KARMA – HAIM: STOP JOC

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KARMA (SOARTA)

HAIM

STOP JOC

Înaintea erei creştine, nu existau Jocuri ale sorţii, întrucât oamenii erau, oricum, prin intermediul templelor întunecate la care erau arondaţi, sub infuenţa directă a fiinţelor întunecate: zeii. Pentru că nu mai au posibilitatea a se mai manifesta precum în timpurile lor „glorioase”, în era creştină, mai precis începând din anii 300-500 ai erei creştine, Jokerii au început să recurgă la Jocurile Sorţii.

Jocurile Sorţii realizate de către Jokerii manipulatori sunt noile modalităţi prin care, în era creştină, întunecimea luptă împotriva Luminii prin intermediul oamenilor. Pe măsură ce Jokerii şi, prin ei, toată întunecimea prosperă, oamenii întrupaţi mor, iar după moarte sufletele lor devin sclave în iad. Energia preluată de la oameni îi ajută pe Jokerii transfizici – şi, prin ei, pe toţi Fiii întunericului – să supravieţuiască în cosmos, în condiţiile în care nu mai beneficiază de energia vieţii de la Dumnezeu. Dacă Jokerii – şi prin ei toată întunecimea – n-ar mai fi alimentaţi cu energie de oamenii pe care-i ispitesc, îi manipulează şi în cele din urmă îi duc la (auto)distrugere, ar dispărea din cosmos, căci structura lor corporală eterică n-ar mai fi alimentată cu energie de viaţă, iar spiritele lor ar fi resorbite în lumile din care au provenit cândva.

Faptul că au un excedent masiv de energie preluată de la oamenii care încalcă Legile cosmosului, îi determină – poate uimitor – pe Jokerii transfizici să fie în pas cu moda oamenilor din lumea materială. Nici de această dată, această afirmaţie nu trebuie interpretată metaforic ori simbolic, ci într-un mod cât se poate de real şi de concret. Oricât de uimitoare ar fi o astfel de afirmaţie, trebuie spus că Jokerii transfizici chiar sunt în pas cu moda oamenilor din lumea materială. Chiar şi frizura lor este adaptată modei din acest timp.

Cauza este următoarea: Jokerii transfizici împrumută particularităţi de vestimentaţie de la cei pe care-i manipulează (îi „poartă”): o bluză de la unul, un pantalon de la altul, o frizură de la altcineva etc. Ei nu împrumută doar particularităţi de vestimentaţie, ci şi de înfăţişare concretă: pot copia, ca imagine, prin sintonie, elemente fizionomice ale persoanelor pe care le manipulează: ochii de la o persoană, nasul de la altă persoană, bărbia de la o alta şi aşa mai departe. Prin aceste procedee, este drept mai subtile, Jokerii transfizici se „tunează” la fel ca târfele, vampele, „vedetele” şi „divele” din lumea materială.

Se poate pune întrebarea, desigur retorică: oare pe cine copiază oamenii naivi din lumea materială care recurg la „tunări” şi la alte îmbunătăţiri fizionomice, corporale sau vestimentare ? Cu cine vor să semene în mod inconştient ? Cine „îi poartă” ? Mai trebuie menţionat că prin tunarea aspectului fizionomic şi prin însuşirea unor detalii de vestimentaţie, Jokerii transfizici îşi maschează adevăratele lor înfăţişări hidoase, căci dacă oamenii i-ar observa având înfăţişările lor originale, s-ar înspăimânta: sunt dracul gol (nici n-au cum să fie altceva).

Spre deosebire de Jokerii întunecaţi, Îngerii din ierarhia Fiilor Luminii se înfăţişază într-o vestimentaţie realizată din întocmiri de lumini, ce respectă un anumit canon. Îngerii din ierarhia Fiilor Luminii au veşminte formate din lumini ce reproduc hainele ce se purtau în timpul întrupării Domnului Iisus Hristos: togi strălucitoare, brâuri formate din lumini, sandale frumos întocmite etc (aşa cum sunt, de altfel, reprezentaţi în icoanele din bisericile creştine; nici de această dată nu este vorba despre ceva metaforic).

Atunci când Fiii Luminii doresc să stopeze un Joc al Morţii aflat în desfăşurare pot solicita ajutorul lui Dumnezeu Tatăl. Ajutorul Tatălui Ceresc este solicitat de către Fiii Luminii prin intermediul unor ceremonii desfăşurate în lumea eterică (ceremonii ce par să fie echivalentul liturghiilor din lumea materială). Ceremoniile se pot face pentru un om, pentru mai mulţi oameni sau pentru un teritoriu. Răspunsul Tatălui Ceresc se concretizează prin emiterea unui singur cuvânt care reverberează de-a lungul şi de-a latul cosmosului spiritual. Cuvântul, transcris în limba oamenilor, este HAIM.

În momentul în care acest cuvânt se aude la nivelul lumii eterice, Jokerii şi toată întunecimea fug de mănâncă pământul.

Jocurile Morţii, declanşate de Jokeri pot fi, de asemenea, blocate foarte rapid prin activarea de către oameni a corpului haric al plaselor mesianice. Aşa cum a fost menţionat, formarea plaselor mesianice se produce doar în urma rostirii cu voce tare a Numelui lui Iisus Hristos, cel mai Puternic Nume din Cer şi de pe Pământ. Formându-şi corpul haric al plaselor mesianice, omul se pune sub protecţia directă a lui Iisus Hristos.

Prin formarea cât mai des a plaselor mesianice de-a lungul unei zile, creşte nivelul energetic general al fiinţei umane. Omul nu mai poate fi virusat atât de uşor de Jokeri prin Jocuri ale Morţii. Concomitent, în mod treptat, tendinţele karmice, precum şi karma acumulată sunt în bună măsură anulate şi, în final, arse din temelii. Acţiunea benefică a plaselor mesianice poate transforma foarte rapid un om. Prin plasele mesianice, omul primeşte ceea ce nu avea în momentul în care a făptuit vechile fapte: Iubirea.

Karma, Jocurile Sorţii şi activitatea Jokerilor au devenit posibile datorită absenţei Iubirii. Iubirea este Hrana adevărată a oamenilor. De aceea, IUBIREA este temelia pe care trebuie reclădit totul. Datorită absenţei Iubirii, viaţa oamenilor a devenit ceea ce este în prezent. Astfel, prin acţiunea plaselor mesianice, omul intră sub alte auspicii karmice, iar vechea Lege – karma: dinte pentru dinte şi ochi pentru ochi – îşi încetează efectul.

Prin acţiunea plaselor mesianice, omul intră într-o altă etapă, punând singur în funcţiune un nou resort care elimină karma cea veche.

În actuala etapă oamenii intră încet, dar sigur, sub influenţa Noii Legi. Noua Lege sau Karma sub Iisus Hristos, ce are la temelie Iubirea, poartă în akhatakha, limba lumii eterice, numele de PHARAT.

13

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ