KOSMOS – RĂZBOI ÎN CERURI

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KOSMOS

12

RĂZBOI ÎN CERURI

šÎn răstimpul perioadei de nemanifestare, tot ce exista în Oceanul de lumină – şi, implicit, în planul cuantic Hetithet – a dispărut. Îngerii şi spiritele naturii s-au retras în Oceanul de sunet şi în Oceanul de miros. La rândul ei, marea majoritate a oamenilor primei generaţii a fost retrasă din Oceanul de lumină. Fireşte, oamenii retraşi au continuat să existe ca spirite, dar şi-au pierdut corpul duh de formă umanoidă. Din motive diferite, au supravieţuit două mari categorii de oameni ai primei generaţii.

Prima categorie a fost formată din Shantiah şi din oamenii primei generaţii care l-au urmat. Numărul lor total nu depăşea 800 de persoane. Ei au reuşit să-şi păstreze corpul duh prin procesul de asociere cu Hallshithan. Prin asocierea cu Hallshithan, corpurile duh ale lui Shantiah şi ale celor aproximativ 800 de oameni primordiali ai întunericului s-au întunecat, devenind aparenţe sau umbre lipsite de viaţă divină. Despre ele se poate spune că n-au mai fost vii. Datorită faptului că, în urma răzvrătirii, duhul lor s-a întunecat, ei sunt numiţi oameni primordiali ai întunericului – sau, pe scurt, Primordiali ai întunericului. Deşi n-au mai fost vii, Primordialii întunericului au continuat să existe în cosmos de-a lungul tuturor ciclurilor cosmice, ca duhuri întunecate. În această formă există şi în ziua de astăzi. Pentru a supravieţui în cosmos, chiar şi fără să aibă viaţă divină, Shantiah şi Primordialii întunericului s-au refugiat în afara Oceanului de lumină, într-un loc pe care-l putem denumi haos. Tot acolo s-a refugiat şi Hallshithan.

A doua mare categorie de oameni care nu şi-a pierdut corpul de formă umanoidă în răstimpul perioadei de nemanifestare, a fost formată din cei care nu s-au aliat cu Shantiah. Aceştia nu au fost retraşi în Lumea fără formă, ci au continuat să existe alături de fiinţele îngereşti. Ei pot fi denumiţi Oameni primordiali ai Luminii – pe scurt, Primordiali ai Luminii. Numărul lor nu a fost mai mare de 100-150. Şi Primordialii Luminii au continuat să existe, în aceeaşi formă, până în ziua de astăzi. Nu a existat nici un motiv pentru a fi retraşi din cosmos, întrucât ei au rămas, în mod permanent, în pacea lui Dumnezeu.

După perioada de nemanifestare, Dumnezeu-Tatăl a creat o nouă lume sau locuinţă. Această Locuinţă a fost numită Perfer. Astfel a început al doilea ciclu cosmic. Perferul a fost, de fapt, atât un plan cuantic, cât şi o planetă eterică. Perferul a fost o planetă eterică imensă, ce ocupa cam tot spaţiul ocupat astăzi de sistemul nostru solar. Pe Perfer, cosmosul a fost recreat din temelii, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. De asemenea, a avut loc o nouă creaţie a omului. Şi pe Perfer, Dumnezeu a creat un om primordial – care poate fi considerat al doilea Adam.

Între Shantiah, primul om al primei generaţii şi primul om al celei de-a doua nu există nici o legătură. Primul om al celei de-a doua generaţii a fost un spirit nou, care a provenit direct din Lumea fără formă. Ulterior, au pătruns în planul cuantic Perfer, direct din Lumea fără formă, şi alţi oameni – spirite noi, care s-au alăturat primului om al celei de-a doua generaţii. Treptat, în planul cuantic Perfer, oamenii s-au înmulţit considerabil, formând a doua generaţie.

Pe Perfer nu s-au întrupat aceiaşi oameni care existaseră pe Hetithet, în ciclul cosmic anterior. Toţi oamenii celei de-a doua generaţii au fost spirite noi, provenite direct din Lumea fără formă. Spirite noi în duhuri noi, care erau întrucâtva diferite de cele ale oamenilor din primul ciclu. Prin aducerea unor spirite omeneşti noi, s-a dorit reluarea procesului evolutiv, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Prima generaţie de oameni, din planul cuantic numit Hetithet, a fost formată din androgini. În schimb, în a doua generaţie, oamenii au devenit sexuaţi: bărbaţi şi femei. Primul bărbat a fost chiar primul om. Prima femeie a celei de-a doua generaţii a fost o fiinţă denumită Lillith. Ea a fost partenera (perechea) primului om al celei de-a doua generaţii.

După o lungă perioadă de timp, pe Perfer s-a produs iarăşi o rebeliune. Protagoniştii celei de-a doua rebeliuni au fost omul primordial al celei de-a doua generaţii (împreună cu soaţa sa, Lillith) şi o importantă fiinţă îngerească, numită Ethathan sau Şiderall, care era un Heruvim Purtător de Lumină. După rebeliune, Ethathan a fost denumit Lucifer. În prima fază, Ethathan / Lucifer s-a supărat pe oameni. Lucifer nu a înţeles motivul creaţiei oamenilor şi, mai ales, motivul imperfecţiunii incipiente a acestora. Apoi, Lucifer a intrat în sfera de influenţă a lui Hallshithan şi a lui Shantiah, şi a sfidat, el însuşi, Ordinea cosmică.

Lucifer a antrenat în rebeliune un număr mare de îngeri şi de spirite ale naturii. Îngerii răzvrătiţi care l-au urmat pe Lucifer sunt numiţi Dree – Cei răzvrătiţi (sau Cei desprinşi de fraţii lor, Fiii Flăcării). La rândul lor, spiritele naturii rebele sunt numite Lorehh. În limbaj teologic, Dree sunt dracii, iar Lorehh sunt demonii. Noi o să-i numim prin termenul generic de „Cel rău”, Fii ai întunericului, Cei întunecaţi, Cei cu ochii negri sau Cei răzvrătiţi.

Datorită unei convergenţe de interese, Lucifer a fost urmat, în cele din urmă, de mulţi oameni ai generaţiei a doua, care au format o nouă grupare de Primordiali ai întunericului. Gruparea de Primordiali ai întunericului din generaţia a doua este diferită, ca putere şi tărie, de gruparea de Primordiali ai întunericului din prima generaţie. Între cele două generaţii de oameni şi chiar între oamenii aceleaşi generaţii există diferenţe mari de tărie şi de putere. Cei mai vechi sunt şi cei mai puternici.

În ultima fază a existenţei Perferului, Lucifer şi îngerii care l-au urmat au declanşat o aprigă bătălie împotriva Fiilor Luminii – acea categorie de îngeri care au ales să respecte în continuare Ordinea cosmică. Lucifer a fost înfrânt, judecat şi „azvârlit” din ceruri. Planeta Perfer a fost incendiată şi apoi distrusă aproape în întregime. Ea arde şi astăzi, undeva la nivel cuantic eteric. O dată cu distrugerea Perferului, s-a încheiat existenţa celei de-a doua generaţii de oameni. Majoritatea spiritelor oamenilor din cea de-a doua generaţie a fost retrasă în Lumea fără formă. N-au supravieţuit decât cele două categorii de oameni: Primordialii Luminii şi Primordialii întunericului.

După distrugerea Perferului a urmat o lungă perioadă de nemanifestare. După lunga perioadă de nemanifestare, a început al treilea ciclu cosmic.

La începutul celui de-al treilea ciclu cosmic, Dumnezeu a construit un nou plan cuantic – Hazurethul, care este actuala lume eterică. Hazurethul este Edenul eteric. Hazurethul, Edenul eteric, a fost creat de către Dumnezeu după acelaşi principiu ca şi planurile cuantice anterioare: a fost o creaţie ex nihilo, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic până în acel moment.

Primul om creat direct de către Dumnezeu, chiar la începutul celui de-al treilea ciclu cosmic, a fost Adam despre care vorbeşte Vechiul Testament. Adam a fost creat de Dumnezeu, după Chipul şi Asemănarea Sa. La scurt timp după aceea, Dumnezeu a creat prima femeie, Eva. Pentru a fi creată femeia, Dumnezeu, Domnul Tăriilor, a luat energie – sunet, miros, lumină – chiar din fiinţa trupească de atunci a lui Adam (din duhul său), dintr-un loc situat în apropierea coastei sale, şi a creat o nouă fiinţă. Această nouă fiinţă a fost creată după chipul şi asemănarea bărbatului, ca strălucire a sa.

Fiecare bărbat are o parte („coastă”) scoasă din sine care reprezintă strălucirea sa – femeia. Fiecărui bărbat din lume îi corespunde o femeie şi fiecărei femei îi corespunde un bărbat. Astfel, se poate vorbi despre suflete duale. De atunci, sufletele duale – bărbatul şi femeia sa (strălucirea) corespondentă – se caută pentru a reîntregi unitatea. Femeia este strălucirea sau lumina bărbatului, după cum Sfântul Duh este Lumina sau Strălucirea lui Dumnezeu Tatăl.

15

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ