CRUCEA DE OM – CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (1)

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

šSECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

CONEXIUNI AURICE INTERUMANE

(1)

Nu numai mediul natural sau artificial influenţează oamenii; oamenii sunt, ei înşişi, focare de influenţă în cadrul relaţiilor ce se dezvoltă de-a lungul vieţii. De-a lungul existenţei cotidiene, între oameni se realizează ample conexiuni trupeşti şi aurice.

Cel mai elementar tip de conexiune aurică între doi oameni este acela care se stabileşte la nivelul primar al existenţei: trupul fizic. Trupul fizic, care este energie condensată sau cristalizată, este elementul fundamental prin care omul se manifestă în lumea materială şi, în consecinţă, poate fi influenţat cel mai uşor.

Conexiunile energetice care se stabilesc între trupurile materiale ale oamenilor reprezintă primul palier al conexiunilor dintre două fiinţe vii. Aici nu este vorba despre conexiunile dintre două aure, ci doar despre conexiunile ce se formează între două trupuri materiale.

Privite de către Eugen prin clarvedere, trupurile umane apar translucide, ca şi cum ar fi compuse din energie luminoasă. Datorită faptului că atomii materiali apar strălucitori atunci când sunt priviţi prin clarvedere, este de la sine înţeles că trupurile emit o luminozitate specifică; această luminozitate nu este generată de aură, ci de atomii materiali.

În general, conexiunile trupeşti între două fiinţe vii se manifestă prin luminozitate, culoare, sunet şi miros. Aceste conexiuni se formează în urma apropierii trupeşti dintre două persoane. Factorii care influenţează cel mai pregnant trupul material sunt cei ce ţin de comoditate, de alimentaţie şi de sexualitate. Conexiunile ce privesc existenţa primară a trupului se formează în urma unei „judecăţi” specifice, ce aparţine numai trupului ca substrat material al existenţei, în funcţie de un considerent ce poate fi tradus prin senzaţia brută de plăcere sau de neplăcere. De aceea, conexiunile ce privesc existenţa primară a trupului material pot fi împărţite în două categorii: neplăcute şi plăcute.

Conexiunile neplăcute ce privesc existenţa primară a trupului, de exemplu lipsa comodităţii, activitatea într-un mediu de muncă ostil sau neplăcut sau într-un colectiv neagreat creează, la nivelul structurii materiale a trupului, o reacţie de tip „arici”; această reacţie se manifestă printr-o luminozitate formată din mii şi mii de ace energetice ascuţite, ce par a fi orientate spre interiorul trupului, spre spirit. Reacţia de tip „arici” apare şi în cazul în care un om se simte prost în compania altui om – de exemplu, în compania unui om al cărui trup miroase urât sau a unui om care, prin prezenţa sa, generează angoasă. În acele momente, s-ar putea spune că trupul se strânge în sine, celulă cu celulă, formând o reţea luminoasă de ace energetice foarte subţiri îndreptate spre interior, ca şi cum s-ar împotrivi elementului decizional principal, spiritul, cerându-i imperios să plece de acolo. Mulţi oameni, cel puţin o dată în viaţă, au resimţit senzaţia neplăcută, ca şi cum ar fi fost săgetaţi de mii de ace. Această senzaţie apare şi în cazul în care comoditatea naturală a trupului nu este asigurată – de la acel obicei de a sta picior peste picior, la desfăşurarea unei activităţi într-un mediu neprielnic sau într-o poziţie incomodă.

În schimb, conexiunile trupeşti plăcute produc o adevărată desfătare, fie că este vorba de cauze ce ţin de comoditate, de locul de muncă, de alimentaţie sau de sexualitate. În toate aceste cazuri, la nivelul organelor trupeşti – aparatul digestiv, aparatul muscular sau aparatul sexual – se formează câmpuri de energie ce emit luminozităţi, culori, sunete şi mirosuri agreabile.

Aceste câmpuri reflectă dorinţele omului la nivelul trupesc. Ele constituie temelia visurilor sau aspiraţiilor pe care le manifestă un om la nivel trupesc. De exemplu, când un om vine acasă şi simte mirosul mâncării favorite, aparatul digestiv capătă o strălucire plăcută. Asemănător, când un bărbat observă pe stradă o femeie care-i place, câmpul dorinţelor din jurul organului fizic al sexului capătă o strălucire intensă, care se manifestă sub forma senzaţiei de fierbinţeală sau de căldură.œ

Dincolo de nivelul trupului fizic, la nivelul aurelor umane se înfiripă conexiuni directe, formate din cordoane de lumină. Acestea reprezintă al doilea tip de conexiuni care se stabilesc în cadrul relaţiilor dintre oameni; ele constituie ceea ce vom denumi mai departe a fi conexiuni aurice propriu-zise.

Conexiunile aurice propriu-zise sunt percepute prin clarvedere de către Eugen ca nişte cordoane de diferite grosimi, care se înfiripă între structurile aurice corespondente; ele apar ca nişte fire luminoase, compacte, de diferite grosimi, ce leagă o persoană de alta. Conexiunile aurice pot fi caracterizate prin luminozitate, culoare, sunet, miros şi vechime.

Conexiunile aurice de forma unor cordoane luminoase se înfiripă doar între structurile aurice corespondente. Din acest punct de vedere, se poate spune că există două tipuri de conexiuni aurice luminoase.

Primul tip de conexiuni aurice se înfiripă între corpurile interioare ale aurei – între sufletele, corpurile duh sau spiritele a două persoane.

Al doilea tip de conexiuni aurice se înfiripă între corpurile exterioare ale aurei – între corpurile emoţionale, între corpurile astrale, între corpurile mentale sau între corpurile spirituale. Conexiunile aurice se stabilesc şi între chakre.

Cordoanele ce se stabilesc între corpurile duh a doi oameni indică faptul că oamenii respectivi se cunosc de mai multe încarnări şi că sunt, ca nivel evolutiv, oarecum apropiaţi, fiind întrucâtva „vecini” în lumea de dincolo – lumea duhurilor sau lumea astrală. Cordoanele care se stabilesc între sufletele (este vorba despre corpul sufletului) a doi oameni din categoria icon hlisa indică faptul că aceşti oameni se cunosc de cel puţin două încarnări.

Cordoanele ce se formează între corpurile aurice exterioare – emoţional, astral, mental intelectiv sau spiritual – indică faptul că oamenii se cunosc doar din prezenta încarnare.

Conexiunile dintre corpurile duh ale oamenilor se realizează prin cordoane energetice ce au la bază sunetul; de altfel, corpul duh se manifestă prin sunet. La nivelul cuantic al corpului duh, sunetul se manifestă şi ca efect luminos, dar şi ca miros. În schimb, conexiunile dintre sufletele oamenilor au drept caracteristică principală mirosul; aceste conexiuni se manifestă şi ca efect luminos, dar şi ca efect sonor. La rândul lor, conexiunile luminoase pure se realizează numai la nivelul corpurilor aurei exterioare.

După cum se poate remarca, fiecare dintre structurile fiinţei umane are toate caracteristicile enumerate: luminozitate, culoare, sunet, miros şi simţul vechimii. Totuşi, în funcţie de nivelul său cuantic, fiecare dintre ele manifestă preponderent doar una din aceste caracteristici. Astfel, nivelul cuantic al corpului duh este nivelul de manifestare al sunetului. Fără nici o îndoială, corpul duh are şi celelalte caracteristici, adică culoare, luminozitate, miros sau vechime, dar la acest nivel cuantic toate aceste caracteristici apar din manifestarea sunetului. În schimb, la nivelul sufletului – la nivelul corpului sufletului – elementul definitoriu este mirosul. Sufletul are şi el un anumit sunet, o anumită luminozitate şi o anumită culoare, dar elementul de bază al planului cuantic respectiv este mirosul. Spre deosebire de celelalte planuri cuantice, la nivelul aurei exterioare – corpul emoţional, astral, mental etc – elementul definitoriu este lumina şi, mai ales, culoarea. Culoarea este o modulaţie a luminii. Desigur, corpurile aurei exterioare au, fiecare, un sunet şi un miros anumit, însă la temelia manifestării lor stă lumina şi culoarea.

De altfel, mulţi clarvăzători pot remarca conexiunile luminoase dintre structurile aurei exterioare şi au impresia că sunt singurele posibile. Cu toate acestea, conexiunile luminoase ce se stabilesc între structurile aurei exterioare sunt cele mai joase forme de manifestare; ele sunt manifestările dorinţelor, emoţiilor şi gândurilor. Toate conexiunile luminoase dintre structurile aurei exterioare (corpul emoţional, astral, mental etc) denotă relaţii de interes ori relaţii bazate pe stări afective: respect, frică, angoasă, comoditatea sau dorinţa de a obţine anumite avantaje materiale.

Fiecare tip de cordon luminos ce se formează între corpurile aurei exterioare are o anumită culoare, o anumită luminozitate, o anumită formă, un anumit sunet şi un anumit miros.

Din punct de vedere cromatic, cordoanele luminoase pot avea o multitudine de culori, în funcţie de natura relaţiei dintre persoanele în cauză. Unele cordoane aurice sunt aurii, altele sunt închise la culoare.

Din punct de vedere al mirosului, cordoanele de lumină pot avea cele mai diferite mirosuri posibile, multe dintre ele fiind întrucâtva asemănătoare cu parfumurile din lumea materială. Desigur, în cazul unor relaţii încordate între oameni, mirosurile sunt mai curând dezagreabile. Atunci când oamenii stau aproape unul de altul, mirosurile se amestecă, rezultând un miros comun.

Din punct de vedere sonor, cordoanele aurice emit mii şi mii de melodii. Fiecare om are propria sa melodie interioară, în funcţie de starea de moment. Caracteristicile cordoanelor aurice – luminozitatea, coloritul, mirosul şi sunetul – se modifică de la un moment la altul, de la o stare la alta. Fiecărei nuanţe de culoare îi corespunde un miros şi un sunet specifice.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ