KOSMOS – NOILE CENTRE DE DE PUTERE

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ„-

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

KOSMOS

12

NOILE CENTRE DE DE PUTERE

După cum a fost menţionat în paginile anterioare, înainte de răstignirea lui Iisus Hristos, s-au format mai multe Centre de Putere. Centrele de Putere sunt locuite de fiinţe omeneşti decorporate şi, în unele cazuri, de fiinţe îngereşti. Calitatea aurică, energetică şi spirituală a unui Centru de Putere este dată de caracteristicile – puterea şi tăria – fiinţelor omeneşti şi îngereşti care le locuiesc.

Primul Centru de Putere – Centrul de Putere al Luminii – a fost format încă de la începutul celui de-al treilea ciclu cosmic, sub îndrumarea directă a Primordialilor Luminii. Acest centru de putere este situat pe teritoriul României de astăzi, undeva prin Podişul Transilvaniei. Un alt Centru de Putere al Luminii, numit Işşinghingher, este cel constituit de câţiva Primordiali ai Luminii şi de Adam în ţinuturile Dobrogei de astăzi. Acest centru de putere a fost populat la început de Primordialii Luminii şi de oamenii generaţiei a treia, care formau sămânţa cea bună. Ulterior, după retragerea Primordialilor Luminii, a fost populat de oamenii generaţiei a treia şi a patra, care formau, de asemenea, sămânţa cea bună. Ei erau în contact direct cu îngerii din ierarhia Fiilor Luminii. În ciclul al patrulea, s-au format mai multe filiale ale acestuia, situate în diferite locuri ale lumii.

Al doilea Centru de Putere este cel al fiinţelor întunecate, care a fost şi este situat, ca proiecţie în planul material, undeva în zona Iraqului de astăzi, între Tigru şi Eufrat. Acolo a pătruns pentru prima oară fiinţa răului şi acolo a rămas. În acea zonă şi-au stabilit reşedinţa cele mai importante fiinţe din ierarhia Fiilor întunericului: Primordialii întunericului, Stâpânirile, Domniile, Ergiile. De asemenea, acolo există un important punct de joncţiune între planul material şi planul cuantic al fiinţelor luciferice. Fiind situat „la câmpie”, adică la Miazănoapte, acest centru de putere este numit adesea prin formula „Centrul de Putere de la Miazănoapte”.

Al treilea Centru de Putere este cel format cândva de Iannus – centrul de putere al aristrocraţiei. Centrul lui Iannus este situat tot în zona dintre Tigru şi Eufrat. În ultima perioadă de timp, Centrul de Putere al lui Iannus a pălit considerabil.

Al patrulea Centru de Putere, care nu are însă un canal de joncţiune cu planul material, este cel al oamenilor prometeici – „extratereştrii”. Datorită faptului că nu au un punct de proiecţie în planul material, oamenii prometeici pătrund în lumea materială cu ajutorul obiectelor zburătoare neidentificate – OZN-urile -, dar numai în anumite condiţii. Cu ajutorul OZN-urilor sau, uneori, individual, ca man in black, oamenii prometeici sparg planurile cuantice şi fac joncţiunea cu planul material. Întotdeauna când sparg planurile cuantice, oamenii prometeici trebuie să aibă „capete de pod” în lumea materială, formate din oameni încarnaţi, care să le servească drept canale de legătură. Pentru a deveni capete de pod în lumea materială, aceşti oameni încarnaţi trebuie să creadă în existenţa lor – indiferent dacă îi consideră sau nu extratereştri.

Al cincelea Centru de Putere, Centrul de Putere de la Miazăzi, s-a format după dispariţia Regatului morţilor vii. După cum a fost menţionat, în ultima perioadă a Regatului morţilor vii, cam după anul 1000 / 650 înainte de întruparea lui Iisus Hristos, s-a format gruparea (casta) cercerilor, care a adoptat o politică de forţă faţă de fiinţele întunecate. După dispariţia Regatului morţilor vii, cercerii au rămas fără obiect de activitate, astfel că s-au aliat cu oamenii primordiali (din primele două generaţii) independenţi – Primordialii independenţi -, care, încă de la începuturi, s-au separat atât de Primordialii Luminii, cât şi de Primordialii întunericului. Numărul Primordialilor independenţi nu depăşeşte 100; de-a lungul timpului, numărul lor s-a subţiat, datorită faptului că o parte a migrat spre Lumină.

Împreună, Primordialii independenţi şi cercerii s-au adunat într-un Centru de Putere independent, denumit Centrul de Putere de la Miazăzi. Ca proiecţie în planul material, locul acestui Centru de Putere este situat „pe ape”, undeva în nordul Oceanului Atlantic, în apropierea Polului Nord. În Centrul de Putere de la Miazăzi se află doar oameni decorporaţi – fiind format din Primordialii independenţi din primele două generaţii şi din cercerii generaţiilor a treia şi a patra. Oamenii din acest centru nu sunt aliaţi nici cu îngerii din ierahia Fiilor Luminii, nici cu îngerii din ierahia Fiilor întunericului. Se poate spune că acest Centru de Putere este, în exclusivitate, al oamenilor. Spre deosebire de oamenii tehnologizaţi, oamenii din Centrul de Putere de la Miazăzi nu au tehnologie eterică. Puterile lor fiinţiale sunt destul de mari, astfel că nu au nevoie de nici un fel de tehnologie eterică. Scopul oamenilor din acest Centru este distrugerea definitivă a fiinţelor întunecate şi savlarea oamenilor din lumea materială, independent de Fiii Luminii şi de Iisus Hristos.

În fine, ultimul Centru de Putere (ultimul ca apariţie, dar cel mai important în ziua de astăzi) este cel al oamenilor care l-au urmat pe Iisus Hristos – Centrul Hristic de Putere. Numele acestui centru de Putere este Ataltalia. Epicentrul său poate fi poziţionat cu relativă exactitate undeva în Podişul Transilvaniei.

În primele secole creştine, Centrul de Putere al Ataltaliei s-a unit cu Centrul de Putere al Luminii, astfel că acţionează la unison. În Ataltalia s-au adunat nenumăraţi oameni decorporaţi din toate generaţiile – inclusiv o parte din oamenii primordiali ai primelor două generaţii. Toţi oamenii care s-au adunat în Centrul de putere al Ataltaliei au murit întru Hristos. Oamenii din Ataltalia sunt împărţiţi în mai multe Cercuri Hristice ale Puterii. Ei formează Comunitatea nevăzută a lui Iisus Hristos. Ca structuri aurice, oamenii din Ataltalia sunt formaţi din spirit, corp duh şi corp sufletesc. Corpul lor sufletesc a format o unitate cu corpul duh, astfel că puterile lor de manifestare sunt foarte mari. Tot de Ataltalia aparţine şi Centrul de Putere Hristică al Sfintei Fecioare Maria. Epicentrul Centrului de Putere al Sfintei Fecioare Maria este situat, ca proiecţie în lumea materială, undeva în apropierea Muntelui Athos, în Grecia.

8

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ