CRUCEA DE OM – PODOABELE NEVĂZUTE

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

SECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

PODOABELE NEVĂZUTE

Influenţa Marilor Tării, a Înţeleptelor Orânduiri sau a fiinţelor îngereşti din categoria Fiilor Luminii nu se reduce numai la cea temporară exercitată din exterior, aşa cum a fost descris   anterior, ci cuprinde şi influenţe de mai lungă durată sau chiar permanante, exercitate din interiorul fiinţei omului. În timp ce influenţele exterioare dispar din aură după ce-şi produc efectul, influenţele din interiorul fiinţei omului persistă mult timp, uneori chiar şi pe durata întregii vieţi.

Influenţele exercitate din interiorul fiinţei omeneşti, ale Marilor Tării, ale Înţeleptelor Orânduiri şi ale celorlalte fiinţe îngereşti din categoria Fiilor Luminii se desfăşoară prin intermediul unor elemente aurice perceptibile de către Eugen prin clarvedere. Astfel, în afara structurilor care pot fi definite drept „naturale”, aura unui om mai poate prezenta anumite elemente care formează ceea ce vom denumi a fi „particularităţile aurice” sau „podoabe nevăzute”. Evident, nu toţi oamenii au astfel de particularităţi aurice sau de „podoabe nevăzute” , astfel că nu este vorba despre un fenomen generalizat.

Particularităţile aurice („podoabele nevăzute”) sunt elemente energetico-informaţionale complexe, de forme diverse – inele, triunghiuri, mici pete energetice -, de culori, luminozităţi, sunete şi mirosuri diferite, ce apar în diferite locuri la nivelul structurii aurice ale unor oameni, dar care nu sunt generate de structura respectivă.

Printre particularităţile aurice care se dau oamenilor se numără „cununile”, „podoabele”, „peceţile” şi „siglele”. În afara acestora mai există un anumit tip de particularitate aurică, „pecetea morţii”, ce apare în anumite momente ale existenţei omului. Particularităţile aurice nu sunt un dat natural, deci nu apar la toţi oamenii, ci sunt conferite ca un dar de către fiinţele menţionate (cu excepţia peceţii morţii, evident). Ele pot persista uneori pe toată viaţa unui om, alteori numai o perioadă determinată de timp, în funcţie de anumite considerente. Cei care beneficiază de particularităţile aurice sunt acei oameni care, în anumite conjuncturi, în conformitate cu karma proprie sau cu nivelul de dezvoltare spirituală atins, au de îndeplinit sau, cel puţin, pot îndeplini anumite activităţi importante, potivit necesităţilor cosmice. Fiecare dintre particularităţile aurice este acordată unui om de una din fiinţele îngereşti menţionate, în funcţie de caracteristicile de bază ale respectivei fiinţe. Particularităţile aurice nu anulează liberul arbitru al omului.

Mai trebuie specificat că particularităţile păstrează caracteristicile aurice – culoarea, sunetul, mirosul şi vechimea – specifice fiinţei îngereşti care le-a conferit. Particularităţile aurice reprezintă o emanaţie din trupul de lumină al fiinţei îngereşti respective. Ele înnobilează omul căruia i-au fost acordate, dar dacă omul nu le foloseşte în mod corect, îi sunt retrase.

Să ne amintim că, şi în existenţa materială, pentru a îndeplini anumite activităţi sau funcţii publice de mare anvergură, oamenii au nevoie de ceea ce s-ar putea numi „atestări” sau „ungeri”. De exemplu, şi în ziua de astăzi, preoţii, regii sau şefii de state sunt „unşi” în cadrul unor ceremonii publice. De-a lungul vremurilor, domnitorii sau voievozii erau „unşi” prin ritualuri speciale, care comportau ceremonii fastuoase cu o puternică componentă sacrală.

Faptul că, în tipul de civilizaţie actuală, total desacralizată, „ungerile” nu mai sunt ce-au fost odată, este o altă problemă.

10

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ