KOSMOS (61) ADUNAREA CEA MARE

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

15 ANI

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

PE DATA DE 8 AUGUST S-AU ÎMPLINIT 15 ANI DE LA APARIŢIA PRIMEI EDIŢII A CĂRŢII “FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” (8 AUG. 2001).

CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 15 ANI DE LA APARIŢIA PRIMEI EDIŢII A CĂRŢII ”FORŢĂ CONTRA FORŢĂ”, CARTEA DE DEBUT A CICLULUI, AM DECIS SĂ PREZINT ÎN SERIAL, PE PARCURSUL MAI MULTOR “EPISOADE”, PRINCIPALELE ETAPE ALE ISTORIEI COSMOSULUI, AŞA CUM AU FOST DEZVĂLUITE ÎN RESPECTIVUL CICLU DE CĂRŢI.

NOTĂ

SURSA PRINCIPALĂ A INFORMAŢIILOR PREZENTATE ÎN „KOSMOS” ESTE

CRONICA AKASHA

12

KOSMOS (61)

ADUNAREA CEA MARE

šPreparativele pentru îndeplinirea dezideratului suprem, mântuirea, au început imediat după răstignirea şi învierea lui Iisus Hristos. Iar primul mare moment al acestui proces a fost martiriul Sfântului Apostol Ştefan. Prin Apostolul Ştefan a fost deschis, pentru toţi oamenii, noul plan cuantic, inexistent anterior, denumit Planul cuantic al Sufletului lui Iisus Hristos. Din acel moment, noul plan cuantic a fost deschis tuturor oamenilor întrupaţi, dar numai în timpul somnului. În momentul în care oamenii sunt adormţi, pentru o scurtă perioadă de timp, pătrund în planul cuatic al Sufletului lui Iisus Hristos.

După cum a fost menţionat, în momentul jertfei pe cruce, Iisus Hristos s-a unit cu întreaga creaţie. Prin jertfa Sa, Iisus Hristos a preluat sufletele tuturor fiinţelor omeneşti întrupate. Aşa cum a preluat toţi oamenii din seminţia sâmtemilor, trecuţi, prezenţi şi viitori, Iisus Hristos a preluat toţi oamenii din seminţia icon hlisa, pe care i-a însemnat cu Efigia Sa. Preluarea nu s-a produs însă la nivel de corp duh, ci la nivelul sufletului – al corpului sufletesc. Iisus Hristos a preluat oamenii întrupaţi, ca suflete, în interiorul Sufletului Său. Astfel, în mod incipient, sufletele oamenilor s-au unit cu Sufletul Cel Mare al lui Iisus Hristos.

Deschiderea noului plan cuantic, care este Planul cuantic al Sufletului lui Iisus Hristos, a permis tuturor oamenilor o veritabilă iniţiere (educare) în timpul somnului. Această iniţiere se produce doar când oamenii sunt întrupaţi în lumea materială şi pătrund, în timpul somnului, în Planul cuantic al Sufletului lui Iisus Hristos. Astfel, Iisus Hristos a devenit Învăţătorul personal al fiecărei fiinţe omeneşti întrupate.

Iniţierea în timpul somnului, desfăşurată direct de către Iisus Hristos în planul cuantic al Sufletului Său, este de mare importanţă, în primul rând pentru toţi acei oameni proveniţi direct din haos şi din iaduri, care se întrupează pentru prima oară în era creştină. Fiind educaţi în timpul somnului în planul cuantic al Sufletului lui Iisus Hristos, aceşti oameni reuşesc să transceandă starea pe care o au, iar după moarte au şansa de a nu se mai întoarce de unde au venit, ci pătrund, pentru prima oară, în lumea astrală.

Fiecare întrupare este preţioasă, întrucât permite oamenilor să progreseze în ceea ce priveşte munca de dreaptă învăţătură. Chiar dacă oamenii au, adesea, senzaţia că în viaţa lor nu se petrece nimic deosebit, ei progresează într-o singură existenţă mai mult decât ar fi făcut-o în zeci de întrupări desfăşurate în epocile anterioare. Toţi oamenii care au pătruns, cel puţin o singură dată, în Planul cuantic al Sufletului lui Iisus Hristos, formează Adunarea cea mare a tuturor oamenilor, devenind părticele din Fiinţa Sa cosmică.

Adunarea cea mare a tuturor oamenilor prefigurează, deocamdată, doar în timpul somnului, comuniunea deplină a oamenilor cu Iisus Hristos: Hristos în oameni şi oamenii în Hristos.

Adunarea cea mare este astăzi formată doar din oamenii care se află în lumea materială. Când trec în lumea de dincolo, oamenii nu mai au corpuri ale sufletului, dar nu dispar, ca proiecţie, din Trupul de slavă al lui Iisus Hristos. Ei rămân acolo în mod potenţial, până ce revin în trup material.

În forma în care se prezintă astăzi, Adunarea cea mare a Sufletului lui Iisus Hristos s-a coagulat treptat, pe parcursul unei perioade destul de lungi. Bazele au fost puse în momentul în care oamenii sclavi au fost eliberaţi din iaduri şi din Regatul morţilor vii, dar inaugurarea „oficială” a avut loc, aşa cum a fost menţionat, în momentul asasinării Apostolului Ştefan – primul martir creştin. Prin moartea sa, Apostolul Ştefan a deschis, de facto, Adunarea cea mare.

Adunarea cea mare reprezintă modelul formării sistemului democratic în lumea materială. Adunarea cea mare funcţionează pe baza unei majorităţi simple. Dacă o fiinţă omenească doreşte să facă ceva în lumea materială, mai întâi spune intenţiile sale tuturor celorlalţi oameni în Adunarea cea mare, iar dacă jumătate plus unu sunt de acord, poate să pună în aplicare intenţia. Iisus Hristos nu intervine în nici un fel în procesul deciziţional al sufletelor oamenilor. Această procedură se desfăşoară în timpul somnului, în acel minut în care oamenii pătrund în planul cuantic al Sufletului lui Iisus Hristos.

Acest sistem, introdus imediat după moartea apostolului Ştefan, a fost perpetuat neabătut; el funcţionează şi în ziua de astăzi. La orice problemă importantă ce priveşte umanitatea, sunt întrebaţi – în mod democratic, după cum spunem noi astăzi – toţi oamenii din Adunarea cea mare.

Fireşte, singurii care nu pot întreba sau răspunde sunt oamenii care au corpul sufletului de culoarea metalului topit, care nu sunt conştienţi în planul cuantic al Sufletului lui Iisus Hristos. Ei simt o pace profundă când pătrund acolo în timpul somnului, dar nu sunt conştienţi.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ