KOSMOS – REGII CEI BUNI

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KOSMOS

12

REGII CEI BUNI

šO dată cu amurgul zeilor falşi (întunecaţi), s-a născut o nouă formă de organizare socială şi, implicit, o diviziune a muncii diferită de cele anterioare, ceea ce a generat mult dorita ordine mondială de tip nou. Noua ordine mondială a apărut pe fundalul acţiunii oponenţilor transfizici ai răului, care au încercat să realizeze o lume materială lipsită de „Cel rău”, în care oamenii să fie stăpâni la ei acasă.

Prin activitatea oponenţilor transfizici ai răului şi, în special, a oamenilor prometeici din oraşele Acka şi Parresh, care deja construiseră vestitele OZN-uri – OZN-urile au fost construite imediat după apariţia primelor temple materiale; de atunci şi până în ziua de astăzi, OZN-urile au fost perfecţionate în mod constant – s-au format numeroase regate şi imperii, în care oamenii eliberaţi de sub tutela Celui rău au început să se organizeze singuri. În acea perioadă, mulţi oameni prometeici din cele două citadele eterice s-au întrupat în lumea materială prin femei (trebuie specificat “prin femei”, întrucât – aşa cum a fost menţionat – în acea perioadă de timp erau mai multe forme de manifestare ale oamenilor în lumea materială) pentru a-şi ajuta semenii. Alţii s-au manifestat prin materializări de lungă ori de scurtă durată. Astfel s-a coagulat civilizaţia materială a oamenilor, cunoscută în bună măsură de istoriografia modernă.

Spre deosebire de oamenii prometeici, care se întrupau adesea prin femei, oponenţii transfizici ai răului din Işşinghingher, Lirakashin, Illirin şi din Centrul de la miazăzi, nu s-au întrupat prin femei. Datorită puterilor pe care le aveau, ei au continuat să se manifeste în trupurile lor de demult, ce păreau translucide în lumea materială. Nici cei din Regatul morţilor vii nu se manifestau la nivelul lumii materiale. Morţii vii preferau să acţioneze nevăzuţi. Dacă morţii vii s-ar fi manifestat la nivelul lumii materiale, oamenii întrupaţi s-ar fi îngozit.

Toţi oponenţii răului care s-au întrupat în lumea materială, au început să străbată pământul în lung şi lat pentru a-i educa pe oameni. Ei au fost vestiţii eroi civilizatori din vechime, care au adus oamenilor diferite meşteşuguri şi ştiinţe; ei sunt promotorii civilizaţiei materiale ce a început să se înfiripe de-a lungul şi de-a latul globului terestru.

Cu ajutorul oponenţilor răului deveniţi eroi civilizatori a luat fiinţă un alt tip de organizare socială, statală, economică şi politică. Oponenţii transfizici ai răului au ales dintre oamenii întrupaţi pe acei iluminaţi, care erau capabili să-i conducă pe semenii lor spre un trai mai bun. Cei aleşi au devenit conducători şi regi. Ei sunt regii cei buni din vechime, care au luptat pentru propăşirea comunităţilor pe care le conduceau. Când regii cei buni au preluat conducerea regatelor nou constituite, oponenţii transfizici s-au retras în lumile lor, continuând să observe ceea ce se petrece în lumea materială.

Din păcate, după o perioadă de timp, unii oameni din lumea materială au abdicat de la testamentul oponenţilor transfizici ai răului. De fapt, procesul instituirii unui nou ev de aur, ca rezultat al activităţii exclusive a oamenilor întrupaţi, s-a desfăşurat în mod neuniform, chiar şi în regatele conduse de regii cei buni. De asemenea, au existat nenumărate eşecuri şi reculuri evolutive. În unele locuri încă mai supravieţuiau vechile enclave luciferice, formatate de fiinţele Lorehh şi Dree, dar acestea nu mai aveau o pondere atât de mare precum odinioară.

Atâta timp cât existau oameni care voiau să rămână sub tutela fiinţelor întunecate, nimeni nu avea ce să le facă. De altfel, în acele enclave, toţi membrii aveau un trai cât se poate de îndestulat, datorită faptului că zeii aveau grijă de ei. De asemenea, în multe locuri încă existau temple, în care zeii se manifestau fără probleme. Şi în aceste cazuri, oamenii de acolo doreau tutela acelor zei şi se manifestau ca atare; nimeni nu avea ce să le facă.

Reinfuzarea răului şi clătinarea ordinii mondiale de curând instituită s-a produs în momentul în care, pe fundalul neînţelegerii imperativelor momentului, oamenii din lumea materială s-au comportat defectuos, emiţând energii pharismah întunecate. Ceea ce a fost clădit cu nenumărate jertfe s-a clătinat datorită unui factor ce poate fi denumit iubirea bolnavă. š

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ