă o punere în scenă, printr-un scenariu existenţial de tipul unui Joc al Morţii, de un regizor nevăzut: Jokerul. Femeia însăşi s-a prezentat la “datorie” în faţa bărbatului din exemplul nostru, abil manipulată de Joker; de altfel, femeile de acest gen sunt cel mai adesea sub stăpânirea unui Joker, care le trimite într-un loc sau altul, acolo unde se impune prezenţa lor: în locurile unde se strică căsniciile.

Evident, Jokerul nu avea de ce să intervină dacă bărbatul din cazul nostru nu prezenta “simptomele” – tendinţele karmice – ce predispun la adulter. Nu Jokerul a declanşat acţiunea, ci bărbatului căruia i s-au aprins ochii (şi nu doar ochii) după ceea ce nu-i aparţine. Jokerul a fost doar “sunat” pe firul scurt de bărbatul în cauză şi s-a înfiinţat la datorie, punând totul în scenă. Jokerul nu acţionează decât după ce omul însuşi, prin liberul său arbitru, decide.

În mod firesc, fiinţele îngereşti care protejează omul se manifestă, la rândul lor, prin atenţionări subtile. Totuşi, niciunul dintre avertismentele Îngerilor Veghetori – apelul soţiei prin telefon, căderea pozei din portmoneu etc – nu are efectul scontat întrucât, chiar în acel moment, Jokerul scoate asul din mânecă – ceea ce constituie următoarea etapă a Jocului: îmbrăcată într-o rochie scurtă şi vaporoasă de vară, femeia respectivă se apleacă, face o mişcare bruscă sau face un semn cu degetul într-un anumit mod, arătându-şi disponibilitea.

Următoarea etapă a Jocului iniţiat de Joker – sau următoarea mutare pe tabla de şah a Jocului – reprezintă, practic, “prinderea” bărbatului: pe fondul imaginii pe care o are în faţă, o femeie care se apleacă, arătându-şi disponibilitea, bărbatul îşi aminteşte de toate eşecurile sale, de toate momentele în care, până la căsătorie sau chiar după, a fost respins de o femeie. Paralel, are presentimentul unor experienţe sexuale incitante. Următoarea etapă a Jocului, care se impune de la sine, este alegerea finală: bărbatul trebuie să decidă.

De regulă, pentru bărbat există un timp de meditat asupra subiectului. În acest timp, Îngerii Veghetori trimit o mulţime de semne: pasaje citite într-un ziar pe care bărbatul îşi aruncă ochii din întâmplare, sfaturi primite de la alţii, discuţii auzite pe stradă despre boli venerice sau despre familii care se destramă etc. În momentul în care alegerea a fost făcută, bărbatul nu mai este deranjat de nimeni: nu mai primeşte avertismente din partea Îngerilor Veghetori. Doar cei situaţi pe un nivel superior culorii galben 5-7 a corpului duh au de întâmpinat anumite dificultăţi. Aceştia au senzaţia că ceva nu merge. Mai mult decât atât, apare mereu ceva, care împiedică realizarea a ceea ce şi-au propus. Când să meargă la întâlnire cu noua cunoştinţă feminină, bărbatul pierde tramvaiul, face pană de cauciuc la automobil, este chemat de urgenţă la serviciu, trimis într-o misiune ori într-o delegaţie sau, într-un caz extrem, se îmbolnăveşte copilul sau soţia.

Trecând şi peste oricare dintre aceste impedimente, cu un buchet de flori şi o sticlă de vin în mână, bărbatul se prezintă totuşi la uşa femeii. Fireşte, este aşteptat în pragul uşii, iar parfumul ce se insinuează în aer, de exemplu, o imitaţie de Channel, precum şi ţinuta lejeră a femeii – preludiul unei … aventuri – au darul de a-i risipi ultimele ezitări şi de a amorţi presentimentele.

În acest răstimp scurt se consumă următoarea etapă a Jocului. Pentru evitarea căderii în plasa întinsă de Joker, Îngerii Veghetori ai bărbatului se roagă – ei înşişi – către Dumnezeu. Acest eveniment se numeşte în limbajul Îngerilor Veghetori “întâia rugăciune pentru suflet”.

În această fază a Jocului se produce un eveniment surprinzător. Datorită rugăciunii Îngerilor Veghetori, – aceasta se produce, repetăm, numai în cazul în care bărbatul are un corp duh de culoare superioară galbenului 5-7 – între aura bărbatului şi aura acestora se formează o diferenţă de potenţial. La bărbaţii al căror corp duh este superior culorii galben 5-7 se formează, de altfel, şi o diferenţă de potenţial între nivelul general energetic propriu şi nivelul energetic al Jocului.

În momentul rugăciunii Îngerilor Veghetori se produce o perturbare serioasă a aurei bărbatului, care se manifestă, cel mai adesea, printr-o senzaţie de greaţă sau chiar de vomă – care pot fi atribuite unei eventuale şi banale indigestii. Mai mult decât atât, bărbatului “i se taie”, adică îi dispare erecţia în perioada respectivă. Pe deasupra, imaginea formată foarte subtil de Joker prin intermediul femeii începe să se strice: bărbatul îşi dă seama că femeia din faţa sa nu este atât de frumoasă şi de apetisantă precum părea la început. Bărbatul începe să-i descopere femeii diferite defecte: nasul prea mare, gura uşor strâmbă, picioarele prea groase, sânii plaţi, celulita evidentă etc.

De multe ori, însă nici rugăciunile Îngerilor Veghetori, nici efortul celorlalte fiinţe îngereşti, nu pot întoarce bărbatul, iar în noua etapă a Jocului are loc împreunarea sexuală – adulterul.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ

 ROG PE CEI CARE DORESC SĂ FOLOSEASCĂ ÎN VREUN FEL INFORMAŢII DE PE ACEST SITE, SĂ INDICE LUCRAREA ŞI AUTORUL