KOSMOS – MANIFESTAREA RĂULUI

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KOSMOS

12

MANIFESTAREA RĂULUI

Ca realitate ontologică, iadul nu ar trebui să existe; tot astfel, nici planurile cuantice ale fiinţelor întunecate – Dree, Lorehh, Primordialii întunericului – nu ar trebui să existe.

Într-un fel, se poate spune că iadul nu are realitate ontologică, deşi există. Cosmosul şi fiinţele luminoase – fie îngeri, fie oameni – există datorită faptului că sunt constituite din energia Sfântului Duh. Fiii Luminii şi oamenii arată „normal” în lumea de dincolo, datorită faptului că sunt permanent în conexiune cu Dumnezeu şi cu energia vie a Strălucirii (Luminii) lui Dumnezeu, care este Sfântul Duh. În schimb, nici iadul, nici planurile cuantice ale fiinţelor întunecate – Dree, Lorehh, Primordialii întunericului – nu sunt formate din energia vie a Sfântului Duh, aşa cum sunt formate celelalte planuri cuantice. Totuşi există. Ce le face să existe ? Prin ce forţe pot fi menţinute în stare de funcţiune ?

Deşi această întrebare pare a fi extrem de complicată, constituind un mare mister, răspunsul este cât se poate de simplu: atât iadul, cât şi planurile cuantice ale fiinţelor întunecate nu au la bază aportul energetic dumnezeiesc – energia Sfântului Duh -, ci energia oamenilor sclavi. Acesta este adevăratul motiv pentru care fiinţele întunecate fură corpul sufletului oamenilor, inclusiv inima fiinţei sufletului, care este „amintirea a toate”. Fiinţele întunecate, care sunt moarte, revin la viaţă datorită energiei generate de corpul sufletului oamenilor. Ajunşi în iad, oamenii mor, iar fiinţele întunecate învie.

Fiinţele întunecate îşi menţin existenţa trupului de formă umanoidă şi par vii cu ajutorul energiei extrase din corpul sufletului oamenilor care ajung pe mâinile lor. Prin propriile puteri, fiinţele întunecate n-ar putea exista nici o clipă în cosmosul lui Dumnezeu. Ele s-ar disipa în neant, iar forma lor umanoidă s-ar destructura imediat. Păcatul înseamnă moartea şi, în final, dispariţia din cosmos. Uneori, fiinţele întunecate – Dree, Lorehh, Primordialii întunericului – arată urât, ca aspect, datorită faptului că au un imens deficit de energie (de putere şi tărie). Pentru a-şi potoli foamea de energie, ele fură neîncetat sufletele oamenilor. Dacă nu şi-ar trimite neîncetat mesagerii, care formează sămânţa cea rea, în lumea materială, pentru a-i ispiti pe oamenii căldicei, fiinţele întunecate ar dispărea din cosmos. Pentru a supravieţui în cosmos, fiinţele întunecate videază de energie sufletele oamenilor din iad, care devin astfel ca nişte umbre lipsite de conştienţă şi de identitate.

Iadul nu este altceva, pentru fiinţele luciferice, decât o imensă clinică de întinerire şi de înfrumuseţare, în detrimentul oamenilor care le devin victime. Fiinţele întunecate şi oamenii din sămânţa cea rea devin astfel un fel de vampiri energetici. Vampirii fizici, cei care se presupune că se hrănesc cu sângele victimelor, nu există; probabil că mitul vampirului avid de sânge proaspăt a proliferat în epoca actuală datorită faptului că este mult mai comod de explicat pentru cei obişnuiţi cu concepţiile materialiste. În schimb există vampiri energetici: fiinţele luciferice, care distrug neîncetat viaţa oamenilor, pentru a supravieţui în cosmos. Acesta este principiul de manifestare al răului.

Fiinţele luciferice au tot interesul ca oamenii din lumea materială să nu-şi descopere potenţialităţile – puterile dumenzeieşti de Preoţi în devenire ai lui Dumnezeu. Ele vor să profite de puterile potenţiale ale oamenilor, pentru a le folosi în scopuri proprii.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ