KARMA – FÂNTÂNA LACRIMILOR

šEDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

FÂNTÂNA LACRIMILOR

Aşa cum a fost menţionat, fiecare intenţie pharismah, fiecare gând, fiecare vorbă şi fiecare faptă neconforme cu Legile cosmosului, creează, la nivelul aurei fiecărui om întrupat, o energie remanentă întunecată, care generează la nivelul trupului o tensiune musculară şi nervoasă. Această energie remanentă întunecată trebuie eliminată. În caz contrar, omul s-ar îmbolnăvi auric şi trupeşte.

Oamenii elimină o parte din aceste noxe energetice întunecate (cam 75%) prin intermediul chakrelor din tălpile picioarelor, care funcţionează ca nişte supape; acesta este motivul pentru care aceste chakre trebuie să fie mereu în stare de funcţiune, iar picioarele trebuie să fie mereu în stare de curăţenie (un alt mod de a elimina rapid noxele energetice remanente constă în umblarea cu picioarele goale pe pământ sau prin iarbă, în special dimineaţa şi seara).

În caz contrar, neavând pe unde să se scurgă, noxele energetice pot fi înmagazinate la nivelul structurii aurice şi trupului, iar rezultatul este îmbolnăvirea. Prin intermediul chakrelor amintite, noxele energetice se scurg, fireşte, în pământ; cu alte cuvine se transferă asupra pământului, care se îmbolnăveşte. Pământul, Spiritul Pământului, natura întreagă se acoperă astfel cu noxele energetice create de oameni. În cele din urmă, toate aceste noxe se vor reîntoarce asupra oamenilor, dinspre periferie spre centru, prin perturbări atmosferice, uragane, tornade, ploi sau ninsori abundente, cutremure.

Concomitent, fiind acoperit de noxe energetice, pământul începe să devină neroditor, să nu mai producă hrană în condiţii îndestulătoare. De asemenea, fiind acoperit cu noxe, solul terestru nu mai este capabil să absoarbă în mod optim apa provenită din ploi, astfel că pot să apară inundaţii de proporţii.

Modul concret în care noxele se transferă pământului este următorul: noxele emise de oameni se scurg în pământ şi încep să curgă, precum şuvoaiele de ploaie, de-a lungul unei reţele dense de linii de energie. Aceste linii de energie, care ţin de structura constructivă a globului pământesc, se suprapun adesea peste elementele de vegetaţie.

De exemplu, la nivelul unui sat sau cartier, liniile de energie se constituie de-a lungul aleilor cu pomi sau cu gard viu dintre case sau blocuri (de-a lungul acestor linii de energie circulă adesea animalele: câini, pisici, animalele domestice în mediul rural etc). În cele din urmă, ele se scurg în punctele nodale situate la confluenţa mai multor linii de energie, într-un fel de sorb sau de vârtej.

Din acele vârtejuri se formează alte linii de energie, mult mai ample, după principiul apelor aluvionare rezultate din ploi şi ninsori. În cele din urmă, toate noxele energetice rezultate într-o perioadă de timp se înmagazinează într-un obiect material: o piatră, o plantă, un pom fructifer, un arbore, o fântână.

Aceste linii de energie ce formează o complicată reţea – precum şi locul în care se înmagazinează toate noxele negative – nu sunt fixe, ci se schimbă cam o dată la trei zile. Pentru a afla locul exact în care se înmagazinează, din timp în timp, noxele energetice negative, în ce plantă, pom fructifer, arbore sau fântână, este nevoie o cunoaştere amănunţită a funcţionării naturii.

Evident, se poate întreba cineva, cui foloseşte aşa ceva, iar răspunsul este unul singur: celor interesaţi.

Cei interesaţi nu sunt alţii decât Jokerii fizici, care, pe baza informaţiilor primite de la Jokerii transfizici, caută cu disperare acele locuri şi elemente materiale în care se acumulează noxele provenite din răutatea oamenilor. De fapt, acesta este unul din scopurile cele mai importante ale activităţii Jokerilor. Dacă află unde (în ce loc), când (cu precizie, în ce secundă) şi în ce element material se adună energia negativă astfel înmagazinată, Jokerii fizici îşi pot creşte puterea de nenumărate ori.

Ceea ce Jokerii trebuie să facă este să meargă la acel loc, să rupă fructul respectiv de pe ram şi să-l mănânce sau să meargă la acea fântână şi să bea o cană cu apă pentru a beneficia de un surplus de energie, ce le va spori puterea şi tăria.

Acum trebuie spus că în fiecare localitate – sat, comună, orăşel, oraş etc – există un astfel de loc. Acest loc nu este fix, aşa cum a fost menţionat, ci itinerant. Astăzi este într-o zonă, peste trei zile în alta şi aşa mai departe; totuşi, există un număr limitat de astfel de zone. De cele mai multe ori, locul în care sunt înmagazinate toate aceste noxe este o fântână, iar această fântână poartă numele de „Fântâna Lacrimilor Toate”.

Nu numai Jokerii fizici sunt interesaţi de Fântâna Lacrimilor Toate, ci şi Jokerii transfizici. Aceştia din urmă au capacitatea de a prelua energetic caracteristicile nefaste ale noxelor aurice şi de a construi din ele, la nivel eteric, săbii, suliţe şi multe alte obiecte de putere întunecate. Cu aceste arme Jokerii transfizici luptă, faţă în faţă, în modul cel mai concret, împotriva fiinţelor luminoase: împotriva Îngerilor Luminii sau chiar împotriva oamenilor decorporaţi. Până acum 2000 de ani, împotriva Jokerilor transfizici astfel înarmaţi luptau morţii vii, strigoii, oamenii decorporaţi (aşa cum a fost menţionat în capitolele consacrate cosmogenezei). În era creştină, oamenii decorporaţi nu mai sunt lăsaţi să lupte direct împotriva Jokerilor.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ