KOSMOS – PAX DIVINA

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KOSMOS

12

PAX DIVINA

Tot ce va fi spus de acum înainte se referă la Oceanul de lumină propriu-zis.

În Oceanul de lumină a avut loc, la fel ca în cosmosurile anterioare, o creaţie ex nihilo, în care au apărut, succesiv, Întocmirile, lumile (planurile cuantice) şi fiinţele. Într-un fel, se poate spune că Dumnezeu Unicul a creat Oceanul de lumină, manifestându-se ca a treia Persoană – Sfântul Duh. Dumnezeu a creat Oceanul de lumină prin Cuvânt; Dumnezeu a zis: „să fie Lumină”.

Vechiul Testament începe descrierea Facerii prin manifestarea Luminii (Dumnezeu a zis: să fie Lumina…), făcând abstracţie de ceea ce s-a petrecut anterior acestui moment. Lumina despre care aminteşte Vechiul Testament nu este însă un efect fizic, ci a treia Persoană a lui Dumnezeu, Cea prin care s-a creat totul.

Sfântul Duh, Dumnezeu-Lumina, se poate manifesta atât ca energie, cât şi ca Persoană. Pentru înţelegerea noastră se poate spune că Sfântul Duh a emanat energia din care este constituit Oceanul de lumină.

În Oceanul de lumină (este vorba despre aspectul lumină al Oceanului de lumină), la fel ca în cosmosurile anterioare, primul Cuvânt rostit de Dumnezeu Unicul, Creatorul a tot ce există, a fost chiar Numele Său. În momentul în care Dumnezeu Unicul a rostit Numele Său, s-a format primul palier cuantic al Oceanului de Lumină. Fiinţele îngereşti denumesc palierul cosmic primordial prin termenul Halazeth – „Lumea fără formă”.

Despre Lumea fără formă nu se pot spune prea multe lucruri. Pe de-o parte, se poate afirma că Lumea fără formă face parte din Oceanul de lumină, dar de altă parte se poate spune că este situată în afara acestuia. Lumea fără formă este situată „dincolo de dincolo„, în afara manifestării, astfel că se poate considera face şi că nu face parte din Oceanul de lumină – ceea ce constituie un alt paradox sau o altă taină.

După ce Dumnezeu Unicul a rostit Cuvântul dintru Începuturi, a apărut al doilea palier cosmic, în care Dumnezeu Unicul s-a manifestat în prima sa formă, cea de stea – adică de spirit. Acest palier este numit Hazaleth.

După ce s-a manifestat ca spirit, Dumnezeu a construit al treilea plan cuantic. Pe al treilea plan cuantic, Dumnezeu s-a manifestat pentru prima oară în formă umanoidă – cu un Trup de Lumină. Al treilea palier cosmic a primit numele Hakazaleth. Tot pe al treilea palier cuantic denumit Hakazaleth, Dumnezeu a adus, din Lumea fără formă, spiritele – sau, după cum sunt numite în lumea eterică, stelele – îngerilor şi ale spiritelor naturii. Pe al treilea palier cuantic, spiritele naturii şi îngerii s-au manifestat doar ca stele.

Apoi, Dumnezeu a creat al patrulea palier cuantic – a patra lume sau a patra locuinţă – care este numită Hetithet. În prima parte a existenţei celui de-al patrulea palier cuantic, îngerii şi spiritele naturii (care în planul cuantic anterior erau doar stele – adică spirite) au dobândit un corp de formă umanoidă – corpul duh îngeresc. Evident, corpul duh îngeresc era format din energia lumii respective.

Primii îngeri creaţi de către Dumnezeu au fost Îngerii Realităţii Formei sau Îngerii Puri ai Temeliei, al căror număr este de 21 (Îngerii din Oceanul de lumină nu trebuie confundaţi cu îngerii din cosmosurile anterioare – din Oceanul de sunet şi din Oceanul de miros; în Oceanul de lumină a avut loc o creaţie ex nihilo, ca şi cum nu ar fi existat nimic înainte).

Cei 21 de Îngeri Puri formează Temelia a tot ce există. Deşi au spirite ca orice fiinţă îngerească, cei 21 de Îngeri Puri nu au formă – sunt lipsiţi de formă. Ei au corp spiritual, dar acesta este lipsit de formă. Corpul lor spiritual este răspândit în tot universul, precum aerul este răspândit în atmosfera terestră. Aerul, care nu are formă, este răspândit peste tot, formând substratul vieţii pe planeta Pământ.

Prin intermediul celor 21 de Îngeri Puri, Dumnezeu-Tatăl a creat forma a tot ce există în cosmos. Tot ce are formă în cosmos a fost creat prin intermediul lor. În prima parte a existenţei Hetithetului, prin intermediul Celor 21 de Îngeri Puri, Dumnezeu a creat corpurile de formă umanoidă ale îngerilor şi ale spiritelor naturii. Îngerii se numesc pe ei înşişi Fiii Flăcării.

În acea primă etapă, Dumnezeu a creat miliarde şi miliarde de îngeri şi de spirite ale naturii. Toţi îngerii erau împărţiţi pe atunci în 500 de naţiuni. Fiecare naţiune îngerească era compusă din miliarde şi miliarde de făpturi îngereşti. Îngerii erau formaţi din stele – spirite – şi din corpuri de formă umanoidă (corpuri duh îngereşti), de o frumuseţe fără seamăn.

În a doua etapă a existenţei celui de-al patrulea plan cuantic, denumit Hetithet, Dumnezeu-Tatăl a creat primul om, după Chipul şi Asemănarea Sa. Primul om a fost un spirit creat în Lumea fără formă (palierul cuantic primordial), de însuşi Dumnezeu nemanifestat (denumit IŞŞ de către fiinţele din lumea eterică). Primul om a fost “adus în formă” şi i-a fost creat un corp luminos – un corp duh – abia în momentul în care condiţiile s-au împlinit. Numele primului om este Shantiah.

Shantiah este primul Adam, care nu trebuie confundat cu cel despre care vorbeşte Vechiul Testament. Adam despre care vorbeşte Vechiul Testament a apărut mult mai târziu. La scurt timp după creaţia primului om, Shantiah, Dumnezeu a creat alţi nouă oameni. Aceşti nouă oameni nu se ridicau însă la calitatea (puterea şi tăria) lui Shantiah. Împreună cu primul om, cei nouă oameni au constituit bazele primei generaţii. Ulterior, după o lungă perioadă de timp, au dobândit corpuri duh alte câteva sute de oameni – în jur de o mie -, dar aceştia din urmă nu se ridicau la calitatea (puterea şi tăria) celor nouă oameni şi, cu atât mai puţin, a lui Shantiah. Toţi aceşti oameni, al căror număr nu depăşeşte o mie, formează prima generaţie.

Atât oamenii primei generaţii – inclusiv Shantiah -, cât şi marea majoritate a oamenilor din generaţiile ulterioare au fost creaţi, ca spirite, direct de către Dumnezeu, în afara Oceanului de Lumină, în Lumea fără formă. La baza energiei din care este alcătuit spiritul omenesc se află sunetul pur. Din Lumea fără formă se poate pătrunde în Oceanul de lumină printr-o poartă, numită Poarta Alfa.

Poarta Alfa este poarta de intrare a spiritelor în Oceanul de lumină. Abia după ce pătrund prin Poarta Alfa, spiritelor de oameni li se construieşte un corp de formă umanoidă – corpul duh.

Oamenii primei generaţii erau aşadar formaţi doar din spiritul creat de Dumnezeu şi din corpul duh. Toţi erau androgini. Corpurile duh ale primei generaţii de oameni au fost create prin aportul energetic al tuturor îngerilor şi spiritelor naturii. Într-un fel, se poate spune că ele au fost create din emisiile energetice ale tuturor celor 500 de naţiuni îngereşti. Ele erau Haituna – erau constituite din tot ce exista în acel moment pe Hetithet (acest principiu de formare al trupurilor de formă umanoidă s-a transmis de-a lungul tuturor metamorfozelor cosmice).

O lungă perioadă de timp, oamenii primei generaţii, în frunte cu Shantiah, au convieţuit în pax divina, alături de îngeri şi de spiritele naturii. Totuşi, la un moment dat, s-a produs prima disfuncţionalitate, prin revolta simultană a primului om, Shantiah şi a doi din cei 21 de Îngeri Puri ai Temeliei. Atât primul om, Shantiah, cât şi cei doi Îngeri puri, n-au mai respectat poruncile lui Dumnezeu, Tatăl universului. Iniţial, Shantiah a dorită să obţină ceea ce nu era posibil în acel moment, astfel că a început să emită intenţii (pharismah) întunecate, stârnind împotrivirea tuturor naţiunilor de îngeri – care erau în număr de 500. Îngerii au decis să-şi retragă energia ce susţinea corpul duh de formă umanoidă al lui Shantiah. Primul om risca, astfel, să-şi piardă corpul duh de formă umanoidă, care era format chiar din emisiile celor 500 de naţiuni îngereşti. La un moment dat, corpul duh de formă umanoidă al lui Shantiah începuse deja să-şi piardă conturul. Lipsit de corpul de formă umanoidă, spiritul lui Shantiah urma să fie resorbit în Lumea fără formă. Înţelegând consecinţele, Shantiah a făcut apel la cei 21 de Îngeri Puri ai Temeliei, pentru a-i susţine forma corpului duh, dar fără a avea acceptul lui Dumnezeu. Doar 19 dintre ei l-au refuzat. Doi dintre Îngerii Puri ai Temeliei au acceptat cererea lui Shantiah.

Cei doi Îngeri puri (lipsiţi de formă umanoidă) care au răspuns apelului lui Shantiah sunt numiţi Hall şi Than. Împreună, formează o fiinţă îngerească binară, numită Hallshithan, Hallshithan sau Shaitan. În prima fază, Hallshithan a dorit să aibă, la fel ca toţi ceilalţi îngeri, o formă umanoidă – un corp duh îngeresc -, fără a avea această permisiune de la Tatăl Cerurilor. Ignorând poruncile lui Dumnezeu care formează Ordinea cosmică sau Firea lucrurilor – Voinţa lui Dumnezeu -, Hallshithan a dobândit un trup de formă umanoidă cu largul concurs al primului om – Shantiah. Între Hallshithan şi Shantiah s-a produs un proces de simbioză (o asociere în vederea unei simbioze). Hallshithan, care nu avea formă, dar era creator de formă, a dobândit, prin Shantiah, o formă umanoidă de corp duh. La rândul său, prin Hallshithan, Shantiah şi-a menţinut corpul duh de formă umanoidă.

Shantiah a renunţat astfel la ceea ce-i oferise Dumnezeu, Tatăl tuturor şi, implicit, a renunţat la serviciile celor 500 de naţiuni îngereşti, cele care-i susţineau, prin emisii energetice, copul duh. În urma acestui proces, Shantiah a devenit altceva – ceva ce nu existase, anterior, în cosmos. Aceasta a fost rebeliunea primului om şi a celor doi Îngeri puri creatori de formă.

Fără aportul energiilor divine menţinute prin intermediul celor 500 de naţiuni îngereşti (care se manifestă atât ca energii, cât şi ca persoane), corpul duh al lui Shantiah nu mai avea viaţa divină, ci doar o aparenţă de viaţă. Din strălucitor şi pur, corpul duh al lui Shantiah a devenit ca o gaură neagră ce absoarbe energia, iar ochii săi s-au întunecat.

Acelaşi proces a avut loc şi în cazul lui Hallshithan, care, prin asociere, a devenit fiinţă cu formă umanoidă. Dacă ar fi să folosim termenii juridici folosiţi în ziua de astăzi, am putea spune că Shantiah şi Hallshithan s-au asociat în vederea comiterii unei infracţiuni. Infracţiunea poartă numele de răzvrătire şi a constat în nesocotirea poruncilor lui Dumnezeu, care formează Ordinea cosmică. De atunci, atât Shantiah, cât şi Hallshithan n-au mai văzut Adevărul şi au pierdut contactul cu Dumnezeu. Problema cea mai gravă a constat în faptul că, după nesocotirea poruncilor lui Dumnezeu, Shantiah & Hallshithan au corupt o bună parte din oamenii primei generaţii. Din aproximativ 1000 de oameni primordiali ai primei generaţii, doar 100-150 au ales să respecte în continuare Ordinea cosmică. La fel ca şi Shantiah, oamenii primei generaţii care au nesocotit poruncile lui Dumnezeu, au suferit acelaşi proces de întunecare. Ei au continuat să existe în cosmos cu preţul asocierii cu Hallshithan, care le-a conferit o aparenţă de corp duh.

Prin rebeliunea lui Hallshithan şi a lui Shantiah, s-a produs o disfuncţionalitate de sistem foarte gravă. Pentru o perioadă de timp, prin intermerdiul lui Hallshithan, multe spirite imature au venit din Lumea fără formă în Oceanul de Lumină, fără să aibă permisiunea Tatălui universului. Numărul lor este foarte mare. Ele au dobândit, prin aportul lui Hallshithan o aparenţă de corp duh, astfel că s-au manifestat în consecinţă. Cuvântul imatur este totuşi un eufemism pentru ceea ce sunt aceste spirite care au pătruns neautorizat din Lumea fără formă. Explicaţia acestei stări de fapt este următoarea: pentru ca un spirit să pătrundă din Lumea fără formă în Oceanul de lumină, trebuie să aibă o anumită maturitate. Această maturitate trebuia obţinută în urma unei comuniuni îndelungate cu Dumnezeu, fie în Lumea fără formă, fie în cosmosurile anterioare – în Oceanul de sunet sau în Oceanul de miros.

Chiar în momentul primei rebeliuni – neascultarea poruncilor Celui Preaînalt – a început să se deruleze Timpul, care până atunci nu exista. Trebuie menţionat faptul că am vorbit până acum despre timp doar pentru a descrie în limbaj omenesc ceea ce s-a petrecut în starea primordială a cosmosului. Noi vorbim despre timp doar pentru că nu putem înţelege o stare în care acesta nu există. Timpul a început să se deruleze abia în momentul în care cosmosul a suferit prima metamorfoză. Fiinţele care au modificat starea iniţială au fost primul om, Shantiah şi cei doi Îngeri Puri ai Temeliei, care s-au opus Planului lui Dumnezeu. Tot din momentul primei rebeliuni se poate vorbi despre cauzalitate, despre eterna devenire şi despre karma (soartă).

Anterior rebeliunii nu exista cauzalitate, căci totul era imuabil şi sălăşuia în pax divina, Pacea lui Dumnezeu. De asemenea, anterior primei rebeliuni, nu exista karma şi nici nu se auzise de aşa ceva. Karma a apărut doar în momentul în care o parte din fiinţele de atunci nu a mai respectat Ordinea cosmică, instituită de către Dumnezeu.

O dată cu rebeliunea lui Hallshithan & Shantiah s-a încheiat pax divina, dar şi etapa în care toate fiinţele din cosmos urmau cu stricteţe poruncile lui Dumnezeu şi se integrau Ordinii cosmice – Firea lucrurilor. Astfel s-a încheiat primul mare ciclu cosmic.

A urmat apoi o perioadă de nemanifestare – o perioadă de vid cosmico-spiritual sau de disoluţie.

15

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ