KARMA – PROCREAŢIA

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

PROCREAŢIA

šActul sexual dintre un bărbat şi o femeie, dincolo de ipocrizia cu care este învăluit acest subiect (şi de minciunile cu care este „împachetat” pentru uzul general), este temelia existenţei oamenilor în lumea materială. În funcţie de calitatea actului sexual dintre un bărbat şi o femeie, vine la viaţă o progenitură de o calitate ori de alta.

În prezent, adică în era creştină, spre deosebire de timpurile mai vechi, oamenii icon hlisa pot fi aduşi la întrupare din trei locaţii diferite: din Lumea fără formă, din lumea duhurilor (astrală) sau din iaduri (sau chiar din haos).

Din Lumea fără formă vin la întrupare fiinţe omeneşti pure: iconi (menţionaţi în paginile anterioare). Din lumea astrală vin la întrupare oameni din categoria icon hlisa din „sămânţa cea bună” (care, în ceea ce priveşte respectarea Legilor cosmice, pot fi împărţiţi în funcţie de comportamentul pe care-l au în lumea materială: reci, căldicei sau fierbinţi), iar din iad vin oameni din „sămânţa cea rea”. Alături de aceştia mai există larga categorie a oamenilor din categoria sâmtemilor (oamenii-suflet), care formează actualmente 75 % din totalul populaţiei globului. Oamenii sâmtemi se nasc o singură dată în lumea materială, căci sufletul lor se formează începând cu momentul procreaţiei, iar la moarte intră în starea de „adormire” până la Judecata de apoi.

Iconii, spiritele pure, pot fi aduşi la întrupare în lumea materială din Lumea fără formă doar dacă părinţii lor se iubesc în mod sincer, dacă au fost virgini până în momentul procreaţiei şi dacă s-au unit în prealabil prin Taina Sfântă a Căsătoriei.

Procesul este următorul: dacă două persoane, un bărbat şi o femeie, complet virgine, care se iubesc şi care nu au avut până în acel moment nici un fel de experienţă sexuală ori cu conotaţii sexuale se unesc prin Taina Sfântă a Căsătoriei, se sărută pentru prima oară chiar în momentul săvâşirii acestei Taine, iar în perioada de trei zile ce urmează acesteia se unesc sexual şi au o progenitură, pot să aducă la întrupare un spirit pur – icon – din Lumea fără formă.

Pentru a aduce la întrupare un icon, energiile pharismah emise de părinţi în  momentul împreunării trebuie să fie extrem de luminoase, semn că unirea sexuală s-a produs într-o stare spirituală elevată (aproape duhovnicească, dacă este permisă o astfel de comparaţie). De asemenea, în perioada dintre conceperea copilului şi momentul naşterii acestuia, cei doi soţi nu mai au voie să se unească sexual, întrucât ar aduce grave prejuducii structurii aurice a copilului. Abia după trecerea celor 40 de zile de după naşterea copilului (perioada de lăuzie), cei doi soţi, cel puţin teoretic, au voie să se unească iarăşi din punct de vedere sexual. În toată această lungă perioadă, părinţii nu numai că nu au voie să se împreuneze sexual, dar nici nu trebuie să manifeste energii pharismah cu conotaţii sexuale, să gândească ori să vorbească despre activităţi sexuale. Câţi copii se nasc în astfel de condiţii stricte, atâţia iconi sunt în lume, iar la acest punct orice alt comentariu este de prisos!

Şi a doua mare categorie de oameni, oamenii icon hlisa sunt aduşi la întrupare în anumite condiţii. Cei mai elevaţi oameni icon hlisa, adică acei oameni de pe nivelurile cele mai înalte ale lumii duhurilor, sunt atraşi la întrupare doar în condiţiile în care cei doi soţi sunt deja uniţi prin Taina Sfântă a Căsătoriei, iar mama este virgină în momentul concepţiei.

O altă categorie de oameni icon hlisa, dar situaţi sub nivelul celor menţionaţi anterior, deci proveniţi de pe nivelurile inferioare şi medii ale lumii duhurilor, sunt cei atraşi la întrupare de acei soţi care, deşi au întreţinut relaţii sexuale înainte de căsătorie, i-au conceput după săvârşirea Tainei Sfinte a Căsătoriei. În aceste cazuri, progeniturile provin în proporţie de aproximativ 90% de pe nivelurile medii şi, mai ales, inferioare ale lumii duhurilor. Restul de 10 % provin din iad (sau chiar din haos). Asupra acestor duhuri întrupate se aplică cele mai multe Jocuri ale Sorţii.

Din punctul de vedere al Legilor cosmosului, orice concepere a unui copil în afara Sfintei Taine a Căsătoriei, poartă numele de „procreaţie ilegală”. Din acest motiv, progeniturile aduse la întrupare fără ca soţii să fie uniţi prin Taina Sfântă a Căsătoriei, provin în marea lor majoritate din haos şi din iad (există unele excepţii: când între soţi există o iubire foarte puternică, chiar dacă nu au fost uniţi prin Taina căsătoriei, progeniturile pot fi aduse din lumea astrală). Proporţia progeniturilor întrupate în urma proceaţiei ilegale este următoarea: aproximativ 90% sunt proveniţi din iad, iar restul de 10 % provin de pe nivelurile inferioare ale lumii duhurilor, în funcţie de circumstanţe. Progeniturile aduse prin curvie sau, mai rău, prin preacurvie (prin adulter) sunt ceea ce am definit în paginile acestei cărţi prin expresia „sămânţa cea rea” – reprezentanţii direcţi ai fiinţelor întunecate pe pământ.

Tocmai calitatea energiei pharismah emise în momentul procreaţiei şi, în special, energia pharismah emisă de tată, atrage de pe palierele corespunzătoare ale cosmosului duhuri compatibile. Trupul însuşi al copilului este o rezultantă a energiei pharismah a bărbatului transmutată în materie; factorul determinant este tensiunea musculară acumulată anterior în trupul bărbatului, ce este eliberată în timpul actului sexual ce a declanşat procreaţia.

Actualmente, în lumea duhurilor (astrală) este foarte multă agitaţie: mulţi oameni (duhuri) doresc să se întrupeze în lumea materială, astfel că fac neîncetat calcule complexe – cercetează „cifrele destinului”, cum se spune acolo -, pentru a prognoza felul viitoarei lor întrupări. Din acest motiv sunt extrem de atenţi la energiile pharismah emise în lumea materială de către semenii lor întrupaţi, ce urmează să devină părinţi. Ei sunt interesaţi, cu precădere, de tipul energiilor pharismah emise de părinţi în momentul procreaţiei – în momentul contactului sexual ce duce la naşterea unei noi fiinţe. După cum se poate observa, emisiile pharismah emise de oameni în timpul actului sexual sunt atât de „intime”, încât tot cosmosul află instantaneu de ele!

Oamenii din lumea astrală aşteaptă să se întrupeze, dar datorită faptului că cei care ar putea să le devină părinţi nu reuşesc să-i atragă la întrupre prin energii pharismah corespunzătoare, rămân blocaţi acolo. În schimb, datorită emiterii unor energii întunecate, aceiaşi părinţi atrag duhuri din iad sau din haos, ceea ce, pentru moment, nu este în interesul nimănui şi, cu atât mai puţin, al părinţilor.

Fără nici o îndoială, date fiind condiţiile lumii actuale, nu este nici o problemă să vină la întrupare şi oameni – duhuri – din iaduri. Problemele sunt altele. Pe de-o parte, părinţii respectivi o să aibă mult de furcă cu astfel de progenituri (aşa cum se poate observa din ce în ce mai des în perioada actuală, a „liberalizării” activităţii sexuale, realizată sub influenţa directă a fiinţelor întunecate), iar de cealaltă parte, trebuie asigurat în lumea materială un echilibru stabil în ceea ce priveşte procentul celor proveniţi din iaduri şi procentul celor proveniţi din lumea astrală.

Pentru Fiii Luminii, precum şi pentru oamenii din lumea astrală, dezideratul principal este ca numărul celor proveniţi din lumea astrală să fie mai mare decât al celor proveniţi din iaduri. Oamenii veniţi la întrupare din lumea astrală – care, la rândul lor, au avut îndelungate perioade de stat prin iaduri, desfăşurate în răstimpul dintre întrupările anterioare – trebuie să fie mai mulţi, tocmai pentru a pregăti terenul pentru duhurile provenite din iad. Aceştia din urmă au nevoie de învăţători competenţi pentru ca, la sfârşitul existenţei în lumea materială, să nu se mai întoarcă în iad. În lumea materială, duhurile provenite din lumea astrală trebuie să se îngrijească de cei proveniţi din iaduri, să-i educe în mod competent, şi, mai ales, în primul rând, să se îngrijească ca aceştia să fie botezaţi în rit creştin, aşadar să fie puşi sub protecţia directă a Domnului Iisus Hristos. Doar astfel, după moarte, oamenii proveniţi din iad pot ajunge, la rândul lor, în lumea astrală. Iar în viitoarele întrupări, aceştia să poată deveni, la rândul lor, învăţători pentru cei ce vor veni din iad. În schimb, prin Jocuri ale Sorţii precum cele descrise în paginile anterioare (chiar dacă par naive în ochii multor contemporani), Fiii întunericului duc o amplă campanie pentru ca acest deziderat să nu se împlinească. Prin Jokeri, Fiii întunericului doresc să-şi trimită pe pământ cât mai mulţi reprezentanţi umani. Aceşti reprezentanţi au lungi perioade de stat în iaduri şi în haos; mulţi dintre ei nu s-au întrupat niciodată în perioada creştină, motiv pentru care, în nici o întrupare, nu au fost botezaţi în vreun rit creştin. Fiii întunericului vor ca reprezentanţii lor umani să se înmulţească şi stăpânească pământul; vor ca reprezentanţii lor umani să trăiască în lumea materială fără Taina Botezului şi fără Taina Căsătoriei. La maturitate, misiunea acestor reprezentanţi umani este să aducă regulile haosului şi ale iadului în lumea materială (acesta este motivul pentru care părinţii care procrează în mod ilegal vor avea probleme mari cu progeniturile; şi deja au, pentru că i-au scăpat din mână, considerând că este mult mai importantă cariera personală, succesul în afaceri sau obţinerea banilor). După moarte, aceşti reprezentanţi umani ai Fiilor întunericului în lumea materială se vor întoarce „victorioşi” tot în iad sau în haos.

Actualmente, în linii generale, procentajul oamenilor ce se întrupează în lumea materială este următorul: aproximativ 75 % sunt sâmtemi (oameni suflet), iar 25 % sunt icon hlisa (oameni cu spirit şi corp duh). Din acest procentaj de 25 % de oameni icon hlisa care trăiesc actualmente în lumea materială, aproximativ trei sferturi provin din lumea astrală, mai cu seamă de pe nivelurile medii şi inferioare ale acesteia. Direct din haos se întrupează destul de puţini: cam 1 %. Tot din procentajul total de 25 % de oameni icon hlisa întrupaţi în lumea materială, în jur de un sfert provine direct din iad (mai corect, din iaduri, căci actualmente mai există 12 găuri de vierme numite iaduri). Din această ultimă categorie fac parte acei oameni din iaduri care s-au aliat de bună voie cu fiinţele întunecate; ei formează, dacă se poate spune astfel, „elita” care locuieşte în zonele „rezidenţiale” ale iadurilor. Aceşti oameni de „elită” ai iadului nu trebuie confundaţi cu oamenii obişnuiţi din iaduri, care sunt supuşi la munci grele. Oamenii obişnuiţi nu pot ieşi din iaduri decât pe baza „principiului celor 17” şi datorită activităţii Învăţătorilor din iad. Ambele modalităţi de ieşire din iad au fost menţionate anterior.

Oamenii din elita iadului care se întrupează în lumea materială reprezintă răul fizic. O parte dintre aceşti oameni, nu foarte mulţi de altfel, dar care se constituie a fi „elita elitelor” întunecimii, devin în lumea materială agenţii fizici ai răului, care-i strică pe toţi ceilalţi. Agenţii fizici ai răului sunt perfect conştienţi de ceea ce fac în lumea materială; majoritatea dintre ei şi-au dezvoltat „amintirea a toate”; cu alte cuvinte, ştiu ce şi cine sunt, ştiu de ce s-au întrupat în lumea materială şi care este misiunea lor ca fiinţe întrupate. Ceea ce este foarte important de menţionat este faptul că aceştia nu se manifestă niciodată în sens negativ: nu se manifestă violent, nu ucid, nu fură, nu comit adulter etc; pur şi simplu stau în banca lor, sunt „simpli cetăţeni”, cel mai adesea sunt foarte modeşti, oameni care-şi văd de treaba lor, fiind situaţi, pe scara socială, undeva în linia a doua. Tocamai datorită faptului că se manifestă în acest fel, lucrurile din lumea materială par încâlcite, iar descifrarea lor este anevoioasă. Deşi, cel mai adesea, au studii medii şi înalte, fiind profesori, ingineri, persoane din armată, poliţie, administraţie sau politică, agenţii fizici ai răului stau mereu în umbră, în linia a doua sau chiar a treia, de unde îi influenţează pe oamenii potenţiali buni din categoria icon hlisa să comită fapte rele. De cele mai multe ori, simpla lor prezenţă într-un loc sau altul este suficientă, iar atunci când nu este suficientă, îi influenţează pe ceilalţi prin vorbire (prin convingere), prin sprijin material, fianciar sau în oricare alt mod.

Agenţii răului fizic nu făptuiesc în mod direct răul fizic dintr-un motiv foarte simplu: fiind mereu monitorizaţi în lumea materială de către Fiii Luminii, devin rapid „persona non grata” în cazul în care ar încălca Legile şi, în consecinţă, devin pasibili de a suporta efecte punitive severe. De aceea, se mulţumesc să fie „sfătuitorii din umbră” ai multor oameni „căldicei” din categoria icon hlisa proveniţi din lumea astrală, care, picând în plasă, comit răul în lumea materială, într-o formă sau alta, iar după moarte ajung în iad.

Cea mai înaltă funcţie pe care o poate atinge un agent al răului fizic este, poate uimitor, cea de Joker fizic.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ