CRUCEA DE OM – CUNUNILE

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

SECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

CUNUNILE

Cea mai importantă particularitate aurică pe ceare o poate avea un om întrupat este ceea ce fiinţele din lumea eterică desemnează a fi cununa.

Cununa este un inel energetic – ca o radiaţie – ce apare, la unii oameni, în jurul spiritului. Radiaţia energetică de forma unui inel ce înconjoară spiritul unui om nu face parte din structura aurei omului respectiv, semn că a fost aplicată de o altă fiinţă – o fiinţă care are capacitatea de a face acest lucru. Există o diferenţă foarte mare de vibraţie energetico-informaţională între radiaţia de forma unui inel denumită cunună şi structura aurică a omului respectiv.

Cununile sunt, de fapt, daruri primite de unii oameni de la înaltele fiinţe menţionate anterior: Marile Tării, Înţeleptele Orânduiri sau alte fiinţe îngereşti din categoria Fiilor Luminii. Fiinţa ce acordă cununa este cea care alege omul; ea dăruieşte cununa acelui om care îi reprezintă „interesele” în lumea materială. Oamenii însemnaţi prin cununi – inelele luminoase sau, mai precis, radiaţiile ce înconjoară spiritul – devin astfel „suporturile” fiinţelor de la care le-au primit. Cu alte cuvinte, respectivii oameni devin canale de manifestare în lumea materială ale fiinţelor menţionate. Desigur, oamenii respectivi nu ştiu că sunt purtători de cununi, dar se trezesc încluşi în anumite situaţii (situaţii care, pentru modul de interpretare pur terestru, pot să nu aibă nici un fel de importanţă) pe care, prin simpla lor prezenţă, le rezolvă într-un mod fericit. De fapt, nu ei le rezolvă, oamenii fiind numai canalele prin care fiinţele spirituale se manifestă în lumea terestră.

Cununile se aplică în general acelor oameni care, prin comportament şi prin modul de viaţă în lumea materială, respectă Legile divine – Ordinea cosmică sau Firea Lucrurilor. Normele cosmice, care sunt sub directa supraveghere a fiinţelor îngereşti, sunt stricte şi nu pot fi păcălite. Atunci când oamenii dovedesc, prin comportamentul sau prin aptitudinile pe care le dobândesc, că respectă legile morale ale universului sunt „însemnaţi” la nivel auric, de către înaltele fiinţe menţionate prin intermediul cununilor. Cele mai răspândite cununi ce se acordă oamenilor încarnaţi sunt următoarele: Cununa lui Iisus Hristos, Cununa Sfintei Fecioare Maria, Cununa Îngerului Gabriel, Cununa Îngerului Rafael, Cununa Îngerului Mihail.

Fiecare dintre aceste cununi este oferită oamenilor direct de fiinţa menţionată; fiecare cunună are vibraţia energetică specifică trupului de lumină a fiinţei care a acordat-o.

Primul tip de cunună este Cununa lui Iisus Hristos, care apare clarvederii ca un inel-radiaţie, ce înconjoară angrenajul cuantic al spiritului omului căruia i se acordă. Cununa lui Iisus Hristos are o culoare roz-trandafirie şi degajă un miros de trandafiri proaspăt înfloriţi. Emite un sunet ce se aseamănă cu un clipocit de apă. Ea este prima cunună ce se dăruieşte unui om. În general, Cununa lui Iisus Hristos este oferită direct de către Iisus Hristos acelor oameni care se roagă în sens creştin, dar este oferită şi în multe alte cazuri. Ea poate apărea chiar şi la copii sau la persoane tinere. Prin rugăciune, omul îşi declară apartenenţa, astfel încât cei care se roagă de mici pot spera, de-a lungul vieţii, la un ajutor din partea fiinţei de care se leagă prin actul rugăciunii. În momentul în care un om se roagă, în care rezonanţa interioară a rugăciunii reverberează la nivelul corpurilor şi straturilor aurice, el intră în legătură directă cu fiinţa pe care o invocă şi căreia, prin actul rugăciunii, îi cere sprijinul.

Al doilea tip de cunună ce se acordă oamenilor întrupaţi este Cununa Sfintei Fecioare Maria, ce se prezintă ca un inel-radiaţie, de culoare verde, ce înconjoară spiritul. Cununa Sfintei Fecioare Maria emite un miros de flori de câmp, iar sunetul este asemănător foşnetului naturii.

Cununa Fecioarei Maria este acordată în special femeilor care manifestă în existenţa cotidiană delicateţe, onestitate, căldură sufletească şi puritate interioară – calităţi manifestate de către Maica Fiului lui Dumnezeu. Persoana care posedă o astfel de cunună devine canalul de manifestare a „Celei care suspină pentru toţi” – cum este denumită Maica Domnului în lumea eterică. Această cunună poate fi acordată şi bărbaţilor cu un caracter mai aparte.

În afara Marilor Tării mai acordă cununi Înţeleptele Orânduiri: Arhanghelii Rafael, Gabriel şi Mihail. Aceste cununi sunt dispuse în aceleaşi locuri ca şi cununile Marilor Tării, adică în jurul angrenajului spiritului.

Cununa Îngerului Rafael apare ca un inel-radiaţie de culoare alb-lăptoasă şi degajă un miros de aer de munte. Sunetul este asemănător troznetului unor trunchiuri de copac aruncate în foc. Cununa Îngerului Rafael este purtată, de regulă, de marii vindecători. Prin vindecători înţelegem atât medicii de aure, cât şi medicii de suflete. Este destul de curios faptul că medicii de trupuri nu au această cunună. Oricum, această cunună este destul de rară în lumea oamenilor, mai ales datorită faptului că cere o anumită specializare. Preoţii care fac exorcizări au de obicei una sau mai multe cununi ale fiinţelor îngereşti, în special cea a Îngerului Rafael.

Cununa Îngerului Gabriel apare ca un inel-radiaţie de culoare albastru marin; degajă un miros de zambile şi emite un sunet ca de harpă. Cununa Îngerului Gabriel este purtată de oamenii care manifestă în existenţa terestră o parte din calităţile acestei înalte fiinţe îngereşti şi care îi devin suporturi sau canale de manifestare în lumea materială.

Cununa Îngerului Mihail este foarte rară. Ea se acordă unui om numai pentru o perioadă limitată de timp. Îngerul Mihail este Conducătorul Oştirii cereşti, rolul lui în cosmos este legat de război, iar cununa sa nu apare la oameni decât în cazul unor mari conflagraţii. Probabil că marii conducători de oştiri ai umanităţii au avut (cel puţin o perioadă limitată de timp, doar în perioada purtării acelor războaie) Cununa Îngerului Mihail.

Toate aceste cununi se acordă în urma unor ceremonii speciale ce se desfăşoară în lumea eterică. De altfel, nu există vreo ceremonie desfăşurată în lumea materială, care să nu fie „dublată” de o ceremonie în lumea eterică.

Există însă şi cununi ale Fiilor întunericului. Ele sunt contrapartea cununilor Marilor Tării sau ale Înţeleptelor Orânduiri. Cununile întunecate sunt acordate de Cei cu ochii negri acelor oameni care aderă conştient sau inconştient la „tabăra” lor. Cununile fiinţelor luciferice sunt negre, caracteristica lor este de a absorbi energia. Ele sunt situate în aceleaşi locuri ca şi cununile acordate de Iisus Hristos, Sfânta Fecioară Maria, Arhanghelii (Îngerii) Mihail, Rafael sau Gabriel. Vrăjitoarele au, la rândul lor, anumite semne distinctive ce aparţin Fiilor întunericului. Spre deosebire de ceilalţi oameni, vrăjitoarele îşi desfăşoară „meseria” pe baza unor pacte încheiate cu fiinţe deloc curate şi deloc bune la suflet cărora, chiar şi după moarte, le devin sclave: Cei cu ochii negri.

Vrăjitoria este un exemplu de aservire voluntară a unui suflet de către fiinţele întunericului, deloc binevoitoare. Apelarea unor oameni creduli la „serviciile” vrăjitoarelor pentru rezolvarea unei probleme de viaţă este o eroare de mari proporţii, de fapt este un dezastru spiritual. După moarte, prin pactul încheiat, fiinţele întunecate dispun de sufletul celei care a avut proasta inspiraţie să se dăruiască lor ori să le ceară „ajutorul”, în schimbul unor avantaje facile. Oricum, este imposibil să existe vrăjitoare care să lucreze direct cu Fiii Luminii sau cu Iisus Hristos, aşa cum singure îşi fac reclamă. Dimpotrivă.

În afara cununilor, există şi alte particularităţi aurice, denumite podoabe, care se acordă unor persoane cu funcţii publice importante, care au în subordine mari mase de oameni.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ