KOSMOS – SCHIMBAREA DESTINULUI POST-MORTEM

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KOSMOS

12

SCHIMBAREA DESTINULUI POST-MORTEM

šCa efect direct al jertfei lui Iisus Hristos, prin schimbarea condiţiilor de existenţă ale lumii de dincolo, implicit prin spargerea vechilor iaduri, prin dispariţia Regatului morţilor vii şi prin apariţia lumii duhurilor sau astrale, s-a modificat din temelii destinul post-mortem al celor două mari seminţii de oameni – oamenii din categoria icon hlisa şi oamenii din seminţia sâmtemilor.

 Vom începe cu oamenii din seminţia icon hlisa.

La scurt timp după învierea lui Iisus Hristos, oamenii icon hlisa au început să se întrupeze direct din recent constituita lume astrală. Spre deosebire de toţi oamenii care s-au întrupat până în acel moment, cei proveniţi din lumea astrală n-au mai venit la întrupare de-a lungul razelor de creaţie.

După cum a fost menţionat, în toată istoria anterioară a cosmosului, oamenii icon hlisa s-au întrupat direct din iaduri şi din haos, de-a lungul razelor de creaţie. În schimb, oamenii proveniţi din lumea astrală s-au întrupat printr-o modalitate de manifestare denumită apropiere imediată. De atunci şi până în ziua de astăzi, toţi oamenii proveniţi din lumea astrală se întrupează printr-o apropiere imediată.

În momentul întrupării unui om prin apropierea imediată, planurile cuantice astral, eteric şi material se suprapun pentru câteva clipite, după care se formează un fel de culoar, ca o supapă (aşa pare), prin care corpul duh pătrunde în trupul mamei. Locul prin care se realizează penetrarea planurilor cuantice este extrem de mic, iar durata deschiderii este de câteva secunde.

În ziua de astăzi există, în continuare, oameni care vin la încarnare pe calea cea veche, de-a lungul razelor de creaţie, tot astfel cum există oameni care se întrupează direct din lumea astrală – care reprezintă calea cea nouă. În ziua de astăzi, de-a lungul razelor de creaţie, vin la încarnare doar oameni din iaduri şi din haos. Oamenii din această categorie sunt foarte mulţi. Mai mult decât atât: sunt epoci, perioade sau ani în care, datorită energiilor pharismah întunecate emise de părinţi în momentul concepţiei, vin la întrupare din iaduri şi din haos, de-a lungul razelor de creaţie, mai mulţi oameni decât ar trebui, în detrimentul celor din astral.

Dintre cei care vin de-a lungul razelor de creaţie, unii nu s-au întrupat cam de multişor în lumea materială; mulţi se întrupează pentru prima oară după jertfa lui Iisus Hristos. În multe cazuri, trăind şi fiind educaţi în mod optim în lumea materială, aceşti oameni îşi îmbunătăţesc comportamentul, astfel că, după moarte, nu se mai reîntorc în iaduri – în cele 12 iaduri care mai există -, ci pătrund, pentru prima oară, în lumea astrală.

Acesta este, de altfel, planul lui Iisus Hristos pentru oamenii din seminţia icon hlisa (oameni-spirit). Oamenii din seminţia icon hlisa care încă se află în haos şi în iaduri trebuie să se întrupeze în lumea materială şi să-şi îmbunătăţească comportamentul. Este o mare şansă pentru toţi aceşti oameni să pătrundă, imediat după moarte, în lumea astrală şi să nu se reîntoarcă în iaduri sau în haos. Imediat după ce pătrund în lumea astrală, ei sunt luaţi în primire de oameni specializaţi – educatori sau învăţători. Este un paradox al sorţii faptul că o parte dintre învăţătorii actuali din lumea astrală sunt chiar fostele victime, din existenţele anterioare, ale acestor oameni proveniţi din iaduri.

În lumea astrală – lumea duhurilor – nu există îngeri, ci doar oameni care îndeplinesc funcţia de învăţători pentru semenii lor – pentru fraţii lor. În lumea astrală, oamenii se învaţă unul pe altul, într-un circuit educativ grandios.

Din lumea astrală, oamenii icon hlisa se reîntrupează (reîncarnează) iarăşi, după o perioadă variabilă de timp, în lumea materială, într-un circuit neîntrerupt, pentru a participa la educarea semenilor lor care se întrupează pentru prima oară din haos şi din iaduri. La rândul lor, oamenii ce provin din iaduri trebuie aşteptaţi în lumea materială de fiinţe omeneşti care au deja un stagiu de pregătire în lumea astrală. Aceştia din urmă vor deveni părinţi sau educatori pentru cei proveniţi din iad. În era creştină, evoluţia oamenilor se produce în mod colectiv.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ