CRUCEA DE OM – PODOABA STĂPÂNIRII

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

SECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

PODOABA STĂPÂNIRII

šÎn lumea oamenilor, în momentul încheierii unui ciclu de pregătire sau în urma absolvirii unei şcoli se dau examene, iar omul, într-un cadru festiv, primeşte diploma, care este rezultatul muncii sale. Pe baza acestei diplome, el poate ocupa o funcţie şi, ulterior, pe baza meritelor sale, poate urca treptele realizării profesionale. Aceasta este valabil în toate profesiile, pentru toate categoriile socio-profesionale: politicieni, medici, avocaţi, militari, oameni de afaceri etc.

Omul face parte din cosmos, iar societatea umană este sub incidenţa legilor cosmice, astfel încât, cel puţin la nivel de principiu, urcarea scării sociale trebuie să se realizeze în conformitate cu normele cosmosului. Faptul că, ulterior, oamenii nu se pot menţine prea mult fără să calce strâmb în funcţiile în care au fost investiţi este o altă problemă, care nu mai ţine de legile cosmice, ci de liberul arbitru al omului.

Scopul principal al evoluţiei societăţii nu este ceea ce se crede astăzi, adică propăşirea economică a unor „aleşi”; evoluţia societăţii nu se realizează doar de dragul banilor sau de dragul îmbogăţirii unora pe seama altora. Istoria socială a umanităţii, departe de a fi bazată pe jocuri ale hazardului, este structurată în aşa fel încât fiecare om care ocupă o funcţie importantă în structura socială să participe la bunăstarea tuturor.

Ceea ce se desfăşoară în lumea materială nu trebuie rupt de ceea ce se petrece în lumea eterică. Orice eveniment terestru este pregătit cu mult timp înainte, iar urcarea progresivă de către un om a scării sociale şi obţinerea unor funcţii economice, administrative sau politice importante presupune dobândirea unor capacităţi specifice. Pentru ca un om să poată urca pe o treaptă nouă a realizării profesionale sau sociale – care presupune accederea la o funcţie publică mai înaltă – este necesară, în prealabil, o „cercetare a inimii”, prin depăşirea căreia poate dovedi că este apt pentru a o ocupa. „Cercetarea inimii” se face de către fiinţele îngereşti, iar urcarea pe o nouă treaptă a realizării sociale are loc în urma unei ceremonii, care se realizează în lumea eterică.

Pentru a accede la o anumită funcţie socială, un om trebuie să fie în rezonanţă cu acea funcţie. De regulă – ca stare aurică naturală -, oamenii nu sunt acordaţi energetic cu nici o funcţie, iar pentru a putea ocupa o funcţie este necesară acordarea unui însemn energetic suplimentar. Acel însemn auric suplimentar are tocmai rolul de a ridica nivelul energetic al unui om, pentru a fi în acord cu funcţia socială. În acest scop, paralel cu ceea ce se petrece în lumea materială, pentru a ocupa o funcţie oarecare, un om primeşte în urma unor ceremonii desfăşurate în lumea eterică anumite însemne aurice. Cel mai important însemn auric care se acordă unui om aflat în exerciţiul funcţiunii sale sociale este podoaba stăpânirii sociale.

Podoaba stăpânirii sociale este un însemn energetic care se pune la nivelul corpului sufletului. Rolul ei principal este de a ridica rezonanţa energetică generală a omului, pentru a se putea integra noii sale misiuni. Prin această podoabă, Îngerii Veghetori potrivesc rezonanţa omului respectiv cu lucrarea ce intră în atribuţiunile funcţiei. Ca însemn auric, podoaba stăpânirii sociale are forma unui pentagon ce include mai multe pentagoane interioare; toate aceste forme aurice emit culori, sunete şi mirosuri diferite, în funcţie de misiunea pe care omul o are de îndeplinit. Podoaba stăpânirii sociale se pune în dreptul inimii fizice. Privită de departe, ea este, întrucâtva, asemănătoare unei stele de şerif.

În cazul în care cade în ispită – şi, din păcate, în zilele noastre, foarte mulţi oameni cad în ispită – omului i se ia podoaba stăpânirii sociale, chiar dacă el continuă să mai îndeplinească funcţia respectivă.

Astăzi, în funcţiile importante din organigrama societăţii – politicieni deveniţi oameni de stat, directori, manageri, şefi de şantiere, de instituţii etc – există mulţi oameni cărora li s-a luat podoaba stăpânirii sociale, dar care continuă să ocupe funcţiile respective. Unii dintre ei şi-au pierdut poadoaba în momentul în care au făcut prima „şmecherie” şi au uitat faptul că nu sunt puşi în funcţii importante pentru îmbogăţirea proprie. Când un astfel de om cade în ispită şi profită în interes personal de funcţia pe care a dobândit-o, podoaba stăpânirii sociale îi este retrasă. În termen de trei zile, Îngerii Veghetori transmit podoaba altui om. Omul căruia i s-a retras podoaba simte că a pierdut ceva foarte important şi trebuie să facă eforturi uriaşe pentru a nu se prăbuşi sub influenţa Fiilor întunericului, care nu sunt străini de tot ce se petrece. Deşi continuă să rămână în funcţie sau continuă să facă afaceri la fel ca înainte, situaţia lui devine dintr-o dată precară. În cazul în care continuă să comită ilegalităţi sau să-i asuprească pe alţii, declinul omului respectiv se accentuează brusc, iar sfârşitul – falimentul sau plata pentru faptele sale – nu este prea departe. Datorită influenţei fiinţelor întunecate, omul care a pierdut podoaba respectivă are tendinţa de a se răzbuna pe cei pe care-i consideră vinovaţi de eşecurile sale. Unii pot recurge la molestări fizice, alţii la crimă, alţii la sinucidere. În toate aceste cazuri, aura lor suferă un proces de transformare extrem de dramatic.

Adeseori, în momentul în care Fiii Luminii iau podoaba acelui om care a greşit grav, ca o reflectare inversată, Cei cu ochii negri, pun omului respectiv propria lor podoabă – contra-podoaba luciferică -, care o înlocuieşte pe prima. În aceste condiţii, omul respectiv ajunge să lucreze pentru fiinţele luciferice. În aceste condiţii, pentru omul respectiv încep să curgă onorurile, cinstirea şi gloria, creşte şi averea personală, dar omul în cauză nu mai este decât un pion manipulat de fiinţele întunericului, Cei cu ochii negri.

Acesta este motivul principal pentru care unii politicieni, oameni de afaceri – patroni sau angajaţi ai unei firme – urcă rapid treptele unei iluzorii realizări profesionale, obţinând funcţie după funcţie, devenind din ce în ce mai apreciaţi, mai bogaţi şi mai puternici, cu toate că toată lumea ştie că „fac şmecherii” şi că îşi insuşesc în mod ilegal ceea ce nu este al lor.

*

Şi hirotonia, „ungerea” unui preot creştin, necesită o ceremonie în lumea eterică precum şi acordarea unui însemn auric de către fiinţele îngereşti. În afara ceremoniei hirotonirii din planul material, în paralel, se realizează şi o ceremonie la nivelul lumii eterice.În cadrul acestei ceremonii are loc ungerea efectivă a omului, la nivelul corpului sufletului, de către Îngerul Gabriel, cu o pastă verzuie, în trei locuri: pe frunte, în dreptul chakrei inimii şi în dreptul chakrei maron, a orgoliului. În urma ungerii frunţii, peceţile aflate la nivelul corpului sufletului – pe ochi, urechi, nas şi gură – se subţiază sau, uneori, se şterg.

Mulţi preoţi pot deveni canale prin care se manifestă înaltele fiinţe diriguitoare ale cosmosului; ei pot realiza exorcisme sau vindecări. Unii preoţi pot vorbi în Numele Domnului, devenind intermediari între Iisus Hristos şi oameni. Ei sunt aşa-numiţii Vorbitori în Numele Domnului. Acesta este motivul pentru care unii monahi sau preoţi spun vorbe cu tâlc, adevărate taine, de neînţeles prin intermediul mentalului.

Şi preoţii pot avea podoaba stăpânirii sociale, la fel ca şi persoanele „civile”. Ceea ce diferă este doar nivelul energetic. La preoţi, podoaba stăpânirii sociale are tot forma unui pentagon, care are în interior alte pentagoane. Strălucirea podoabei stăpânirii sociale este mult mai intensă la preoţi decât la laici; are culoarea sângelui, iar sunetul este asemănător unei trâmbiţe ce sună continuu. Nici o fiinţă luciferică nu poate rămâne mai mult de aproximativ 30 de secunde în jurul unui om care are un astfel de însemn auric, fără a începe să se destrame precum un geam spart.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ