CRUCEA DE OM – IUBIREA, SPERANŢA, CREDINŢA

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

SECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

CALEA HRISTICĂ :

IUBIREA, SPERANŢA, CREDINŢA

Cel mai îngrijorător este faptul că multe din disciplinele considerate astăzi că servesc „evoluţiei spirituale” – precum tehnicile yoga – nu reprezintă decât mijloace prin care practicantul îşi perturbă evoluţia spirituală, în loc să şi-o desăvârşească. Tehnicile yoga de astăzi sunt continuatoarele vechii Căi ale zeilor. La fel ca la acei oameni din vechime, care urmau vechea Cale a zeilor, şi în ziua de astăzi, la mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga se poate remarca o creştere disproporţionată a corpului mental inferior, în detrimentul corpului astral.

Acest fapt, în mod eronat, este interpretat de mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga ca fiind „evoluţie spirituală”. Din păcate, nu este vorba despre nici un fel de evoluţie spirituală, ci despre o cale ce nu duce nicăieri; din punctul de vedere al configuraţiei aurice, păstrând proporţiile, mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga din ziua de astăzi se aseamănă cu acei oameni din vechime care, la un moment dat, sub influenţa lui Lucifer, au ridicat mâna împotriva Îngerilor şi a celorlalţi fraţi ai lor.

După cum afirmă Îngerii Veghetori din lumea eterică, prin formarea corpurilor aurice superioare – corpul mental superioar şi corpul spiritual – direct din corpul mental inferior, tipurile actuale de yoga scot omul de sub influenţa lui Iisus Hristos şi îl mută sub influenţa directă a lui Lucifer. În acest mod se realizează o influenţare aurică, bazată pe principiul transmiterii aurice a informaţiei, dar de sens opus celei realizate prin formarea plaselor mesianice.

Pentru a preîntâmpina acest fenomen auric dezastruos, are loc o vie activitate în lumea eterică, la care participă îngerii din ierarhia Fiilor Luminii şi, în mod direct, Domnul Iisus Hristos. Impulsul fundamental al formării corpului mental superior şi corpului spiritual direct din corpul astral la toţi oamenii a fost imprimat acum 2000 de ani, în „ziua cea mai lungă a umanităţii”; el a aparţinut Sfintei Maici a lui Dumnezeu, Preacurata Fecioară Maria.

šEvenimentele petrecute acum 2000 de ani, în special cele desfăşurate în ziua morţii pe cruce a lui Iisus Hristos, în „ziua cea mai lungă” (dar şi cea mai neagră) a istoriei umanităţii, au sădit impulsul pentru ca, de atunci înainte, în mod absolut natural, corpul mental superior şi corpul spiritual să se formează direct din corpul astral, iar nu din corpul mental inferior.

Din acel moment, se poate vorbi despre omul cel nou, care este radical diferit de omul din vechime. (Evident, este vorba de cazul în care omul nu recurge, în mod conştient şi voluntar, prin liberul său arbitru, la soluţii forţate, precum practicarea unor tehnici iniţiatice ce se opun acestei tendinţe.)

Impusul fundamental care a modificat radical structura aurică umană a aparţinut Sfintei Maici a lui Dumnezeu, Preacurata Fecioară Maria, iar apoi s-a extins la toţi oamenii, datorită principiului universal al transmiterii aurice a informaţiei. Modificarea configuraţiei aurice a fiinţei umane s-a produs prin Sfânta Fecioară Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu, în trei etape distincte.

Prima etapă a modificării configuraţiei aurice a fiinţei umane s-a produs în două momente importante ce au avut loc în răstimpul răstignirii Domnului Iisus Hristos.

În primul moment crucial, din iubirea nesfârşită pentru Fiul Său crucificat, Sfânta Fecioară Maria nu a înţeles de ce Dumnezeu şi-a jertfit Unicul Fiu. Neînţelegerea evenimentului, paralel cu imensa şi copleşitoarea durere – reflectată succint în Evanghelii – a Mamei care şi-a văzut Fiul crucificat, a reprezentat un moment decisiv în istoria spirituală a umanităţii; dincolo de sentimentul uman aşa cum este înţeles astăzi, el a provocat un cutremur în fiinţa interioară a Maicii Domnului.

Ulterior, chiar în punctul culminant al răstignirii Domnului Iisus Hristos, a avut loc al doilea moment crucial în istoria spirituală a umanităţii: Preacurata Fecioară Maria a înţeles de ce Dumnezeu Tatăl şi-a jertfit Unicul Fiu şi i-a iertat pe cei care l-au crucificat pe Iisus Hristos. Iertarea celor vinovaţi a provocat un nou cutremur sufletesc, care a determinat modificarea instantanee a structurii aurice a Sfintei Fecioare Maria. Într-o fracţiune de secundă, pe fondul imensei suferinţe interioare, datorită faptului că i-a iertat pe cei care l-au crucificat pe Iisus Hristos, Sfânta Fecioară Maria şi-a format un nou tip de corp astral. La temelia noului tip de corp astral se află, aşadar, iubirea şi iertarea. Datorită principiului transmiterii aurice a informaţiei, toţi oamenii care s-au încarnat după acel moment, pe care istoriografia îl fixează în anul 33 al erei creştine, au un nou tip de corp astral, precum cel al Sfintei Fecioare Maria, dar în conformitate cu antecedentele lor karmice şi evolutive individuale.

A doua etapă a modificării configuraţiei aurice a fiinţei umane a avut loc tot la nivelul structurii aurice a Sfintei Fecioare Maria. Această etapă s-a produs în momentul în care Sfânta Fecioară Maria l-a văzut pentru prima oară pe Iisus Hristos înviat. În acel moment, din noul tip de corp astral – care se formase în momentul răstignirii – s-a format pentru prima oară un corp mental superior. Aşadar, prima fiinţă umană care şi-a format un corp mental superior direct din noul tip de corp astral a fost tot Sfânta Fecioară Maria.

După acest eveniment, petrecut în anul 33 al erei creştine, datorită principiului transmiterii informaţiei, toţi oamenii au beneficiat de posibilitatea de a-şi forma – ca pattern informaţional – un corp mental superior, precum şi-a format Sfânta Fecioară Maria, în momentul în care l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu înviat.

A treia etapă a modificării configuraţiei aurice a fiinţei umane s-a produs tot la Sfânta Fecioară Maria, în ziua numită Cincizecimea – Rusaliile -, zi în care a avut loc coborârea Sfântului Duh.

Prin coborârea Sfântului Duh, la Rusalii, din noul tip de corp astral al Maicii Domnului s-a format pentru prima oară un nou tip de corpul spiritual. Din acel moment, toţi oamenii au dobândit, potenţial, capacitatea de a-şi forma un corp spiritual, direct din corpul astral.

Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului Iisus Hristos, este, aşadar, prima fiinţă omenească la care s-a format noul tip de corp astral, iar din acesta au luat naştere un nou tip de corp mental superior şi un nou tip de corp spiritual. Prin aceasta, Sfânta Fecioară Maria a sădit un imprinting auric (un pattern energetico-informaţional şi spiritual), ce a reverberat în eternitate; toţi oamenii născuţi după evenimentele petrecute la începuturile erei creştine s-au născut cu acest imprinting, care face posibilă mântuirea.

În lumea eterică se spune că, fiind prima fiinţă omenească care şi-a format, în urma unei alchimii aurice tainice, un nou tip de corp astral, un nou tip de corp mental superior şi un nou tip de corp spiritual, Sfânta Fecioară Maria a primit „Stâpânirea şi Domnia”. Sfânta Fecioară Maria a devenit astfel Stăpâna noului tip de corp astral. Sub atenta Sa ocrotire şi îndrumare, toţi oamenii vor putea să-şi formeze corpul mental superior şi corpul spiritual direct din corpul astral.

Iisus Hristos nu va putea fi cunoscut ca fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat decât de oamenii care-şi vor forma corpul mental superior şi corpul spiritual, direct din corpul astral. Ceilalţi oameni, care îşi formează cele două structuri aurice din corpul mental inferior, nu-L vor putea cunoaşte. Acesta este  motivul pentru care concepţia spiritualistă amintită în paginile anterioare, concepţie tributară tehnicilor de tip yoga şi filosofiei orientale, nu este capabilă să discearnă cine este cu adevărat Iisus Hristos. La practicanţii tehnicilor yoga şi la adepţii filosofiei orientale, corpul mental superior şi corpul spiritual nu s-au format direct din corpul astral, ci din corpul mental inferior. Această categorie de oameni îl va considera mereu pe Iisus Hristos un simplu iniţiat şi nu-i va putea înţelege Lucrarea.

Dacă, acum aproape 2000 de ani, Sfânta Maică a lui Dumnezeu, Preacurata Fecioară Maria l-a născut pe Iisus Hristos în trup de carne, de atunci înainte, ca Stăpână a noului tip de corp astral, îl naşte pe Iisus Hristos în sufletul fiecărui om. Numai oamenii care îşi vor dezvolta noul tip de corp astral, pe baza imprintingului auric fundamental sădit de Sfânta Fecioară Maria, vor putea să-şi formeze, ulterior, un corp mental superior şi un corp spiritual; numai aceşti oameni vor deveni mântuibili, întrucât Iisus Hristos nu poate fi cunoscut cu adevărat decât de către cei care îşi formează un corp spiritual puternic şi bine structurat.

Doar în urma unor astfel de transformări şi în urma ocrotirii directe a lui Iisus Hristos, viaţa fiecărui om poate să devină „suprema formă de iniţiere”, pentru că pune în faţa sa încercările şi evenimentele de care are nevoie pentru a progresa. Evenimentele existenţei fiecăruia reprezintă suprema formă de iniţiere, pentru că determină omul să poată avea aceleaşi sentimente şi trăiri – este drept, atenuate – pe care, acum 2000 de ani, le-a avut Sfânta Fecioară Maria.

Noul tip de corp astral se poate forma la un om doar în urma unor suferinţe şi a iertării celor ce le-au provocat; aceasta este prima treaptă a adevăratei iniţieri creştine – iniţiere pe care numai Viaţa o poate oferi omului. Nici o tehnică iniţiatică de tip yoga sau de orice alt tip nu poate şi nu are cum să provoace o astfel de suferinţă la care omul, prin liberul său arbitru, să reacţioneze prin iertarea celor ce au provocat-o.

În momentul în care decid să-şi înfrângă disperarea iniţială provocată de suferinţă şi redobândesc speranţa – ceea ce corespunde momentului în care Sfânta Fecioară Maria l-a văzut pe Fiul Său Înviat -, oamenii îşi pot forma (cel puţin, în stare de germene), direct din noul tip de corp astral, un nou tip de corp mental superior. Aceasta este a doua etapă a iniţierii creştine.

În a treia etapă a iniţierii creştine, prin iubire şi prin iertare (iertându-i din iubire pe cei care i-au provocat suferinţa), oamenii îşi pot forma germenele noului tip de corp spiritual. Atunci apare Credinţa. Formându-şi corpul spiritual, prin care îl pot cunoaşte pe Iisus Hristos, oamenii pot înţelege, în sfârşit, că Împărăţia cerurilor nu este departe.

Iertarea izvorâtă din Iubire, Speranţa şi Credinţa sunt pilonii de bază pe care se construieşte noul edificiu al Împărăţiei lui Iisus Hristos în lumea oamenilor; sau, din punct de vedere al structurii aurice umane: formarea noului tip de corp astral, a noului tip de corp mental superior şi a noului tip de corp spiritual. Viaţa rămâne suprema formă de iniţiere, iar cosmosul, prin intermediul tuturor fiinţelor îngereşti din categoria Fiilor Luminii, caută să pună în faţa oamenilor acele evenimente, care pot să transforme corpul astral într-un corp spiritual puternic – singurul „instrument” auric prin care omul îl poate cunoaşte pe Iisus Hristos în Trupul de slavă şi se poate conecta la Fiinţa Sa.

Actualmente, doar cei „săraci cu duhul”, adică cei care au un corp mental „diluat”; doar cei slabi şi aflaţi în suferinţă; doar cei care au atins limitele suferinţei umane; doar cei care s-au îndoit de tot şi de toate; doar cei care au înţeles să ierte şi să iubească; doar cei care au devenit „precum copiii mici”; doar cei care au căzut şi au trecut printr-o durere sufletească ce reiterează oarecum durerea Sfintei Fecioare Maria; doar cei care, în cele din urmă, dobândesc o bucurie şi o speranţă comparabile cu bucuria şi speranţa Sfintei Fecioare Maria când şi-a văzut Fiul Înviat – pot exclama, împreună cu vechii profeţi, Chemarea Dintâi:

DIN STRĂFUNDURILE FIINŢEI MELE TE CHEM PE TINE DOAMNE !

14

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ