CRUCEA DE OM – INFLUENŢA MEDIULUI ARTIFICIAL

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

šSECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

INFLUENŢA MEDIULUI ARTIFICIAL

Un loc este, din punct de vedere auric, rezultatul tuturor fiinţelor umane care trăiesc acolo şi … încă ceva în plus. Rezultanta vibratorie a unui loc are caracteristici proprii, în funcţie de luminozitate, culoare, miros şi sunet. Există o relaţie de influenţare de tip feedback – conexiune aurică cu dublu sens – între structura aurică a omului şi structura aurică a unui loc; omul influenţează locul, iar locul influenţează omul.

Rezonanţa locului de naştere, a locului „natal”, este prima influenţă aurică ce se aşterne peste structura aurică a unui om. De obicei, influenţa locului natal se depune, la nivelul corpului sufletului, de la gleznele picioarelor până la genunchi, ca un strat auric cu o grosime de aproximativ doi centimetri. Există, astfel, o diferenţă între culoarea sufletului în zona picioarelor şi în restului trupului.

Un alt loc ce influenţează puternic structura aurică a unui om este locul de muncă. Locul de muncă, în afara mijlocului de întreţinere financiară pentru orice fiinţă umană, este un loc în care se acumulează adesea boli karmice. Nivelul energetic al unui loc de muncă este dat de rezultanta energetică a tuturor membrilor care lucrează acolo. Fiecare persoană care lucrează într-un loc de muncă influenţează energetico-informaţional mediul şi pe semenii săi şi este influenţată, la rândul ei, de toţi ceilalţi. Relaţiile de invidie sau de ură între membrii unui loc de muncă au repercusiuni asupra mediului, asupra fiecărui membru în parte şi, în consecinţă, asupra afacerilor propriu-zise.

De exemplu, dacă într-un loc de muncă cineva doreşte să devină şef prin mijloace frauduloase -să spunem cu ajutorul intrigilor -, corpul său sufletesc se colorează cu o pâclă violetă întunecată în regiunea capului. Dacă unul dintre membrii locului de muncă vrea să-i manipuleze pe ceilalţi într-un scop anume, va căpăta o luminozitate de culoare roşie murdară în regiunea inimii. Dacă unul dintre membrii colectivului doreşte altuia răul fizic, se acoperă cu o energie neagră în regiunea ombilicului. Dacă unul dintre membrii colectivului de muncă, datorită poziţiei ierarhice pe care o ocupă, doreşte să profite sexual de o colegă, fără a manifesta dragoste pentru ea, doar din ambiţia tâmpă de a se lăuda cu evenimentul, coapsele şi şoldurile i se acoperă cu o energie de culoare maron. Dacă cineva activează mult timp într-un loc de muncă murdărit auric de invidie, promiscuitate sau ură, chiar dacă nu s-a implicat în intrigile celorlalţi, se acoperă, la rândul său, la nivelul corpului sufletului, cu o energie de culoare corespunzătoare şi, pe deasupra, capătă subit dureri în locurile sensibile.

Oraşele sunt cele mai mari acumulări de noxe negative în care poate pătrunde omul. Mediul marilor oraşe a devenit extrem de dăunător pentru aura omului. De departe, cele mai dăunătoare elemente create de oameni sunt acele invenţii moderne – fabricile -, care au efecte devastatoare asupra structurii aurice a oamenilor. Marile fabrici şi, în special, aglomerările industriale sunt adevărate focare de infecţie pentru aura umană – fabricile sunt locuri unde se poate muri încet, dar sigur.

Din punctul de vedere al efectului dăunător, spiritele naturii afirmă că noxele emanate de fabrici se aseamănă cu produsul auric rezultat în urma unor operaţiuni magice de mare amploare, realizate în trecut de fiinţele luciferice cu scopul de a sparge planurile cuantice. Noxele emanate de fabrici – mai ales de acele fabrici care produc reziduuri chimice – au drept efect imediat intoxicarea trupului, dar şi mutilarea corpurilor aurice, cu efecte devastatoare de-a lungul unei perioade îndelungate. Trupul material suferă acţiunea directă a reziduurilor poluante, suferind un proces acut de îmbătrânire. Treptat, corpul fizic îşi pierde strălucirea firească, iar unele zone par a se estompa progresiv, semn că suportul eteric al ţesuturilor este pe cale de a se descompune.După mulţi ani petrecuţi într-un mediu toxic, de exemplu în cazul vopsitorilor sau turnătorilor, trupul material pare a se eroda într-un mod greu de înţeles. Într-un fel, corpul fizic pare să „urle”, emiţând un sunet foarte jos. La rândul ei, aura suferă un proces accentuat de dezintegrare. Privite după apusul Soarelui, corpurile aurei par a se decala în ceea ce priveşte poziţia în jurul liniei divine.

În astfel de cazuri, care nu se mai întâlnesc decât la persoanele care consumă droguri, se poate remarca un fenomen uimitor: corpul eteric, corpul sufletului şi corpul duh, care la omul obişnuit stau aliniate în jurul liniei divine, îşi modifică poziţia iniţială.

Privit prin clarvedere, un astfel de om apare ca şi cum ar avea mai multe feţe, mai multe mâini, mai multe picioare. Fiecare corp interior, care reproduce într-o oarecare măsură structura corpului material, se manifestă ori în stânga, ori în dreapta, ori în spate, ori mult în faţă, astfel că omul pare un monstru.

La persoanele care consumă droguri, corpurile interioare nu numai că sunt decalate din poziţia lor firească, dar „sparg” planurile cuantice în care „plutesc”, producând o puternică perturbare a structurii aurice generale. Mai mult decât atât, sub influenţa drogurilor, corpurile interioare devin conştiente înainte de vreme, fără însă a înţelege ceea ce se întâmplă. Cum, pe de-o parte, corpurile aurice nu sunt suficient maturizate, iar pe de altă parte, planurile cuantice suferă o puternică distorsiune, ceea ce observă cei care consumă droguri este alterat. Cel mai grav lucru la cei care consumă droguri este însă faptul că structurile aurice interioare – corpul sufletesc şi corpul eteric – intră în contact direct cu fiinţele Ashpan, ceea ce este o adevărată catastrofă. În acest caz, fiinţele Ashpan se manifestă direct, prin posedare, răstimp în care omul poate vorbi „în limbi”, în funcţie de dialectul fiinţei Ashpan cu care a intrat în contact sau  poate săvârşi acte necugetate grave.

Treptat, în urma unei cure de dezintoxicare, corpurile aurice interioare ale celor care au consumat droguri revin la starea iniţială, apoi se calează în planurile lor cuantice. Rămân însă mari sechele la nivelul corpului eteric, care se concretizează mai târziu în boli grave ale corpului material.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ