KARMA – CONSECINŢELE UNUI JOC AL SORŢII (1)

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

CONSECINŢELE UNUI JOC AL SORŢII

(1)

BĂRBAŢII

Imediat după finalizarea adulterului, pentru bărbatul în cauză se deschid noi uşi, porţi şi ferestre, dincolo de care se află o lume pe care nici nu o bănuia: o lume care, aparent, oferă promisiunea unor plăceri îndelungate; o lume care, la o privire atentă, ascunde totuşi o ameninţare surdă. În cazul în care, intrând total în ceaţă, nu se îndrăgosteşte cu adevărat de femeia respectivă – ceea ce reprezintă ceva periculos şi este echivalent cu aruncarea mărgăritarelor cui nu trebuie -, bărbatul îşi formează un nivel energetic general nefast. Aceast nou nivel energetic nu mai corespunde cu statutul de soţ.

Acum trebuie să facem o scurtă paranteză şi să remarcăm faptul, destul de evident, că fiecare individulitate umană este un actor care îndeplineşte o funcţie în ansamblul cosmosului. Cum funcţia creează organul, omul – ca organ al ansamblului cosmic – îndeplineşte o anumită funcţie. Astfel, prin căsătorie, un bărbat îndeplineşte funcţia de soţ, apoi de tată, o femeie funcţia de soţie, apoi de mamă şi aşa mai departe. Fiecare ipostază a unui om în lumea materială înseamnă asumarea conştientă şi voluntară a unui rol şi ocuparea unei anumite funcţii.

Până în acel moment, bărbatul era înscris, chiar cu limitele inerente, în Firea Lucrurilor, în Ordinea cosmic-spirituală a lumii oamenilor. Bărbatul a fost un soţ model, un bun angajat sau un bun patron, un bun prieten sau un părinte ireproşabil. Bărbatul a fost, aşadar, situat pe un nivel energetic bine definit. Până în momentul adulterului, datorită nivelului energetic global, totul a funcţionat foarte bine: serviciul zilnic îi asigura traiul decent, copilul era sănătos şi iubitor, soţia se îngrijea de casă şi de familie.

Calitatea de soţ are propriul său nivel energetic, iar calitatea de persoană care comite un adulter un altul. Pentru exemplificare, să spunem că, înaintea aventurii, în cadrul unei scale imaginare de la 1 la 10, bărbatul-soţ era situat pe un nivel energetic situat la +8. Prin adulter, de la +8 bărbatul a coborât brusc sub 0 (şi de acolo spre minus infinit), situându-se în afara Ordinii cosmic-spirituale a lumii oamenilor şi a Firii Lucrurilor.

În momentul în care se formează nivelul energetic al adulterului, bărbatului i se închid instantaneu posibilităţile avute anterior. În schimb, i se deschid alte posibilităţi. Nivelul energetic avut anterior, cel de soţ (+8), dispare, iar în locul său apare altul.

Aparent, nu se întâmplă nimic deosebit o bucată de timp. Familia are încă o anumită stabilitate, locul de muncă nu pune probleme, copilul este sănătos, iar soţia pare iubitoare. Totuşi, lucrurile capătă destul de repede o altă turnură, căci la bărbatul în cauză se produce scăderea totală a nivelului energetic general. În acest mod, bărbatul din exemplul nostru nu mai este în consonanţă cu calitatea de soţ, nici cu cel de tată, dar nici cu nivelul energetic general a funcţiei sociale deţinută anterior. Din această cauză, în jurul bărbatului respectiv încep să se petreacă evenimente aflate în concordanţă cu noul său nivel energetic, iar aceste evenimente se înscriu, sub atenta supraveghere a Jokerului, într-un nou Joc al Morţii, cu care bărbatul începe să devină compatibil.

Cum evenimentele sunt în interconexiune, deşi a călcat strâmb doar în domeniul karmic al relaţiilor de familie, totul se prăbuşeşte, iar bărbatul respectiv nu se mai simte la locul potrivit: afacerea sau serviciul se năruie, prietenii îl părăsesc, deşi nu cunosc nimic despre relaţiile sale amoroase. La rândul ei, soţia – cu toate că doar bănuieşte sau deja s-a împăcat cu ideea -, s-a distanţat apreciabil. Şi relaţia cu Dumnezeu are de suferit, căci bărbatul în cauză nu se mai înscrie în Ordinea cosmică – Firea Lucrurilor. Toate aceste aspecte sunt vizibile pentru un clarvăzător la nivelul petelor karmice de la nivelul corpului sufletului: la nivelul petei karmice a relaţiilor de familie, la nivelul petei karmice a relaţiilor sociale şi la nivelul petei karmice ce indică relaţiile cu Dumnezeu.

În primă instanţă, salvarea poate veni de la Îngerul Ocrotitor – care are drept spaţiu de reşedinţă un loc bine determinat, de exemplu un cartier. Rugat de Îngerii Veghetori, Îngerul Ocrotitor pune în faţa bărbatului un cerşetor care-i cere bani, o femeie care îi cere ajutorul, prieteni sau cunoştinţe întâmplătoare care cer un sfat etc.

Salvarea pusă în scenă de către Îngerul Ocrotitor, Învăţătorul, este o salvare energetică. În momentul în care oferă bani cerşetorului, prin intermediul Îngerului Ocrotitor, bărbatul se reconectează la nivelul energetic de rezonanţă avut anterior, rezultat în urma binelui făcut de-a lungul timpului – cumulul faptelor bune -, căci fiecare faptă, vorbă sau gând are propria sa vibraţie energetico-informaţională. În momentul în care bărbatul oferă bani sau sprijin cuiva aflat la nevoie, revine automat la caracteristicile – culoarea, sunetul şi mirosul – iniţiale.

Dar, ca o constantă, ca regulă obligatorie a Jocului, nu mult după aceea, se repetă ispita: bărbatul se întâlneşte “întâmplător” cu aceeaşi femeie sau cu o femeie de acelaşi gen. Întotdeuna, ispita se repetă când omul a fost salvat prin activitatea Îngerilor Veghetori sau Ocrotitori.

Dacă bărbatul se lasă antrenat într-o nouă aventură, lucrurile iau o întorsătură mai periculoasă decât în primul caz. De data aceasta, ispita este mult mai puternică şi poate duce la perversiuni sexuale, iar din acel moment bărbatul se prăbuşeşte total ca nivel energetic general. Jokerul obţine astfel un cumul de energie preluată din faptele greşite ale bărbatului din exemplul nostru.

Astfel, omul intră într-un nou Joc al Morţii. Se schimbă atât Jocul, cât şi Jokerul. Noul Joker va fi mult mai puternic decât primul, iar Jocurile în care va fi târât omul vor fi din ce în ce mai degradante. Bărbatul va cunoaşte din ce în ce mai multe femei, iar totul în jurul lui, pe nesimţite, începe să se schimbe. Primul semn că ceva s-a schimbat în mod radical constă în faptul, destul de surprinzător pentru bărbatul în cauză, că alte femei din preajmă, ca la un semnal, îi pică în braţe – una câte una. Chiar şi cele la care nu se aştepta şi îi păreau intangibile îi pică în braţe.

Foarte grav este faptul că bărbatul, care a coborât ca nivel energetic, devine un focar de infecţie şi îşi “virusează” auric soţia, cu care continuă, ca un soţ “bun” ce este, să întreţină raporturi sexuale – aşa, din când în când. Fiind astfel virusată energetic de bărbat (prin intermediul cordoanelor aurice deja formate la căsătorie), soţia cade în acelaşi Joc în care se află şi bărbatul, scăzând la rândul ei în ceea ce priveşte nivelul energetic personal. Bărbaţii care comit adulter îşi virusează întotdeuna soţiile. La rândul lor, fiind virusate, soţiile recurg şi ele, cel mai adesea din răzbunare (aşa cred ele !, dar impulsul energetic a fost dat de bărbat prin intermediul cordoanelor aurice formate la căsătorie), la adulter.

Treptat, din Joc în Joc, sub atenta manipulare a Jokerului, ambii soţi coboară ca nivel energetic de rezonanţă, iar ceea ce cu numai câteva luni în urmă părea a fi un mariaj fericit, generator al unei situaţii sociale şi finaciare stabile, începe să se spulbere. Pentru bărbatul în cauză, apar neînţelegerile cu anturajul, cu părinţii sau cu prietenii. Evenimentele se precipită: locul stabil de muncă pare a nu se potrivi cu noile conjuncturi şi dorinţe, copilul pare a fi din ce în ce mai bolnav sau mai nefericit, aparent fără nici un fel de motiv. În general, copiii, care sunt nevinovaţi, sunt înfluenţaţi, la rândul lor, de Jocurile în care sunt incluşi părinţii. Copiii sunt influenţaţi auric în mod dramatic de nou formatul nivel energetic al părinţilor. Totodată, copii sunt influenţaţi în mod negativ datorită distorsiunilor energetice ale cordoanelor de legătură ce-i leagă de părinţi.

Ceea ce s-a petrecut până la aceast punct formează prima etapă a Jocurilor Morţii. De acum înainte, dacă continuă în acest mod, bărbatul din exemplul nostru pătrunde în a doua etapă a Jocurilor Morţii. Dacă poarta ce i s-a deschis ţine de domeniul sexual – ce a început printr-o “banală” relaţie adulteră -, acum începe ceea ce am putea denumi prin termenul de “magie sexuală”.

Magia sexuală, care se bazează pe o fascinaţie nesănătoasă exercitată de sexualitate, începe în momentul în care se recurge, pentru prima oară, la perversiuni. Magia sexuală începe în momentul în care s-a produs un contact sexual oral sau anal, care murdăresc extrem de mult straturile aurei. De fapt, sexul oral este batjocorirea cruntă a Chipului Domnesc al fiinţei umane, căci fiinţa umană este creat după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu.

Revenind la subiect, se poate spune că, din acest moment, bărbatul pare a fi rupt total de ceea ce era înainte, intrând sub influenţa unor Jokeri din ce în ce mai decăzuţi şi mai puternici. Fiecare etapă a unui Joc este supervizată de un Joker. Exacerbarea nesănătoasă a sexualităţii este domeniul de activitate al Jokerilor-Lorehh, spirite ale naturii căzute – numite cândva, prin Evul Mediu, succubi sau incubi – care sunt extrem de periculoase şi de nefaste, de care este greu să se rupă un om.

Următorul pas al traiectului unui om care a păşit pe o astfel de pantă este pătrunderea în Jocuri din ce în ce mai ample, în care sunt implicate grupuri de oameni. Apar sexul în grup, orgia, prostituţia, beţia, drogurile. Se ajunge astfe la Jocuri de grup, cu ramificaţii foarte largi, care degenerează în furturi, răpiri sau sechestrări de femei; în Jocurile de grup, un loc principal îl ocupă batjocorirea a ceea ce este mai pur: copilele, fetele tinere (“puştoaicele”), mamele (femeile căsătorite), femeile gravide. Jocurile de grup reprezintă a treia etapă a Jocurilor Morţii. Primele două etape se raportează doar la individ. Din prima etapă a unui Joc se poate scăpa relativ uşor, dar din următoarele este mult mai greu.

A patra etapă a Jocurilor Morţii se realizează numai în cadrul Jocurilor de grup, în care intervine, ca supliment, tortura şi crima; a patra etapă se realizează sub influenţa directă a lui Lucifer şi are drept scop batjocorirea totală a omului, Chipul Domnesc. Ultima etapă a unui Joc, a cincea, presupune sacrificii umane şi declararea apartenenţei pe faţă, prin sunet, adică prin vorbire, la Prinţul întunericului.

Exemplul cu bărbatul infidel este, desigur, doar un caz, în care s-au urmărit etapele căderii omului sub influenţa fiinţelor întunecate, reprezentate de Jokeri. Ca orice alt exemplu cu caracter general, nu poate fi aplicat decât în sistemul său de referinţă.

Este evident faptul că, deşi iniţial, mulţi oameni au încercat marea cu degetul, nu au parcurs toate etapele descrise mai sus. Au existat, la un moment dat, blocaje materializate prin evenimente “întâmplătoare”, prin boli, prin conştientizarea anumitor aspecte ale vieţii etc. În cazul în care n-au depăşit prima etapă a unui astfel de Joc, treptat, sub influenţa Îngerilor Veghetori sau Ocrotitori, oamenii respectivi s-au redresat energetic într-o măsură mai mare sau mai mică – se spune că s-au “liniştit”. Însă, în cazul în care au depăşit primele două etape ale unui Joc, redresarea este extrem de dificilă.

Fără nici o îndoială, chiar şi oamenii care nu au depăşit prima etapă a unui Joc au fost păgubiţi într-un mod grav. Sub influenţa Jokerilor, ei au acumulat o nouă karma negativă, căci orice săvârşeşte omul devine automat karma. Din acest punct de vedere, orice Joc al Sorţii este câştigat de Joker. Indiferent care este rezultatul final, Jokerul îşi atinge ţelul: coborârea nivelul energetic general al omului, paralel cu acumularea de karma negativă. Prin urmare, are loc o întârziere considerabilă a omului în efortul de cucerire a caracteristicilor specifice unui corp duh alb. Într-adevăr, cel puţin până la acest nivel, nu s-au produs moartea dintâi, moartea a doua sau moartea a treia, dar Jokerii sunt foarte răbdători.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ

 ROG PE CEI CARE DORESC SĂ FOLOSEASCĂ ÎN VREUN FEL INFORMAŢII DE PE ACEST SITE, SĂ INDICE LUCRAREA ŞI AUTORUL