CRUCEA DE OM – CONEXIUNI AURICE INTERUMANE (4)

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

šSECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

CONEXIUNI AURICE INTERUMANE

(4)

šInteresant şi ilustrativ este şi modul de prezentare a structurii aurei umane în cazul întâlnirii romantice dintre două persoane de sex opus. Întâlnirile romantice dintre două persoane (de sex opus) încep prin stabilirea unor cordoane luminoase şi prin modificarea coloritului aurei feţei ambilor parteneri – care se traduc şi printr-o luminozitate specială a fizionomiei. La primele două-trei întâlniri, corzile ce provin de la unul dintre parteneri – cel mai motivat – „asaltează” aura celuilalt partener, care, pentru câtva timp, îşi schimbă coloritul la nivelul corpurilor aurice exterioare şi la nivelul corpului sufletului.

În cazul în care cordoanele luminoase provenite de la nivelul corpurilor aurice exterioare ale celor doi parteneri se unesc, înseamnă că se plac, în primul rând, la nivelul fizic, ca imagine materială – lumină cristalizată. Acest moment este mirific: cordoanele luminoase zbârnâie prin aer, pentru a se uni undeva la mijlocul distanţei dintre parteneri într-o mulţime de noduri, formând alte şi alte îmbinări de diferite culori, forme geometrice, sunete şi mirosuri. Sunetul atingerii dintre două corzi luminoase se aseamănă cu trăznetul ce precede furtuna. Din acest punct inedit de vedere, expresia „trăznet între două inimi” poate fi mai mult decât un titlu de telenovelă; el exprimă, cel puţin pentru clarvedere, un adevăr incontestabil.

În cazul întâlnirii între două persoane de sex opus se produce, deseori, un incident neplăcut. Acest incident se datorează acelui partener care are la activ mai multe eşecuri în dragoste. Să dăm un exemplu. Să convenim că partenerul care are cele mai multe eşecuri în dragoste este o femeie. Se întâmpă deseori, la multe femei, că imaginea mentală deja formată, ca imprinting fundamental al corpului astral, cristalizată cu mult timp în urmă, în timpul primului orgasm, să nu se potrivească cu imaginea fizică a bărbatului din faţa ei.

După o scurtă clipă de „visare”, în care corpul conştiinţei se mută automat la nivelul corpului astral, femeia poate lua decizia instinctivă de a respinge avansurile bărbatului, realizate prin intermediul corzilor aurice. În momentul în care bărbatul lansează corzile luminoase, femeia contraatacă brusc, mutându-şi corpul conştiinţei la nivelul corpului astral. În acel moment, datorită rezonanţei de aceeaşi polaritate – negativă sau pozitivă, după caz – corzile trimise de bărbat se blochează şi sunt oprite în „platoşa” formată de femeie la marginea corpului astral, ceea ce duce la un sentiment de respingere instinctivă.

Apare astfel un fel de durere aurică la bărbat, ceea ce generează un sentiment de frustrare. Instantaneu, se dezgroapă „securea războiului”, iar fiecare dintre parteneri îşi aminteşte de toate eşecurile trecute, ceea ce generează o dorinţă de răzbunare. Această dorinţă de răzbunare – pe tot ce ţine de elementul feminin pentru bărbaţi şi pe tot ce ţine de elementul masculin pentru femei – este una din slăbiciunile majore ce marchează destinul personal al multor oameni. Dorinţa de răzbunare stă la baza tuturor traumelor unui cuplu: bătăi între soţi, jigniri, divorţuri. La nivelul corpului sufletului, această boală arată ca o pată concavă, de culoare neagră, cu diametrul între cinci şi zece centimetri, ce atrage şi „înghite” lumină ca o gaură neagră. De cele mai multe ori, această pată este poziţionată în dreptul chakrei orgoliului din partea dreaptă, fiind vizibilă uneori şi în dreptul chakrei anahata.

În cazul unui incident de o asemenea natură, petrecut între doi parteneri, situaţia poate fi detensionată prin intermediul comunicării prin voce. Vocea umană are o importanţă deosebită în dinamica relaţiilor interumane, dacă are la bază sinceritatea. Cu toate că mulţi oameni au impresia că pot minţi verbal foarte uşor, vocea este cel mai greu de modulat; astfel, chiar şi în cazul unei prefăcătorii, adevărul se simte foarte repede. Nu te poţi preface prin voce fără să dai de bănuit, chiar dacă eşti actor foarte bun şi scenariul pare a fi bine construit.

Vocea, elementul sonor, poate face ca – în cazul prezentat – corpul conştiinţei femeii să se retragă de la marginea corpului astral, iar corzile luminoase ale bărbatului să se manifeste normal, continuându-şi „cercetarea”. La rîndul ei, femeia începe propria sa cercetare, lansându-şi propriile corzi aurice, semn că „înnodarea” unei relaţii de amiciţie nu este departe.

În momentul întâlnirii a două persoane, care stau una lângă alta mai mult de un minut, aurele lor se contopesc, formând formaţiuni înalt vibratorii, care emit la rândul lor culori, sunete, mirosuri specifice, în funcţie de natura relaţiei dintre ele.

Aceste formaţiuni înalt vibratorii indică cu precizie natura relaţiei dintre cele două persoane. În cazul în care una dintre cele două persoane minte sau caută să înşele, formaţiunile energetice capătă culori întunecate: gri, maron închis sau negru, de diferite nuanţe şi străluciri. Gelozia se manifestă printr-o nuanţă de negru, lăcomia printr-o nuanţă de gri, plăcerea de a manipula sau de a păcăli se manifestă prin culoarea maron, iar mândria se manifestă printr-o nuanţă rezultată din amestecul culorii maron cu negru.

Dacă persoanele care se întâlnesc sunt „normale”, iar relaţiile dintre ele pot fi încadrate în categoria „fair play”, se produce o compatibilitate aurică; concomitent, se realizează o aureolă comună, de forma unei inimi sau a unui glob terestru luminos, frumos colorat, bombat la capete.

Aceeaşi structură aurică comună se înfiripă şi în momentul în care, la nivelul corpului duh sau la nivelul sufletului, între doi parteneri de sex opus apare o compatibilitate de sunet şi, respectiv, de miros. Această structură aurică comună, ce seamănă cu un con, cu vîrful în sus şi cu baza scobită, în formă de inimă, care acoperă ca o cupolă ambii parteneri se formează şi în cazul în care există o compatibilitate emoţională, astrală sau mentală. Structura comună în formă de inimă apare şi atunci când cei doi parteneri se comportă în conformitate cu Firea lucrurilor – Ordinea cosmică – şi „trăiesc în adevăr”. Inima este forma arhetipală a structurii aurice a primului om care a apărut în corp duh (nu este vorba despre Adam material, ci despre Shantiah), dar şi forma arhetipală aurică în care se manifestă fiinţele îngereşti din categoria Fiilor Luminii.

O structură aurică comună în formă de inimă apare şi în momentul oficierii căsătoriei religioase (este, desigur, vorba despre căsătoria a două persoane de sex opus). În urma oficierii căsătoriei religioase, structura aurică comună de forma unei inimi dobândeşte culoarea trandafirie. În cazul în care femeia este mai în vârstă decât soţul, această structură aurică de forma unei inimi are culoarea verde foarte deschis.

Formarea prin intermediul ceremoniei religioase a cupolei aurice comune reprezintă ceea ce Biserica creştină numeşte „Sfânta Taină a căsătoriei”. Întotdeauna, structura în formă de inimă se realizează prin intermediul femeii. Structura aurică comună în formă de inimă durează până când femeia minte pentru prima dată prin intermediul vocii. Întrucât această structură aurică se formează numai prin intermediul femeii, dispare tot prin intermediul femeii. O dată pierdută prin rostirea cu voce tare a unui neadevăr, această structură nu mai apare niciodată. Se întâmplă adesea ca această structură să dispară chiar în ziua căsătoriei, uneori în prima oră de după căsătorie. Prima minciună spusă înseamnă, de fapt, ieşirea dintr-o umbrelă protectoare unică, care ar fi adus multă fericire unui cuplu.

În cadrul unor relaţii corecte, în timp, cupola aurică comună în formă de inimă ce se formează între soţi dobândeşte un caracter permanant. Totuşi, este evident că viaţa nu este roz pentru nimeni şi că, în cadrul unei relaţii de lungă durată, apar deseori disfuncţii. Toate disfuncţiile creează scurt-circuite energetice, care deformează cupola aurică comună. Unul dintre soţi devine întotdeauna element pasiv, iar celălalt element activ. Unul este mai puternic, altul este mai slab. Întotdeauna, unul dintre ei suferă mai mult decât celălalt.

Acel… tramvai numit dorinţă, care opreşte în toate staţiile umane, reprezintă principalul motiv al acumulării noxelor aurice negative şi al distrugerii comuniunii realizată prin cupolă aurică comună în formă de inimă. Toate sentimentele şi gândurile oamenilor, toate dorinţele, conştientizate sau nu, refulate sau nu – ură, invidie, duşmănie, mândrie -, se reflectă auric prin pete închise ce pătează cupola aurică comună în formă de inimă.

Cununia religioasă a unui cuplu este un eveniment important nu numai în planul social. Dincolo de aspectele strict sociale, cununia religioasă implică, pe lângă formarea cupolei în formă de inimioară, echilibrarea karmei celor doi parteneri după principiul complementarităţii putere mare-putere mică.

La fel ca toate celelalte evenimente importante din viaţa oamenilor, cununia religioasă necesită o ceremonie specială în lumea eterică. Ceremonia din lumea eterică se desfăşoară paralel cu cea desfăşurată în lumea materială. În lumea eterică, cununia religioasă are parte de o participare destul de restrânsă, dar foarte aleasă. La ceremonia religioasă a căsătoriei, în lumea eterică, participă Iisus Hristos, Îngerul Gabriel, Îngerii Veghetori ai fiecăruia dintre cei doi miri, Puterile (care au înfăţişarea unor fetiţe), care sunt conducătorii subplanului astral din care provin mirii şi spiritele naturii legaţi de ei. În faţa şi în spatele cuplului apar alte două fiinţe îngereşti cu înfăţişare feminină, care-i însoţesc pe miri în toată perioada ritualului. Cele două fiinţe feminine au un aspect asemănător zânelor; ele sunt purtate în lectici şi însoţite de un numeros alai format de spirite ale naturii care aruncă flori din coşuleţe în jurul mirilor. De-a lungul căsniciei, cele două fiinţe îngereşti feminine apar în cele mai dificile momente ale cuplului. De aceea, pe drept cuvânt, ele pot fi numite „Stăpânele casei”.

Ritualul care se desfăşoară în lumea eterică este, oarecum, asemănător căsătoriilor din Evul Mediu, de la marile curţi regale. În momentul căsătoriei, imediat după ce spun „DA” în faţa preotului, se produce la ambii parteneri activarea petalelor unor chakre, care până atunci erau în stare latentă – petalele echivalente atributului de soţ sau de soţie. Imediat după ce spun „DA” în faţa preotului, aurele individuale se unesc, formându-se aura comună în formă de inimioară.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ