KOSMOS – AL CINCELEA ELEMENT

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KOSMOS

12

AL CINCELEA ELEMENT

Pentru ca procentul de aleşi să crească dincolo de pragul de 51 %, fără a fi perturbat fragilul echilibru dintre lumină şi întuneric din lumea materială, Iisus Hristos continuă să acţioneze în Trupul de Slavă, astfel ca toate efectele jertfei Sale să se producă în mod eficient. Voia Domnului este ca nici o fiinţă să nu rămână captivă în materie la Sfârşitul Timpului. Pentru îndeplinirea acestui scop, imediat după jertfa pe cruce, Iisus Hristos a chemat îngerii din ierarhia Fiilor Luminii (şi, implicit, spiritele bune ale naturii – zaurdarii) în ajutorul oamenilor din lumea materială.

În toată perioada dominaţiei răului, Fiii Luminii nu s-au manifestat direct în planul cuantic material, datorită faptului că oamenii întrupaţi nu au emis energii pharismah luminoase, care să-i atragă. Fiii Luminii nu s-au manifestat decât la începutul fiecărui ciclu al cosmosului, dar pe măsură ce oamenii au început să manifeste caracteristicile Celui rău, s-au retras din creaţie. Astfel, locul lor a fost luat de către Cei întunecaţi: Lorehh şi Dree. Pe măsură ce Fiii Luminii s-au retras din creaţie, întunericul a luat locul luminii. În perioada de expansiune a răului, Fiii Luminii n-au intervenit decât în momentul în care Ordinea cosmosului a fost zguduită din temelii de acţiunile celor răi. În ciclul al patrulea, Fiii Luminii au pătruns, pentru prima oară în planul cuantic material, în timpul potopului lui Noe, când au pus capăt acţiunii distructive a spiritelor întunecate ale naturii de apă, după care s-au retras în ceruri. Mai târziu, prin activitatea intuitivilor de pe timpul lui Avraam şi a lui Moise, Fiii Luminii au pătruns în lumea materială prin acele deschideri denumite porţi, porticuri sau scări (Scara lui Iacob), fiind atraşi de energiile pharismah luminoase. Dacă intuitivii nu ar fi emis acele energii pharismah luminoase, fiinţele îngereşti din Ierarhia Fiiilor Luminii nu ar fi pătruns în planul cuantic material.

La scurt timp după jertfa pe cruce, la porunca lui Iisus Hristos, activitatea Fiilor Luminii s-a intensificat atât de mult, încât se poate vorbi despre o adevărată ofensivă. O ofensivă victorioasă. După foarte mult timp, la nivelul planului cuantic material, Fiii Luminii – îngeri şi spirite ale naturii – s-au manifestat concomitent atât ca energii, cât şi ca fiinţe de formă umanoidă. Ca fiinţe lipsite de formă umanoidă (ca energii), spiritele bune ale naturii sunt suflarea creaţiei, iar îngerii din ierarhia Fiilor Luminii sunt suflarea formei – ei sunt cei care menţin forma a tot ce există. Împreună, spiritele bune ale naturii şi îngerii din ierarhia Fiilor Luminii formează suflarea a toate – elementul fundamental al creaţiei. Din emisiile lor de energie s-au format cândva cele patru elemente: aerul, focul, apa şi pământul.

Prin decizia lor de a se manifesta, potrivit liberului lor arbitru, în formă umanoidă pentru a-i ajuta pe fraţii lor care s-au rătăcit în hăţişurile materiei şi ale timpului, Fiii Luminii – îngeri şi spirite ale naturii, care formează deopotrivă sufletul creaţiei şi sufletul formei: suflarea a toate – au devenit ceea ce poartă numele de al cincilea element.

Al cincilea element este aşadar suflarea a toate, manifestat într-o formă umanoidă. Ca suflare a toate, al cincilea element este atât originea, cât şi rezultanta celor patru elemente derivate. Astfel, elementul fundamental a devenit al cincilea element, fără a înceta să fie ceea ce este.

După cum se ştie, al cincilea element a fost identificat de vechii filozofi greci cu aitherul (etherul), ceea ce, în fond, este perfect adevărat, cu atât mai mult cu cât fiinţele îngereşti şi spiritele naturii se manifestă, ca formă umanoidă, în trupuri eterice.

Abia prin jertfa lui Iisus Hristos, al cincilea element, suflarea a toate, şi-a recăpătat locul de drept pe eşichierul cosmosului, devenind ceea ce a fost la începuturi: Coroana creaţiei şi Stăpânul elementelor. Toate elementele derivate ascultă de poruncile sale.

Imediat după Jertfa pe cruce, Iisus Hristos a stabilit atribuţii stricte pentru toţi Fiii Luminii. Atribuţiile îngerilor şi spiritelor naturii din ierarhia Fiiilor Luminii pot fi raportate la cele două forme de manifestare ale lor: ca energii (suflarea creaţiei şi suflarea formei propriu-zise) şi ca fiinţe ce îmbracă forme umanoide. În ambele forme de manifestare, ei ocrotesc oamenii, fie că aceştia se află în stare de somn, fie că se află în stare de veghe. În formă umanoidă, fiinţele îngereşti din ierarhia Fiilor Luminii s-au manifestat ca Duhuri ajutătoare (Duhuri slujitoare ale lui Dumnezeu), în sprijinul oamenilor. Prin oameni, ele au acţionat în sprijinul fraţilor lor, care s-au răzvrătit: fiinţele Lorehh şi Dree.

Prima măsură pe care a luat-o Iisus Hristos după înviere, a fost delegarea, pentru fiecare om în parte, a unor fiinţe îngereşti ocrotitoare, pe care le putem denumi „de proximitate”: Îngeri păzitori şi Îngeri veghetori. Îngerii păzitori nu trebuie confundaţi cu cei veghetori, deşi fac parte din aceeaşi Ierarhie a Fiilor Luminii. Îngerii păzitori sunt ceva mai înalţi pe scara ierarhică decât Îngerii veghetori. Îngerii păzitori acţionează, în special, asupra unor aspecte ce ţin de destin şi de includerea oamenilor în ansamblul evenimentelor cotidiene. Fiecare om întrupat are trei Îngeri păzitori şi trei Îngeri veghetori. În mod paralel, fiecare om are unul sau mai multe spirite bune ale naturii de care este legat energetic, în funcţie de elementul său specific – de foc, de apă, de aer, de pământ etc.

Cei trei Îngeri veghetori au în ocrotire principalele elemente ale structurii aurice. Astfel, există un Înger veghetor al spiritului, un Înger veghetor al corpului duh, un Înger veghetor al corpului sufletului. Aceşti Îngeri se manifestă atât ca energii, cât şi ca fiinţe de formă umanoidă, în trupuri eterice. Atunci când acţionează sub formă umanoidă, Îngerii veghetori îndeplinesc şi funcţia de Păzitori ai pragului. Dintre cei trei Îngeri veghetori, doar doi se manifestă sub o formă umanoidă: cel de corp duh şi cel de corp sufletesc. Îngerul veghetor de spirit nu se manifestă decât ca energie. El rămâne permanent în planul său cuantic (din acest motiv uneori nu sunt menţionaţi decât cei doi Îngeri veghetori care se manifestă în lumea eterică).

O altă categorie de îngeri de proximitate delegaţi de către Iisus Hristos la începutul erei creştine pentru ocrotirea directă oamenilor sunt şi îngerii pe care am putea să-i numim ai familiei. Aceste fiinţe ocrotesc, în funcţie de împrejurări, pe toţi membrii unei familii sau chiar ai unei linii genealogice. Ei sunt interesaţi de perpetuarea şi propăşirea familiei respective, de-a lungul timpului – chiar şi de-a lungul mai multor generaţii.

Îngerii ocrotitori ai familiei reacţionează întotdeauna când echilibrul unei familii este afectat: în cazuri de criză financiară, socială sau chiar în cazul de infidelitate (infidelitatea, pentru îngeri, este un eveniment la fel de grav ca şi un accident de circulaţie; orice infidelitate perturbă în mod sever echilibrul auric şi destinul întregii familii, nu doar al celor implicaţi).

Pentru fiecare familie pot fi delegaţi unul, doi sau chiar mai mulţi îngeri de acest fel, în funcţie de numărul membrilor. În cazuri de forţă majoră, ce implică destinul întregii familii – de exemplu, o boală sau decesul iminent al unui membru important – se adună, ca la o consfătuire, toate fiinţele îngereşti responsabile, de la Îngerii veghetori ai fiecăruia, la îngerii ocrotitori ai familiei. Uneori se pot aduna peste 20 de îngeri veghetori şi ocrotitori. Conducătorul tuturor este un Înger Maestru – un înger de un rang înalt, a cărui cunoaştere este foarte întinsă. Dacă nu reuşesc să rezolve problemele, ei pot să facă apel fie la îngerii altor familii, fie la alţi îngeri ai ierarhiei, care au competenţe apropiate. Uneori – sau, mai degrabă, adeseori -, în situaţii de criză extremă, fac apel la Principatele ocrotitoare (Îngerul Mihail, Îngerul Gabriel, Îngerul Rafael), la Iisus Hristos sau chiar la Dumnezeu Tatăl.

Fireşte, Fiii Luminii nu încalcă liberul arbitru al oamenilor, pe care îl respectă cu cea mai mare grijă. Liberul arbitru este sacru. Ei acţionează în favoarea oamenilor, în prelungirea dorinţelor lor, dar şi în conformitate cu Ordinea cosmică. Dacă dorinţele oamenilor nu sunt conforme cu Ordinea cosmică, Fiii Luminii nu se implică.

Dacă oamenii le cer ajutorul, în mod explicit, cu voce tare, sprijinul lor este sporit. Ajutorul poate fi cerut de oameni atât în cadrul lăcaşurilor de cult, cât şi în afara acestora – mai ales în cazul unor situaţii limită.

Tot la începutul erei creştine, au fost stabilite anumite ceremonii pe care Fiii Luminii trebuie să le facă oamenilor întrupaţi în diferite etape sau conjuncturi ale existenţei cotidiene: la naştere, la botez, la căsătorie, la deces. Toate aceste ceremonii au rolul de a bloca activitatea celor întunecaţi şi de a proteja oamenii. La aceste ceremonii participă mai multe fiinţe îngereşti, ce deţin diferite funcţii în organigrama cosmică, în frunte cu principalii Principi Ocrotitori – Îngerul Mihail, Îngerul Gabriel, Îngerul Rafael, Îngerul Uriel, Îngerul Morţii.

O altă atribuţie primită de Fiii Luminii constă în protejarea teritoriilor de influenţele celor întunecaţi şi, implicit, în împiedicarea formării unor noi pseudoparadisuri artificale la nivel material, precum în vremurile străvechi. De aceea, în ultimii 2000 de ani, nu a mai fost posibilă constituirea vreunui pseudoparadis formatat auric de către fiinţele Lorehh sau Dree. Îngerii care se ocupă de astfel de activităţi sunt denumiţi Îngeri Ocrotitori. De fapt, Îngerii Ocrotitori au în jurisdicţie aurică un teritoriu – o suprafaţă de teren. Îngerii Ocrotitori se ocupă, implicit, şi de oamenii ce locuiesc în acel teritoriu – chiar şi de cei aflaţi în tranzit. În funcţie de mărimea teritoriului, există Îngeri Ocrotitori care se ocupă de sate, de comune, de cartiere, de oraşe şi de porţiuni de teritoriu ceva mai mari. Îngerii ocrotitori sunt ierarhizaţi în funcţie de calitatea solului (de proporţia de lumină din sol) şi de numărul de locuitori.

Toate aceste fiinţe îngereşti desfăşoară o activitate intensă pentru ocrotirea oamenilor, având permanent grijă să nu se modifice mai mult decât este necesar echilibrul dintre lumină şi întuneric. Prin activitatea lor extrem de complexă, activitatea Celui rău a fost mult diminuată, în comparaţie cu vremurile anterioare jertfei lui Iisus Hristos, când viaţa unui om ajunsese să nu mai aibă nici un fel de valoare.

Totuşi, în cele din urmă, oamenii au ultimul cuvânt. Prin liberul arbitru, oamenii din lumea materială emit necontenit energii pharismah luminoase sau întunecate, astfel că pot îngreuna sau pot înlesni sprijinul acordat de îngerii din ierarhia Fiilor Luminii.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ