KOSMOS – PROCESUL PALINGENEZIEI

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KOSMOS

12

PROCESUL PALINGENEZIEI

În cel de-al patrulea ciclu al cosmosului, Terra aurica este structurată în mod diferit de ceea ce exista anterior, în vechile întocmiri. Chiar de la începutul celui de-al patrulea ciclu, Pământul fizic a fost fost învăluit într-o membrană aurică protectoare, care poate fi situată spaţial, undeva, cam la jumătatea distanţei dintre Lună şi Marte. Membrana de protecţie este formată dintr-o energie foarte înaltă, care face imposibilă pătrunderea sau ieşirea neautorizată a fiinţelor. Nimeni nu poate intra sau ieşi din Terra aurica, decât cu acordul fiinţelor îngereşti diriguitoare. Chiar la extremitatea membranei protectoare, Terra aurica are două porţi: poarta de intrare – pe care o puntem numi Alfa, care este începutul – şi poarta de ieşire, pe care o putem numi Omega, întrucât desemnează sfârşitul. Cele două porţi sunt situate chiar la limita exterioară a aurei planetare. Atunci când este cazul şi obţin autorizarea fiinţelor îngereşti diriguitoare, spiritele oamenilor ies şi intră în Terra aurica prin cele două porţi.

Deşi Terra aurica este ca o casă – ea este casa noastră, a tuturor -, nu se compară cu o casă din lumea materială. Casele din lumea materială au uşi/porţi, care duc „afară” sau „înăuntru”. În schimb, porţile Terrei aurica duc în locuri diferite, în planuri cuantice diferite. Fiecare poartă este, de fapt, o concavitate compusă dintr-o substanţă asemănătoare apei, de culoare verde-albăstruie, ce se formează în orice punct al membranei protectoare ce învăluie Terra aurica. Porţile se formează instantaneu, doar în momentul în care apare necesitatea comunicării cu celelalte planuri cuantice.

În momentul în care un spirit omenesc vine direct din Lumea fără formă, trebuie să treacă prin Poarta de intrare Alfa. Pătrunzând prin Poarta de intrare, spiritul omului începe procesul palingeneziei (palingenesia: renaşterea perpetuă, ciclică). Circuitul palingenziei, ce presupune alternanţa viaţă-moarte-renaştere, se desfăşoară permanent şi se va desfăşura atâta timp cât va exista Terra aurica. Poarta de intrare Alfa este începutul, iar Poarta de ieşire Omega este sfârşitul procesului palingeneziei. Dincolo de Poarta de intrare se întrevede o negură străluminată de fulgere. Atunci când pătrunde prin Poarta de intrare, spiritul omului are senzaţia că trece printr-un vagin.

Când spiritul omului pătrunde prin Poarta Alfa, percepe o senzaţie de senzualitate profundă, resimte feminitatea absolută care există în starea sa cea mai pură. Poarta Alfa conţine o senzualitate atât de adâncă, încât creează senzaţia că toată senzualitatea s-a concentrat într-un singur punct al cosmosului. Este ca şi cum, în acel punct al cosmosului, s-a focalizat senzualitatea tuturor femeilor care au trăit vreodată în lume, care trăiesc şi care vor trăi în viitor. „Eternul feminin” este, într-un fel, concretizat în substanţa fluidă albastru-verzuie a Porţii de intrare Alfa.

A doua poartă a Terrei aurica este Poarta de ieşire Omega. Prin această poartă, pleacă spiritele care au parcurs circuitul palingeneziei în Terra aurica. Dar, precum Poarta de intrare Alfa pare a fi concentrarea feminităţii absolute, Poarta de ieşire Omega exprimă perfecţiunea masculină. Senzaţia generată de Poarta de ieşire Omega nu are nimic sexual. Ea se aseamănă mai degrabă cu dragostea tatălui pentru copil, cu prietenia sau cu camaraderia.

Spiritul omenesc va trece prin Poarta de ieşire Omega abia după ce îşi va încheia periplul prin aura pământului. Dincolo de această poartă există un Ocean întins de lumină.

š Şaptesprezece pentru eternitate œ

Imediat după ce pătrund prin Poarta de intrare Alfa, spiritele oamenilor se „înveşmântează” în corpuri duh. Din acel moment, se poate spune că spiritele omeneşti se manifestă în formă umanoidă. Ca formă umanoidă, toate corpurile duh ale oamenilor au fost create în mod direct de către Dumnezeu, după Chipul şi Asemănarea Sa. Fiinţele din lumea eterică afirmă că Dumnezeu a creat corpurile duh ale oamenilor în serii de câte 17. Cu alte cuvinte, spiritele oamenilor au venit în formă (de corpuri duh) în grupuri de câte 17.

Formele corpurilor duh au fost realizate de către Dumnezeu prin intermediul Îngerilor Puri ai Temeliei (care nu au formă), sau, după cum sunt numiţi în lumea eterică, ai Îngerilor realităţii formei.

Principiul creaţiei formelor de corpuri duh în serii de câte 17 poate fi asemănat întrucâtva cu producţia unei maşini de ţesut din lumea materială, care poate realiza doar serii de câte 17 exemplare dintr-un produs. Fireşte, ea poate realiza produse la infinit, dar aceste produse sunt fabricate doar în serii de câte 17. Există însă o deosebire fundamentală în cazul creaţiei divine, realizată prin intermediul Îngerilor Puri ai Temeliei (care nu au formă): fiecare dintre cele 17 forme de corp duh este unică. Fiecare om este unic: fiecare spirit este unic, fiecare corp duh este unic, fiecare suflet este unic, fiecare trup material este unic, fiecare amprentă a mâinilor omeneşti este unică. Între cei 17 nu există nici o legătură de rudenie energetică sau spirituală. Cu toate acestea, cei 17 sunt gemeni, creaţi pentru eternitate.

S-ar putea spune că Dumnezeu a trimis în lume spirite unicat create de El Însuşi, iar prin Îngerii Puri ai Temeliei, le-a fabricat forme unicat, în serii de câte 17. De-a lungul paligeneziei cosmice între Poarta Alfa şi Poarta Omega, fiecare dintre cei 17 evoluează independent, ca individualitate unică. Totuşi, între formele corpurilor duh ale celor 17 gemeni-unicităţi au loc influxuri energetice după principiul vaselor comunicante.

Aceste influxuri energetice nu se produc, repetăm, între spiritele ori între corpurile duh ale celor 17 individualităţi, ci între formele corpurilor duh – între forma de formă a corpurilor duh (este vorba despre principiul formei: forma este doar efectul principiului ce o guvernează). O individualitate din serie nu-i cunoaşte pe ceilalţi 16, nici măcar în cazul în care este decorporat şi se află în lumea de dincolo.

De-a lungul palingeneziei prin Terra aurica, fiecare dintre cei 17 gemeni îşi urmează traseul individual: la un moment dat, unii se pot afla în planul fizic, alţii în lumea de dincolo, alţii în iad etc. Ei evoluează individual, în funcţie de meritele personale. Deşi au început împreună palingenezia cosmică, cei 17 gemeni unicat pot fi – şi, cel mai adesea, sunt – inegali din punct de vedere evolutiv.

Unii au fost mai vrednici, au învăţat mai rapid, alţii au fost mai comozi şi au rămas în urmă. Cu toţii urmează însă procesul evolutiv: şcoala vieţii ce se desfăşoară neîncetat în Terra aurica.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ