SFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

š Sfânta Născătoare de Dumnezeu œ

Alături de Iisus Hristos şi de fiinţele îngereşti din Ierarhia Fiilor Flăcării, în lumea eterică îşi desfăşoară activitatea Sfânta Fecioară Maria, denumită de Biserica creştină prin expresia „Sfânta Născătoare de Dumnezeu”. Desigur, activitatea din lumea eterică a Sfintei Fecioare Maria este subordonată activităţii lui Iisus Hristos. Sfânta Fecioară Maria este numită în limba lumii eterice Ioaeo sau Anina – în traducere „Cea care mijloceşte pentru sufletele toate„. Despre Sfânta Fecioară Maria, Îngerul Gabriel spunea următoarele: „nu are nici o putere de la sine, ca tot ce a fost în carne, ci Dumnezeu este puternic în ea. Doar aşa, iubirea ei este mare„.

De înălţime medie, aproape 1,70 metri, părul castaniu, ochii mari, căprui, cu sclipiri verzi, nas mic, gura mică, Sfânta Fecioară Maria este o persoană fascinantă şi remarcabilă. Sfânta Fecioară Maria are o faţă foarte albă, o adâncitură mică în bărbie, iar atunci când râde face gropiţe în obraji. Uneori poartă părul liber, alteori poartă părul legat cu panglici. În momentele în care poartă părul liber, pletele castanii par drepte, iar în momentele în care îl poartă strâns în panglici, părul devine uşor ondulat. Prezenţa Sa emană mereu un miros suav de trandafiri.

De la distanţă, veşmintele Sfintei Fecioare Maria par ca nişte aburi coloraţi, diafani, din lumină argintie, alteori din lumină aurie sau din lumină roz amestecată cu lumină violetă. Trupul de lumină al Sfintei Fecioare Maria este, pentru un clarvăzător care foloseşte simţul vechimii, foarte „nou” şi foarte „tânăr”. Sfânta Fecioară Maria este o fiinţă umană care s-a încarnat acum 2000 de ani în trup material, fiind aleasă de Sfântul Duh ca Maică de trup a lui Iisus Hristos.

Ceea ce este cu adevărat impresionant este faptul unic al asemănării frapante dintre aspectul fizionomic al Sfintei Fecioare Maria şi al Sfântului Duh. Sfântul Duh se manifestă foarte rar în formă umanoidă, iar atunci când se manifestă are un aspect relativ feminin.

Prin ochii Sfintei Fecioare Maria „se oglindesc ochii Duhului mângâietor„, după cum se exprima una dintre fiinţele din lumea eterică. Ceea ce înseamnă că Sfântul Duh se manifestă prin Sfânta Fecioară Maria – Născătoarea de Dumnezeu. Sfânta Fecioară Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, reprezintă simbioza perfectă între un om şi Sfântul Duh. După cum afrma Hutil, un spiritu al naturii de aer care a dialogat cu Eugen, în urma simbiozei cu Sfântul Duh, Sfintei Fecioare Maria îi sunt conferite puteri fiinţiale foarte mari. Sfânta Fecioară Maria poate schimba jocurile karmice, poate modifica destine individuale, poate învia oameni din morţi clinice, poate modifica destinele unor comunităţi umane, chiar ale unor naţiuni.”Ea poate întreba cerurile şi pământul, iar ele răspund negreşit la chemarea Ei„, mai spune spiritul naturii de aer, Hutil.

Evenimentele desfăşurate acum aproape 2000 de ani în Palestina au declanşat efecte importante atât la nivel material, istoric, cât şi la nivelul Terrei aurica. De asemenea, au declanşat efecte semnificative în ceea ce priveşte structura aurei umane. De altfel, orice eveniment produs la nivelul lumii materiale – la nivelul istoriei universale – produce efecte pe toate palierele cosmosului, atât la nivelul microcosmic, cât şi la nivelul macrocosmic. Activitatea Fiilor Luminii ori activitatea potrivnică a Fiilor întunericului, războaiele, apariţia unor eroi civilizatori, marile descoperiri sunt evenimente cu impact deosebit asupra destinului individual şi colectiv, care au produs şi produc, în timp, efecte ce au reverberat pe toate palierele cosmosului. Acelaşi lucru se poate spune – cu atât mai mult – despre evenimentele petrecute acum 2000 de ani în Palestina – răstignirea, moartea, învierea şi înălţarea lui Iisus Hristos -, care, dincolo de efectele istorice cunoscute, au provocat efecte aurice importante.

Principalul efect auric al acestor evenimente a fost transformarea structurii aurice a Sfintei Fecioare Maria. În urma trăirilor pe care le-a avut în ziua în care Fiul lui Dumnezeu a fost crucificat, toată fiinţa Fecioarei Maria a fost răvăşită interior. În acele momente cumplite, în structura aurică a Sfintei Fecioare Maria s-a produs o transformare amplă. Văzându-l pe Iisus Hristos batjocorit şi crucificat, corpul astral al Sfintei Fecioare Maria a fost cuprins de o convulsie profundă. Această convulsie a generat, în fiinţa Sfintei Fecioare Maria, un nou (tip de) corp astral, diferit de cel avut anterior. Astfel, Sfânta Fecioară Maria a devenit „Stăpâna şi Înfiinţătoarea„- după cum spun fiinţele din lumea eterică – noului (tip de) corp astral. Pentru a desemna noul (tip de) corp astral, fiinţele din lumea eterică folosesc expresia „Theii Phaitheh„, adică „Îmbogăţirea continuă„.

Datorită simbiozei dintre o fiinţă omenească şi Sfântul Duh, transformarea corpului astral la Sfânta Fecioară Maria a devenit un model universal. Toţi oamenii care s-au încarnat după moartea trupească a Sfintei Fecioare Maria au dobândit posibilitatea de a-şi forma, la rândul lor, noul tip de corp astral. Totodată, pe baza impulsului sădit de către Sfânta Fecioară Maria, la toţi oamenii care s-au întrupat după evenimentele de acum 2000 de ani, a apărut posibilitatea formării, direct din noul tip de corp astral, a corpurilor aurice superioare: corpul mental inferior, corpul mental superior şi corpul spiritual. Din păcate, nu toţi oamenii au, deocamdată, formate structurile aurice superioare: corpul mental superior şi corpul spiritual. De aceea, în prezent, puţini oameni au drept mijloc de investigare a lumii intuiţia, care este efectul formării acestor două corpuri aurice. Actualmente, la majoritatea oamenilor, aceste structuri aurice sunt în formare.

Fără activitatea Sfintei Fecioare Maria, oamenii nu ar fi avut un nou tip de corp astral, din care să se formeze corpul mental superior şi corpul spiritual. Astfel, sub atenta ocrotire a Sfintei Fecioare Maria, corpul astral a devenit substratul unei îmbunătăţiri sau „îmbogăţiri” continue.

Atunci când un om se roagă direct la Sfânta Fecioară Maria, corpul său astral se îmbibă cu energia specifică trupului Ei de lumină (Trupul de Slavă al Maicii Domnului); această energie este întotdeauna însoţită de un miros specific: mirosul de trandafiri. Imediat după aceea, se poate percepe o prezenţă diafană, invizibilă chiar şi pentru un clarvăzător: un foşnet ca de mătăsuri foarte fine şi o voce extrem de dulce, inconfundabilă, care şopteşte ceva omului. Corpul astral al omului se impregnează apoi cu mii şi mii de sclipiri de energie trandafirie.

Referindu-se la această energie, unul dintre Îngerii Veghetori din lumea eterică spunea textual următoarele: „Energia aceasta este energia Sfântului Duh filtrată prin Fiinţa Fecioarei şi transmisă corpului astral al fiecărui om. Iată pentru ce a trebuit să se nască şi să moară Doamna ta în lumea oamenilor„.

Expresia folosită astăzi, „Sfântă Născătoare de Dumnezeu„, nu se referă numai la faptul că, acum 2000 de ani, Sfânta Fecioară Maria l-a născut din Sfântul Duh, pe Iisus Hristos în lumea oamenilor, ci şi la faptul că, permanent, Sfânta Fecioară Maria – Stâpâna corpului astral – îl naşte pe Iisus Hristos în fiecare om prin intermediul Sfântului Duh. Sfânta Fecioară Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Stăpâna corpului astral, îl naşte pe Fiul lui Dumnezeu în fiecare om, datorită transformării şi îmbogăţirii continue a corpului astral. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos nu poate fi cunoscut cu adevărat decât de către cei care şi-au dezvoltat corespunzător corpul spiritual, care nu poate fi format decât în urma transformării corpului astral.

Aflat întâmplător în apropierea Sfintei Fecioare Maria, clarvăzătorul simte ceva ce, în lumea materială, nu poate fi cunoscut în mod adecvat şi nu poate fi reprodus în cuvinte omeneşti: simte pe MAMA prin mama. Doar limba lumii eterice, akhatakha, poate exprima în cuvinte ceea ce mintea omenească doar intuieşte.

Iar cel care a exprimat în mod clar acest aspect a fost Îngerul Gabriel care, într-un dialog cu Eugen, a spus următoarele: „Doamna ta, a spus Îngerul Gabriel, este mama ta cerească prin mama ta de trup, şi mama cerului a toate, prin toate mamele în trup. Energia roşie pe care tu o vezi sub formă de limbi de foc este din începuturi. Şi prin Doamna ta, s-a întâlnit parte femeiască şi parte bărbătească din începuturi„.

Şi Îngerul Gabriel a continuat: „Şi iată care este taina părţii femeieşti şi bărbăteşti pentru veacurile viitoare. Ea este Mângâierea. Te uiţi încă la ea acum şi nu-i înţelegi tâlcul„.

Privite atent prin clarvedere eterică, femeile întâlnite întâmplător pe stradă dezleagă misterul: privirea pe care o mamă o aruncă copilului din leagăn este privirea Sfintei Fecioare Maria, care priveşte dincolo de veacuri şi spaţii prin ochii de trup ai mamei. Privirea prin care o tânără femeie îşi priveşte prietenul este privirea Sfintei Fecioare Maria, care priveşte dincolo de veacuri şi spaţii…

14

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ