CRUCEA DE OM – CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (2)

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

šSECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

CONEXIUNI AURICE INTERUMANE

(2)

šCordoanele aurice sunt emise de oameni prin intermediul unor „porţi de comunicare”, care arată ca nişte cornete cu diametrul de maxim un centimetru – asemănătoare cornetelor de îngheţată. Porţile de comunicare se formează la interfaţa structurii aurice. Ca aspect general, o poartă de comunicare este, întrucâtva, asemănătoare unei chakre. Porţile de comunicare sunt de două feluri: de recepţie şi de emisie. Porţile de comunicare de emisie au forma unor mici cornete cu vârful în exterior; porţile de comunicare de recepţie au forma unor mici cornete cu baza în exterior. Din porţile de comunicare se dezvoltă cordoanele luminoase.

În cazul întâlnirii a doi oameni, cordoanele de legătură luminoase se formează inconştient, după o logică specifică. Întotdeauna, cordoanele de legătură pornesc de la persoanele cu nivel de dezvoltare spirituală mai mic către persoanele cu nivel mai mare. Ca regulă generală, cei cu nivel de dezvoltare spirituală mai mic au tendinţa de a fi primii care „explorează” aura vecinului. Oamenii cu nivelul de dezvoltare spirituală mai mic îşi formează, inconştient, porţile de comunicare, din care pornesc cordoanele luminoase. Cei care au nivelul de dezvoltare spirituală mai mic – deci un corp duh mai slab evoluat, de exemplu culoarea roşie, portocalie sau galbenă, până la galben 5 -, sunt foarte „curioşi” energetic şi caută să investigheze ceea ce încă nu sunt şi, deci, ceea ce încă n-au experimentat. Oamenii mai dezvoltaţi spiritual, cu un corp duh mai înalt – de exemplu, cei de la galben 6-7 în sus sau cei care au culoarea aurie sau albastră a corpului duh – nu au acest tip de curiozitate.

Procesul formării unui cordon de lumină este următorul. Aflat în faţa unei persoane, necunoscute sau cunoscute, cel cu nivelul mai mic îşi formează instantaneu o poartă de comunicare de forma unui cornet. Această poartă se formează chiar la interfaţa structurii sale aurice. Poarta de comunicare de emisie, de forma unui cornet, are vârful orientat spre aura vecină. În doar câteva fracţiuni de secundă, din poarta de comunicare izvorăşte o lumină-laser, de forma unui cordon strălucitor. Cu viteza fulgerului, cordonul de lumină se propagă prin aer până ce se conectează la aura celeilalte persoane. Structura aurei celeilalte persoane reacţionează instantaneu, formându-şi o poartă de comunicare de recepţie, de forma unui cornet cu baza orientată spre aura primului. Între cele două structuri aurice şi între cele două porţi de comunicare se formează astfel un cordon luminos.

Prin intermediul energiilor modulate informaţional transmise prin porţile de comunicare, fiecare simte instinctiv adevărul despre celălalt, iar acest fapt se traduce prin sentimente difuze de bucurie, tristeţe, furie, pericol, frică etc. De fapt, cel capabil să „metabolizeze” inconştient informaţiile primite şi să le transforme în impresii sau intuiţii neverbalizate este întotdeauna omul cu un nivel de dezvoltare spirituală mai înalt. Primul care emite un semnal luminos este întotdeauna cel mai slab din punct de vedere evolutiv, dar legăturile energetico-informaţionale influenţează ambii parteneri. În general, energiile modulate informaţional care se transmit între doi oameni se scurg ulterior în pământ prin intermediul chakrei de „împământare” – chakra situată sub tălpile picioarelor. În cele mai multe cazuri, persoana cea mai elevată devine, automat, canal de împământare.

Într-o relaţie de prietenie – cu precădere în cazul cuplurilor, în care intervin şi relaţii sexuale – cel mai dezvoltat spiritual devine astfel un canal de împământare, prin care o parte din noxele celui mai slab se scurg în pământ. Cel mai dezvoltat spiritual preia o parte din noxele celui mai slab şi le elimină prin chakra situată sub tălpile picioarelor. Acesta este motivul pentru care, într-o relaţie de cuplu, unul dintre parteneri suferă mai mult şi are sentimentul că a intrat în „jocuri” ale destinului care nu-l privesc sau pe care nu le doreşte.

Este lesne de înţeles faptul că astfel de conexiuni aurice se realizează ori de câte ori un om intră în contact auric cu altul, în cazul întâlnirilor de scurtă sau de lungă durată. Astfel de întâlniri au loc ceas de ceas, zi de zi, de-a lungul întregii vieţi. Energiile remanente provenite de la alţii nu rămân multă vreme stocate în aură.

Toate reziduurile rezultate din contactele interumane prin formarea corzilor de legătură se scurg în pământ, prin intermediul chakrei de împământare situată sub tălpi. În cazul în care ar stoca auric, de-a lungul vieţii, toate energiile modulate informaţional rezultate din contactele aurice întâmplătoare, oamenii s-ar îmbolnăvi.

De-a lungul existenţei, între oameni se înfiripă o mulţime de cordoane luminoase: unele durează foarte puţin, în timp ce altele sunt mai persistente. Cordoanele de lumină se formează la nivel de familie, între frate şi soră, între veri, între vecini, prieteni sau colegi de muncă.

Toate cordoanele luminoase care se formează între corpurile aurei exterioare – la nivel emoţional, astral şi mental – au drept element definitoriu lumina şi culoarea. Ele sunt bazate pe dorinţe. Unele dorinţe se materializează, în timp ce altele nu prind viaţă. Cordoanele luminoase care se formează între corpurile aurei exterioare pot fi împărţite în trei categorii distincte: cordoane luminoase de tip fluviu, unicolore sau multicolore, care indică cu multă precizie tipul relaţiei – de interes material, intelectual sau sexual -, cordoane luminoase de tip ace de lumină şi cordoane luminoase de tip puncte de lumină.

Cordoanele luminoase de tip fluviu sunt formate din linii neîntrerupte de lumină; ele se realizează între două persoane pe baza unor interese ce ţin de existenţa cotidiană: afaceri, relaţii ce se stabilesc la locul de muncă, relaţii sexuale etc. Cordoanele luminoase de tip fluviu sunt de două feluri: unicolore şi multicolore. Cordoanele luminoase de tip fluviu unicolore reprezinte dorinţe nematerializate, în timp ce cordoanele luminoase de tip fluviu multicolore reprezintă dorinţe materializate parţial sau total.

Cordoanele de tip ace de lumină se manifestă în cazul relaţiilor interumane situate dincolo de dorinţa sexuală. Acest tip de cordon luminos apare în cazul în care caracteristicile corpurilor interioare ale ambelor persoane – de exemplu, sunetul corpului duh sau mirosul sufletului -, sunt apropiate şi vibrează la unison. În general, cordoanele luminoase de tip ace de lumină se întâlnesc mai ales în relaţiile părinţi-copii, în condiţiile în care copiii nu au depăşit vârsta de patru-cinci ani.

Există şi persoane care emit corzi luminoase de tip ace de lumină din regiunea pieptului, dar în acest caz avem de-a face cu persoane care-şi formează singure, de mai multe ori pe zi, plasele mesianice. Ele par a avea în mijlocul pieptului un soare, care emite raze formate din mii şi mii de ace strălucitoare.

Cordoanele formate din puncte luminoase sunt compuse dintr-o energie intensă de forma unei pulberi foarte fine, colorată divers. Prin aceste cordoane de lumină – care apar destul de rar – oamenii încarnaţi iau legătura cu persoanele decorporate sau cu fiinţele îngereşti.

Acelaşi fenomen, dar la altă scară, se poate remarca la icoanele din bisericile creştine, care emit cordoane de lumină foarte ample către credincioşi. Senzaţia rezultată din acţiunea acestui tip de corzi luminoase poate fi comparată cu senzaţia rezultată din îmbrăţişările călduroase, mângîierile tandre sau din strângerile de mână prieteneşti.š

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ