KARMA – JOKERII

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

JOKERII

Un om din elita întunecimii devenit Joker fizic este contrapartea fizică a unui Joker Lorehh sau Dree. Într-un fel, se poate spune că Jokerul fizic este o funcţie; doar o fiinţă omenească, un agent al răului, ce a atins un grad înalt în ierarhia întunecimii, poate ocupa o astfel de funcţie.

Ca funcţie, un Joker fizic are sub supraveghere un areal strict delimitat din lumea materială: un sat, un cartier din marile oraşe, un cvartal de blocuri etc.

Ca om întrupat, un Joker fizic are puteri foarte mari: în primul rând are „amintirea a toate”; ştie foarte bine cine este, de unde provine, de câte ori s-a întrupat, ce rol are. El este sprijinit în demersul său de toată întunecimea – atât de cea transfizică, cât şi de cea fizică. Principala preocupare a unui Joker fizic este controlul strict al naşterilor din arealul său. Datorită capacităţilor de care dispune, dar şi datorită informaţiilor pe care le primeşte de la întunecimea transfizică, un Joker fizic poate monitoriza toate întrupările oamenilor din propriul său areal (să spunem, dintr-un cartier din marile oraşe sau, eventual, dintr-un cvartal de blocuri). Încă de la naşterea oamenilor în lumea materială, Jokerul fizic stabileşte, în propriul său areal, care sunt potenţiali răi şi care sunt potenţiali buni, în funcţie de locaţia de unde provin, din haos, din iad sau din lumea astrală.

Prin puterile de care dispune, de-a lungul existenţei acestora, Jokerul fizic deschide celor răi diferite „căi” de propăşire materială, iar celor buni le blochează accesul la bunăstare. Potenţialii oameni răi trebuie educaţi într-un fel specific de către Jokerul fizic, pentru a forma mai târziu armata sa personală, prin intermediul căreia îşi va duce la îndeplinire scopurile întunecate. Evident că potenţialii oameni răi nu cunosc aceasta; ei ştiu doar că au „noroc” în viaţă, că lucrurile funcţionează cum trebuie şi sunt cât se poate de mulţumiţi; va veni însă un timp în care vor plăti preţul „norocului”. Nici potenţialii oameni buni nu ştiu că sunt vizaţi într-un asemenea fel, astfel că nu pot să bănuiască de ce nu au „noroc” în viaţă, de ce li se pun atâtea piedici etc etc.

Un alt punct de interes maxim pentru Jokerii fizici sunt femeile, în special acelea care sunt potenţiale târfe – sau care pot deveni târfe (datorită absenţei sămânţei de mamă). Prin astfel de femei (precum femeia din cazul cu adulterul, menţionat anterior), pot fi aduşi la întrupare alţi „fraţi” ai Jokerului fizic, din haos sau din iad. Încă de la început, Jokerii stabilesc, datorită capacităţilor de care dispun, ce tip de bărbat (de acelaşi calibru ca şi femeia devenită târfă) se potriveşte unei astfel de femei, pentru a aduce la întrupare un anumit tip de fiinţă umană din iad sau din haos. Jokerul fizic acţionează pentru ca, la un moment dat, femeia şi bărbatul să se întâlnească şi să procreeze în afara Tainei Sfinte a Căsătoriei. De asemenea, uneori, Jokerul poate alege un bărbat şi o femeie cu corpuri duh elevate, pe care-i determină, prin amăgiri şi ispite (evident şi cu ajutorul Jokerilor Lorehh sau Dree de la nivelul eteric, precum în exemplele expuse în capitolele anterioare), să aducă la întrupare fiinţe omeneşti care, la maturitate, să se manifeste după principiile răului.

De altminteri, printre ţintele vizate de activitatea Jokerilor fizici se numără persoanele cu cele mai elevate corpuri duh din arealul respectiv. Aceştia sunt supuşi celor mai mari ispite şi amăgiri. În cazul în care se înclină în faţa ispitelor, aceşti oameni – bărbaţi sau femei – devin instrumente preţioase prin care Jokerii fizici pot declanşa multe acţiuni ale întunecimii. Dacă însă nu cedează ispitelor, acestora li se pun multe piedici. În nici un caz, Jokerii nu-i elimină fizic în mod direct pe cei din această categorie, întrucât şi de această dată, în condiţiile în care Jokerii fizici s-ar preta la aşa ceva, reacţia structurilor cosmosului ar fi necruţătoare.

Cel mai adesea, Jokerii fac Jocurile în aşa fel încât oamenii să fie dezamăgiţi în mod profund într-un anumit moment al vieţii şi să se autodistrugă: să devină alcoolici, drogaţi, să sărăcească subit etc. Căci, la ce oare poate duce, pentru un om obişnuit, o iubire eşuată, pierderea pe nedrept a unui loc de muncă sau orice altceva de acest gen ?

 Şi ce simplu este, la urma urmei, în condiţiile în care Jokerul fizic beneficiază de informaţii transfizice, să pună în scenă spargerea unei iubiri între doi îndrăgostiţi, printr-o ispită strecurată subtil !

Sau să pună în scenă pierderea unui loc de muncă de către un duh elevat, în condiţiile în care un „prieten” îi vântură naivului prin faţa nasului mirajul unui loc de muncă mai bine plătit !

Sau să pună în scenă – iar acest procedeu se produce din ce în ce mai des în ultima perioadă -, amăgirea unei „puştoaice” naive prin promisiunea unui loc de muncă bine plătit în străinătate, pentru ca aceasta să ajungă în final prostituată în cine ştie ce bordel dintr-o ţară „civilizată”.

Înainte de toate, trebuie evidenţiat în mod foarte clar faptul că la nici una dintre persoanele date ca exemplu în aceste pagini nu a existat vreun semnalment karmic, adică înscris în structura aurică, la nivelul petelor karmice sau în orice alt loc, care să indice că poate avea în destin astfel de evenimente nedorite. Aşadar, în nici unul dintre aceste cazuri nu poate fi vorba despre karma din vieţile anterioare. Dimpotrivă, la multe dintre persoanele date ca exemple în aceste pagini (exemple cu caracter generic), structura aurică indica contrariul; majoritatea persoanelor aveau petele karmice destul de mici şi, dacă nu se producea acţiunea exterioară a Jokerilor (atât fizici, cât şi transfizici), existau toate şansele ca existenţa lor trupească să se înscrie pe o traiectorie dacă nu mulţumitoare, măcar situată în limite acceptabile. Genul de persoane din exemplele de mai sus n-au înţeles niciodată de ce s-a abătut nenorocirea asupra lor. Motivaţia este una singură şi transcende experienţa limitată a unei singure existenţe, după cum transcende karma provenită din vieţile anterioare: datorită faptului că aveau corpul duh elevat şi petele karmice mici, în condiţiile în care continuau să-şi dezvolte capacităţile, puteau deveni potenţiali inamici ai întunecimii, reprezentată de Jokeri.

E greu pentru un om din zilele noastre să facă un exerciţiu de gândire pentru a înţelege faptul că mulţi dintre copiii străzii, multe dintre persoanele fără adăpost, multe dintre prostituatele care împânzesc centurile marilor oraşe sau mulţi alţi nefericiţi ai sorţii ar fi putut deveni persoane onorabile – profesori, ingineri, medici etc -, dacă cineva foarte negru la suflet şi la nivelul ochilor (Jokerii fizici, la nivelul sufletului, au ochii negri, precum „fraţii” lor din iad şi din haos) nu ar fi acţionat în consecinţă. Uneori, singura vină a acestor oameni defavorizaţi ai sorţii a fost emiterea unor energii pharismah necorespunzătoare, naivitatea şi faptul că s-au născut cu un corp duh elevat … ca nişte mieluşei în calea lupilor. Şi au fost sfâşiaţi. Aşadar, nu karma din vieţile anterioare sau cine ştie ce factor genetic i-a determinat pe aceşti nefericiţi ai sorţii să ajungă ceea ce sunt, mai cu seamă că foarte puţini dintre ei au petele karmice de o natură care să indice un destin dramatic. De altfel, cum poate cineva să se smintească într-un asemenea hal încât să afirme – sau cum poate să existe vreo teorie care să enunţe aşa ceva -, că o persoană are în destin, datorită „karmei din vieţile anterioare”, să devină alcoolic, să devină un copil al străzii, să ajungă sărac lipit pământului, să ajungă prostituată etc ?

Cum poate să gândească cineva că Dumnezeu (prin structurile Sale, prin Fiii Luminii, prin Domnii karmei sau prin oricine altcineva) doreşte ca vreo fiinţă omenească să „plătească” karma sa anterioară prin astfel de evenimente şi de întorsături dramatice de situaţii. Dumnezeu, care este „continuitatea a toate”, doreşte ca fiii şi fiicele Sale, pe care i-a creat pentru a-i deveni Preoţi, să se desăvârşească.

Aşa cum s-a spus dinspre profeţi, Dumnezeu nu doreşte moartea păcătoşilor, ci îndreptarea lor. Doar cei care încearcă să scape de responsabilitatea deciziilor proprii pot arunca vina pe o ipotetică „karma provenită din vieţile anterioare” ori pe preeminenţa factorului genetic, neînţelegând nimic din ceea ce li se întâmplă în viaţă.

După cum nu înţeleg nici cei care au ajuns – în urma unei alte forme de manipulare, mult mai subtilă – la concluzia intelectuală că răul, manifestat prin fiinţele întunecate, fie fizice, fie transfizice, nu există, şi în concluzie că nu au de ce să se teamă (în această categorie a tembelilor intră mulţi dintre părinţii din ziua de astăzi care sunt indignaţi de faptul că, la orele de religie, copiii lor sunt învăţaţi că există iadul şi dracii – ceea ce „îi sperie” pe sărmanii micuţi).

Fireşte, în contextul prefigurat în aceste pagini, nu trebuie dat vina în mod nechibzuit pe Jokeri şi pe Fiii întunericului (ceea ce ar însemna iarăşi neasumarea responsabilităţii proprii). Responsabili pentru toate aceste evenimente dramatice, într-un mod cât se poate de evident, sunt oamenii înşişi, care emit, prin liberul arbitru, energii pharismah întunecate, care-i cheamă pe cei răi. Cei răi nu vin niciodată nechemaţi. Iar cei răi au mult de muncă în acest veac, după cum se poate observa.

Se mai poate consemna şi faptul că, atunci când se referă la oameni, Jokerii transfizici vorbesc foarte urât şi batjocoritor. Cea mai obişnuită formulare este: „Îl poartă pe X” (numele persoanei manipulate).

Revenind la subiect, se mai poate spune că manipularea naşterilor nu este ceva nou în cosmos; ea a fost folosită pe scară largă în toate epocile şi în toate timpurile. Ea a fost folosită în templele vechilor zei, fiind cunoscută în istorie sub titulatura de „prostituţie sacră”. De asemenea, ea a fost folosită de cei din Centrul de putere al lui Iannus. De fapt, pentru a se opune cu succes fiinţelor întunecate, cei din Centrul de putere al lui Iannus au pregătit din timp femei pe care, în anumite perioade ale istoriei, le-au strecurat în paturile unor conducători politici şi militari. Aşa au apărut „bastarzii”, care la maturitate au început să-şi ceară drepturile, devenind la rândul lor conducători politici şi militari (regi, prinţi etc).

Agenţilor fizici ai răului, Jokerilor fizici, li se opun, în lumea materială, fiinţe omeneşti întrupate, dar acţiunea acestora este destul de limitată, datorită faptului că trebuie să respecte cu stricteţe Legile cosmosului. Despre aceste fiinţe omeneşti se poate spune că sunt reprezentantele Luminii în lumea materială. Doar persoanele curate din punct de vedere sufletesc pot deveni, pentru o perioadă de timp, adversari ai Jokerilor fizici şi ai celor transfizici.

O altă categorie de oameni care sunt capabili să se opună Jokerilor este formată din acei oameni întrupaţi, care, în decursul existenţei materiale, cel mai adesea în urma unui accident dramatic, au reuşit să manifeste, la nivelul fizic, o parte din caracteristicile corpului duh.

Totuşi, acţiunile în forţă ale diferitelor categorii de oameni împotriva întunecimii – împotriva Jokerilor fizici şi transfizici sau a Jocurilor – nu sunt tolerate de instanţele cosmosului spiritual, care consideră că prin astfel de proceduri se încalcă Legile cosmosului. Acesta este motivul pentru care, în lumea materială, au succes foarte multe Jocuri desfăşurate atât de Jokerii fizici, cât şi de cei transfizici.

Pe măsură ce câştigă un Joc, Jokerii cresc în putere şi tărie (întunecată). Mai mult decât atât, uneori Jokerii câştigă un surplus foarte mare de energie negativă, rezultată în urma făpturii de către oameni a celor cinci categorii de păcate.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ